D. Specification and Services : ความหมาย การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง-สารเคมี

โรงงานผู้ผลิตเกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำ grating manhole

Specification and Services การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง การทนต่อสารเคมี

FRP FibreGlass Grating Services and Specification (Chemical Resitance, Load Ability, Cutting Method) ระยะเผื่อของบ่ารับตะแกรง – การสั่งปิดขอบ – วิธีตัดตะแกรง – ผลทดสอบการรับแรง การทนต่อสารเคมี ของตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส
แชนคอน ผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน #ตะแกรงเหล็ก #ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส #PlasticFibreglassGFRP #gFRPGrating #SteelGRATING #ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #DuctileIronSewer #ManholeCOVER #แผ่นปูพื้นยกระดับ #RaisedFloor #SwimmingPoolOverflowGrating #เกรตติ้งพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป #ScupperCurbedDrainageGrates #ตะแกรงดักขยะ #AntiSlipGRPStairTreadNosingCovers #NonSkidFlooring #แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได #แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส #EggCrate #FacadeCladding #แผงระแนงบังตา #หน้ากากตึก #SaddleClipClampGrating #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรง #Pegboard #PegBoardHook #เพ็กบอร์ด #แผ่นเหล็กเจาะรูแขวนเครื่องมือ #ฮุกตะขอลวดขาแขวนเพ็คบอร์ด

วิธีการติดตั้ง บ่าเหล็กฉาก ให้กว้างสูงพอดีกับขนาดของ ตะแกรงระบายน้ำ Designing L-Angle and Grating Size

วิธีการเผื่อระยะความกว้าง สูง ของเหล็กฉากบ่ารับแผ่นตะแกรง
ควรออกแบบเตรียมบ่ารับให้กว้างและสูงพอดีกับแผ่นตะแกรง เพื่อความแข็งแรงและปลอดภัยของการใช้งาน การติดตั้งตะแกรงระบายน้ำจะต้องออกแบบเตรียมบ่ารองรับให้กว้างและสูงพอดีกับแผ่นตะแกรงระบายน้ำ โดยมาตรฐานทั่วไป ตะแกรงเหล็กและพลาสติคมีความกว้าง 2 ขนาด ได้แก่กว้าง 25cm. และ 30cm. ดังนั้นบ่ารับตะแกรง(รูปตัว L) จะต้องใช้เหล็กฉากวางลงไปก่อนเทคอนกรีต โดยเว้นความสูงไว้ 25-30mm. (ขึ้นอยู่กับประเภทของตะแกรง) เพื่อให้ตะแกรงที่วางลงไปเสมอพอดีกับพื้น ไม่สะดุดเวลารถเข็นหรือคนเดินผ่าน ส่วนความกว้างของบ่ารับเมื่อวัดแล้วจะต้องเว้นเผื่อไว้ 6-10mm. ดังนี้

ระยะความกว้างของบ่ารับแผ่นเกรตติ้ง จะต้องบวกเพิ่มข้างละ 3-5mm.รวม 2 ข้างเป็น 6-10mm. เพื่อให้สามารถวางแผ่นตะแกรงลงไปได้พอดี ไม่แน่นหรือหลวมเกินไป

Ex-1 กรณีใช้ตะแกรง กว้าง 25cm. จะต้องเตรียมบ่ารับเผื่อไว้ = 25.5-26.0 cm.

Ex-2 กรณีใช้ตะแกรง กว้าง 30cm. จะต้องเตรียมบ่ารับเผื่อไว้ = 30.5-31.0 cm.

ฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบายน้ำตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าส FRP Fibreglass STeel Grating FrpStainlessSteel GratingManholeCover เกรตติ้งตะแกรงขั้นบันไดเหล็กฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ
ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ FRP Fibreglass StainlessSteel Grating

รูปภาพแสดง วิธีการติดตั้งเหล็กฉาก รองรับตะแกรงระบายน้ำ
1. ความสูง ของเหล็กฉากที่เหมาะสม เพื่อให้ตะแกรงไม่ต่ำหรือสูงกว่าระดับพื้น ไม่สะดุดมีเสียงดัง ใช้เหล็กฉากรองรับ วางลงไปก่อนเทคอนกรีต ให้พอดีกับความสูงตะแกรง โดยปกติเหล็กฉาก สูง 25-30 มม. (เคลียร์ใน หรือ L ใน) ความสูงของเหล็กฉากควรเท่ากันพอดีกับความสูงของตะแกรงที่นำมาวาง เพื่อให้ตะแกรงที่วางลงไปเสมอพอดีกับพื้น ไม่สะดุดเวลารถเข็นหรือคนเดินผ่าน

2. ความกว้าง ของเหล็กฉากที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถวางตะแกรงได้ไม่คับแน่นหรือร่วงหล่นลงไป ส่วนความกว้างของบ่ารับเมื่อวัดแล้วจะต้องเว้นเผื่อความกว้างของตะแกรงจริงๆ ไว้ 5-10mm. ดังนั้น ระยะความกว้างของบ่ารับแผ่นตะแกรงเกรตติ้ง จะต้องบวกเพิ่มข้างละ 3-5mm. รวม 2 ข้างเป็น 6-10mm.

ขั้นตอน วิธีการติดตั้งเหล็กฉาก บ่ารองรับ ตะแกรงระบายน้ำ Steel gully gutter Grating installation

การติดตั้งบ่ารองรับตะแกรงระบายน้ำ Steel gully gutter Grating installation

ขั้นตอนการติดตั้งบ่ารองรับตะแกรงระบายน้ำ Steel gully gutter Grating installationตารางการออกแบบ ตรวจสอบ การสั่งตัดให้ปิดขอบพอดี ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส FRP Grating Cutting Design for 4-Sides-Close-End

ตะแกรง FRP สามารถสั่งตัดได้ทุกขนาด จากแผ่นใหญ่มาตรฐาน 1.5×4 เมตร หลังการตัดถ้าไม่ออกแบบให้พอดีจะทำให้เกิดเป็นรอยแง่งที่ไม่ลงตัว ลักษณะเหมือนการเปิดขอบ ดังนั้นถ้าหากต้องการให้ปิดขอบพอดี จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับตารางการปิดขอบก่อนสั่งตัด
frp steel grating manholecover ฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ

frp steel grating manhole cover ฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ ***** คำแนะนำหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อจากบริษัท


วิธีการตัดตะแกรงระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส Cutting FRP Fibreglass Mould Grating

วิธีการตัดเกรตติ้งตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส
Frp Grating Cutting Method YouTube-VDO


FRP Grating Measuring Process วิธีวัดชิ้นงานและการตัด #1FRP Grating Cutting Method ตัดโดยเลื่อยวงเดือนใช้ใบตัดเพชร #2FRP Grating Cutting วิธีการตัดโดยเครื่องตัดไฟเบอร์ #3FRP Sheet Cutting เครื่องมือวัดและตัดแผ่นกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส

วิธีการตัดตะแกรงระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส How to Cutting FRP Fibreglass Mould GratingReady Stock Sales Wareshouse of FRP grating & Hotdip Galvanized Bar Steel Grating สต๊อคพร้อมส่ง ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป ขนาด 25×100ซม. และ 30×100ซม.

ตะแกรงระบายน้ำขนาด 25×100ซม. และ 30×100ซม. ถือเป็นขนาดมาตรฐาน ที่ทางบริษัทฯมีสต๊อคพร้อมให้ลูกค้ารับสินค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลิต นอกเหนือจากตะแกรงเหล็กเชื่อมชุบกันสนิม Hot Dip Galvanized Steel Grating ลูกค้ายังสามารถเลือกประเภทวัสดุของตะแกรงระบายน้ำได้อีกหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานในแต่ละพื้นที่ เช่น ตะแกรงน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ ABS Overflow Swimming Grating, ตะแกรงพลาสติคพีพีชนิดแข็งเหนียวพิเศษ PP Polypropylene Grating และ ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส FRP FibreGlass Grating เราเป็นบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานตะแกรงระบายน้ำมาตรฐานสำเร็จรูปทุกประเภท ประกอบไปด้วย เหล็กบันไดกันลื่น ราวกันตก ตะแกรงระบายน้ำ ตะแกรงทางเดิน ฝาท่อระบายน้ำ เหมาะสำหรับห้องครัว โรงอาหาร โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด สระว่ายน้ำ บ่อเลี้ยงปลา ทางเดินยกระดับในสนาม ฯลฯ

Steel Grating ตะแกรงเหล็กระบายน้ำ

frpsteel grating manhole cover ฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ


FRP FibreGlass Grating Test Certificates ผลทดสอบ การรับแรง การทนสารเคมี ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง
CHANCON provides consultation and complete know-how for Technical Solutions that match your site conditions, upon request.
FiberGlass Grating Loading Data Sheet
ความสามารถในการรับน้ำหนักของตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส

grating manhole cover ตะแกรงฝาบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ

***** ความสามารถในการรับแรงของตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส ขึ้นอยู่กับ 1) หน้ากว้างของตะแกรงยิ่งกว้างมากยิ่งรับแรงได้น้อย 2)ความหนาของแผ่นตะแกรง การเลือกใช้ตะแกรงที่หนามากขึ้นก็จะรับแรงได้มากขึ้น 3)รูปแบบของแรงกด เป็นแบบกระจายน้ำหนักหรือเป็นแบบกดที่จุดเดียว ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อจากบริษัท


FRP Molded Grating Chemical Resistance Guide
ตารางแสดงสารเคมีที่ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส สามารถทนการกัดกร่อน

 ตะแกรงฝาบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ steel grating manhole cover

*** สารเคมีที่สามารถทนการกัดกร่อนได้ในตารางที่แสดงนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น สารเคมีอื่นๆ กรุณาขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทได้โดยตรง

Manhole Cover Test Certificate
ผลการทดสอบฝาบ่อปิดครอบท่อพักระบบบำบัดน้ำเสีย

เกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำเหล็กไฟเบอร์กล๊าส grating manhole cover

manhole cover grating เกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำเหล็กไฟเบอร์กล๊าส


Material FRP FibreGlass Comparison / เปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุไฟเบอร์กล๊าส เหล็กหล่อเหนียว พลาสติค

เกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำเหล็กไฟเบอร์กล๊าส manhole grating


วิธีการติดตั้งฝาบ่อปิดท่อพักระบายน้ำ Manhole Cover with Frame Installation Method

ฝาปิดบ่อท่อพัก Manhole cover ตะแกรงฝาบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ grting  ตะแกรงฝาบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ Manhole cover
ฝาปิดบ่อท่อพัก Manhole cover grating ฝาปิดบ่อท่อพัก grating Manhole cover ตะแกรงฝาบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ
FRP Fibreglass Manhole cover ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส

วิธีการบำรุงรักษา ยกเปิดปิด ฝาบ่อปิดท่อพักระบายน้ำ How to open-close Manhole Cover with Frame

ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส grating Manhole cover

ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส FRP Fibreglass stel Manhole cover grating

FRP Fibreglass grating Manhole cover ฝาตะแกรงปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส

1. No recover value: It will solve steal problem thoroughly since no value for recycle Good wear and corrosion resistance: It will never rusts because it has good wear and corrosion resistance
2. Long service life: It can be used more than 30 years and there is no any crack in the experiment of 2,000,000 fatigue shocks Well sealed: It can be used hermetically, and effectively prevent those poisonous gases leaking out from cesspool
3. Light weight high tensile for easy installation High load capacity: Its high load capacity exceeds the ductile iron and insulation
4. Free Design: It can be designed according to users’s demands. Including color, pattern, specification No any jangle: There is neither nor rebound when cars pass through
5. Made to order for any sizes and your own Logo are optional Competitive Price as compare to ductile iron material


Fiberglass FRP Manhole Cover, ฝาท่อแมนโฮลปิดบ่องานระบบบำบัดน้ำเสียDuctile Cast Iron Manhole Cover (Round/Square) ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 
 
 

คุณสมบัติ ที่มา ความหมายของไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง GFRP FiberGlass Vinyl Resin Food Grade

ไฟเบอร์กล๊าสคืออะไร | FibreGlass Definition

ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส เป็นคำแปลมาจากคำว่า Fiberglass Reinforced Plastic หรือ Glass Reinforced Composite หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใส่วัสดุอื่นเพื่อเสริมความแข็งแรง (มีวัสดุมากกว่า 2 ชนิดมาประสานกัน) วัสดุที่นำมาเสริมแรงให้พลาสติกคือ “ใยแก้ว” ซึ่งมีลักษณะอ่อนนุ่มแต่เหนียว ทนความร้อนได้สูง ส่วนพลาสติกที่นำมาใช้เป็นเนื้อ ต้องเป็นชนิดที่มีความแข็งมาก ซึ่งถ้าไม่มีการเสริมแรงแล้วจะเปราะ ดังนั้นเราจึงเลือกเอาพลาสติกประเภท โพลิเอสเทอร์เรซิ่น ไวนิลเอสเทอร์เรซิ่น และอีพอกซี่เรซิ่น พลาสติกจำพวกนี้เป็นพลาสติกเหลวซึ่งภายหลังจากการผสมกับ ตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา หรือ ตัวทำให้แข็ง แล้วจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี มีความร้อนเกิดขึ้นสูงกว่า100?C. แล้วจะเปลี่ยนเป็นพลาสติกแข็งและจะไม่คืนรูปอีกซึ่งเรียกว่ากระบวนการ เทอร์โมเซ็ตติ้ง (Thermoseting)
โรงงานผู้ผลิตเกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำ grating manhole ดังนั้นการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดยวิธีการดังกล่าวแล้ว จึงเรียกได้ว่าเป็น ผลิตภัณฑ์พลาสติกเสริมแรง ด้วยใยแก้ว หรือ FRP ซึ่งเราเรียกง่ายๆ ว่า ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส หรือ ผลิตภัณฑ์เอฟอาร์พี
ไฟเบอร์กลาสหรือเส้นใยแก้วแบ่งได้เป็นสองประเภทตามลักษณะของเส้นใย คือเส้นใยต่อเนื่องคล้ายกับเส้นด้าย ที่สามารถนำมาถักทอให้เป็นผืนผ้า (fiberglass fabric) ผ้าที่ได้จะไม่ดูดซึมน้ำ ไม่หดตัว ป้องกันความร้อนได้ดี ส่วนมากจะนำไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม เช่น ทำเป็นผ้าม่านกันสะเก็ดไฟ ส่วนเส้นใยแก้วอีกประเภทหนึ่งจะเป็นเส้นใยที่สั้นไม่ต่อเนื่อง มักนำมาใช้ทำเป็นฉนวนกันความร้อน และ ฉนวนกันเสียง ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นหนานุ่ม
ส่วนผสมหลักที่ใช้ผลิตเส้นใยแก้วคือ ทรายแก้ว (silica sand) ใช้เป็นสารสร้างแก้ว โซดาแอช (soda ash)และ หินปูน (limestone) สารสองอย่างหลังจะช่วยลดจุดหลอมเหลว นอกจากส่วนผสมหลักทั้งสามแล้วอาจมีส่วนผสมอื่นๆที่ใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติต่างๆของเส้นใยแก้วเช่น บอแรกซ์ (borax) ฟันหินม้า (feldspar) แคลไซน์อะลูมินา (calcined alumina) แมกนีไซต์ (magnesite) เนฟฟีลีนไซยาไนต์ (nepheline syenite) และ ดินขาวเคโอลิน (kaolin clay)

Definition of polyester resin
any of various synthetic resins or plastics consisting of or made from polyesters: such as a resin that has the same chemical composition as the common polyester fiber but that is extruded as a film (as for use in packaging, as electrical insulation, or as a base for magnetic recording tapes) c : a thermosetting resin that is made from an unsaturated polyester (as one formed from a glycol and maleic acid or fumaric acid), cured by copolymerization (as with styrene), and often reinforced with fillers (as glass fibers) and that is used chiefly in impregnating and laminating and in making cast and molded products

For the thermal insulation material sometimes called fiberglass, see glass wool. For the glass fiber itself, also sometimes called fiberglass, see glass fiber. For similar composite materials in which the reinforcement fiber is carbon fibers, see carbon-fiber-reinforced polymer. Fiberglass (or fibreglass) is a type of fiber-reinforced plastic where the reinforcement fiber is specifically glass fiber. The glass fiber may be randomly arranged, flattened into a sheet (called a chopped strand mat), or woven into a fabric. The plastic matrix may be a thermosetting plastic – most often epoxy, polyester resin – or vinylester, or a thermoplastic.
The glass fibers are made of various types of glass depending upon the fiberglass use. These glasses all contain silica or silicate, with varying amounts of oxides of calcium, magnesium, and sometimes boron. To be used in fiberglass, glass fibers have to be made with very low levels of defects.
Fiberglass is a strong lightweight material and is used for many products. Although it is not as strong and stiff as composites based on carbon fiber, it is less brittle, and its raw materials are much cheaper. Its bulk strength and weight are also better than many metals, and it can be more readily molded into complex shapes. Applications of fiberglass include aircraft, boats, automobiles, bath tubs and enclosures, swimming pools, hot tubs, septic tanks, water tanks, roofing, pipes, cladding, casts, surfboards, and external door skins.
Other common names for fiberglass are glass-reinforced plastic (GRP),[1] glass-fiber reinforced plastic (GFRP)[2] or GFK (from German: Glasfaserverst?rkter Kunststoff). Because glass fiber itself is sometimes referred to as “fiberglass”, the composite is also called “fiberglass reinforced plastic.” This article will adopt the convention that “fiberglass” refers to the complete glass fiber reinforced composite material, rather than only to the glass fiber within it.

เกรตติ้งตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส frp grating manhole cover

ที่มาเกี่ยวกับไฟเบอร์กลาส | History of FRP FibreGlass

บางคนรู้จัก”ไฟเบอร์กลาส”ว่าเป็นวัสดุผสม หรือพลาสติกเสริมแรง ใช้ผลิตเป็นหลังคา รถกระบะ หรืออ่างอาบน้ำ แต่แท้จริงแล้ว “ไฟเบอร์กลาส” ก็คือ “เส้นใยแก้ว” มีความหมาย ที่แปลตรงตัว เส้นใยแก้วถูกนำไปใช้เป็นวัสดุช่วยเสริมแรงให้กับพลาสติกเรซิน และขึ้นรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น หลังคารถกระบะ อ่างอาบน้ำ เรือ ชิ้นส่วนเครื่องบินเล็ก ถังน้ำขนาด ใหญ่ ชิ้นส่วนรถแข่ง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว(Glass Reinforced Concrete, GRC) เป็นต้น นอกจากสมบัติความแข็งแรง ทนแรงดึงได้สูงมากแล้ว เส้นใยแก้วยังมีสมบัติด้าน การเป็นฉนวนความร้อน ถูกใช้เป็นฉนวนในเตา ตู้เย็น หรือวัสดุก่อสร้าง นอกจากนั้น เส้นใยแก้วสามารถทอเป็นผืนผ้า เย็บเป็นชิ้น และด้วยโครงสร้างที่ทำให้ ผลิตภัณฑ์ทำจาก เส้นใยแก้วมีช่องว่างภายใน ที่ถูกดักเก็บไว้ทำให้มีความสามารถในการป้องกันความร้อนได้ดี เหมาะที่จะทำผ้าหนุนด้านใน เพื่อเป็นฉนวนที่ดีเช่นเดียวกับที่ใช้กับตู้เย็นหรือเสื้อหนาว ผ้าจากเส้นใยแก้วไม่มีการดูดซึมน้ำ ใช้เป็นผ้ากันน้ำ ไม่เกิดการหดตัวและไม่เกิดผลเสีย จากน้ำ
เส้นใยแก้วมีขนาดและความยาวหลากหลายขนาด เส้นใยอาจยาวเหมือนเส้นด้าย ยาวมากไปจนถึงเส้นใยที่สั้นมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เส้นใยแก้วผลิตจากส่วนประกอบ ของทรายแก้ว หินปูน หินฟันม้า เติมกรดบอริกและสารเติมแต่งอื่นๆ ถูกหลอมเหลวภายใน เตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูงมากถึง 1370 องศาเซลเซียส ซึ่งหากมีการควบคุมคุณภาพส่วนผสม เป็นอย่างดี ให้มีความบริสุทธิ์ ก็ไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นลูกแก้วเพื่อคัดเลือกลูกแก้วที่ดี มาหลอมเป็นน้ำแก้วใหม่อีกครั้ง หลังจากนั้น จะเข้าสู่กระบวนการรีดเป็นเส้นใยยาว โดยเส้นใยถูกดึงออกจากหัวรีด และถูกม้วนเก็บด้วยความเร็วที่สูงกว่าความเร็วของใยแก้ว ที่ถูกอัดออกจากหัวรีด ซึ่งเท่ากับเป็นการยืดดึงในขณะที่เส้นใยยังอ่อนตัว ได้เส้นใยขนาด เล็กลงก่อนการแข็งตัว เส้นใยยาวนี้มักนิยมใช้ทำผ้าม่าน หากต้องการทำเป็นเส้นใยสั้น ก็จะถูกตัดด้วยแรงลมให้มีความยาวแตกต่างกันออกไป ซึ่งนิยมนำไปทำผลิตภัณฑ์เทปหรือผ้า ในงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันเสียง อุณหภูมิและไฟ
“ไฟเบอร์กลาส” ในภาษาของวัสดุเสริมแรงที่รู้จักทั่วไป ในการทำหลังคารถกระบะ หรือชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงนั้น ผลิตจากการนำชิ้นส่วนต้นแบบมาขัดผิวด้านนอกด้วย ขี้ผึ้งถอดแบบ วางผ้าใยแก้วบนชิ้นส่วนต้นแบบ ทาด้วยเรซินที่ผสมตัวทำให้แข็งให้มีความหนา ตามต้องการ เมื่อเรซินแข็งตัวแล้วดึงชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสออกจากชิ้นส่วนต้นแบบ นำมาขัด แต่งผิวด้านนอกให้เรียบร้อย การสร้างชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสจากวิธีนี้จะขาดรายละเอียดและ ความสวยงาม แตกต่างจากวิธีที่ใช้แม่พิมพ์ ซึ่งเหมาะสำหรับชิ้นส่วนจำนวนมาก แต่มีขั้นตอน ยุ่งยากกว่าวิธีแรก โดยเราต้องสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาจากชิ้นส่วนต้นแบบเสียก่อน เมื่อได้แม่พิมพ์ แล้วจึงนำมาสร้างชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสที่ต้องการ ชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นมามีความสวยงามเหมือนกับ ต้นแบบทุกประการ และสามารถเสริมความแข็งแรงในบริเวณที่ต้องการโดยเพิ่มความหนา ของใยแก้วหลายๆ ชั้น
ไฟเบอร์กลาสผลิตขึ้นจากสารเคมีและวัสดุหลายชนิด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ดวงตา ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ดังนั้น จึงควรระมัดระวังและใส่อุปกรณ์ป้องกัน ในขณะที่ทำ ชิ้นส่วนจากไฟเบอร์กลาส
โรงงานผู้ผลิตเกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำ grating manhole : Glass fibers have been produced for centuries, but mass production of glass strands was accidentally discovered in 1932 when Games Slayter, a researcher at Owens-Illinois, directed a jet of compressed air at a stream of molten glass and produced fibers. A patent for this method of producing glass wool was first applied for in 1933.Owens joined with the Corning company in 1935 and the method was adapted by Owens Corning to produce its patented “fibreglas” (one “s”) in 1936. Originally, fibreglas was a glass wool with fibers entrapping a great deal of gas, making it useful as an insulator, especially at high temperatures.
A suitable resin for combining the “fibreglass” with a plastic to produce a composite material was developed in 1936 by du Pont. The first ancestor of modern polyester resins is Cyanamid’s resin of 1942. Peroxide curing systems were used by then. With the combination of fiberglass and resin the gas content of the material was replaced by plastic. This reduced the insulation properties to values typical of the plastic, but now for the first time the composite showed great strength and promise as a structural and building material. Confusingly, many glass fiber composites continued to be called “fiberglass” (as a generic name) and the name was also used for the low-density glass wool product containing gas instead of plastic.
Ray Greene of Owens Corning is credited with producing the first composite boat in 1937, but did not proceed further at the time due to the brittle nature of the plastic used. In 1939 Russia was reported to have constructed a passenger boat of plastic materials, and the United States a fuselage and wings of an aircraft. The first car to have a fiber-glass body was a 1946 prototype of the Stout Scarab, but the model did not enter production.

ขั้นตอนการผลิตไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง Fiber Glass โรงงานผู้ผลิตเกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำ grating manhole

นำส่วนผสมทั้งหมดหลอมในเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูงมากถึง 1370 องศาเซลเซียสเพื่อให้ได้น้ำแก้ว จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการรีดเป็นเส้นใยยาวโดยเส้นใยจะถูกดึงออกจากหัวรีดและถูกม้วนเก็บด้วยความเร็วที่สูงกว่าความเร็วของใยแก้วที่ถูกอัดออกจากหัวรีด ซึ่งเท่ากับเป็นการยืดดึงในขณะที่เส้นใยยังอ่อนตัวทำให้ได้เส้นใยขนาดเล็กลงก่อนการแข็งตัว หากต้องการทำเป็นเส้นใยสั้นก็ทำได้โดยการตัดด้วยแรงลม สามารถทำให้เส้นใยมีความยาวแตกต่างกันออกไป
อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการหลอม ถ้าหากไม่มีการควบคุมคุณภาพของส่วนผสมให้บริสุทธิ์แล้วก็จำเป็นต้องหลอมและทำน้ำแก้วให้เป็นลูกแก้วก่อนเพื่อคัดลูกแก้วที่บริสุทธิ์มาหลอมให้เป็นน้ำแก้วใหม่อีกครั้ง แต่ถ้าหากมีการควบคุมคุณภาพของส่วนผสมแล้ว ก็สามารถรีดเส้นใยจากน้ำแก้วในเตาได้เลย
ส่วน”ไฟเบอร์กลาส”ในความหมายของวัสดุเสริมแรงนั้น ผลิตได้สองวิธี คือ วิธีแรกนำชิ้นส่วนต้นแบบมาขัดผิวด้านนอกด้วยขี้ผึ้งถอดแบบ วางผ้าใยแก้วบนชิ้นส่วนต้นแบบ ทาด้วยเรซินที่ผสมตัวทำให้แข็งให้มีความหนาตามต้องการ เมื่อเรซินแข็งตัวแล้วดึงชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสออกจากชิ้นส่วนต้นแบบ นำมาขัดแต่งผิวด้านนอกให้เรียบร้อย การสร้างชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสด้วยวิธีนี้จะขาดรายละเอียดและความสวยงามแตกต่างจากวิธีที่สองที่ใช้แม่พิมพ์ วิธีนี้จะเหมาะสำหรับชิ้นส่วนจำนวนมาก แต่มีขั้นตอนยุ่งยากกว่าวิธีแรก โดยเราต้องสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาจากชิ้นส่วนต้นแบบเสียก่อน เมื่อได้แม่พิมพ์ แล้วจึงนำมาสร้างชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสที่ต้องการ ชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นมามีความสวยงามเหมือนกับต้นแบบทุกประการ และสามารถเสริมความแข็งแรงในบริเวณที่ต้องการโดยเพิ่มความหนาของใยแก้วหลายๆ ชั้น
The process of manufacturing fiberglass is called pultrusion.[citation needed] The manufacturing process for glass fibers suitable for reinforcement uses large furnaces to gradually melt the silica sand, limestone, kaolin clay, fluorspar, colemanite, dolomite and other minerals to liquid form. It is then extruded through bushings, which are bundles of very small orifices (typically 5–25 micrometres in diameter for E-Glass, 9 micrometres for S-Glass). These filaments are then sized (coated) with a chemical solution. The individual filaments are now bundled in large numbers to provide a roving. The diameter of the filaments, and the number of filaments in the roving, determine its weight, typically expressed in one of two measurement systems: yield, or yards per pound (the number of yards of fiber in one pound of material; thus a smaller number means a heavier roving). Examples of standard yields are 225yield, 450yield, 675yield. tex, or grams per km (how many grams 1 km of roving weighs, inverted from yield; thus a smaller number means a lighter roving). Examples of standard tex are 750tex, 1100tex, 2200tex.
These rovings are then either used directly in a composite application such as pultrusion, filament winding (pipe), gun roving (where an automated gun chops the glass into short lengths and drops it into a jet of resin, projected onto the surface of a mold), or in an intermediary step, to manufacture fabrics such as chopped strand mat (CSM) (made of randomly oriented small cut lengths of fiber all bonded together), woven fabrics, knit fabrics or uni-directional fabrics. Chopped strand mat
Chopped strand mat or CSM is a form of reinforcement used in fiberglass. It consists of glass fibers laid randomly across each other and held together by a binder.
It is typically processed using the hand lay-up technique, where sheets of material are placed in a mold and brushed with resin. Because the binder dissolves in resin, the material easily conforms to different shapes when wetted out. After the resin cures, the hardened product can be taken from the mold and finished. Using chopped strand mat gives a fiberglass with isotropic in-plane material properties.


Grating Know-How ดูข้อมูลเพิ่มเติม www.GratingThai.com

http://ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง โรงงานผู้ผลิตเกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำ grating manhole

1. Corrosion Resistance:ไม่เป็นสนิม และทนต่อการกัดกร่อน
2. Temperature Resistance:ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสทนความร้อนได้ดีมาก สามารถทนอุณหภูมิตั้งแต่ -30ถึง +120 ขึ้นอยู่กับชนิดของเรซิ่นที่เลือกใช้
3. Lightweight:น้ำหนัก เบาประหยัดค่าก่อสร้าง ด้วยน้ำหนักที่เบากว่าเหล็กถึง4เท่า ทำให้สะดวกต่อการยก ประกอบและติดตั้ง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
4. Flextural Strength:โครงสร้างแข็งแรงให้ตัวได้ ป้องกันการรั่วซึมหรือร้าว
5. Long-lasting:ไม่เน่าเปื่อยหรือผุกร่อนทนทุกสภาวะสิ่งแวดล้อมคงรูปเดิมได้ดี ไม่มีการหด
6. Low coefficient of friction:ผิวเรียบเนียนทำให้แรงเสียดทานต่ำ
7. Insulation:เป็นฉนวนไฟฟ้าและไม่นำความร้อน
8. Repair:ในกรณีสุดวิสัย เมื่อเกิดการชำรุดเสียหายสามารถซ่อมได้
9. Engineering Design:การออกแบบและคำนวณตามมาตรฐานของASTM ,JIS,BSและDIN
10. UV-Resistance and Grossy:สีสวยสดใส ทนต่อแสงแดดและแสงยูวี
An individual structural glass fiber is both stiff and strong in tension and compression—that is, along its axis. Although it might be assumed that the fiber is weak in compression, it is actually only the long aspect ratio of the fiber which makes it seem so; i.e., because a typical fiber is long and narrow, it buckles easily.[7] On the other hand, the glass fiber is weak in shear—that is, across its axis. Therefore, if a collection of fibers can be arranged permanently in a preferred direction within a material, and if they can be prevented from buckling in compression, the material will be preferentially strong in that direction.
Furthermore, by laying multiple layers of fiber on top of one another, with each layer oriented in various preferred directions, the material’s overall stiffness and strength can be efficiently controlled. In fiberglass, it is the plastic matrix which permanently constrains the structural glass fibers to directions chosen by the designer. With chopped strand mat, this directionality is essentially an entire two dimensional plane; with woven fabrics or unidirectional layers, directionality of stiffness and strength can be more precisely controlled within the plane.
A fiberglass component is typically of a thin “shell” construction, sometimes filled on the inside with structural foam, as in the case of surfboards. The component may be of nearly arbitrary shape, limited only by the complexity and tolerances of the mold used for manufacturing the shell.
The mechanical functionality of materials is heavily relied on the combined performances of both the resin (AKA matrix) and fibres. For example, in severe temperature condition (over 180 ?C) resin component of the composite may lose its functionality partially because of bond deterioration of resin and fibre.[8] However, GFRPs can show still significant residual strength after experiencing high temperature (200 ?C).


www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon

Molded Fiberglass Grating เกรตติ้งตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส โรงงานผู้ผลิตเกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำ grating manhole

Our molded fiberglass grating and pultruded fiberglass grating provide unmatched corrosion resistance properties, especially when compared to steel flooring products. Strength, long life and safety are also superior qualities of our fiberglass grating products, and their electrically non-conductive properties make them the ideal option for floor grating. We offer many types of fiberglass grating for all your different loading applications. Fiberglass grating applications range from architectural sun screening and fiberglass flooring to standard walkways and high load rolling applications. Grit surfaces and standard stock colors or custom colors are provided to suit your fiberglass application. Choose from our custom resin types for a fiberglass flooring product that is tailored to suit your corrosion resistance needs.

Molded fiberglass grating is a fiberglass-reinforced plastic (FRP) that combines fiberglass rovings with thermosetting resins to form a strong, one-piece molded panel. A 65%/35% resin to glass weight ratio provides high corrosion resistance. Meniscus surfaces or applied grit surfaces provide slip resistance when compared to steel flooring and other flooring products. This fiberglass grating product is better suited for corrosive environments. Pultruded Pultruded Fiberglass Grating

Pultruded fiberglass grating is made using premium grade isophthalic polyester, vinyl ester or phenolic resin systems with a synthetic surfacing veil, making it corrosion resistant, lightweight and durable. Pultruded fiberglass has a grit surface for safety and a greater strength to weight ratio than molded fiberglass grating. A 35%/65% resin to glass ratio provides greater strength and less corrosion resistance than molded fiberglass grating. This product is better suited for longer spans of fiberglass flooring.

Fiberglass Covered Grating Our fiberglass covered grating is a long-lasting, molded fiberglass flooring product that combines smooth, gritted or checker plate and molded grating manufactured with any of our resin systems. It is the ideal choice when floor grating needs to be 100% covered. Our fiberglass covered grating is often used in loading and storage areas with high foot and cart traffic, where a strong, level surface is ideal. It offers approximately 50% higher stiffness values than that of open mesh grating and its standard grit-top cover assures secure footing.

Bullet Resistant Fiberglass Plate Our bullet resistant fiberglass plate offers superior ballistic resistance at a weight less than 25% that of a comparable steel panel. Now available for commercial security fiberglass applications for your business, home or governmental facility, these fiberglass panels offer ballistic resistant security with the additional performance advantages of durability, corrosion resistance, electrical non-conductivity, low thermal conductivity and light weight.

Heavy Duty Fiberglass Grating Our heavy duty fiberglass grating is available in both molded and pultruded grating systems. Both types of heavy duty fiberglass grating are designed to carry forklift and tractor-trailer loads that traditional molded and pultruded FRP grating products are not designed to support. Heavy duty fiberglass grating provides greater durability for higher volume traffic areas as well. Additionally, Heavy Duty Fiberglass Grating can be used to free span longer distances than traditional fiberglass grating.

Fiberglass Stair Treads and Fiberglass Stair Tread Covers Lightweight and easy to install, fiberglass stair treads are available in both molded and pultruded types to match the fiberglass floor grating platforms. Fiberglass stair tread covers are made from a molded glass and resin system that is corrosion and impact resistant, fire retardant and non-conductive. They provide a cost effective, slip-resistant protective surface for concrete, metal and wood steps.

Fiberglass Grating Handrails and Fiberglass Ladders Fiberglass Grating Handrails and Fiberglass Ladders Fiberglass handrail systems are fabricated from pultruded fiberglass components and molded thermoplastic connectors. Our modular fiberglass grating handrail systems are available in 2-inch square or 2-inch round configurations that are easy to grip, making them ideal for any high traffic area. Our fiberglass ladders and cages can be installed in a variety of applications from sump pumps to tanks, buildings, piers, portable equipment, etc., providing years of strength and dependability.

Fiberglass Attachments and Fiberglass Clips Our fiberglass grating attachments and clips are specially designed to secure fiberglass grating or plates to the supporting structures. Additionally, they are used to fasten together adjacent grating panels, which minimizes load-induced differential deflection. All fiberglass attachments and clips are made of Type 316 stainless steel and are available in 1-, 1-1/2- and 2-inch sizes.

Fiberglass plates feature a non-conductive surface that makes them an economical and safe solution to walking surfaces. In caustic and/or acidic conditions, fiberglass plates provide a level of corrosion resistance that is unequaled and more cost effective than stainless steel. Fiberglass plate is available with a non-grit surface or with a grit surface where anti-slip traction is needed.

Fiberglass Structural Shapes Our fiberglass structural shapes and pultruded fiberglass profiles are made from a combination of fiberglass and thermosetting resin systems. All shapes are lightweight, impact resistant, low maintenance, non-magnetic, low conductive and have dimensional stability, making them easy to install and ideal for several applications. Custom shapes are available upon request.

Composite (GFRP) Gratings : What is GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic)? GFRP is a composite material made of a polymer matrix reinforced with fiber, aiming to form better physical and chemical properties. GFRP is a production material such as metal, wood, glass, concrete. GFRP materials has important advantages as against other production materials, new features can be acquired according to requirements. What is GFRP Grating? Molded GFRP gratings are produced in special molds with wet lamination process, consist of glass fiber, resin, additives and pigment. After these raw materials harden, GFRP gratings are pressed out of the mold. Molded GFRP gratings are light, anti-corrosive, have high chemical and physical resistances and electrically non-conductive. Components: Resin, glass fiber, additives and pigment are the basic components of the GFRP materials. It can be produced any material which are proper for the requirements by changing these components. Resin: Chemical resistance, flexibility and UV resistance of the GFRP gratings are determined by the resin. Resins are chose according to the environment; orthophthalic resin for general usage, isophthalic resin for chemical environment and vinyl ester resin for extremely heavy chemical environment. Glass Fiber: Multi-layered continuous glass fibers are used in production. Molded GFRP gratings have high mechanical resistance due to glass fiber. Additives: Additives such as UV stabilizers, flame retardants and low smoke density retardants increase mechanical and chemical resistance and add new superior features. Pigment: Pigments make it possible to give the GFRP gratings any color. This makes it happen to use GFRP gratings in architectural projects.

Fibre-reinforced plastic (FRP) (also called fibre-reinforced polymer, or fiber-reinforced plastic) is a composite material made of a polymer matrix reinforced with fibres. The fibres are usually glass, carbon, aramid, or basalt. Rarely, other fibres such as paper, wood, or asbestos have been used. The polymer is usually an epoxy, vinylester, or polyester thermosetting plastic, though phenol formaldehyde resins are still in use.
FRPs are commonly used in the aerospace, automotive, marine, and construction industries. They are commonly found in ballistic armor as well.
A polymer is generally manufactured by step-growth polymerization or addition polymerization. When combined with various agents to enhance or in any way alter the material properties of polymers the result is referred to as a plastic. Composite plastics refer to those types of plastics that result from bonding two or more homogeneous materials with different material properties to derive a final product with certain desired material and mechanical properties. Fibre-reinforced plastics are a category of composite plastics that specifically use fibre materials to mechanically enhance the strength and elasticity of plastics. The original plastic material without fibre reinforcement is known as the matrix or binding agent. The matrix is a tough but relatively weak plastic that is reinforced by stronger stiffer reinforcing filaments or fibres. The extent that strength and elasticity are enhanced in a fibre-reinforced plastic depends on the mechanical properties of both the fibre and matrix, their volume relative to one another, and the fibre length and orientation within the matrix.[1] Reinforcement of the matrix occurs by definition when the FRP material exhibits increased strength or elasticity relative to the strength and elasticity of the matrix alone.
FRP can be applied to strengthen the beams, columns, and slabs of buildings and bridges. It is possible to increase the strength of structural members even after they have been severely damaged due to loading conditions. In the case of damaged reinforced concrete members, this would first require the repair of the member by removing loose debris and filling in cavities and cracks with mortar or epoxy resin. Once the member is repaired, strengthening can be achieved through wet, hand lay-up of impregnating the fibre sheets with epoxy resin then applying them to the cleaned and prepared surfaces of the member. Two techniques are typically adopted for the strengthening of beams, relating to the strength enhancement desired: flexural strengthening or shear strengthening. In many cases it may be necessary to provide both strength enhancements. For the flexural strengthening of a beam, FRP sheets or plates are applied to the tension face of the member (the bottom face for a simply supported member with applied top loading or gravity loading). Principal tensile fibres are oriented in the beam longitudinal axis, similar to its internal flexural steel reinforcement. This increases the beam strength and its stiffness (load required to cause unit deflection), however decreases the deflection capacity and ductility. For the shear strengthening of a beam, the FRP is applied on the web (sides) of a member with fibres oriented transverse to the beam’s longitudinal axis. Resisting of shear forces is achieved in a similar manner as internal steel stirrups, by bridging shear cracks that form under applied loading. FRP can be applied in several configurations, depending on the exposed faces of the member and the degree of strengthening desired, this includes: side bonding, U-wraps (U-jackets), and closed wraps (complete wraps). Side bonding involves applying FRP to the sides of the beam only. It provides the least amount of shear strengthening due to failures caused by de-bonding from the concrete surface at the FRP free edges. For U-wraps, the FRP is applied continuously in a ‘U’ shape around the sides and bottom (tension) face of the beam. If all faces of a beam are accessible, the use of closed wraps is desirable as they provide the most strength enhancement. Closed wrapping involves applying FRP around the entire perimeter of the member, such that there are no free ends and the typical failure mode is rupture of the fibres. For all wrap configurations, the FRP can be applied along the length of the member as a continuous sheet or as discrete strips, having a predefined minimum width and spacing. Slabs may be strengthened by applying FRP strips at their bottom (tension) face. This will result in better flexural performance, since the tensile resistance of the slabs is supplemented by the tensile strength of FRP. In the case of beams and slabs, the effectiveness of FRP strengthening depends on the performance of the resin chosen for bonding. This is particularly an issue for shear strengthening using side bonding or U-wraps. Columns are typically wrapped with FRP around their perimeter, as with closed or complete wrapping. This not only results in higher shear resistance, but more crucial for column design, it results in increased compressive strength under axial loading. The FRP wrap works by restraining the lateral expansion of the column, which can enhance confinement in a similar manner as spiral reinforcement does for the column core.

Molded Grating Pedestals โรงงานผู้ผลิตเกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำ grating manhole Fibergrate Adjustable Grating Pedestals are high quality components designed to support elevated grating applications. Infinitely adjustable within their specified range, standard pedestals raise grating platforms and custom pedestals with cross bracing can raise floors above the base elevation. Pedestals are available for 1″, 1-1/2″ and 2″ deep square mesh Fibergrate or Chemgrate molded fiberglass gratings. Pedestal heads are stocked in “single head” and “quad head” designs facilitating quick, safe and economical installation of elevated platforms. • ADJUSTABLE – Create level walking surfaces on sloping floors • VERSATILE – Available for all Fibergrate and Chemgrate square mesh gratings • COST EFFECTIVE – Low installation cost, easily relocated to other areas • LIGHTWEIGHT – Modular, adjustable components are lightweight and reduce lifting • CORROSION RESISTANT – Thermoplastic polyester and pultruded vinyl ester are resistant to most industrial wet-floor applications

Grating Pedestal Supports Fibreglass Grating ? Grating Pedestal Supports From time to time, FRP grating will need to be supported in walkway areas where using traditional support and framing methods either cannot be used or are unsuitable to the working environment. Areas, such as, Chemical bunds, Raised floor platforms & work stations, Chemical Treatment Dosing Plant Rooms, Raised non slip walkway access across drainage floors and work spaces, Suspended floor grating, cable ladder runs, concealing pipe work and electrical services underneath, Areas required to be non conductive. our FRPP pedestal supports that can raise our FRP floor grating, and link into the mesh pattern of our grating. The panels of our grating can be joined, on the one pedestal eliminating multiple pedestals in the same area. The wide based pedestals can be fixed to the floor if required, and also to the top of our grating, using our 316 s/s hold down clips to suit. This provides an extremely solid base, which can take high loads. Available in a range of heights, and completely adjustable to accommodate uneven floors, we can supply a pedestal to suit your application.

FRP Stair Solutions – Stair Treads Fiberglass stair treads and stair covers are an essential complement to molded and pultruded grating installations. These corrosion and slip resistant treads are manufactured with a defined visible nosing and provide safe footing in the most challenging environments. Stair treads and covers can be supplied cut to precise customer specified sizes or in stock panels that are easily field fabricated.
stair tread covers are a convenient way to provide solid slip-resistant footing for existing treads that are still structurally sound. Stair tread covers may be installed over wood, concrete or metal treads. Standard industrial color is dark gray with a highly visible safety yellow nosing and light gray for architectural applications. An integral aluminum oxide grit-top surface provides secure footing for maximum safety and a highly durable tread. Reinforced with a woven glass mat for durability and impact resistance, these tread covers come in made to order widths. The standard thickness is various thick covers available for heavy duty applications. Standard long panels are easily cut to size during installation, or are available precut to custom lengths.
Phosphorescent Nosing :Fiber plate stair tread covers can be ordered with a special phosphorescent coating for the nosing area, causing it to glow even after the primary light source has been removed. The special nosing is perfect in stairways which serve as emergency exits during power outages, outdoor accessways where lighting is periodically dimmed as in arenas and concert halls or as a safety measure for nighttime operation in outdoor applications such as on passenger ships. This special nosing has been tested in accordance with ISO/TC Ships and Marine Technology – Low Location Lighting on Passenger Ships.
Fibreglass Grating > FRP Tread Covers > Tread Grip Some superior features of TreadGrip are. Durability: TreadGrip is a high quality composite of glass woven matting impregnated with isophthalic polyester resin. The energy absorption and flexibility of TreadGrip. ensures its long life, even in the busiest of environments. Slip Resistant: A compound of carbon and silicon grit is added in the final layer of laminate providing a superb slip resistant and hard wearing surface. Corrosion Resistant: TreadGrip is resistant to a wide range of chemicals and is perfectly suited for use even in the harshest of environments. Chemical resistance guides available on request. Simple to install: The versatility of TreadGrip. allows it to be applied to almost any surface such as concrete, steel or wood. The fact that it is supplied as a finished product means that it can be walked on straight away thus keeping disruption to a minimum.
supply FRP stair treads in both molded and pultruded grating profiles. Available in isopthalic, vinyl ester and phenolic fire retardant resin systems, to suit both industrial and domestic applications. Molded FRP stair treads come with a contrast nose edge as required by the Australian Standards for stairways to have a contrasting front edge (nosing) colour for ascending and descending stairs resulting in a safer stairway. Generally our stair treads colours are: Grey with yellow nosing. Other colours are available should you wish to match up with aesthetics and / or the environment. Available in our standard tread panels or we can cut to size, we welcome your enquiry. Our standard treads have an anti slip grit top surface, but we can also supply treads with a concave top which is also anti slip, but easy to clean, for example, for the food and beverage industry. Our treads are secured to the angle supports underneath using our 316 s/s Type M hold down clips – you can see those in the molded grating index on the “Installation Accessories” page.
If you own a building, run a business or manage a public space that has stairs then you are obliged to ensure that everyone using the stairs is safe. Anti Slip Stair Nosing is an excellent way to ensure that the stairs are as safe as possible. Anti Slip Stair Nosing can reduce the chances of accidents occurring dramatically. The leading edge of a stair can become slippery when wet and even internal stairs can become slippery during rain as people track the water inside. With high quality Edge Grip FRP Anti Slip Stair Nosing from Monaco you can make sure that the leading edge of the stairs are not slippery even in the wettest conditions. These anti slip stair nosings can be fitted in many different situations, including the following, public spaces, commercial areas and industries: Railway stations , Public squares and parks, Milking sheds,Industrial tank stairs,Industrial and commercial sites,Schools,Ski fields,Fire escapes, Oil rigs Ports Our Edge Grip FRP Anti Slip Stair Nosing comes in pre-formed robust fibreglass panels that are incredibly durable and the silicone carbon grit top finish provides a highly slip resistant surface. We offer two slip resistant surfaces, one light grit made for interior situations and the other heavier grit made for exterior uses. Edge Grip FRP Anti Slip Stair Nosing has a patented featheredge meaning that it can be fitted to virtually every type of step without creating a trip hazard making it the safest all-round Anti Slip Stair Nosing.

Applications of Fibre Glass Grating โรงงานผู้ผลิตเกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำ grating manhole

A cryostat made of fiberglass Fiberglass is an immensely versatile material due to its light weight, inherent strength, weather-resistant finish and variety of surface textures.
The development of fiber-reinforced plastic for commercial use was extensively researched in the 1930s. It was of particular interest to the aviation industry. A means of mass production of glass strands was accidentally discovered in 1932 when a researcher at Owens-Illinois directed a jet of compressed air at a stream of molten glass and produced fibers. After Owens merged with the Corning company in 1935, Owens Corning adapted the method to produce its patented “Fiberglas” (one “s”). A suitable resin for combining the “Fiberglas” with a plastic was developed in 1936 by du Pont. The first ancestor of modern polyester resins is Cyanamid’s of 1942. Peroxide curing systems were used by then. During World War II, fiberglass was developed as a replacement for the molded plywood used in aircraft radomes (fiberglass being transparent to microwaves). Its first main civilian application was for the building of boats and sports car bodies, where it gained acceptance in the 1950s. Its use has broadened to the automotive and sport equipment sectors. In production of some products, such as aircraft, carbon fiber is now used instead of fiberglass, which is stronger by volume and weight. Advanced manufacturing techniques such as pre-pregs and fiber rovings extend fiberglass’s applications and the tensile strength possible with fiber-reinforced plastics.
Fiberglass is also used in the telecommunications industry for shrouding antennas, due to its RF permeability and low signal attenuation properties. It may also be used to conceal other equipment where no signal permeability is required, such as equipment cabinets and steel support structures, due to the ease with which it can be molded and painted to blend with existing structures and surfaces. Other uses include sheet-form electrical insulators and structural components commonly found in power-industry products. Because of fiberglass’s light weight and durability, it is often used in protective equipment such as helmets. Many sports use fiberglass protective gear, such as goaltenders’ and catchers’ masks.
Storage tanks
Several large fiberglass tanks at an airport Storage tanks can be made of fiberglass with capacities up to about 300 tonnes. Smaller tanks can be made with chopped strand mat cast over a thermoplastic inner tank which acts as a preform during construction. Much more reliable tanks are made using woven mat or filament wound fiber, with the fiber orientation at right angles to the hoop stress imposed in the side wall by the contents. Such tanks tend to be used for chemical storage because the plastic liner (often polypropylene) is resistant to a wide range of corrosive chemicals. Fiberglass is also used for septic tanks.
House building
Glass-reinforced plastics are also used to produce house building components such as roofing laminate, door surrounds, over-door canopies, window canopies and dormers, chimneys, coping systems, and heads with keystones and sills. The material’s reduced weight and easier handling, compared to wood or metal, allows faster installation. Mass-produced fiberglass brick-effect panels can be used in the construction of composite housing, and can include insulation to reduce heat loss.
Fiberglass Grating Structural stair treads Pultruded profiles ladders solid plate stair tread covers nosings hand railings fittings deck Covered Grating FLANGES cable trays FRP transparent grating hand-lay-up products Trench & duct covers Special grating Grating clips FRP molded grating FRP/GRP walkways anti-slip A slick and moist floor is a significant hazard. Some surfaces like tile and laminate are prone to becoming extremely slippery when moist. Accidents that occur as a result of a misplaced foot can be embarrassing, painful, and very costly. It is always a good idea to have anti-slip floor mats set in place, especially in an area prone to wet conditions. Rubber-Cal’s line of safety flooring mats is an ideal and affordable solution to safeguarding your area from the dangers of moisture while making sure that you and your guests are secure on your feet. A huge part of this safety lies in the rubber material used to make our anti-skid flooring. It enhances traction and inhibits moisture at the same time. Every type of floor, whether it is residential, commercial, or industrial, can benefit from the presence of rubber traction mats. The primary feature about anti-slip floor mats is that they increase the safety of wet areas. Business owners take an interest in rubber non-slip mats because of this reason. Some commercial venues like restaurant kitchens are hazardous areas that see lots of loose liquids getting onto their existing floors. Without any safety flooring in place, the risk of workers slipping and injuring themselves is far greater. In addition to kitchen areas, these mats are ideal to place at entryways when there are wet weather conditions. With rubber anti-slip floor mats placed in such areas, people will experience more security while on their feet. This safety is provided in large part thanks to the rubber material that is used in our traction mats.FRP FiberGlass Mould Grating ตะแกรงระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส พื้นทางเดินในโรงงานการป้องกันอันตรายจากไฟเบอร์กลาส

ในการทำงานไฟเบอร์กลาสมีความจำเป็นที่ผู้ทำงานประเภทนี้ต้องมีความรู้ในการป้องกันอันตรายจากผงหรือเส้นใยไฟเบอร์กลาส
1. การสูดผงใยแก้วเข้าไป ควรใช้ผ้าหรือหน้ากากกรองอากาศ ขณะทำงาน
2. ไม่ควรเปิดพัดลมจนเกิดการฟุ้งกระจาย ถ้าจำเป็นต้องเปิดให้อยู่เหนือลม
3. ควรใช้ถุงมือทุกครั้งขณะทำงานหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับใยแก้วโดยตรง
4. เมื่อมีการเจียร หรือขัดงานไฟเบอร์กลาส ควรใช้แว่นตาสำหรับป้องกันเศษใยแก้ว
5. กรณีที่มีการสัมผัสจนเกิดอาการคันแล้ว ให้ใช้ดินน้ำมันหรือก้อนขี้ผึ้งแตะที่บริเวณคัน หรือใช้สบู่หรือผงซักฟอกฟอกบริเวณที่คัน แล้วใช้แปรงถูและน้ำฉีดแรง ๆ หรืออาจใช้น้ำอุ่นทำให้รูขุมขนขยายตัว

ใยแก้ว (Fiberglass)

Types of glass fiber used Main article: Glass fiber Composition: the most common types of glass fiber used in fiberglass is E-glass, which is alumino-borosilicate glass with less than 1% w/w alkali oxides, mainly used for glass-reinforced plastics. Other types of glass used are A-glass (Alkali-lime glass with little or no boron oxide), E-CR-glass (Electrical/Chemical Resistance; alumino-lime silicate with less than 1% w/w alkali oxides, with high acid resistance), C-glass (alkali-lime glass with high boron oxide content, used for glass staple fibers and insulation), D-glass (borosilicate glass, named for its low Dielectric constant), R-glass (alumino silicate glass without MgO and CaO with high mechanical requirements as Reinforcement), and S-glass (alumino silicate glass without CaO but with high MgO content with high tensile strength) Naming and use: pure silica (silicon dioxide), when cooled as fused quartz into a glass with no true melting point, can be used as a glass fiber for fiberglass, but has the drawback that it must be worked at very high temperatures. In order to lower the necessary work temperature, other materials are introduced as “fluxing agents” (i.e., components to lower the melting point). Ordinary A-glass (“A” for “alkali-lime”) or soda lime glass, crushed and ready to be remelted, as so-called cullet glass, was the first type of glass used for fiberglass. E-glass (“E” because of initial Electrical application), is alkali free, and was the first glass formulation used for continuous filament formation. It now makes up most of the fiberglass production in the world, and also is the single largest consumer of boron minerals globally. It is susceptible to chloride ion attack and is a poor choice for marine applications. S-glass (“S” for “stiff”) is used when tensile strength (high modulus) is important, and is thus an important building and aircraft epoxy composite (it is called R-glass, “R” for “reinforcement” in Europe). C-glass (“C” for “chemical resistance”) and T-glass (“T” is for “thermal insulator”—a North American variant of C-glass) are resistant to chemical attack; both are often found in insulation-grades of blown fiberglass. ใยแก้วหรือไฟบอร์กลาสเป็นวัสดุสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการขึ้นรูปงานไฟเบอร์กลาส โดยทั่วไปจะแบ่งประเภทใยแก้วออกเป็นชนิต่างๆตามคุณสมบัติ ดังนี้
1. ชนิด A glass ( Alkali ) ใช้สำหรับงานที่ต้องการทนสารเคมีที่เป็นด่าง
2. ชนิด C glass ( Chemical ) ใช้สำหรับงานที่ต้องการทนสารเคมีที่เป้นกรดและกัดกร่อน
3. ชนิด E glass ( Electrical ป ใช้สำหรับงานที่ต้องการรับแรงและเป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้าได้ดี
4. ชนิด S glass ( High Strength ) ใช้สำหรับงานที่ต้องการรับแรงสูงที่สูงกว่าชนิด E glass

ใยแก้วแบ่งเป็นชนิดต่างๆ ดังนี้

1. ใยแก้วชนิดผืนเส้นสั้น ( Chopped strands mat ) เป็นใยแก้วเส้นสั้นยาวประมาณ 1-2 นิ้ว โปรยลงบนผืนแบบ กระจาย เกาะตัวโดยประสานกาว(binder) มีสองแบบคือ
• แบบ Emultion มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบแน่น เหมาะกับงาน ที่ต้องการ ความเรียบสมำเสมอ ไม่เคลื่อนตัว
• แบบ Powder มีลักษณะเป็นแผ่นเส้นใยทอแบบหลวม เหมาะกับงานที่ต้องเข้าซอก มีมุมและซอกมาก ขนาดเรียกตามน้ำหนักต่อ ตารางเมตร มีขนาด 100 200 300 450 600 และ900 กรัม/ตารางเมตร ใช้กับงานไฟบอร์กลาสทั่วไป
2. ใยแก้วตาสาน ( Woven roving ) เป็นใยแก้วเส้นสั้นทอเป็นผืน เป็นรูปตาสาน มีขนาด 400 600 800 900 1,000 และ 1,200 กรัม/ตารางเมตรช่วยรับแรง เสริมกำลังให้สูงขึ้น ในทิศทางของเส้นใยแก้ว(2 ทิศทาง)
3. ใยแก้วผ้าทอ ( Glass cloth ) เป็นใยแก้วเส้นเหมือนด้ายนำมาทอเป็นผืนผ้า เนื้อแน่น มีขนาด 30 60 90 100 160 200 และ 300 กรัม/ตารางเมตร ช่วยรับแรงกำลังได้ดี สามารถทำชิ้นงานได้บางเบา ใช้เสริมความแข็งแรงบริเวณขอบชิ้นงาน และบริเวณผิวบนและล่างสุดของงาน
4. ใยสานแบบเย็บติด ( Stitch mat ) เป็นใยแก้วแบบผืน chopped strand mat เย็บด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์ทั้งผืน เวลานำไปใช้งานแล้วใยแก้วจะไม่เคลื่อนตัว ทำให้ได้ชิ้นงานที่รับแรงและกำลังได้สมบูรณ์ขึ้น มีขนาด 300 450 600 และ 900 กรัม/ตารางเมตร
5. ใยแก้วผิว ( Surfacing mat ) เป็นใยแก้วแบบผืนบางเหมือนกระดาษทิชชู มีขนาดน้ำหนัก 20 30 50 กรัม/ตารางเมตร ช่วยยึดเกาะผิวชั้นเจลโค๊ทให้แข็งแรงขึ้น และช่วยลดปริมาณฟองอากาศของชั้นเจลโค๊ทกับใยแก้วได้
6. เทปไฟเบอร์ ( Glass tape ) เป็นเส้นใยแก้วนำมาทอเป็นผืน มีขนาดกว้าง 2นิ้ว 3 นิ้ว 4 นิ้ว ไว้ใช้สำหรับเชื่อมรอยต่อระหว่างแผ่นใยแก้ว และเสริมกำลังบริเวณขอบของชิ้นงาน
7. ใยแก้วเส้นด้าย ( Roving ) เป็นเส้นใยแก้วยาวตลอดทั้งม้วน เรียกตามน้ำหนัก/ความยาว 1 กม. เช่น TEX1200 = ความยาว 1 กม. หนัก 1 กก. ที่นิยมใช้มีขนาด 1200 2200 2400 4800 เป็นต้น แบ่งตามลักษณะการใช้งานดังนี้
• แบบพ่น ( spray up roving ) ใช้กับเครื่องพ่นใยแก้วนิยมใช้เบอร์ 2400
• แบบพัน ( filament roving ) ใช้ในการพันท่อทำถังน้ำกับเครื่องพัน นิยมใช้เบอร์ 600 800 1100 2200 2400 4800
• แบบดึง ( pultrution roving ) ใช้ในกระบวนการผลิตแบบดึงยาว นิยมใช้เบอร์ 2400 4800
• แบบSMC ( sheet moulding compound ) ใช้ทำแผ่น SMC นิยมใช้เบอร์ 2400
• แบบ PANEL ( corrugated sheet ) ใช้ทำหลังคาโปร่งแสง นิยมใช้เบอร์ 2400
8. ใยแก้วเส้นสั้น ( Chopped strand ) เป็นเส้นใยแก้วเส้นสั้น ขนาดความยาวเส้น 3 6 9 12 มิลลิเมตร ใช้เพิ่มความแข็งแรงของชิ้นงาน
9. ใยแก้วผง ( Glass powder ) เป็นผงใยแก้วสีขาว ใช้เพิ่มความแข็งแรง ป้องกันการขีดข่วนและแรงกระแทกบนผิวงาน
10. ใยแก้วแบบทิศทางเดียว ( Unidirection mat ) เป็นเส้นใยแก้วเรียงเป็นแถวในแนวเดียวกันตลอดทั้งผืน เย็บติดกันด้วยเส้นด้าย ( polyester yarn ) มีการเรียงเส้น 2 แบบ คือแบบแนวยาว และแบบแนวขวาง รับแรงและกำลังได้สูงในแนวยาวของเส้นใยแก้ว ทางใดทางหนึ่ง


www.facebook.com/weChancoN


โพลีเอสเตอร์เรซิ่น

เป็นพลาสติกเหลวชนิดหนึ่ง มีลักษณะข้นคล้ายน้ำมันเครื่อง กลิ่นฉุนแข็งตัวด้วยความร้อนสูง เป็นวัตถุไวไฟชนิดหนึ่ง มีอัตราการหดตัว 2-8% หลังเซทตัวเต็มที่ เรซิ่นสามารถหล่อขึ้นรูปได้มากมายหลากหลายรูปแบบ เรซิ่นสำหรับหล่องานทั่วไป หล่อพระ หล่อของที่ระลึก หล่อตุ๊กตาฯลฯ เรซิ่นสำหรับหล่องานไฟเบอร์กลาส และเรซิ่นสำหรับงานเคลือบ เช่น งานเคลือบกรอบรูปวิทยาศาสตร์ ในขณะทำการหล่อ เรซิ่นจะปล่อยกลิ่นเคมีออกมาซึ่งมีกลิ่นเหม็นฉุน ดังนั้นสถานที่ทำงานควรเป็นที่โปร่งอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ควรทำงานในสถานที่ที่เป็นห้องทึบตัน และไม่มีการไหลเวียนของอากาศหรือการระบายอากาศที่ดีพอ

เรซิ่นแยกตามเกรดของคุณสมบัติของเนื้อเรซิ่นคือ

1. เกรด ortho-phthalic type คือชนิดเกรดใช้งานได้ทั่วไป
2. เกรด isophthalic type คือชนิดที่ทนกรด-ด่างได้ดี
3. เกรด bisphenol type คือชนิดที่ทนกรด-ด่างสูง
4. เกรด chlorendics type ชนิดทนกรด-ด่าง สูง
5. เกรด vinyl ester คือชนิดที่ทนกรด-ด่างสูงมาก แข็งแรง มีคุณสมบัติที่เป็นรองแค่ epoxy resin

เรซิ่นแยกตามเนื้อเป็น 2 แบบ คือ

1. nonpromote คือเรซิ่นชนิดที่ยังไม่ผสมสารช่วยเร่งปฏิกิริยา ลักษณะของเนื้อเรซิ่นจะเป็นของเหลวข้นคล้ายน้ำมัน มีสีใสอมเหลือง จุดเด่นคือมีอายุการเก็บ 3 เดือน( สำหรับประเทศไทยซึ่งมีอากาศร้อนชื้นควรใช้ให้หมดภายใน 1เดือน เพราะเมื่อเข้าสู่เดือนที่2และ3 เรซิ่นจะเริ่มมีความหนืดข้นขึ้นเรื่อยๆ) และยังสามารถประยุกต์สูตรได้อีกมากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบงานต่างๆ โพลีเอสเทอร์เรซิ่น ชนิด non promote
2. promote คือเรซิ่นชนิดที่ผสมสารช่วยเร่งฯ มาแล้ว ลักษณะของเนื้อเรซิ่นจะเป็นของเหลวข้นคล้ายน้ำมันเครื่อง แต่มีสีชมพูบานเย็นเพราะเป็นเรซิ่นที่ได้ผสมสารช่วยเร่งปฏิกิริยาแล้ว เมื่อนำมาใช้งานก็แค่เติมสารเร่งฯลงไป ในเรื่องของสีเรซิ่นนั้นบางบริษัทผู้ผลิตอาจมีการใช้สารช่วยเร่งที่แตกต่างดังนั้นเรซิ่นชนิดผสมสารช่วยเร่งบางตัวจะมีสีคล้ำคล้ายน้ำเฉาก๊วย และสำหรับชนิดที่ใช้กับงานหล่อใสแล้วเรซิ่นจะมีสี ใสอมน้ำเงินอ่อนๆ จุดเด่นคือใช้งานง่ายและคล่อง ไม่ยุ่งยาก แต่ข้อเสียคือมีอายุการเก็บสั้น อายุการเก็บไม่เกิน 2 เดือน ในการใช้งานจริงควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน

www.facebook.com/GratingThai

คุณสมบัติของโพลีเอสเทอร์เรซิ่น

เรซิ่นเป็นพลาสติกหล่อที่มีคุณสมบัติทั้งทางกายภาพ ทางไฟฟ้า และทางเคมี
คุณสมบัติทางกายภาพ มีคุณสมบัติให้เนื้อแข็ง ใส เงา ทนอุณหภูมิสูงดีกว่าพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติก ( termoplastic ) แต่น้อยกว่าโลหะ เมื่อเสริมแรงด้วยใยแก้ว จะได้ความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้น มีน้ำหนักเบา แข็งแรงเหนียว ไม่เปราะ คุณสมบัติทางไฟฟ้า เรซิ่นมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ครบถ้วน สามารถนำไปใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า ( insulator ) ได้

ลักษณะการใช้งานของโพลีเอสเตอร์เรซิ่น

เรซิ่นนำไปใช้งานได้มากมายหลายกลุ่มงาน แต่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆที่นิยมใช้ในบ้านเรา ได้แก่
1. กลุ่มงานหล่อ ( casting ) เช่นหล่อพระ หล่อของชำร่วย หล่อตุกตา หล่อกระดุม หล่อแก้วเทียม ฯลฯ
2. กลุ่มงานเคลือบ ( laminate ) เช่นงานเคลือบกรอบรูปวิทยาศาสตร์
3. กลุ่มงานขึ้นรูปแบบ ( molding ) เช่นการผลิตงานไฟเบอร์กลาส หรือ FRP ( fiberglass reinforce plastic ) พลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว

การแข็งตัวของเรซิ่น

โพลีเอสเทอร์เรซิ่นสามารถแข็งตัวได้หลายวิธีดังนี้
1. โดยใช้ตัว catalyst หรือตัวทำให้แข็ง + ความร้อน
2. โดยใช้ตัว catalyst หรือตัวทำให้แข็ง + ตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา promote/accelerator ที่อุณหภูมิห้อง
3. โดยใช้แสงอุลตร้าไวโอเลต
4. โดยใช้อิเลคตรอน
5. โดยใช้แสงแดด
6. โดยใช้ความร้อน
โดยทั่วไปการแข็งตัวของเรซิ่นแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1. gel time คือช่วงหลังจากเติมตัว catalyst แล้วจนเรซิ่นจับตัวเป็นวุ้น ช่วงที่ 2. cure time คือช่วงที่เรซิ่นแข็งตัวเต็มที่และเป็นช่วงที่เรซิ่นเย็นตัวลงหลังจากที่มีความร้อนสูงในขณะทำปฏิกิริยา

องค์ประกอบที่มีผลต่อการแข็งตัวของเรซิ่น

1. อุณหภูมิ อุณหภูมิสูงเรซิ่นแข็งตัวเร็วกว่าอุณหภูมิต่ำ
2. ปริมาณตัวเร่งฯ และ ตัวช่วยเร่งฯ ปริมาณที่มากแข็งตัวเร็วกว่าปริมาณที่น้อย
3. ความชื้นหรือน้ำ ความชื้นสูงการแข็งตัวของเรซิ่นจะช้าลง ผิวงานขึ้นฝ้ามัว โดยปกติปริมาณน้ำที่อยู่ในเรซิ่นจะต้องมีค่าไม่เกิน 0.05%
4. ปริมาณออกซิเจน ออกซิเจนเป็นตัวป้องกันการแข็งตัวของเรซิ่น ถ้าปริมาณออกซิเจนสูง เช่นการกวนเรซิ่นมากๆ นานๆ การแข็งตัวของเรซิ่นจะช้าลง และออกซิเจนมีประโยชน์มากในเรื่องการยืดอายุการเก็บของเรซิ่น หากเริ่มเก็บเรซิ่นไว้นานขึ้น ควรสร้างออกซิเจนให้เกิดในถัง หรือปีบด้วยการกลิ้งถังไปมา เพื่อให้เรซิ่นข้างในเกิดการเคลื่อนไหว จะเกิดออกซิเจน และจะทำให้เรซิ่นมีอายุการเก็บเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย

https://www.youtube.com/user/mktchancon/videos


นวัตกรรมวัสดุสังเคราะห์

1. พลาสติก(Plastic) 2. คอมโพสิท(Composite) 3. เคฟล่าร์ “Kevlar” 4. คาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fibers) 5. โพลียูรีเทนโฟม (Polyurethane Foam) 6. ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) 7. Polypropylene (PP) Plastic

1. พลาสติกคืออะไร (โรงงานผู้ผลิตเกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำ grating manhole)

พลาสติกคือวัสดุสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความหมายกว้างมาก (เหมือนกับคำว่าสิ่งมีชีวิต ซึ่งหลากหลายมาก) พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มนุษย์รู้จักมานานกว่า ๑๓๐ ปี และนำมาใช้ประโยชน์ แทนโลหะ ไม้ หรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆ เช่น สิ่งทอ เรือและวัสดุ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆอีกมาก พลาสติกเป็นวัสดุที่สังเคราะห์วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ เช่น น้ำมันปิโตรเลียม มาแยกเป็นสารประกอบ บริสุทธิ์หลายชนิด เมื่อนำเอาสารประกอบแต่ละ ชนิดมาทำปฏิกิริยาก็จะได้ “พลาสติก” พลาสติกที่เกิดจากสารประกอบที่ต่างกันจะมีสมบัติแตกต่างกันไปด้วย

ประเภทของพลาสติก

1. Thermoplastic (พลาสติกอ่อน)
พลาสติกอ่อนเมื่อถูกความร้อนแล้วจะอ่อนตัวหลอมละลาย และขณะเย็นตัวจะมีความแข็ง พลาสติกชนิดนี้สามารถนำไปหลอมละลายกลับไปใช้ใหม่อีกครั้งก็ได้ ดังนั้นเศษหรือของที่ใช้แล้วที่ทำจากพลาสติกชนิดนี้จึงสามารถนำไปบดแล้วหลอม ใช้ใหม่ได้ ได้แก่ โพลีเอทเทลีน(Polyethelene) โพลีโพรไพลีน( Polypropylene)โพลีไวนิลคลอไรด์(Polyvinyl Chloride) เป็นต้น
2. Thermoseting (พลาสติกแข็ง)
พลาสติกแข็งเมื่อถูกความร้อนแล้วไม่อ่อนตัว แต่จะไหม้เกรียมไป ผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดนี้ เมื่ออัดขึ้นรูปหรือผสมใช้งานแล้วจะนำมาหลอมใช้อีกไม่ได้ ดังนั้นเศษหรือของที่ใช้แล้วที่จะทำพลาสติกประเภทนี้ จึงไม่สามารถนำมาบดหลอมใช้อีกได้ เนื่องจากแข็งตัวทำให้เนื้อพลาสติกเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี พลาสติกชนิดนี้ทำมาจากพลาสติกอ่อน โดยการเติมตัวเร่งที่เรียก ว่า Hardener ลงไปในเนื้อพลาสติกอ่อน ก็จะทำให้เนื้อแข็งขึ้นทันที มีความแข็งแรงค่อนข้างสูง เช่น เมลามีนฟอร์มาเดลไฮด์ (Melamine Formaldehyde) ฟีโนลิค(Phenolic ), โพลีเอสเตอร์( Polyester ) รู้จักโพลีเอสเตอร์ดีในรูปของผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กล๊าส ยูรีเทน(Urethane ) อีฟอกซี่ ( Epoxy )

2. คอมโพสิท(Composite)คืออะไร

Composite เป็นชื่อเรียกของผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยวัสดุ ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป มาประกอบหรือร่วมมือกัน เพื่อใช้คุณสมบัติเด่นของแต่ละวัสดุ ตัวอย่างของวัสดุคอมโพสิท ที่เข้าใจได้ชัด ได้แก่ ยางรถยนต์ ซึ่งประกอบมาจากวัสดุหลักสองชนิดคือยางและเส้นลวดเหล็ก โดยใช้คุณสมบัติความแข็งแรงของเหล็กและการยืดหยุ่นของยางเพื่อความนุ่มนวล โดยใช้อย่างไดอย่างหนึ่งไม่ได้ หรือได้แต่ไม่ดี เช่น ถ้าใช้เหล็กอย่างเดียวก็จะไม่นุ่มนวล หรือใช้ยางอย่างเดียวก็จะน้ำหนักเยอะ และไม่แข็งแรง คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นอีก ตัวอย่างที่ใช้คุณสมบัติเด่น คอนกรีตในด้านการรับแรงอัดและราคาที่ถูกทนทาน หาง่าย กับเหล็กที่เด่นทั้งการรับแรงอัดและแรงดึงแต่ราคาสูงและ การซ่อมบำรุงสูงเนื่องจากเป็นสนิมได้ง่าย
หลายคนรู้จักไฟเบอร์กลาส ว่าเป็นวัสดุคอมโพสิตหรือพลาสติกเสริมแรง อย่างพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย (fiber-reinforced plastic, FRP) หรือ พลาสติกเสริมแรงด้วยแก้ว (glass-reinforced plastic, GRP) แต่แท้จริงแล้วไฟเบอร์กลาส คือ เส้นใยของแก้วที่ปั่นให้เป็นเส้นละเอียดบางๆ เพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุเสริมแรงในพอลิเมอร์หลายประเภท รวมทั้งพลาสติกเรซินที่สามารถนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น หลังคารถกระบะ อ่างอาบน้ำ เรือ ชิ้นส่วนเครื่องบินเล็ก ถังน้ำขนาดใหญ่ ชิ้นส่วนรถแข่ง เป็นต้น เพราะเส้นใยแก้วมีสมบัติความแข็งแรง ทนแรงดึงได้สูง ไม่เป็นสนิม และทนต่อการกัดกร่อน นอกจากนี้เส้นใยแก้วยังมีสมบัติด้านการเป็นฉนวนความร้อนที่ดีเหมาะที่จะนำมาใช้เป็นฉนวนในเตา ตู้เย็น หรือวัสดุก่อสร้างอีกด้วย

3. เคฟล่าร์ “Kevlar”

เป็นเส้นใยชนิด aramid ค้นพบโดย Stephanie Kwolek บริษัทดูปองท์ในปี 2514(ค.ศ.1971) ด้วยการสังเคราะห์ โดยอาศัยปฎิกิริยาควบแน่นจาก acid chloride ของ terephthaloylchloride(TPC) กับ p-phenylene diamine(PDA) เส้นใยเคฟล่าร์มักเน้นการใช้งานเพื่ออุตสาหกรรม กรณีของเคฟล่าร์ที่เป็นเส้นใยยาวใช้ในการทำผ้าใบยางรถยนต์ ท่อ และสายพานในอุตสาหกรรม เคฟลาร์ 29 ก็เช่นเดียวกันอยู่ในรูปของเส้นใยยาวใช้ทำสายเคเบิ้ล ร่มชูชีพ และเทปเสริมแรง ส่วน เคฟลาร์ 49 ในรูปของเส้นใยยาวและเส้นใยสั้นที่ทำเป็นแผ่น ใช้งานส่วนใหญ่ในด้านของพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย งานด้านอวกาศ ลำเรือ และงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้เป็นย่างดี และแข็งแกร่งเป็นเลิศ ซึ่งทนความร้อนได้ถึง 427 องศาเซลเซียส ทนกว่าเหล็กถึง 7 เท่า แต่ไม่ทนต่อแรงขูดขีด และไม่ยืดหยุ่น ซึ่งทำให้แตกหักได้ง่าย เมื่อถูกโค้งงออย่างแรง

4. คาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fibers)

จัดอยู่ในกลุ่มของพวกcomposite และมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของการผลิต โครงสร้างพื้นฐานจะมีลักษณะเป็นเส้นใยเดี่ยวๆที่เล็กมาก ความแข็งแรงในแนวเส้นใยนั้นจะสูงมาก โดยสูงกว่าโลหะที่มีน้ำหนักเท่าๆกัน เมื่อนำคาร์บอนไฟเบอร์มาเรียงแนวไฟเบอร์ในทิศเดียวกัน โดยใช้กาวในกลุ่มEpoxy resin เป็นตัวประสาน ก็จะได้วัสดุที่มีลักษณะคล้ายๆกับไม้กระดานที่เราสามารถฉีกให้แยกจากกันได้ในแนวเสี้ยนไม้ แต่ไม่สามารถหักขวางแนวของใยไม่ได้ การนำคาร์บอนไฟเบอร์มาใช้งานนั้นจึงจำเป็นต้องมีการนำมาสานกันในแนวที่เส้นใยขวางกัน หรือไขว้กัน คล้ายๆกับกระดานไม้อัด จึงทำให้สามารถรักษาแนวความแข็งแรงไว้ได้ การออกแบบจึงต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานและแนวการรับแรงเป็นสำคัญ สำหรับการนำคาร์บอนไฟเบอร์มาใช้งาน การผลิตขึ้นมาจึงต้องคำนึงถึงลักษณะของการใช้งานเป็นสำคัญ ความแข็งแรงของวัสดุที่ทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ เช่น ท่อ หรือ ขาจาน จะมีความแข็งแรงมากกว่าโลหะ จึงสามารถทำให้เบาลงได้โดยที่ยังคงความแข็งแรงได้มากกว่าโลหะที่มีขนาดเท่าๆกันนั้น อายุการใช้งานของคาร์บอนไฟเบอร์นั้นจัดว่าทนทานมาก ความแข็งแรงหรือความทนทานของคาร์บอนไฟเบอร์นั้นส่วนหนึ่งเกิดมาจาก epoxy resin ที่เป็นตัวประสานระหว่างเส้นใยและระหว่างชั้น

5. โพลียูรีเทนโฟม (Polyurethane Foam)

เป็นพลาสติกเหลวชนิดทอร์โมเซ็ตติ้ง (Thermosetting) ที่นิยมนำมาใช้งานประดิษฐ์ เช่น ทำเลียนแบบไม้เทียม (ขนาดของเม็ดโฟมจะเล็กมาก) ทำกันชนรถยนต์ ส่วนประกอบภายในรถ เช่น พวงมาลัยและแผงคอนโซล การทำขาเทียม และการสร้างความแข็งแรงให้กับชิ้นงานหรือแม่พิมพ์(เม็ดโฟมมีขนาดใหญ่กว่า) ตลอดจนการนำมาฉีดเพื่อเป็นฉนวนของห้องเย็น มีลักษณะเป็นของเหลว 2 ชนิด
ชนิดที่ 1 มีสีเหลืองคล้ายโพลีเอสเทอร์เรซิ่น เรียกว่า โฟมขาว หรือ โพลิออล (polyol)
ชนิดที่ 2 มีสีน้ำตาลไหม้เกือบดำ เรียกว่า โฟมดำ หรือ ไดไอโซไซยาเนต (diisocyanate)
โพลียูรีเทน เป็นกลุ่มโพลีเมอร์ ที่ใช้กันแพร่หลายเนื่องจาก เป็นวัสดุยืดหยุ่น อ่อนนุ่มจนถึงวัสดุที่มีความแข็งแรง และมีน้ำหนักเบา โพลียูรีเทน แบ่งออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันคือ
– โพลียูรีเทน โฟมชนิดยืดหยุ่น (flexible polyurethane foam)
– โพลียูรีเทน โฟมชนิดแข็ง (rigid polyurethane foam)
– อิลาสโตเมอร์ (polyurethane elastomers)

6. ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)

ABS is a low cost engineering plastic that is easy to machine and fabricate. ABS is an ideal material for structural applications when impact resistance, strength, and stiffness are required. It is widely used for machining pre-production prototypes since it has excellent dimensional stability and is easy to paint and glue. Natural (beige) ABS and black ABS are FDA compliant for use in food processing applications. The following physical property information is based on typical values of the base acrylonitrile-butadiene-styrene resin.
ABS is a terpolymer made by polymerizing styrene and acrylonitrile in the presence of polybutadiene. The proportions can vary from 15 to 35% acrylonitrile, 5 to 30% butadiene and 40 to 60% styrene. The result is a long chain of polybutadiene criss-crossed with shorter chains of poly(styrene-co-acrylonitrile). The nitrile groups from neighboring chains, being polar, attract each other and bind the chains together, making ABS stronger than pure polystyrene. The styrene gives the plastic a shiny, impervious surface. The polybutadiene, a rubbery substance, provides toughness even at low temperatures. For the majority of applications, ABS can be used between -20 and 80 C (-4 and 176 F) as its mechanical properties vary with temperature. The properties are created by rubber toughening, where fine particles of elastomer are distributed throughout the rigid matrix.
The most important mechanical properties of ABS are impact resistance and toughness. A variety of modifications can be made to improve impact resistance, toughness, and heat resistance. The impact resistance can be amplified by increasing the proportions of polybutadiene in relation to styrene and also acrylonitrile, although this causes changes in other properties. Impact resistance does not fall off rapidly at lower temperatures. Stability under load is excellent with limited loads. Thus, by changing the proportions of its components, ABS can be prepared in different grades. Two major categories could be ABS for extrusion and ABS for injection moulding, then high and medium impact resistance. Generally ABS would have useful characteristics within a temperature range from ?20 to 80 C (?4 to 176 F). Lego bricks are made from ABS.
The final properties will be influenced to some extent by the conditions under which the material is processed to the final product. For example, molding at a high temperature improves the gloss and heat resistance of the product whereas the highest impact resistance and strength are obtained by molding at low temperature. Fibers (usually glass fibers) and additives can be mixed in the resin pellets to make the final product strong and raise the operating range to as high as 80 C (176 F). Pigments can also be added, as the raw material original color is translucent ivory to white. The aging characteristics of the polymers are largely influenced by the polybutadiene content, and it is normal to include antioxidants in the composition. Other factors include exposure to ultraviolet radiation, for which additives are also available to protect against.
ABS polymers are resistant to aqueous acids, alkalis, concentrated hydrochloric and phosphoric acids, alcohols and animal, vegetable and mineral oils, but they are swollen by glacial acetic acid, carbon tetrachloride and aromatic hydrocarbons and are attacked by concentrated sulfuric and nitric acids. They are soluble in esters, ketones, ethylene dichloride and acetone. Even though ABS plastics are used largely for mechanical purposes, they also have electrical properties that are fairly constant over a wide range of frequencies. These properties are little affected by temperature and atmospheric humidity in the acceptable operating range of temperatures.
ABS is flammable when it is exposed to high temperatures, such as those of a wood fire. It will melt and then boil, at which point the vapors burst into intense, hot flames. Since pure ABS contains no halogens, its combustion does not typically produce any persistent organic pollutants, and the most toxic products of its combustion or pyrolysis are carbon monoxide and hydrogen cyanide. ABS is also damaged by sunlight. This caused one of the most widespread and expensive automobile recalls in US history due to the degradation of the seatbelt release buttons.
ABS can be recycled, although it is not accepted by all recycling facilities. Production
ABS is derived from acrylonitrile, butadiene, and styrene. Acrylonitrile is a synthetic monomer produced from propylene and ammonia; butadiene is a petroleum hydrocarbon obtained from the C4 fraction of steam cracking; styrene monomer is made by dehydrogenation of ethyl benzene — a hydrocarbon obtained in the reaction of ethylene and benzene.
ABS combines the strength and rigidity of acrylonitrile and styrene polymers with the toughness of polybutadiene rubber. While the cost of producing ABS is roughly twice the cost of producing polystyrene, it is considered superior for its hardness, gloss, toughness, and electrical insulation properties.

7. Polypropylene (PP) Plastic

What is Polypropylene (PP), and What is it Used For?
Polypropylene (PP) is a thermoplastic “addition polymer” made from the combination of propylene monomers. It is used in a variety of applications to include packaging for consumer products, plastic parts for various industries including the automotive industry, special devices like living hinges, and textiles. Polypropylene was first polymerized in 1951 by a pair of Phillips petroleum scientists named Paul Hogan and Robert Banks and later by Italian and German scientists Natta and Rehn. It became prominent extremely fast, as commercial production began barely three years after Italian chemist, Professor Giulio Natta, first polymerized it. Natta perfected and synthesized the first polypropylene resin in Spain in 1954, and the ability of polypropylene to crystallize created a lot of excitement. By 1957, its popularity had exploded and widespread commercial production began across Europe. Today it is one of the most commonly produced plastics in the world. CNC Cut Polypropylene Living Hinge Prototype Child Safe Lid, CNC Cut Polypropylene Living Hinge Prototype Child Safe Lid by Creative Mechanisms
According to some reports, the current global demand for the material generates an annual market of about 45 million metric tons and it is estimated that the demand will rise to approximately 62 million metric tons by 2020. The major end users of polypropylene are the packaging industry, which consumes about 30% of the total, followed by the electrical and equipment manufacturing, which uses about 13% each. Household appliances and automotive industries both consume 10% each and construction materials follows with 5% of the market. Other applications together make up the rest of the global polypropylene consumption.
Polypropylene has a relatively slippery surface which can make it a possible substitute for plastics like Acetal (POM) in low friction applications like gears or for use as a contact point for furniture. Perhaps a negative aspect of this quality is that it can be difficult to bond Polypropylene to other surfaces (i.e. it does not adhere well to certain glues that work fine with other plastics and sometimes has to be welded in the event that forming a joint is required). Although polypropylene is slippery at the molecular level, it does have a relatively high coefficient of friction – which is why acetal, nylon, or PTFE would be used instead. Polypropylene also has a low density relative to other common plastics which translates to weight savings for manufacturers and distributors of injection molded Polypropylene parts. It has exceptional resistance at room temperature to organic solvents like fats but is subject to oxidation at higher temperatures (a potential issue during injection molding).
One of the major benefits of Polypropylene is that it can be manufactured (either through CNC or injection molding, thermoforming, or crimping) into a living hinge. Living hinges are extremely thin pieces of plastic that bend without breaking (even over extreme ranges of motion nearing 360 degrees). They are not particularly useful for structural applications like holding up a heavy door but are exceptionally useful for non load-bearing applications such as the lid on a bottle of ketchup or shampoo. Polypropylene is uniquely adept for living hinges because it does not break when repeatedly bent. One of the other advantages is that polypropylene can be CNC machined to include a living hinge which allows for faster prototype development and is less expensive than other prototyping methods. Creative Mechanisms is unique in our ability to machine living hinges from a single piece of polypropylene.
Another advantage of Polypropylene is that it can be easily copolymerized (essentially combined into a composite plastic) with other polymers like polyethylene. Copolymerization changes the material properties significantly, allowing for more robust engineering applications than are possible with pure polypropylene (more of a commodity plastic on its own).
The characteristics mentioned above and below mean that polypropylene is used in a variety of applications: dishwasher safe plates, trays, cups, etc, opaque to-go containers, and many toys.PP Plastic Quality Grating ตะแกรงระบายน้ำไ พื้นทางเดินในโรงงาน ออกแบบให้ใช้กับงานจัดสวน แช่ในน้ำได้ ไม่เป็นสนิม


What are the Characteristics of Polypropylene? โรงงานผู้ผลิตเกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำ grating manhole
Some of the most significant properties of polypropylene are:
Chemical Resistance: Diluted bases and acids don’t react readily with polypropylene, which makes it a good choice for containers of such liquids, such as cleaning agents, first-aid products, and more.
Elasticity and Toughness: Polypropylene will act with elasticity over a certain range of deflection (like all materials), but it will also experience plastic deformation early on in the deformation process, so it is generally considered a “tough” material. Toughness is an engineering term which is defined as a material’s ability to deform (plastically, not elastically) without breaking..
Fatigue Resistance: Polypropylene retains its shape after a lot of torsion, bending, and/or flexing. This property is especially valuable for making living hinges.
Insulation: polypropylene has a very high resistance to electricity and is very useful for electronic components.
Transmissivity: Although Polypropylene can be made transparent, it is normally produced to be naturally opaque in color. Polypropylene can be used for applications where some transfer of light is important or where it is of aesthetic value. If high transmissivity is desired then plastics like Acrylic or Polycarbonate are better choices.

Polypropylene is classified as a “thermoplastic” (as opposed to “thermoset”) material which has to do with the way the plastic responds to heat. Thermoplastic materials become liquid at their melting point (roughly 130 degrees Celsius in the case of polypropylene). A major useful attribute about thermoplastics is that they can be heated to their melting point, cooled, and reheated again without significant degradation. Instead of burning, thermoplastics like polypropylene liquefy, which allows them to be easily injection molded and then subsequently recycled. By contrast, thermoset plastics can only be heated once (typically during the injection molding process). The first heating causes thermoset materials to set (similar to a 2-part epoxy) resulting in a chemical change that cannot be reversed. If you tried to heat a thermoset plastic to a high temperature a second time it would simply burn. This characteristic makes thermoset materials poor candidates for recycling.


Project Reference ดูข้อมูลเพิ่มเติม…..

ภาษาอังกฤษ

Factory manufacturers grating pond cover, pipe cover, drainage grate, grating manhole

Specification and Services Ordering production, installation, design, test results. Chemical resistance

FRP FibreGlass Grating Services and Specification (Chemical Resitance, Load Ability, Cutting Method) Shoulder tolerance for sieve – Order off the edge – Sieve cutting method – Test results. Chemical resistance Of fiberglass grating glass shacon,

a manufacturer specializing in the #Steel grating #Fiber glass grating #PlasticFibreglassGFRP #gFRPGrating #SteelGRATING #Drain cover #Cast iron manhole cover #DuctileIronSewer #ManholeCOVER #Elevated floor tiles #RaisedFloor #SwimmingPoolOverflowGrating #Plastic grating overflow drain around the edge of the finished swimming pool #ScupperCurbedDrainageGrates #Screens #AntiSlipGRPStairTreadNosingCovers #NonSkidFlooring #Nose cover, corner edge, trim panel, stair cover #Glass fiber non-slip floor covering #EggCrate #FacadeCladding #Shade panel # Building mask #SaddleClipClampGrating #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #Equipment, clip, lock, clamp, grating plate #Pegboard #PegBoardHook #Pegboard #Perforated steel plate hanging tool #Hook, wire, hook, peckboard

How to install the angle iron shoulder width and height to fit the size of the Drainage grating Designing L-Angle and Grating Size 

Method for the width of the height of the angle steel shoulder receive the grating plate.

Should be designed to accommodate the shoulder width and height to fit the grille. For strength and safety of use To install the drain grate, the shoulder support must be wide and high enough to fit the drain grate. In general There are two sizes of steel and plastic grating: 25cm. Wide and 30cm. So the grating shoulder (L shape) has to be placed in the bracket before pouring concrete. Leave a height of 25-30mm. (Depending on the type of grating) so that the grate is placed on it always fits on the floor. Do not stumble on a wheelchair or passerby As for the width of the shoulder, when measured, must leave an allowance of 6-10mm. As follows,grating

the width of the shoulder accept theplate. Must be added to each side 3-5mm. Total 2 sides is 6-10mm. To be able to place the sieve plate down to fit. Not too tight or too loose.

Ex-1 In case of using a sieve width 25cm. Must prepare shoulder to support = 25.5-26.0 cm.

Ex-2 In case of using mesh width 30cm. Must prepare shoulder to hold for = 30.5-31.0 cm.

The picture shows how to install the angle iron. Support for drainage grate

, suitable height of angle iron So that the grate is not lower or higher than the floor level Not stumbling, noisy Using an angle iron to support Put it down before pouring concrete To fit the grating height Usually 25-30 mm high angle steel (cleared in or L in). The height of the angle iron should be equal to the height of the grating to be placed. So that the grate is placed down to always fit on the floor. Do not stumble when wheelchairs or people walk through the
appropriate width of the angle iron. So that the grill can not be placed tightly or fall down As for the width of the shoulder, when measured, must leave the width of the actual grating 5-10mm. Therefore, the width of the shoulder support the grating grating. It must be added 3-5mm per side. Total 2 sides is 6-10mm.

Installation method for angle steel shoulder support, drainage grate, Steel gully gutter Grating installation

Design table, check the order of cutting to cover the edge. Fiberglass Grating FRP Grating Cutting Design for 4-Sides-Close-End 

FRP grating can be cut to any size. From a standard large sheet 1.5×4 m after cutting, if it is not designed to fit, it will create an imperfect burr. It looks like an open edge. So if you want to cover the edges fit. Need to compare with the edgetable before cutting

 masking***** advice or additional information. Please contact from the company

Fiber Glass

Grating Grating Method Frp Grating Cutting Method YouTube-VDO

FRP Grating Measuring Process Method of measuring workpiece and cutting # 1

FRP Grating Cutting Method cut by circular saw using diamond cutting blade # 2

FRP Grating Cutting method Cutting by Fiber Cutter # 3

FRP Sheet Cutting, measuring and cutting non-slip sheet fiberglass.

Ready Stock Sales Wareshouse of FRP grating & Hotdip Galvanized Bar Steel Grating Stock ready to ship. Welded steel grates, size 25×100 cm. And 30×100 cm.

Drainage grids of 25×100 cm. And 30×100 cm. Are considered as standard sizes. That the company has stock, ready for customers to receive products immediately without waiting for production In addition to the Hot Dip Galvanized Steel Grating, customers can also choose from a variety of different types of drain grating material. Depending on the application in each area such as ABS Overflow Swimming Grating, ABS Overflow Swimming Grating, Super Tough PP Polypropylene Grating and FRP FibreGlass Grating, we are A manufacturer that specializes in all types of standard ready-made drain grates, including steel stair treads, anti-slip handrails, drainage grates. Walkway grating Manhole cover Ideal for kitchens, food factories, shopping malls, markets, swimming pool, fish pond walkway in the field, etc.

FRP FibreGlass Grating Test Certificates test the strength of a chemical resistant grating fiber glass reinforced

CHANCON provides consultation and. complete know-how for Technical Solutions that match your site conditions, upon request.

FiberGlass Grating Loading Data Sheet

***** The strength of fiberglass grating depends on 1) the width of the grating, the wider the less the load. 2) The thickness of the sieve plate Choosing to use a thicker grate will hold more force. 3) Form of pressure Is it a weight distribution or a single point press. For more information, please contact

FRP Molded Grating Chemical Resistance Guide. Chemical resistance

table of fiberglass grating. Corrosion resistant 

*** Corrosion resistant chemicals listed in this table are only some of them. Other chemicals please request for more information from the company directly.

Manhole Cover Test Certificate TestManhole cover, manhole

resultscover, wastewater treatment system. 

Material FRP FibreGlass Comparison / Compare fiberglass material properties. Plastic 

Ductile Iron Manhole Cover with Frame Installation Method 

How to maintain, lift, open, close the manhole cover. Close manhole cover with frame. 

No recover value: It will solve steal problem thoroughly since no value for recycle Good wear and corrosion resistance: It will never rusts because it has good wear and corrosion resistance
Long service life: It can be used more than 30 years and there is no any crack in the experiment of 2,000,000 fatigue shocks Well sealed: It can be used hermetically, and effectively prevent those poisonous gases leaking out from cesspool
Light weight high tensile for easy installation High load capacity: Its high load capacity exceeds the ductile iron and insulation
Free Design. : It can be designed according to users’s demands. Including color, pattern, specification No any jangle: There is neither nor rebound when cars pass through
Made to order for any sizes and your own Logo are optional Competitive Price as compare to ductile iron material

Fiberglass FRP Manhole Cover, Manhole cover, pond cover, sewage treatment system,

Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round / Square), ductile iron manhole cover, complete wastewater treatment system. Picture

Properties and Meaning of Fiberglass Reinforced Glass GFRP FiberGlass Vinyl Resin Food Grade

What is| FibreGlass Definition

fiberglassFiberglass products. It is translated from the term Fiberglass Reinforced Plastic or Glass Reinforced Composite, or plastic products with other materials to strengthen it. (There are more than 2 materials to join together) The material used to reinforce the plastic is “glass fiber”, which is soft but tough. High heat resistance As for the plastic that is used as meat It must be a very hard type. Which without reinforcement then becomes brittle Therefore, we choose to remove the plastic type Polyester resin Vinyl Esther Resin And epoxy resin This type of plastic is a liquid plastic which after mixing with Catalyst or hardening agent will then undergo a chemical reaction. It is heated above 100? C. It will turn into hard plastic and will not return to form again, which is called a process. Thermosetting (Thermoseting) A

factory, grating, sump cap, pipe cover, drain grate, grating manhole, so the product is created by the above method. Therefore can be called Glass fiber reinforced plastic products or FRP, which we simply call fiberglass products or FRP products.

Fiberglass or glass fibers can be classified into two types according to their characteristics. Is a continuous filament similar to a thread That can be woven into a fabric (fiberglass fabric) fabric that will not absorb water, do not shrink, and prevent heat well. Most of them will be used in industrial applications such as fire protection curtains. The other type of fiber is short, intermittent fibers. Often used as a heat insulation and sound insulation, which is characterized by a soft thick sheet.

The main ingredients used to produce glass fibers are silica sand, used to create glass, soda ash and limestone, the latter two to help reduce the melting point. In addition to the three main ingredients, there may be other ingredients used to improve the properties of glass fibers, such as borax, feldspar, calcined alumina, magnesite, nepheline. Cyanite (nepheline syenite) and kaolin clay (kaolin clay)

Definition of polyester resin

any of various synthetic resins or plastics consisting of or made from polyesters: such as a resin that has the same chemical composition as the common polyester fiber but that is extruded as a film (as for use in packaging, as electrical insulation, or as a base for magnetic recording tapes) c: a thermosetting resin that is made from an unsaturated polyester (as one formed from a glycol and maleic acid or fumaric acid. ), cured by copolymerization (as with styrene), and often reinforced with fillers (as glass fibers) and that is used chiefly in impregnating and laminating and in making cast and molded products

For the thermal insulation material sometimes called fiberglass, see glass wool. For the glass f iber itself, also sometimes called fiberglass, see glass fiber. For similar composite materials in which the reinforcement fiber is carbon fibers, see carbon-fiber-reinforced polymer. Fiberglass (or fibreglass) is a type of fiber-reinforced plastic where the reinforcement fiber. is specifically glass fiber. The glass fiber may be randomly arranged, flattened into a sheet (called a chopped strand mat), or woven into a fabric. The plastic matrix may be a thermosetting plastic – most often epoxy, polyester resin – or vinylester, or a thermoplastic.

The glass fibers are made of various types of glass depending upon the fiberglass use. These glasses all contain silica or silicate, with varying amounts of oxides of calcium, magnesium, and sometimes boron. To be used in fiberglass, glass fibers have to be made with very low levels of defects.Fiberglass

is a strong lightweight material and is used for many products.Although it is not as strong and stiff as composites based on carbon fiber, it is less brittle, and its raw materials are much cheaper. Its bulk strength and weight are also better than many metals, and it can be more readily molded into complex shapes. Applications of fiberglass include aircraft, boats, automobiles, bath tubs and enclosures, swimming pools, hot tubs, septic tanks, water tanks, roofing, pipes, cladding, casts, surfboards, and external door skins.

Other common names for fiberglass are glass-reinforced plastic (GRP), [1] glass-fiber reinforced plastic ( GFRP) [2] or GFK (from German: Glasfaserverst? Rkter Kunststoff). Because glass fiber itself is sometimes referred to as “fiberglass”, the composite is also called “fiberglass reinforced plastic.” This article will adopt the convention that “fiberglass “refers to the complete glass fiber reinforced composite material, rather than only to the glass fiber within it.

From about fiberglass | History of FRP FibreGlass

Some people know “fiberglass” as a composite material. Or reinforced plastics It is used to produce the roof for pickup trucks or bathtubs. But actually “Fiberglass” is “glass fiber” with a literal meaning. Glass fibers are used as reinforcing materials for plastic resins and molded into products such as truck roofs, bathtubs, boats, small aircraft parts, water tanks. Big racing car parts Glass reinforced concrete products (Glass Reinforced Concrete, GRC) etc. In addition to strength properties It can withstand very high tensile strength. Glass fibers also have Heat insulation Used as insulation in stoves, refrigerators, or building materials. In addition, glass fibers can be woven into fabric, sewn into pieces and with a structure that makes The product is made of Optical fibers have gaps within them. That is trapped, making it capable of preventing heat as well Suitable to make a cloth as a backing. For good insulation as you would for a refrigerator or a winter jacket. Glass fiber fabric does not absorb water. Use as a waterproof cloth No shrinkage and no wasted effect from water.

Glass fibers are available in various sizes and lengths. The fibers can be as long as threads. Extremely long to very short fibers that cannot be seen with the naked eye. Glass fibers are made from a mixture of sand, limestone, horse tooth, boric acid and other additives. Smelt inside Electric stoves at very high temperatures up to 1370 degrees Celsius, which, if well controlled, ingredients are purity. There is no need to make a crystal ball to select a good crystal ball. To melt into new glass water again, after which it will go into the process of rolling into long fibers With fibers being removed from the extruder head And is coiled at a higher speed than that of glass fiber. Extruded from the extruder head Which is equal to stretching while the fibers are still soft Get fiber size Smaller before erection This long fiber is often used to make curtains. If you want to make a short fiber. Will be cut by the wind to a different length Which is commonly used to make tapes or cloth products In industry To protect the sound Temperature and fire

“Fiberglass” in the language of commonly known reinforcing materials. In making the pickup roof Or parts that require that strength It is produced from the use of prototype parts to be polished on the outside surface as well. Replica wax Place the fiberglass cloth on the prototype piece. It is applied with a resin that has been hardened to the desired thickness. Once the resin has hardened, the fiberglass part is removed from the prototype and polished to finish the exterior finish The fiberglass part construction from this method lacks detail and aesthetics unlike the method used by mold. This is ideal for a large number of parts, but is a more difficult step than the first method. We have to build a mold from prototype parts first. When the mold And then used to create the desired fiberglass parts The crafted pieces are as beautiful as Prototype in all respects And can strengthen the desired area by increasing the thickness Of many layers of glass fibers

Fiberglass is made from many chemicals and materials. This is dangerous to health such as eyes, skin, respiratory system, so be careful and wear protective equipment when making fiberglass parts.

Grating manhole: Glass fibers have been produced for centuries, but mass production of glass strands was accidentally discovered in 1932 when Games Slayter, a researcher at Owens-Illinois, directed a jet. of compressed air at a stream of molten glass and produced fibers. A patent for this method of producing glass wool was first applied for in 1933.Owens joined with the Corning company in 1935 and the method was adapted by Owens Corning to produce its patented. ” fibreglas “(one” s “) in 1936. Originally, fibreglas was a glass wool with fibers entrapping a great deal of gas, making it useful as an insulator, especially at high temperatures.

A suitable resin for combining the” fiberglass “with a plastic to produce a composite material was developed in 1936 by du Pont. The first ancestor of modern polyester resins is Cyanamid’s resin of 1942. Peroxide curing systems were used by then. With the combination of fiberglass and resin the gas content. of the material was replaced by plastic. This reduced the insulation properties to values ​​typical of the plastic, but now for the first time the composite showed great strength and promise as a structural and building material. Confusingly, many glass fiber composites continued to be called “fiberglass” (as a generic name) and the name was also used for the low-density glass wool product containing gas instead of plastic.

Ray Greene of Owens Corning is credited with producing the first composite boat in 1937, but did not proceed further. at the time due to the brittle nature of the plastic used. In 1939 Russia was reported to have constructed a passenger boat of plastic materials, and the United States a fuselage and wings of an aircraft. The first car to have a fiber-glass body was a 1946 prototype of the Stout Scarab, but the model did not enter production. Production

process Fiber Glass Reinforced Glass Grating Factory, pond lid grating, pipe cover, drain grate, grating manhole,

melting all ingredients. In an electric stove at high temperatures up to 1370 degrees Celsius to obtain glass water. The fibers are then extracted from the extrusion head and rolled up at a speed higher than the speed of the extruding glass fibers. This equates to stretching while the fibers are still soft, resulting in smaller fibers before coagulation.

If you want to make a short fiber, you can cut it by wind. Can make fibers of different lengths,

however, in the melting process If there is no quality control of the ingredients to be purified, then it is necessary to heat and refine the glass water into glass beads first so that the pure glass is re-melted into glass water again. But if the quality of the ingredients is controlled Then can iron the fibers from the glass water in the stove

The “fiberglass” in the meaning of the reinforcing material. It can be produced in two ways. First, the prototype parts are polished to the exterior with wax removing. Place the fiberglass cloth on the prototype piece. It is applied with a resin that is mixed with a stiffener to the desired thickness. Once the resin has hardened, the fiberglass part is removed from the prototype. To be polished to finish the outer surface to be complete Fabricating fiberglass parts this way lacks detail and aesthetics, unlike the second method that is molded. This method is suitable for a large number of parts. But there is a more difficult step than the first method. We have to build a mold from prototype parts first. When the mold And then used to create the desired fiberglass parts The crafted pieces are as beautiful as the prototype in all respects. And can be reinforced in specific areas by increasing the thickness of the glass fiber multi-layered

The process of manufacturing fiberglass is called pultrusion, limestone, kaolin clay, fluorspar, colemanite, dolomite and other minerals to liquid form. It is then extruded through bushings, which are bundles of very small orifices (typically 5–25 micrometres in diameter for E-Glass, 9 micrometres for S- Glass). These filaments are then sized (coated) with a chemical solution. The individual filaments are now bundled in large numbers to provide a roving. The diameter of the filaments, and the number of filaments in the roving, determine its weight, typically. expressed in one of two measurement systems: yield, or yards per pound (the number of yards of fiber in one pound of material; thus a smaller number means a heavier roving). Examples of standard yields are 225yield, 450yield, 675yield.tex, or grams per km (how many grams 1 km of roving weighs, inverted from yield; thus a smaller number means a lighter roving). Examples of standard tex are 750tex, 1100tex, 2200tex.

These rovings are then either used directly in a composite application such as pultrusion, filament winding (pipe), gun roving (where an automated gun chops the glass into short lengths and drops it into a jet of resin, projected onto the surface of a mold), or in an. intermediary step, to manufacture fabrics such as chopped strand mat (CSM) (made of randomly oriented small cut lengths of fiber all bonded together), woven fabrics, knit fabrics or uni-directional fabrics. Chopped strand mat

Chopped strand mat or CSM is a form of reinforcement used in fiberglass.It consists of glass fibers laid randomly across each other and held together by a binder.It

is typically processed using the hand lay-up technique, where sheets of material are placed in a mold and brushed with resin. Because th e binder dissolves in resin, the material easily conforms to different shapes when wetted out. After the resin cures, the hardened product can be taken from the mold and finished. Using chopped strand mat gives a fiberglass with isotropic in-plane material properties.

Grating Know-How Learn more www.GratingThai.com

http: // fiberglass grating – steel pond cover, pipe cover. com

Features of fiberglass reinforced products Grating manufacturer factory, sump cover, manhole cover, drainage grate, grating manhole

Corrosion Resistance: No rust. And resistance to corrosion.
Temperature Resistance: Fiberglass products can withstand heat very well. Can withstand temperatures from -30 to +120 depending on the type of resin used.
Lightweight: Weight Light, save construction cost With a weight that is 4 times lighter than steel Makes it convenient to lift Assembly and installation Help save money.
Flextural Strength: the structure is strong for the body. Prevent leaks or cracking
Long-lasting: does not rot or corrode, resistant to all environmental conditions, retains its original shape well, no shrinkage
Low coefficient of friction: smooth surface, low friction.
Insulation: is an electrical insulator and does not conduct heat.
Repair: In the case of power. When the breakdown occurs, repair can be performed.
Engineering Design: ASTM standard design and calculation. , JIS, BS and DIN
UV-Resistance and Grossy: beautiful color. Resistant to sunlight and UV light
An individual structural glass fiber is both stiff and strong in tension and compression — that is, along its axis. Although it might be assumed that the fiber is weak in compression, it is actually only the long aspect ratio. of the fiber which makes it seem so; ie, because a typical fiber is long and narrow, it buckles easily. [7] On the other hand, the glass fiber is weak in shear — that is, across its axis. Therefore, if a collection of fibers can be arranged permanently in a preferred direction within a material, and if they can be prevented from buckling in compression, the material will be preferentially strong in that direction.

Furthermore, by laying multiple layers of fiber on top of one another , with each layer oriented in various preferred directions, the material’s overall stiffness and strength can be efficiently controlled. In fiberglass, it is the plastic matrix which permanently constrains the structural glass fibers to directions chosen by the designer. . With chopped strand mat, this directionality is essentially an entire two dimensional plane; with woven fabrics or unidirectional layers, directionality of stiffness and strength can be more precisely controlled within the plane.

A fiberglass component is typically of a thin “shell” construction, sometimes filled on the inside with structural foam, as in the case of surfboards. The component may be of nearly arbitrary shape, limited only by the complexity and tolerances of the mold used for manufacturing the shell.

The mechanical functionality of materials is heavily relied on the combined performances of both the resin (AKA matrix) and fibers. For example, in severe temperature condition (over 180? C) resin component of the composite may lose its functionality partially because of bond deterioration of resin and fiber. [8] However , GFRPs can show still significant residual strength after experiencing high temperature (200? C).

Www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon

Molded Fibergla s s Grating Grating manhole

Our molded fiberglass grating and pultruded fiberglass grating provide unmatched corrosion resistance properties, especially when compared to steel flooring products. Strength, long life and safety are also superior qualities of our. fiberglass grating products, and their electrically non-conductive properties make them the ideal option for floor grating. We offer many types of fiberglass grating for all your different loading applications. Fiberglass grating applications range from architectural sun screening and fiberglass flooring to standard walkways and high. load rolling applications. Grit surfaces and standard stock colors or custom colors are provided to suit your fiberglass application. Choose from our custom resin types for a fiberglass flooring product that is tailored to suit your corrosion resistance needs.

Molded fiberglass grating is a fiberglass-reinforced plastic (FRP) that combines fiberglass rovings with the rmosetting resins to form a strong, one-piece molded panel. A 65% / 35% resin to glass weight ratio provides high corrosion resistance. Meniscus surfaces or applied grit surfaces provide slip resistance when compared to steel flooring and other flooring products. This fiberglass grating product is better suited for corrosive environments. Pultruded Pultruded Fiberglass Grating

Pultruded fiberglass grating is made using premium grade isophthalic polyester, vinyl ester or phenolic resin systems with a synthetic surfacing veil, making it corrosion resistant, lightweight and durable. Pultruded fiberglass has a grit. surface for safety and a greater strength to weight ratio than molded fiberglass grating. A 35% / 65% resin to glass ratio provides greater strength and less corrosion resistance than molded fiberglass grating. This product is better suited for longer spans of fiberglass flooring.

Fiberglass Covered Grating Our fiberglass covered grating is a long-lasting, molded fiberglass floorin. g product that combines smooth, gritted or checker plate and molded grating manufactured with any of our resin systems. It is the ideal choice when floor grating needs to be 100% covered. Our fiberglass covered grating is often used in loading and storage areas with high. foot and cart traffic, where a strong, level surface is ideal. It offers approximately 50% higher stiffness values ​​than that of open mesh grating and its standard grit-top cover assures secure footing.

Bullet Resistant Fiberglass Plate Our bullet resistant fiberglass plate offers superior ballistic resistance at a weight less than 25% that of a comparable steel panel. Now available for commercial security fiberglass applications for your business, home or governmental facility, these fiberglass panels offer ballistic resistant security with the additional performance advantages of durability, corrosion resistance, electrical non-conductivity, low thermal conductivity and light weight.

Heavy Duty Fiberglass Grating Our h eavy duty fiberglass grating is available in both molded and pultruded grating systems. Both types of heavy duty fiberglass grating are designed to carry forklift and tractor-trailer loads that traditional molded and pultruded FRP grating products are not designed to support. Heavy duty fiberglass grating. provides greater durability for higher volume traffic areas as well. Additionally, Heavy Duty Fiberglass Grating can be used to free span longer distances than traditional fiberglass grating.

Fiberglass Stair Treads and Fiberglass Stair Tread Covers Lightweight and easy to install, fiberglass stair treads are available in. both molded and pultruded types to match the fiberglass floor grating platforms. Fiberglass stair tread covers are made from a molded glass and resin system that is corrosion and impact resistant, fire retardant and non-conductive. They provide a cost effective, slip-resistant protective surface for concrete, metal and wood steps.

Fiberglass Grating Handrails and F ib erglass Ladders Fiberglass Grating Handrails and Fiberglass Ladders Fiberglass handrail systems are fabricated from pultruded fiberglass components and molded thermoplastic connectors.Our modular fiberglass grating handrail systems are available in 2-inch square or 2-inch round configurations that are easy to grip, making them. ideal for any high traffic area. Our fiberglass ladders and cages can be installed in a variety of applications from sump pumps to tanks, buildings, piers, portable equipment, etc., providing years of strength and dependability.

Fiberglass Attachments and Fiberglass Clips Our fiberglass grating attachments and clips are specially designed to secure fiberglass grating or plates to the supporting structures. Additionally, they are used to fasten together adjacent grating panels, which minimizes load-induced differential deflection. All fiberglass attachments and clips are made of Type 316 stainless steel and are available in 1-, 1-1 / 2- and 2-inch sizes.

Fibergl ass plates feature a non-conductive surface that makes them an economical and safe solution to walking surfaces. In caustic and / or acidic conditions, fiberglass plates provide a level of corrosion resistance that is unequaled and more cost effective than stainless steel. Fiberglass plate is available with a non-grit surface or with a grit surface where anti-slip traction is needed.

Fiberglass Structural Shapes Our fiberglass structural shapes and pultruded fiberglass profiles are made from a combination of fiberglass and thermosetting resin systems. All shapes are lightweight, impact resistant. , low maintenance, non-magnetic, low conductive and have dimensional stability, making them easy to install and ideal for several applications. Custom shapes are available upon request.

Composite (GFRP) Gratings: What is GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic)? GFRP is a composite material made of a polymer matrix reinforced with fiber, aiming to form better physical and chemical properties. GFRP i sa production material such as metal, wood, glass, concrete. GFRP materials has important advantages as against other production materials, new features can be acquired according to requirements. What is GFRP Grating? Molded GFRP gratings are produced in special molds with wet lamination process , consist of glass fiber, resin, additives and pigment. After these raw materials harden, GFRP gratings are pressed out of the mold. Molded GFRP gratings are light, anti-corrosive, have high chemical and physical resistances and electrically non-conductive. Components : Resin, glass fiber, additives and pigment are the basic components of the GFRP materials. It can be produced any material which are proper for the requirements by changing these components. Resin: Chemical resistance, flexibility and UV resistance of the GFRP gratings are determined. by the resin. Resins are chose according to the environment; orthophthalic resin for general usage, isophthalic resin for chemical environment and vi nyl ester resin for extremely heavy chemical environment. Glass Fiber: Multi-layered continuous glass fibers are used in production. Molded GFRP gratings have high mechanical resistance due to glass fiber. Additives: Additives such as UV stabilizers, flame retardants and low smoke density retardants. increase mechanical and chemical resistance and add new superior features. Pigment: Pigments make it possible to give the GFRP gratings any color. This makes it happen to use GFRP gratings in architectural projects.

Fiber-reinforced plastic (FRP) (also called fiber-reinforced polymer, or fiber-reinforced plastic) is a composite material made of a polymer matrix reinforced with fibers. The fibers are usually glass, carbon, aramid, or basalt. Rarely, other fibers such as paper, wood, or asbestos have been used. The polymer is usually an epoxy, vinylester, or polyester thermosetting plastic, though phenol formaldehyde resins are still in use.

FRPs are commonly used in the aerospace, automotive , m arine, and construction industries. They are commonly found in ballistic armor as well.

A polymer is generally manufactured by step-growth polymerization or addition polymerization. When combined with various agents to enhance or in any way alter the material properties of polymers the. result is referred to as a plastic. Composite plastics refer to those types of plastics that result from bonding two or more homogeneous materials with different material properties to derive a final product with certain desired material and mechanical properties. Fiber-reinforced plastics are a category of composite plastics that specifically use fiber materials to mechanically enhance the strength and elasticity of plastics. The original plastic material without fiber reinforcement is known as the matrix or binding agent. The matrix is ​​a tough but relatively weak plastic that is reinforced by stronger stiffer reinforcing filaments. or fibers.The extent that strength and elasticity are enhanced in a fib re-reinforced plastic depends on the mechanical properties of both the fiber and matrix, their volume relative to one another, and the fiber length and orientation within the matrix. [1] Reinforcement of the matrix occurs by definition when the FRP material exhibits increased. strength or elasticity relative to the strength and elasticity of the matrix alone.

FRP can be applied to strengthen the beams, columns, and slabs of buildings and bridges. It is possible to increase the strength of structural members even after they have been severely damaged due. to loading conditions. In the case of damaged reinforced concrete members, this would first require the repair of the member by removing loose debris and filling in cavities and cracks with mortar or epoxy resin. Once the member is repaired, strengthening can be achieved through wet. , hand lay-up of impregnating the fiber sheets with epoxy resin then applying them to the cleaned and prepared surfaces of the member. Two techniques are typic ally adopted for the strengthening of beams, relating to the strength enhancement desired: flexural strengthening or shear strengthening. In many cases it may be necessary to provide both strength enhancements. For the flexural strengthening of a beam, FRP sheets or plates are applied to the tension face of the member (the bottom face for a simply supported member with applied top loading or gravity loading). Principal tensile fibers are oriented in the beam longitudinal axis, similar to its internal flexural steel reinforcement. This increases the beam strength and its stiffness (load required to cause unit deflection), however decreases the deflection capacity and ductility. For the shear strengthening of a beam, the FRP is applied on the web (sides) of a member with fibers oriented transverse to the beam’s longitudinal axis. Resisting. of shear forces is achieved in a similar manner as internal steel stirrups, by bridging shear cracks that form under applied loading. FRP can be appli ed in several configurations, depending on the exposed faces of the member and the degree of strengthening desired, this includes: side bonding, U-wraps (U-jackets), and closed wraps (complete wraps). Side bonding involves applying FRP to the sides of the beam only. It provides the least amount of shear strengthening due to failures caused by de-bonding from the concrete surface at the FRP free edges. For U-wraps, the FRP is applied continuously in a ‘U’ shape around. the sides and bottom (tension) face of the beam. If all faces of a beam are accessible, the use of closed wraps is desirable as they provide the most strength enhancement. Closed wrapping involves applying FRP around the entire perimeter of the member, such that there are no free ends and the typical failure mode is rupture of the fibers. For all wrap configurations, the FRP can be applied along the length of the member as a continuous sheet or as discrete strips, having a predefined minimum width and spacing. Slabs may be strengthened by applying FRP strips at their bottom (tension) face. This will result in better flexural performance, since the tensile resistance of the slabs is supplemented by the tensile strength of FRP. In the case of beams and slabs, the effectiveness of FRP strengthening depends on the performance of the resin chosen for bonding. This is particularly an issue for shear strengthening using side bonding or U-wraps. Columns are typically wrapped with FRP around their perimeter, as with closed or complete wrapping. This not only results. in higher shear resistance, but more crucial for column design, it results in increased compressive strength under axial loading. The FRP wrap works by restraining the lateral expansion of the column, which can enhance confinement in a similar manner as spiral reinforcement does for the column. core.

Molded grating Pedestals manufacturer grating lid pond scum pipe drainage grate grating manhole Fibergrate Adjustable grating Pedestals are highmponent s designed to support elevated grating applications. Infinitely adjustable within their specified range, standard pedestals raise grating platforms and custom pedestals with cross bracing can raise floors above the base elevation. Pedestals are available for 1 “, 1-1 / 2” and 2. “deep square mesh Fibergrate or Chemgrate molded fiberglass gratings. Pedestal heads are stocked in” single head “and” quad head “designs facilitating quick, safe and economical installation of elevated platforms. • ADJUSTABLE – Create level walking surfaces on sloping floors • VERSATILE – Available for all Fibergrate and Chemgrate square mesh gratings • COST EFFECTIVE – Low installation cost, easily relocated to other areas • LIGHTWEIGHT – Modular, adjustable components are lightweight and reduce lifting • CORROSION RESISTANT – Thermoplastic polyester and pultruded vinyl ester are resistant to most industrial wet -floor applications

Grating Pedestal Supports Fibreglass Grating? Grating Pedestal Supports Fr om time to time, FRP grating will need to be supported in walkway areas where using traditional support and framing methods either cannot be used or are unsuitable to the working environment. Areas, such as, Chemical bunds, Raised floor platforms & work stations, Chemical Treatment Dosing Plant Rooms, Raised non slip walkway access across drainage floors and work spaces, Suspended floor grating, cable ladder runs, concealing pipe work and electrical services underneath, Areas required to be non conductive. Our FRPP pedestal supports that can raise our FRP floor. grating, and link into the mesh pattern of our grating. The panels of our grating can be joined, on the one pedestal eliminating multiple pedestals in the same area. The wide based pedestals can be fixed to the floor if required, and also to the top of our grating, using our 316 s / s hold down clips to suit. This provides an extremely solid base, which can take high loads. Available in a range of heights, and completely adjustabl e to acc ommodate uneven floors, we can supply a pedestal to suit your application.

FRP Stair Solutions – Stair Treads Fiberglass stair treads and stair covers are an essential complement to molded and pultruded grating installations. These corrosion and slip resistant treads are manufactured with a defined visible nosing and provide safe footing in the most challenging environments. Stair treads and covers can be supplied cut to precise customer specified sizes or in stock panels that are easily field fabricated.

stair tread covers are a convenient way to provide solid slip-resistant footing for existing treads that are still structurally sound.Stair tread covers may be installed over wood, concrete or metal treads. Standard industrial color is dark gray with a highly visible safety yellow nosing and light gray for architectural applications. An integral aluminum oxide grit-top surface provides secure footing for maximum safety and a highly durable tread. Reinforced with a woven glas. s mat for durability and impact resistance, these tread covers come in made to order widths. The standard thickness is various thick covers available for heavy duty applications. Standard long panels are easily cut to size during installation, or are available precut to custom lengths.

Phosphorescent Nosing: Fiber plate stair tread covers can be ordered with a special phosphorescent coating for the nosing area, causing it to glow even after the primary light source has been removed. The special nosing is perfect in stairways which serve as emergency exits during power outages. , outdoor accessways where lighting is periodically dimmed as in arenas and concert halls or as a safety measure for nighttime operation in outdoor applications such as on passenger ships. This special nosing has been tested in accordance with ISO / TC Ships and Marine Technology – Low Location. Lighting on Passenger Ships.

Fibreglass Grating> FRP Tread Covers> Tread Grip Some superior features of TreadGrip are. Dur ability: TreadGrip is a high quality composite of glass woven matting impregnated with isophthalic polyester resin. The energy absorption and flexibility of TreadGrip. ensures its long life, even in the busiest of environments. Slip Resistant: A compound of carbon and silicon grit is added in the final layer of laminate providing a superb slip resistant and hard wearing surface. Corrosion Resistant: TreadGrip is resistant to a wide range of chemicals and is perfectly suited for use even in the harshest of environments. Chemical resistance guides available on request. Simple to install: The versatility of TreadGrip. allows it to be applied to almost any surface such as concrete, steel or wood. The fact that it is supplied as a finished product means that it can be walked on straight away thus keeping disruption to a minimum.

supply FRP stair treads in both molded and pultruded grating profiles. Available in isopthalic, vinyl ester and phenolic fire retardant resin systems, to suit both Molded FRP stair treads come with a contrast nose edge as required by the Australian Standards for stairways to have a contrasting front edge (nosing) color for ascending and descending stairs resulting in a safer stairway. Generally our stair treads colors are: Gray with yellow nosing. Other colors are available should you wish to match up with aesthetics and / or the environment. Available in our standard tread panels or we can cut to size, we welcome your enquiry. Our standard treads have an anti slip grit top surface, but we can also supply treads with a concave top which is also anti slip, but easy to clean, for example, for the food and beverage industry. Our treads are secured to the angle supports underneath using our 316 s / s. Type M hold down clips – you can see those in the molded grating index on the “Installation Accessories” page.

If you own a building, run a business or manage a public space that has stairs then you are obliged to ensure tha t everyone using the stairs is safe. Anti Slip Stair Nosing is an excellent way to ensure that the stairs are as safe as possible. Anti Slip Stair Nosing can reduce the chances of accidents occurring dramatically. The leading edge of a stair can become slippery when wet and even internal stairs can become slippery during rain as people track the water inside. With high quality Edge Grip FRP Anti Slip Stair Nosing from Monaco you can make sure that the leading edge of the stairs are not slippery even in the wettest conditions. . These anti slip stair nosings can be fitted in many different situations, including the following, public spaces, commercial areas and industries: Railway stations, Public squares and parks, Milking sheds, Industrial tank stairs, Industrial and commercial sites, Schools, Ski fields , Fire escapes, Oil rigs Ports Our Edge Grip FRP Anti Slip Stair Nosing comes in pre-formed robust fibreglass panels that are incredibly durable and the silicone carbon grit top f inish provi des a highly slip resistant surface. We offer two slip resistant surfaces, one light grit made for interior situations and the other heavier grit made for exterior uses. Edge Grip FRP Anti Slip Stair Nosing has a patented featheredge meaning that it can be fitted. to virtually every type of step without creating a trip hazard making it the safest all-round Anti Slip Stair Nosing.

Applications of Fiber Glass Grating Grating manhole

A cryostat made of fiberglass Fiberglass is an immensely versatile material due to its light weight, inherent strength, weather-resistant finish and variety of surface textures.

The development of fiber-reinforced plastic for commercial use was extensively researched in the 1930s. It was of particular interest to the aviation industry. . A means of mass production of glass strands was accidentally discovered in 1932 when a researcher at Owens-Illinois directed a jet of compressed air at a stream of molten glass and p roduced fibers. After Owens merged with the Corning company in 1935, Owens Corning adapted the method to produce its patented “Fiberglas” (one “s”). A suitable resin for combining the “Fiberglas” with a plastic was developed in 1936 by du Pont. The first ancestor of modern polyester resins is Cyanamid’s of 1942. Peroxide curing systems were used by then. During World War II, fiberglass was developed as a replacement for the molded plywood used in aircraft radomes (fiberglass being transparent to microwaves). Its first main civilian application was for the building of boats and sports car bodies, where it gained acceptance in the 1950s. Its use has broadened to the automotive and sport equipment sectors. In production of some products, such as aircraft, carbon fiber is now used instead of fiberglass, which is stronger by volume and weight. Advanced manufacturing techniques such as pre-pregs and fiber rovings extend fiberglass’s applications and the tensile strength possible with fiber-r einforced plastics.

Fiberglass is also used in the telecommunications industry for shrouding antennas, due to its RF permeability and low signal attenuation properties. It may also be used to conceal other equipment where no signal permeability is required, such as equipment cabinets and steel support structures, due to the ease with which it can be molded and painted to blend with existing structures and surfaces. Other uses include sheet-form electrical insulators and structural components commonly found in power-industry products. Because of fiberglass’s light weight and durability, it is often used in protective equipment such as helmets. Many sports use fiberglass protective gear, such as goaltenders’ and catchers’ masks.

Storage tanks

Several large fiberglass tanks at an airport Storage tanks can be made of fiberglass with capacities up to about 300 tonnes. Smaller tanks can be made with chopped strand mat cast over a thermoplastic inner tank which acts as a preform during constr uction. Much more reliable tanks are made using woven mat or filament wound fiber, with the fiber orientation at right angles to the hoop stress imposed in the side wall by the contents. Such tanks tend to be used for chemical storage because the plastic liner (often polypropylene) is resistant to a wide range of corrosive chemicals. Fiberglass is also used for septic tanks.

House building

Glass-reinforced plastics are also used to produce house building components such as roofing laminate, door surrounds, over-door canopies, window canopies and dormers, chimneys, coping systems, and heads with keystones and sills. The material’s reduced weight and easier handling, compared to wood or metal, allows faster installation. Mass-produced fiberglass brick-effect panels can be used in the construction of composite housing, and can include insulation to reduce heat loss.

Fiberglass Grating Structural stair treads Pultruded profiles ladders solid plate stair tread covers nosings hand railings f ittings deck Covered Grating FLANGES cable trays FRP transparent grating hand-lay-up products Trench & duct covers Special grating Grating clips FRP molded grating FRP/GRP walkways anti-slip A slick and moist floor is a significant hazard. Some surfaces like tile and laminate are prone to becoming extremely slippery when moist. Accidents that occur as a result of a misplaced foot can be embarrassing, painful, and very costly. It is always a good idea to have anti-slip floor mats set in place, especially in an area prone to wet conditions. Rubber-Cal’s line of safety flooring mats is an ideal and affordable solution to safeguarding your area from the dangers of moisture while making sure that you and your guests are secure on your feet. A huge part of this safety lies in the rubber material used to make our anti-skid flooring. It enhances traction and inhibits moisture at the same time. Every type of floor, whether it is residential, commercial, or industrial, can benefi t from the prese nce of rubber traction mats. The primary feature about anti-slip floor mats is that they increase the safety of wet areas. Business owners take an interest in rubber non-slip mats because of this reason. Some commercial venues like restaurant kitchens are hazardous areas that see lots of loose liquids getting onto their existing floors. Without any safety flooring in place, the risk of workers slipping and injuring themselves is far greater. In addition to kitchen areas, these mats are ideal to place at entryways when there are wet weather conditions. With rubber anti-slip floor mats placed in such areas, people will experience more security while on their feet. This safety is provided in large part thanks to the rubber material that is used in our traction mats. 

FRP FiberGlass Mold Grating Factory floor

Fiberglass Hazard Protection

The fiberglass work is necessary for this type of work requires a knowledge of how to protect against dust or Fiberglass

1. inhalation powder into fiber. Use a cloth or mask to filter the air while working.

2. Do not turn on the fan until diffusion. If necessary, open to the wind.

3. Always use gloves when working, avoid direct contact with fiberglass.

4. When grinding. Or polishing fiberglass work Should use glasses for protection of glass fiber.

5. In case of exposure until itching. Use a clay or wax cube to touch the itchy area. Or use soap or detergent to bleach the itchy area Then use a brush and spray vigorously or use warm water to expand the pores.

Fiberglass.

Types of glass fiber used Main article: Glass fiber Composition: the most common types of glass fiber used in fiberglass is E- glass, which is alumino-borosilicate glass with less than 1% w / w alkali oxides, mainly used for glass-reinforced plastics. Other types of glass used are A-glass (Alkali-lime glass with little or no boron oxide), E -CR-glass (Electrical / Chemical Resistance; alumino-lime silicate with less than 1% w / w alkali oxides, with high acid resistance), C-glass (alkali-lime glass with high boron oxide content, used for glass staple fibers and insulation), D-glass (borosilicate glass, named for its low Dielectric constant), R-glass (alumino silicate glass without MgO and CaO with high mechanical requirements as Reinforcement), and S-glass (alumino silicate glass without CaO but with. high MgO content with high tensile strength) Naming and use: pure silica (silicon dioxide), when cooled as fuse. d quartz into a glass with no true melting point, can be used as a glass fiber for fiberglass, but has the drawback that it must be worked at very high temperatures. In order to lower the necessary work temperature, other materials are introduced as ” fluxing agents “(ie, components to lower the melting point). Ordinary A-glass (” A “for” alkali-lime “) or soda lime glass, crushed and ready to be remelted, as so-called cullet glass, was the first type of glass used for fiberglass. E-glass (“E” because of initial Electrical application), is alkali free, and was the first glass formulation used for continuous filament formation.It now makes up most of the fiberglass production in the world , and also is the single largest consumer of boron minerals globally. It is susceptible to chloride ion attack and is a poor choice for marine applications. S-glass (“S” for “stiff”) is used when tensile strength (high modulus) is important, and is thus an important building and aircraft epoxy composite (it is called R-glass, “R” for “reinforcement” in Europe). C-glass (“C” for “chemical resistance”) and T-glass (“T” is for “thermal insulator” —a North American. variant of C-glass) are resistant to chemical attack; both are often found in insulation-grades of blown fiberglass. It is the main raw material used in fiberglass molding. Generally, glass fibers are classified into different types according to the following properties:

1. Type A glass (Alkali) is used for applications requiring resistance to alkaline chemicals.

2. Type C glass (Chemical) is used for applications that require chemical resistance. That is acidic and corrosive.

3. Type E glass (Electrical is used for applications that require strength and a good electrical insulation.

4. Type S glass (High Strength) is used for applications that require higher loads than Type E. glass

Glass fibers are divided into the following types:

1. Chopped strands mat, short fiber glass fibers, approximately 1-2 inches long, sprinkled onto a dispersed patch by bonding glue (binder), there are two types:

• Emultion type is a flat, tight sheet suitable for work that requires constant smoothness. Does not move.

• Powder is a loose woven fiber sheet. Suitable for jobs that need to enter a niche There are many corners and niches. Size called by weight per square meter, there are sizes 100, 200, 300, 450, 600 and 900 grams / square meter. Used for general

fiberglass applications. 2. Woven roving is a short glass fiber woven into a woven mesh with sizes 400, 600, 800, 900, 1,000 and 1,200 grams / square meter. Strengthen it higher In the direction of glass fibers (2 directions)

3. Glass cloth, woven glass fibers, thread-like fibers woven into a dense fabric, size 30, 60, 90, 100, 160, 200 and 300 g / square meter. Help to get strength well. Able to do thin and light workpieces Used to strengthen the edges of the workpiece And the top and bottom surface of the work.

4. Stitch mat, a chopped strand mat, sewn with polyester fibers. When put into use, the fiberglass will not move. Makes a work piece that is strong and complete power, size 300, 450, 600 and 900 g / square meter.

5. Fiberglass surface (Surfacing mat) is a thin piece of glass fiber like tissue paper. Size, weight 20 30 50 g / square meter. Helps to strengthen the adhesion of the gel coat layer. And reduce the amount of air bubbles of the gel-coat layer with glass fibers.

6. Glass tape is a fiber tape, woven into a piece of 2 inches, 3 inches, 4 inches wide, used for connecting the joints between the glass fiber sheets. And reinforcing the edge of the workpiece.

7. Fiberglass yarn (Roving) is a long glass fiber throughout the roll. Called by weight / length of 1 km, for example, TEX1200 = 1 km length, 1 kg weight, popularly used size 1200 2200 2400 4800 etc. Divided by the following usage characteristics

• Spray (spray up roving) used with a spray machine. Glass fiber is commonly used number 2400

• filament roving used for wrapping pipes, making water tanks and wrapping, commonly used600 800 1100 2200 2400 4800

numbers• pull type (pultrution roving) used in long pull production process, commonly used numbers 2400 4800

• SMC (sheet molding compound) used to make SMC sheet, commonly used number 2400

• PANEL (corrugated sheet) type used to make translucent roof, commonly used number 2400

8. Short fiber glass (Chopped strand) is short fiber glass fiber. Size, line length 3 6 9 12 mm, used to increase the strength of the workpiece

9. Glass powder is a white glass fiber powder. Used to increase strength Prevent scratches and shocks on the work surface.

10. Unidirection mat glass fibers are arranged in a row in the same line throughout the piece. It is sewn together with polyester yarn. There are 2 types of strand arrangement: longitudinal and diagonal. High load capacity and longitudinal power of glass fibers. Any way

www.facebook.com/weChancoN

Polyester resin

It is a kind of liquid plastic. It looks thick like engine oil. The pungent smell hardens with high heat. Is a type of flammable substance Has a shrinkage rate of 2-8% after the full set. Resins can be molded into a wide variety of applications. Resin for casting general works, casting monks, casting souvenirs Casting dolls, etc. Resin for fiberglass casting And resin for coating work such as science frame coating While casting Resin releases a chemical odor which has a pungent odor. Therefore, the workplace should be well-ventilated. Should not work in a place that is a solid room. And there is not enough air flow or ventilation.

Resins are classified according to the grades of their properties:

1. ortho-phthalic type is a commonly used

grade 2. isophthalic type is acid-alkaline resistant type

3. bisphenol type is an acid-resistant type. – alkaline high

grade 4. chlorendics type of acid – basehigh-grade

5.  vinyl ester is resistant acid – base very strong, second only to qualified epoxy resin

as a resin extract the meat into 2 types:

1. nonpromote the race. Resin that has not mixed with catalyst. The nature of the resin will be a thick oil like oil. Have a yellowish clear color The highlight is the shelf life of 3 months (for Thailand, which is hot and humid, should be used within 1 month because when entering the 2nd and 3rd months The resin will begin to have a thicker viscosity), and many more formulations can be applied. To suit various forms of work Non-promote polyester resin type

2. promote is a type of resin that is mixed with catalysts. The nature of the resin is a slurry like engine oil. But fuchsia pink because it is a resin that has been mixed with catalyst When used, just add the accelerator. In terms of color resins, some manufacturers may use different accelerators, so some resins with water like grass jelly have a darker color. And for the type that is used with clear casting, the resin will have color Light bluish clear The advantage is that it is easy to use and fluent without difficulty, but the disadvantage is that it has a short shelf life. Shelf life not more than 2 months in actual use should be used within 1 month

www.facebook.com/GratingThai

Properties of polyester resin

Resins are cast plastics with physical, electrical and chemical

properties. It has the properties of hard, clear, shiny, resistant to high temperatures better than thermoplastic plastics (termoplastic), but less than metal. When reinforced with glass fibers Will get more strength, light weight, strong toughness, not brittle, electrical properties Resin has complete electrical properties. It can be used as an insulator (insulator).

Usage characteristics of polyester resin.

Resin can be used in many applications. But divided into 3 large groups that are commonly used in our home, including:

1. The casting (casting), such as casting Buddha images, casting gifts, casting buttons, artificial glass casting, etc.

2. The coating (laminate), such as coating work. Science frame

3. Molding work groups such as fiberglass fabrication or FRP (fiberglass reinforce plastic), glass fiber reinforced plastics.

Solidification of resin

The polyester resin can be cured in several ways:

1. By using a catalyst or a hardening+ heat

agent2. by using a catalyst or a hardening agent + catalyst. promote / accelerator At room temperature

3. Using ultraviolet light

4. Using electrons

5. Using sunlight

6. Using heat

In general, the solidification of the resin is divided into two periods: 1. gel time is the period after the catalyst is added until the resin coagulates. Phase 2. cure time is the period when the resin is fully cured and the period when the catalyst is added. The resin cools after being heated during the reaction.

Elements affecting the hardening of the resin

1. At high temperature, the resin hardens faster than the low temperature

2. The large quantity of accelerator and the accelerator hardens faster than the small amount

3. Moisture or water The high humidity, the coagulation of the resin slows down. The work surface is hazy. Normally, the water content in the resin must not exceed 0.05%.

4. Oxygen content. Oxygen is a resin antifreeze. If the oxygen content is high Such as stirring the resin for a long time, the solidification of the resin will slow down. And oxygen is very useful in extending the shelf life of the resin. If starting to store resin for longer Should generate oxygen in the tank. Or peep by rolling the barrel back and forth To allow the resin inside to move Will produce oxygen And will cause the resin to have a slightly longer shelf life

https://www.youtube.com/user/mktchancon/videos

Innovative synthetic materials

1. Plastic (Plastic) 2. Composites (Composite) 3. Kevlar “Kevlar” 4. Carbon Fibers (Carbon Fibers) 5. Polyurethane foam. (Polyurethane Foam) 6. ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) 7. Polypropylene (PP) Plastic

1. What is plastic? (Factory manufacturers grating the pond lid, pipe cover, drain grate, grating manhole)

plastic is a kind of synthetic material. Which has a very broad meaning (Like the word life Plastic is a synthetic material known to mankind for more than 130 years and is used as a substitute for metal, wood or other natural materials such as textiles, boats and packaging materials. Including many other equipment and appliances Plastics are materials that synthesize naturally derived raw materials such as petroleum. To separate into compounds Many kinds of pure When taking each compound The reaction type will result in “plastic”. Plastics formed from different compounds will have different properties as well.

Types of plastics

1. Thermoplastic (Soft plastic) Soft

plastic, when heated, will soften, melt. And while cooling, it becomes stiff This plastic can be fused back and used again. Therefore, scrap or used items made from this type of plastic can be crushed and reused, such as polyethelene, polypropylene, polyvinyl chloride. (Polyvinyl Chloride), etc.

2. Thermoseting (hard)

plastichard plastic when heated and not softening. But will be scorched This kind of plastic product. When extruded or mixed for use, it cannot be melted again. Therefore, scrap or used items that will make this type of plastic. Therefore cannot be crushed and used again Due to solidification causing the plastic to undergo chemical changes This plastic is made from soft plastic. By adding a catalyst called Hardener to soft plastic. Will immediately harden the meat It has relatively high strength, such as melamine, formaldehyde (Melamine Formaldehyde), phenolic (Phenolic), polyester (Polyester) well known as polyester in the form of fiberglass products. Polyurethane (Urethane) E-Fox (Epoxy)

2. What is composite (Composite)?

Composite is the name for a product that contains a material. Two or more Come together or collaborate To use the salient properties of each material Examples of composite materials Clearly understood are tires, which are made up of two main materials: rubber and steel wire. By using the properties of steel strength and elasticity of rubber for softness Which could not be used in any way Or, but not good, for example, if using only iron, it will not be soft. Or use only rubber, it will have a lot of weight And not strong Reinforced concrete is another example of its outstanding properties. Concrete in terms of compressive strength and low cost, durable, easy to find, with outstanding steel, both compressive and tensile, but the price is high and Highly serviceable due to being easily rusted

Many people know fiberglass. Whether it is a composite material or a reinforced plastic Like fiber-reinforced plastics (fiber-reinforced plastic, FRP) or glass-reinforced plastic (glass-reinforced plastic, GRP), but actually fiberglass is a fiber of glass that spun into a thin fine line. To be used as a reinforcing material in many types of polymers. Including plastic resins that can be molded into products such as pickup truck roofs, bathtubs, boats, small aircraft parts. Large water tank Racing car parts, etc., because glass fibers have strength properties High tensile strength, never rust and corrosion resistance.

In addition, glass fibers have good insulating properties and are suitable for insulation in stoves, refrigerators or building materials.

3. Kevlar “Kevlar”

is an aramid type of fiber discovered by Stephanie Kwolek, a company. DuPont in the year 1971 (1971) with synthesis Based on the condensation action of terephthaloylchloride (TPC) acid chloride (TPC) and p-phenylene diamine (PDA), Kevlar fibers are often used in industrial applications. In the case of long fibers, Kevlar is used to make canvas, tires, pipes and belts in the industrial industry.Kevlar 29 is also in the form of long fibers used to make cables, parachutes, and Kevlar reinforcement tapes. LAR 49 in the form of long and short strands of sheets. Mainly used in the fields of fiber-reinforced plastics, aerospace, hull and related construction applications. It has good resistance to high temperatures. And excelling in strength Which can withstand heat up to 427 degrees Celsius, 7 times more resistant than steel, but not resistant to abrasion And inflexible Fragile When being bended strongly.

4. Carbon Fibers

are classified as composites. And the properties change according to the nature of production The basic structure is characterized by a very small single fiber. The strength in the fibers is very high. Higher than metals of the same weight When the carbon fiber is aligned fiber in the same direction. Using epoxy resin as a binder You will get a material that looks like a plank that we can tear apart in the wood burr. But cannot interrupt the line of the web To use carbon fibers it is necessary to weave them in such a way that the fibers are crossed or crossed like a plywood board. Thus making it possible to maintain a strong line of strength The design must therefore be suitable for the nature of use and the load line is important. For the adoption of carbon fiber The production has to take into account the nature of their use is important. The strength of carbon fiber materials, such as tubes and discs, is stronger than metal. It can therefore be made lighter while still being stronger than metals of the same size. The service life of carbon fiber is very durable. The strength or durability of carbon fibers is partly due to epoxy resin that is a binder between the fibers and between layers.

5. Polyurethane foam. (Polyurethane Foam)

is a liquid plastic thermosetting type. (Thermosetting) that is commonly used in artificial work, such as imitation of artificial wood. (The size of the foam beads is very small) to make a car bumper. Interior components such as steering wheel and console panels, prosthetics and mold strengthening (larger foam beads), as well as cold storage insulators. There are two typesliquids.

ofType 1 is yellowish like polyester resin, called white foam or polyol.

Type 2 is almost burnt brown, called foam black or diI. Socyanate (diisocyanate)

Polyurethane is a group of polymers. Widely used because It is an elastic material Soft to strong materials And lightweight polyurethane is divided into three groups:

– Flexible polyurethane foam (flexible polyurethane foam)

– polyurethane rigid polyurethane foam (rigid polyurethane foam)

– electronic. Lastomers (polyurethane elastomers)

6. ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)

ABS is a low cost engineering plastic that is easy to machine and fabricate. ABS is an ideal material for structural applications when impact resistance, strength, and stiffness are required. It is widely used for machining pre-production prototypes since it has excellent dimensional stability and is easy to paint and glue. Natural (beige) ABS and black ABS are FDA compliant for use in food processing applications. The following physical property information is based on typical values ​​of the base acrylonitrile-butadiene-styrene resin.

ABS is a terpolymer made by polymerizing styrene and acrylonitrile in the presence of polybutadiene. The proportions can vary from 15 to 35% acrylonitrile, 5 to 30% butadiene and 40. to 60% styrene. The result is a long chain of polybutadiene criss-crossed with shorter chains of poly (styrene-co-acrylonitrile). The nitrile groups from neighboring chains, being polar, attract each other and bind the chains together, making ABS stronger than pure polystyrene. The styrene gives the plastic a shiny, impervious surface. The polybutadiene, a rubbery substance, provides toughness even at low temperatures. For the majority of applications, ABS can be used between -20 and 80 C (-4 and 176 F) as its mechanical properties vary with temperature.The properties are created by rubber toughening, where fine particles of elastomer are distributed throughout the rigid matrix.The

most important mechanical properties of ABS are impact resistance and toughness. A variety of modifications can be made to improve impact resistance, toughness , and heat resistance. The impact resistance can be amplified by increasing the proportions of polybutadiene in relation to styrene and also acrylonitrile, although this cause s changes in other properties. Impact resistance does not fall off rapidly at lower temperatures. Stability under load is excellent with limited loads. Thus, by changing the proportions of its components, ABS can be prepared in different grades. Two major categories could be ABS for extrusion and ABS for injection molding, then high and medium impact resistance. Generally ABS would have useful characteristics within a temperature range from? 20 to 80 C (? 4 to 176 F). Lego bricks are made from ABS.

The final properties will be influenced to some extent by the conditions under which the material is processed to the final product. For example, molding at a high temperature improves the gloss and heat resistance of the product whereas the highest impact resistance and strength are obtained by molding at low temperature. Fibers (usually glass fibers) and additives can be mixed in the resin pellets to make the final product strong and raise the operating range to as high as 80 C (176 F). P i gments can also be added, as the raw material original color is translucent ivory to white. The aging characteristics of the polymers are largely influenced by the polybutadiene content, and it is normal to include antioxidants in the composition. Other factors include exposure to ultraviolet radiation, for which additives are also available to protect against.

ABS polymers are resistant to aqueous acids, alkalis, concentrated hydrochloric and phosphoric acids, alcohols and animal, vegetable and mineral oils, but they are swollen by glacial acetic acid, carbon tetrachloride and aromatic. hydrocarbons and are attacked by concentrated sulfuric and nitric acids. They are soluble in esters, ketones, ethylene dichloride and acetone. Even though ABS plastics are used largely for mechanical purposes, they also have electrical properties that are fairly constant over a wide range of frequencies. . These properties are little affected by temperature and atmospheric humidity in the acceptable op e ra ting range of temperatures.

ABS is flammable when it is exposed to high temperatures, such as those of a wood fire. It will melt and then boil, at which point the vapors burst into intense, hot flames. Since pure ABS contains no halogens, its combustion does not typically produce any persistent organic pollutants, and the most toxic products of its combustion or pyrolysis are carbon monoxide and hydrogen cyanide. ABS is also damaged by sunlight. This caused one of the most widespread and expensive automobile recalls in US. history due to the degradation of the seatbelt release buttons.

ABS can be recycled, although it is not accepted by all recycling facilities. Production

ABS is derived from acrylonitrile, butadiene, and styrene. Acrylonitrile is a synthetic monomer produced from propylene and ammonia; butadiene is a petroleum hydrocarbon obtained from the C4 fraction of steam cracking; styrene monomer is made by dehydrogenation of ethyl benzene – a hydrocarbon obtained in the re. a ct ion of ethylene and benzene.

ABS combines the strength and rigidity of acrylonitrile and styrene polymers with the toughness of polybutadiene rubber. While the cost of producing ABS is roughly twice the cost of producing polystyrene, it is considered superior for its hardness, gloss. , toughness, and electrical insulation properties.

7. Polypropylene (PP) Plastic

What is Polypropylene (PP), and What is it Used For?

Polypropylene (PP) is a thermoplastic “addition polymer” made from the combination of propylene monomers. used in a variety of applications to include packaging for consumer products, plastic parts for various industries including the automotive industry, special devices like living hinges, and textiles. Polypropylene was first polymerized in 1951 by a pair of Phillips petroleum scientists named Paul Hogan and Robert. Banks and later by Italian and German scientists Natta and Rehn. It became prominent extremely fast, as commercial production began barely three years. af ter It alian chemist, Professor Giulio Natta, first polymerized it. Natta perfected and synthesized the first polypropylene resin in Spain in 1954, and the ability of polypropylene to crystallize created a lot of excitement. By 1957, its popularity had exploded and widespread commercial production began across Europe. Today it is one of the most commonly produced plastics in the world. CNC Cut Polypropylene Living Hinge Prototype Child Safe Lid, CNC Cut Polypropylene Living Hinge Prototype Child Safe Lid by Creative Mechanisms

According to some reports, the current global demand. for the material generates an annual market of about 45 million metric tons and it is estimated that the demand will rise to approximately 62 million metric tons by 2020.The major end users of polypropylene are the packaging industry, which consumes about 30% of the total , followed by the electrical and equipment manufacturing, which uses about 13% each. Household appliances and automotive industries both c ons ume 10% each and construction materials follows with 5% of the market. Other applications together make up the rest of the global polypropylene consumption.

Polypropylene has a relatively slippery surface which can make it a possible substitute for plastics like Acetal (POM) in. low friction applications like gears or for use as a contact point for furniture. Perhaps a negative aspect of this quality is that it can be difficult to bond Polypropylene to other surfaces (ie it does not adhere well to certain glues that work fine with other plastics and sometimes has to be welded in the event that forming a joint is required). Although polypropylene is slippery at the molecular level, it does have a relatively high coefficient of friction – which is why acetal, nylon, or PTFE would be used instead. Polypropylene also has a low density relative to other common plastics which translates to weight savings for manufacturers and distributors of injection molded Polypropylene parts. It has ex cept ion al r esistance at room temperature to organic solvents like fats but is subject to oxidation at higher temperatures (a potential issue during injection molding).

One of the major benefits of Polypropylene is that it can be manufactured (either through CNC or injection molding , thermoforming, or crimping) into a living hinge. Living hinges are extremely thin pieces of plastic that bend without breaking (even over extreme ranges of motion nearing 360 degrees). They are not particularly useful for structural applications like holding up a heavy door but are exceptionally useful for non load-bearing applications such as the lid on a bottle of ketchup or shampoo. Polypropylene is uniquely adept for living hinges because it does not break when repeatedly bent. One of the other advantages is that polypropylene can be CNC machined to include a living hinge which allows for faster prototype development and is less expensive than other prototyping methods. Creative Mechanisms is unique in ou r ab ility to machine living hinges from a single piece of polypropylene.

Another advantage of Polypropylene is that it can be easily copolymerized (essentially combined into a composite plastic) with other polymers like polyethylene. Copolymerization changes the material properties significantly, allowing for more robust engineering applications than are possible with pure polypropylene (more of a commodity plastic on its own).

The characteristics mentioned above and below mean that polypropylene is used in a variety of applications: dishwasher safe plates, trays, cups, etc, opaque to -go containers, and many toys.

PP Plastic Quality Grating Factory floor Designed for use in gardening works soak in water and not rust

What are the Characteristics of Polypropylene? Grating manhole

Some of the most significant properties of polypropylene are:

Chemical Resistance: Diluted bases and acids don’t react readily with polypropylene, which makes it a good choice for containers of such liquids, such as cleaning agents, first-aid products, and

more.Elasticity and Toughness: Polypropylene will act with elasticity over a certain range of deflection (like all materials), but it will also experience plastic deformation early on in the deformation process. , so it is generally considered a “tough” material. Toughness is an engineering term which is defined as a material’s ability to deform (plastically, not elastically) without breaking ..

Fatigue Resistance: Polypropylene retains its shape after a lot of torsion, bending , and / or flexing. This property is especially valuable for making living hinges.

Insulation: polypropylene has a very high resistance to electricity and is very useful for electronic components.

Transm issivity: Although Polypropylene can be made transparent, it is normally produced to be naturally opaque in color. Polypropylene can be used for applications where some transfer of light is important or where it is of aesthetic value. If high transmissivity is desired then plastics like Acrylic. or Polycarbonate are better choices.

Polypropylene is classified as a “thermoplastic” (as opposed to “thermoset”) material which has to do with the way the plastic responds to heat. Thermoplastic materials become liquid at their melting point (roughly 130 degrees Celsius in the case of polypropylene). A major useful attribute about thermoplastics is that they can be heated to their melting point, cooled, and reheated again without significant degradation. Instead of burning, thermoplastics like polypropylene liquefy, which allows them to be easily injection molded and then subsequently recycled. By contrast, thermoset plastics can only be heated once (typically during the injection molding proc e ss). The first heating causes thermoset materials to set (similar to a 2-part epoxy) resulting in a chemical change that cannot be reversed. If you tried to heat a thermoset plastic to a high temperature a second time it would simply burn . This characteristic makes thermoset materials poor candidates for recycling.

Project Reference Learn more …..

ภาษากัมพูชา

ក្រុមហ៊ុនផលិតរោងម៉ាស៊ីនកិនគម្របស្រះទឹកគម្របបំពង់បង្ហូរទឹកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ

និងសេវាកម្មជាក់លាក់ការបញ្ជាទិញផលិតកម្មការតំឡើងការរចនាលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត។ ភាពធន់នឹងសារធាតុគីមី

អេហ្វ។ អេស។ អេស។ អេស។ អេស។ អេស។ អេស។ អេស។ ភាពធន់នឹងគីមី នៃកោរសក់កញ្ចក់សរសៃអុបទិកដែល

ជាក្រុមហ៊ុនផលិតដែលមានឯកទេសក្នុងការដឹងគុណកញ្ចក់ # ហ្វ្រីលីស # ផ្លាយហ្វីលីបហ្គេសស្ទឺរអេហ្វអេសអេជ # គម្របបង្ហូរ # គម្របប្រហោងដែក #DuctileIronSewer #ManholeCOVER # ក្បឿងជាន់ដែលបានតំឡើង #RaisedFloor #SwimmingPoolOverflowGrating # ទឹកហូរច្របាច់យកទឹកហូរច្រោះជុំវិញគែមអាងហែលទឹកដែលបានបញ្ចប់ #ScupperCurbedDrainageGrates # សឺន #AntiSlipGRPStairTreadNosingCovers #NonSkidFlooring # គម្របមុខច្រមុះគែមបន្ទះកាត់ជណ្តើរ # ក្រាលកៅស៊ូមិនរអិលគ្របកម្រាល #EggCrate #FacadeCladding បន្ទះ # សាហាត # របាំងការពារអគារ # សាឌីនClipClampGrating #FastenalFastenerLockBarSteelGrating # ដឹកទំនិញក្លីបចាក់សោរគៀបចានដាក់ចាន # ក្តារបន្ទះ # ផេកប៊ឺដហក # ផេកក្តារ # ឧបករណ៍ព្យួរដែកថែបផ្លាកដែក។ # ហុកខ្សែភ្លើងទំពក់ក្តារបន្ទះ

 

វិធីតំឡើងទទឹងស្មាទទឹងនិងកំពស់ឱ្យសមនឹងទំហំរបស់ បំពង់បង្ហូរទឹកការឌីហ្សាញអិលមុំនិងទំហំទំហំ 

វិធីសាស្រ្តវិធីសម្រាប់ទទឹងកម្ពស់នៃស្មាដែកថែបមុំទទួលបានចានដឹងគុណ។

គួរតែត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដាក់ទទឹងស្មានិងកំពស់ឱ្យសមនឹងសំណាញ់។ សម្រាប់ភាពខ្លាំងនិងសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ ដើម្បីដំឡើងបំពង់បង្ហូរទឹកសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ស្មាត្រូវមានទទឹងនិងខ្ពស់ល្មមដើម្បីឱ្យសមនឹងបំពង់បង្ហូរទឹក។ ជាទូទៅ ដែកថែបនិងប្លាស្ទិកមានពីរទំហំគឺ ២៥ ស។ ម។ ទទឹងនិង ៣០ ស។ ម។ ដូចនេះស្មាស្មាស (រាងអក្សរអិល) ត្រូវដាក់ជាមួយដែកមុំមុនពេលចាក់បេតុង។ ទុកកម្ពស់ ២៥-៣០ ម។ ម (អាស្រ័យលើប្រភេទនៃការថ្លែងអំណរគុណ) ដូច្នេះការដឹងគុណត្រូវបានដាក់នៅលើវាតែងតែសមនៅលើឥដ្ឋ។ កុំជំពប់ដួលលើរទេះរុញរឺដើរឆ្លងកាត់ ចំពោះទទឹងស្មានៅពេលវាស់វែងត្រូវទុកប្រាក់ឧបត្ថម្ភពី ៦-១០ មមដូចខាងក្រោមដឹងគុណ

ទទឹងស្មាទទួលយកចាន។ ត្រូវបន្ថែមនៅផ្នែកម្ខាងៗ ៣-៥ ម។ ម។ សរុប ២ ចំហៀងគឺ ៦-១០ ម។ មដើម្បីអាចដាក់ចានស៊ីទែនចុះក្រោមអោយសម។ មិនតឹងពេកឬរលុងពេក

Ex-1 ក្នុងករណីប្រើទទឹងស្រោប ២៥ ស។ ម។ ត្រូវរៀបចំស្មាទ្រទ្រង់ = ២៥.៥-២៦.០ ស។ ម

.- Ex-២ ក្នុងករណីប្រើប្រាស់សំណាញ់ទទឹង ៣០ ស។ ម។ ត្រូវត្រៀមស្មាកាន់ = ៣០.៥ -៣១.០ ស។ ម។

 

រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបតំឡើងដែកមុំ។ ការគាំទ្រសម្រាប់ការបង្ហូរទឹកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ

 1. កម្ពស់សមស្របនៃដែកមុំ ដូច្នេះថាការដឹងគុណមិនទាបជាងឬខ្ពស់ជាងកម្រិតជាន់ទេ មិនជំពប់ជើងដួលគ្មានសំលេងរំខាន ការប្រើប្រាស់ដែកមុំដើម្បីគាំទ្រ ដាក់វាចុះមុនពេលចាក់បេតុង ដើម្បីឱ្យសមនឹងកម្ពស់ដឹងគុណ ជាទូទៅដែកថែបមានកំពស់ខ្ពស់ ២៥-៣០ ម។ ម (បោសសំអាតចូលរឺអិលអិន) កំពស់ដែកមុំគួរតែស្មើនឹងកំពស់នៃក្រឡាចត្រង្គដែលត្រូវដាក់។ ដូច្នេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅត្រូវបានដាក់ឱ្យសមនឹងជាន់ជានិច្ច។ មិនត្រូវជំពប់ដួលពេលរទេះរុញរឺមនុស្សដើរ
 2. កាត់ទទឹងដែកមុំដែលសមស្រប។ ដូច្នេះថាការដុតមិនអាចត្រូវបានដាក់យ៉ាងតឹងរឹងឬធ្លាក់ចុះ ចំពោះទទឹងស្មានៅពេលវាស់វែងត្រូវតែទុកទទឹងនៃការដឹងគុណ ៥-១០ មមដូច្នេះទទឹងស្មាគាំទ្រដល់ការដឹងគុណ។ វាត្រូវបន្ថែម ៣-៥ ម។ មក្នុងមួយចំហៀងសរុប ២ ចំហៀងគឺ ៦-១០ មម

វិធីសាស្រ្តតំឡើងសំរាប់ទ្រទ្រង់ស្មាដែកថែបមុំបំពង់បង្ហូរទឹកបំពង់ដែកតំរឹមតំឡើងតំឡើងតំរឹម

តារាងរចនាពិនិត្យមើលលំដាប់នៃការកាត់ដើម្បីគ្របលើគែម។ ការកាត់សរសៃដោយប្រើសរសៃអុបទិកអេហ្វភីអេសអេសសម្រាប់ 4-Sides-Close-End 

FRP សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអាចត្រូវបានកាត់ទំហំណាមួយ។ ពីសន្លឹកធំស្តង់ដារ 1.5×4 ម៉ែត្របន្ទាប់ពីកាត់ប្រសិនបើវាមិនត្រូវបានរចនាឡើងឱ្យសមទេវានឹងបង្កើតបានជា burr ដែលមិនល្អឥតខ្ចោះ។ វាមើលទៅដូចជាគែមបើកចំហ។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់គ្របគែមឱ្យសម។ ត្រូវការប្រៀបធៀបជាមួយតារាងគែមមុនពេលកាត់

 របាំងដំបូន្មាន ***** ឬព័ត៌មានបន្ថែម។ សូមទំនាក់ទំនងពីក្រុមហ៊ុន

ជាតិសរសៃកញ្ចក់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅវិធីសាស្រ្ត

Frp សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅកាត់វិធីសាស្រ្តរបស់ YouTube-VDO

FRP សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅវាស់វិធីសាស្រ្តដំណើការនៃការវាស់ workpiece និងកាត់បន្ថយ # 1

FRP សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅកាត់កាត់វិធីសាស្រ្តដោយឃើញរាងជារង្វង់ដោយការប្រើកាំបិតកាត់ពេជ្រ # 2

FRP សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅវិធីសាស្រ្តកាត់កាត់ដោយជាតិសរសៃអ្នកកាប់ #3

សន្លឹកFRP កាត់វាស់និងកាត់សរសៃកញ្ចក់សន្លឹកមិនរអិល។

 

ហាងលក់ស្តុកដែលត្រៀមរួចជាស្រេចនៃអេហ្វ។ អេ។ អិល។ ដែកថែបដែកថែបទំហំ ២៥x១០០ ស។ មនិង ៣០x១០០ ស។ ម

បណ្តាញលូទំហំ ២៥x១០០ ស។ មនិង ៣០x១០០ ស។ ម។ ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទំហំស្តង់ដារ។ ថាក្រុមហ៊ុនមានស្តុកត្រៀមអតិថិជនដើម្បីទទួលបានផលិតផលភ្លាមៗដោយមិនរង់ចាំផលិតកម្ម បន្ថែមពីលើការដាក់បញ្ចូលហ្គាសក្តៅដាប់ប៊លវ៉ាយនីកអតិថិជនក៏អាចជ្រើសរើសពីប្រភេទផ្សេងៗនៃសម្ភារៈបំពង់បង្ហូរទឹក។ ដោយផ្អែកលើកម្មវិធីនៅក្នុងតំបន់នីមួយៗដូចជាការបញ្ចូលទឹកក្នុងអាងហែលទឹកអេហ្វអេសអេហ្វអិលអេហ្វអិលអេហ្វអិលអេហ្វអិលអេហ្វភីលីពន័រនិងអេហ្វភីអេហ្វភីលីងជីងយើងគឺជាអ្នកផលិតដែលមានជំនាញក្នុងការផលិតឧបករណ៍បង្ហូរទឹកដែលត្រៀមរួចជាស្រេចតាមស្តង់ដាររួមទាំងការដាក់ជណ្តើរដែក។ , ប្រឆាំងនឹងរអិលដៃ, បំពង់បង្ហូរទឹក។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ គម្រប Manhole ឧត្ដមគតិសំរាប់ផ្ទះបាយរោងចក្រអាហារផ្សារទំនើបផ្សារអាងហែលទឹកផ្លូវដើរស្រះត្រីនៅតាមទីវាល។ ល។

FRP fiberglass Grating Test វិញ្ញាបនប័ត្រសាកល្បងភាពខ្លាំងនៃកញ្ចក់កែវជាតិសរសៃដែលធន់ទ្រាំនឹងសារធាតុគីមីដែលបានពង្រឹង

CHANCON ផ្តល់នូវការពិគ្រោះយោបល់និងចំណេះដឹងពេញលេញសម្រាប់ ដំណោះស្រាយបច្ចេកទេសដែលផ្គូផ្គងលក្ខខណ្ឌតំបន់បណ្ដាញរបស់អ្នក, តាមការស្នើសុំ។

fiberglass

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅកំពុងផ្ទុកសន្លឹកទិន្នន័យ។ 

 

***** ភាពរឹងមាំនៃការដឹងគុណសរសៃអំបោះអាស្រ័យលើ ១) ទទឹងនៃការដឹងគុណកាន់តែធំការផ្ទុកកាន់តែតិច។ 2) កម្រាស់របស់ចានស៊ី ការជ្រើសរើសប្រើការដឹងគុណក្រាស់នឹងមានកម្លាំងកាន់តែច្រើន។ 3) ទម្រង់នៃសម្ពាធ តើវាជាការចែកចាយទម្ងន់ឬការចុចចំណុចតែមួយ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង

មគ្គុទ្ទេសក៏ធន់នឹងគីមីភីអិលស៊ីផ្សិត

នៃអេច។ ធន់នឹងច្រេះ 

 

*** សារធាតុគីមី corrosion ធន់នឹងចុះបញ្ជីនៅក្នុងតារាងនេះគឺមានតែមួយចំនួននៃពួកគេ។ សារធាតុគីមីផ្សេងទៀតបានគាប់ចិត្ដសំណើសម្រាប់បន្ថែមពីក្រុមហ៊ុនដោយផ្ទាល់។

ការធ្វើតេស្តវិញ្ញាបនប័ត្រគម្រប manholes  manholes,manholes,

ការធ្វើតេស្តលទ្ធផលគម្របគ្របដណ្តប់  ប្រព័ន្ធការព្យាបាលទឹកស្អុយនោះ។ 

សម្ភារៈ FRP សំឡីកែវការប្រៀបធៀប / ប្រៀបធៀប លក្ខណៈសម្បត្តិសម្ភារៈសរសៃកញ្ចក់។ផ្លាស្ទិច 

គម្របដែកបំពង់ដែកជាមួយវិធីតំឡើងស៊ុម 

វិធីថែរក្សាលើកបើកនិងបិទគម្របមេនធូវបិទគម្របមេនធូនរបៀបបិទគម្របម៉ាណូវជាមួយស៊ុម។ 

 1. មិនមានតម្លៃងើបឡើងវិញ៖ វានឹងដោះស្រាយបញ្ហាលួចយ៉ាងហ្មត់ចត់ចាប់តាំងពីគ្មានតម្លៃសម្រាប់ការកែឆ្នៃការពាក់ល្អនិងភាពធន់នឹងច្រែះៈវានឹងមិនច្រេះឡើយពីព្រោះវាមានភាពធន់នឹងការពាក់និងភាពធន់នឹងច្រែះបាន
 2. យូរសេវាកម្ម៖ វាអាចប្រើបានច្រើនជាង ៣០ ឆ្នាំហើយមិនមាន បំបែកនៅក្នុងការពិសោធន៍នៃការអស់កម្លាំងចំនួន ២០០០,០០០ រំញោចដែលត្រូវបានផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងល្អ៖ វាអាចត្រូវបានគេប្រើហើយអាចការពារឧស្ម័នពុលទាំងនោះដែលហៀរចេញពី cesspool ដែលមាន
 3. ទំងន់ស្រាលខ្ពស់សម្រាប់ងាយស្រួលតំឡើងងាយស្រួលផ្ទុក៖ សមត្ថភាពផ្ទុកខ្ពស់របស់វាលើសពីដែកថែបនិងអ៊ីសូឡង់
 4. រចនាដោយឥតគិតថ្លៃ។ ។ : វាអាចត្រូវបានរចនាឡើងតាមតំរូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ រួមមានពណ៌លំនាំការបញ្ជាក់មិនមានស្នាមជាំទេ៖ មិនមានហើយក៏មិនស្ទុះងើបឡើងវិញដែរនៅពេលដែលរថយន្តឆ្លងកាត់
 5. ផលិតដើម្បីបញ្ជាទិញគ្រប់ទំហំហើយឡូហ្គូផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺមានតំលៃប្រកួតប្រជែងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសម្ភារៈធ្វើពីដែកថែប។

គម្របម៉ាញែនហ្វាយអេសអិនគម្របគម្របមេនណូសគម្របស្រះប្រព័ន្ធប្រពន្ធ័លូទឹកស្អុយ

បំពង់ដែកការពាររាងមូល (មូល / ការេ) គម្របមេដែកដែកបំពង់ប្រព័ន្ធប្រព័ន្ឋទឹកសំណល់ពេញលេញ។រូបភាព

លក្ខណៈសម្បត្តិនិងអត្ថន័យនៃកញ្ចក់កែវកែវជីអេហ្វអេសអេហ្វភីអេសអេសជីវ៉ែនជ័រប្លាស្ទិចអាហារថ្នាក់ទី

តើអ្វីទៅជាផលិតផល|

ធ្វើពីសរសៃអំបោះធ្វើពីសរសៃអំបោះវាត្រូវបានបកប្រែពីពាក្យប្លាស្ទិកពង្រឹងកញ្ចក់ឬកែវប្លាស្ទិកដែលមានសមាសធាតុផ្សំផ្សេងទៀតដើម្បីពង្រឹងវា។ (មានសំភារៈច្រើនជាងពីរដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយគ្នា) សម្ភារៈដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីពង្រឹងផ្លាស្ទិចគឺ“ សរសៃកញ្ចក់” ដែលវាទន់ប៉ុន្តែពិបាក។ ធន់នឹងកំដៅខ្ពស់ ដូចជាប្លាស្ទិចដែលត្រូវបានប្រើជាសាច់ វាត្រូវតែជាប្រភេទពិបាកបំផុត។ ដែលដោយគ្មានការពង្រឹងបន្ទាប់មកក្លាយជាផុយ ដូច្នេះយើងជ្រើសរើសយកប្រភេទផ្លាស្ទិចចេញ ជ័រ Polyester ជ័រប្លាស្ទិចអេសស្តឺរ និងជ័រអេប៉ូ ផ្លាស្ទិចប្រភេទនេះគឺជាផ្លាស្ទិចរាវដែលបន្ទាប់ពីលាយជាមួយ ភ្នាក់ងារជំរុញឬភ្នាក់ងាររឹងនឹងឆ្លងកាត់ប្រតិកម្មគីមី។ វាត្រូវបានកំដៅលើសពី ១០០ អង្សាសេ។ វានឹងប្រែទៅជាប្លាស្ទិចរឹងហើយនឹងមិនវិលត្រលប់ទៅរកទម្រង់ម្តងទៀតដែលត្រូវបានគេហៅថាដំណើរការ។ កំដៅ (Thermoseting)មួយកិនក្រឡុក

រោងចក្រគម្របបំពង់បង្ហូរទឹកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដូច្នេះផលិតផលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវិធីសាស្ត្រខាងលើ។ ដូច្នេះអាចត្រូវបានគេហៅថា ផលិតផលប្លាស្ទិកដែលមានជាតិសរសៃកញ្ចក់ឬអេហ្វភីអេដែលយើងគ្រាន់តែហៅថាផលិតផលធ្វើពីសរសៃអំបោះឬផលិតផលអេហ្វ។ អេ។

សរសៃកញ្ចក់ឬកែវអាចត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទយោងទៅតាមលក្ខណៈរបស់វា។ គឺជាបណ្តុំបន្តដែលស្រដៀងនឹងខ្សែស្រឡាយ ដែលអាចត្រូវបានត្បាញទៅជាក្រណាត់ (ក្រណាត់សរសៃអំបោះ) ដែលនឹងមិនស្រូបយកទឹកមិនរួញនិងការពារកំដៅបានល្អ។ ភាគច្រើននៃពួកគេនឹងត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីឧស្សាហកម្មដូចជាវាំងននការពារភ្លើង។ ប្រភេទមួយទៀតនៃជាតិសរសៃគឺខ្លីនិងសរសៃអាន់ឌ័រ។ ជារឿយៗត្រូវបានគេប្រើជាអ៊ីសូឡង់កំដៅនិងសំឡេងដែលត្រូវបានសម្គាល់ដោយសន្លឹកក្រាស់ទន់។

គ្រឿងផ្សំសំខាន់ៗដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីផលិតសរសៃកញ្ចក់គឺខ្សាច់ស៊ីលីកាដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតកញ្ចក់សូដាផេះនិងថ្មកំបោរដែលជាធាតុចុងក្រោយដើម្បីជួយកាត់បន្ថយចំណុចរលាយ។ ក្រៅពីគ្រឿងផ្សំសំខាន់ៗទាំងបីអាចមានគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីកែលំអលក្ខណៈសម្បត្តិនៃសរសៃកញ្ចក់ដូចជា borax, feldspar, calcined alumina, magnesite, nepheline, Cyanite (nepheline syenite) និងដីឥដ្ឋ kaolin (ដីឥដ្ឋ kaolin)

និយមន័យនៃ polyester ជ័រ

ជ័រឬផ្លាស្ទិចសំយោគផ្សេងៗដែលមានឬផលិតពីប៉ូលីស្ទីរ៉ែៈដូចជាជ័រដែលមានសមាសធាតុគីមីដូចគ្នានឹងជាតិសរសៃ polyester ធម្មតាដែរប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេពន្លាតជាខ្សែភាពយន្ត (សម្រាប់ប្រើក្នុងការវេចខ្ចប់ដូចជាអ៊ីសូឡង់អគ្គិសនីឬ មូលដ្ឋានសម្រាប់ខ្សែអាត់ថតម៉ាញេទិក) គ: ជ័រកម្តៅដែលត្រូវបានផលិតចេញពីប៉ូលីយូធ្យូមដែលមិនរលាយ (ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងពីគ្លីកូលនិងអាស៊ីតហ្វូលិកឬអាស៊ីតហ្វូលិក។ ) ត្រូវបានព្យាបាលដោយការចម្លងរោគ (ដូចជាជាមួយឌីណារីន) ហើយជារឿយៗត្រូវបានបំពេញបន្ថែមជាមួយនឹងការបំពេញ ( ដូចជាសរសៃកញ្ចក់) ហើយដែលត្រូវបានប្រើយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឱ្យប្រឡាក់និងរាលនិងក្នុងការធ្វើឱ្យផលិតផលខាសនិងផ្សិត

កំសម្រាប់សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់កម្ដៅពេលខ្លះគេហៅថាសរសៃកញ្ចក់សូមមើលរោមកញ្ចក់។ iber ខ្លួនវាក៏ត្រូវបានគេហៅថា fiberglass ផងដែរ។ សូមមើលសរសៃកញ្ចក់។ សម្រាប់វត្ថុធាតុផ្សំស្រដៀងគ្នាដែលសរសៃពង្រឹងគឺសរសៃកាបូនសូមមើលវត្ថុធាតុ polymer ដែលបានកាបោន – កាបូន។ សរសៃកញ្ចក់អាចត្រូវបានគេរៀបចំដោយចៃដន្យរុញភ្ជាប់ទៅនឹងសន្លឹក (ដែលគេហៅថាកន្ទក់ខ្សែពួរ) ឬត្បាញទៅក្នុងក្រណាត់។ ម៉ាទ្រីសប្លាស្ទិចអាចជាប្លាស្ទិច thermosetting – ភាគច្រើនជាជ័រអេប៉ីជ័រជ័ររឺជ័រ។ ឬ Thermoplastic មួយ។

ការសរសៃកញ្ចក់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៃប្រភេទផ្សេងគ្នានៃកញ្ចក់អាស្រ័យលើសំឡីកែវបានប្រើ។ វ៉ែនតាទាំងនេះទាំងអស់មានសុីលីកាឬ silicate ដោយផ្លាស់ប្តូរបរិមាណនៃការកត់សុីនៃជាតិកាល់ស្យូម, ម៉ាញ៉េស្យូម, និងពេលខ្លះ boron ។ ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការសមលីកេវ, កញ្ចក់ សរសៃត្រូវបង្កើតឡើងដោយមានកំរិតខ្សោយទាប។ ហ្វាយប៊ែល

គឺជាវត្ថុធាតុដែលមានទំងន់ស្រាលហើយត្រូវបានប្រើសំរាប់ផលិតផលជាច្រើន។ បើមើលវាមិនរឹងមាំនិងរឹងដូចសមាសធាតុផ្សំដោយផ្អែកលើជាតិសរសៃកាបូនទេ។ វាមានសភាពផុយតិចហើយវត្ថុធាតុដើមរបស់វាមានតម្លៃថោកជាង។ កម្លាំងនិងទំងន់របស់វាក៏ល្អជាងលោហធាតុជាច្រើនដែរហើយវាអាចត្រូវបានបង្កើតជារូបរាងងាយៗជាងមុន។ ការប្រើប្រាស់សរសៃកញ្ចក់រួមមានយន្ដហោះទូករថយន្ដរថយន្ដអាងងូតទឹកនិងឯករភជប់។ អាងហែលទឹកអាងទឹកក្តៅអាងស្តុកទឹកធុងទឹកបំពង់បង្ហូរទឹកបំពង់ខ្យល់បន្ទះក្តារក្តារបន្ទះនិងស្បោងទ្វារខាងក្រៅ។

ឈ្មោះទូទៅផ្សេងទៀតសម្រាប់សរសៃអុបទិកគឺប្លាស្ទិចពង្រឹងកញ្ចក់ (GRP) [១] ប្លាស្ទិចដែលពង្រឹងដោយកញ្ចក់ជាតិសរសៃកញ្ចក់ ( ដោយសារតែជាតិសរសៃកញ្ចក់ខ្លួនវាជួនកាលត្រូវបានគេហៅថា“ សរសៃកញ្ចក់” សមាសធាតុនេះក៏ត្រូវបានគេហៅថា“ ប្លាស្ទិចធ្វើពីសរសៃធ្វើពីប្លាស្ទិច។ ” អត្ថបទនេះនឹងអនុម័តលើអនុសញ្ញាដែលថា“ សរសៃកញ្ចក់” ។ “សំដៅទៅលើសម្ភារៈបំពេញបន្ថែមដែលមានជាតិសរសៃកញ្ចក់ជាជាងទៅនឹងជាតិសរសៃកញ្ចក់នៅក្នុងនោះ។

  

ពី fiberglass | ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃសរសៃកញ្ចក់ FRP

មនុស្សមួយចំនួនដឹងថា “សរសៃកញ្ចក់” ជាសម្ភារៈផ្សំ។ ឬប្លាស្ទិកពង្រឹង វាត្រូវបានប្រើដើម្បីផលិតដំបូលសម្រាប់ឡានដឹកទំនិញឬអាងងូតទឹក។ ប៉ុន្តែតាមពិត “សរសៃកញ្ចក់” គឺជា “ជាតិសរសៃកញ្ចក់” ដែលមានអត្ថន័យយ៉ាងច្បាស់។ សរសៃកញ្ចក់ត្រូវបានគេប្រើជាសម្ភារៈពង្រឹងសម្រាប់ជ័រប្លាស្ទិកហើយយកទៅធ្វើជាផលិតផលដូចជាដំបូលឡានដឹកទូកទូកគ្រឿងយន្តហោះខ្នាតតូចធុងទឹក។ ផលិតផលបេតុងដែលបានពង្រឹងកញ្ចក់ (កញ្ចក់ពង្រឹងបេតុង, អេចស៊ី) ជាដើមបន្ថែមលើលក្ខណៈសម្បត្តិកម្លាំង វាអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងតង់ស៊ីតេខ្ពស់។ សរសៃកញ្ចក់ក៏មានផងដែរ អ៊ីសូឡង់កំដៅ ត្រូវបានប្រើជាអ៊ីសូឡង់នៅក្នុងចង្រ្កានទូទឹកកកឬសម្ភារៈសំណង់។ លើសពីនេះទៀតសរសៃកញ្ចក់អាចត្រូវបានត្បាញជាក្រណាត់ដេរភ្ជាប់ទៅជាបំណែកនិងមានរចនាសម្ព័ន្ធដែលធ្វើ ផលិតផលត្រូវបានផលិតឡើង សរសៃអុបទិកមានគម្លាតនៅក្នុងពួកគេ។ នោះគឺជាប់ហើយធ្វើឱ្យវាមានសមត្ថភាពការពារកម្តៅផងដែរ សាកសមនឹងធ្វើក្រណាត់ជាការគាំទ្រ។ សម្រាប់អ៊ីសូឡង់ល្អដូចដែលអ្នកចង់បានសម្រាប់ទូទឹកកកឬអាវរដូវរងា។ ក្រណាត់សរសៃកញ្ចក់មិនស្រូបយកទឹកទេ។ ប្រើជាក្រណាត់ការពារទឹកជ្រាប គ្មានការរួញតូចនិងគ្មានការខ្ជះខ្ជាយពីទឹកទេ

សរសៃកញ្ចក់មានទំហំនិងប្រវែងខុសៗគ្នា។ សរសៃអាចវែងដូចខ្សែស្រឡាយ។ វែងណាស់ទៅសរសៃខ្លីណាស់ដែលមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេ។ សរសៃកញ្ចក់ត្រូវបានផលិតចេញពីល្បាយដីខ្សាច់ថ្មកំបោរធ្មេញសេះអាស៊ីត boric និងសារធាតុបន្ថែមផ្សេងៗទៀត។ ញញឹមនៅខាងក្នុង ចង្រ្កានអគ្គិសនីនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ណាស់រហូតដល់ ១៣៧០ អង្សាសេដែលបើគ្រប់គ្រងបានល្អគ្រឿងផ្សំទាំងអស់សុទ្ធ។ មិនចាំបាច់បង្កើតបាល់គ្រីស្តាល់ដើម្បីជ្រើសរើសបាល់គ្រីស្តាល់ល្អទេ។ ដើម្បីរលាយចូលក្នុងកែវទឹកថ្មីម្តងទៀតបន្ទាប់ពីនោះវានឹងចូលទៅក្នុងដំណើរការនៃការរមៀលចូលទៅក្នុងសរសៃវែង ជាមួយនឹងសរសៃត្រូវបានយកចេញពីក្បាលអ្នកបញ្ចោញ និងត្រូវបានគេធ្វើឱ្យមានល្បឿនលឿនជាងសរសៃកញ្ចក់។ លាតសន្ធឹងពីក្បាលជំរិត ដែលស្មើនឹងការលាតសន្ធឹងខណៈពេលដែលសរសៃនៅតែទន់ ទទួលបានទំហំសរសៃ តូចជាងមុនពេលឡើងរឹងរបស់លិង្គ ជាតិសរសៃវែងនេះច្រើនតែប្រើដើម្បីធ្វើវាំងនន។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យសរសៃខ្លី។ នឹងត្រូវបានកាត់ដោយខ្យល់ទៅប្រវែងខុសគ្នា ដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅដើម្បីផលិតខ្សែអាត់ឬផលិតផលក្រណាត់ នៅក្នុងឧស្សាហកម្ម ដើម្បីការពារសម្លេង សីតុណ្ហភាពនិងភ្លើង

“ហ្វាសប៊ឺសឺរ” ជាភាសានៃវត្ថុធាតុពង្រឹងដែលគេស្គាល់ជាទូទៅ។ ក្នុងការធ្វើដំបូលប្រក់ ឬផ្នែកដែលត្រូវការកម្លាំងនោះ វាត្រូវបានផលិតចេញពីការប្រើប្រាស់ផ្នែកគំរូដើមដែលត្រូវប៉ូលានៅផ្នែកខាងក្រៅ ក្រមួនចម្លង ដាក់ក្រណាត់សរសៃអំបោះនៅលើបំណែកគំរូ។ វាត្រូវបានគេយកទៅលាបជាមួយនឹងជ័រដែលរឹងទៅនឹងកម្រាស់ដែលចង់បាន។ នៅពេលដែលជ័របានរឹងផ្នែកដែលសរសៃត្រូវបានយកចេញពីគំរូដើមហើយប៉ូលាដើម្បីបញ្ចប់ផ្ទៃខាងក្រៅ។ សំណង់ផ្នែកសរសៃអុបទិកពីវិធីសាស្ត្រនេះខ្វះព័ត៌មានលម្អិតនិងសោភ័ណភាពមិនដូចវិធីសាស្ត្រដែលប្រើដោយផ្សិតទេ។ នេះល្អសម្រាប់ផ្នែកមួយចំនួនធំប៉ុន្តែជាជំហានពិបាកជាងវិធីសាស្ត្រដំបូង។ យើងត្រូវបង្កើតផ្សិតមួយពីផ្នែកគំរូដើម។ នៅពេលផ្សិត ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតផ្នែកសរសៃដែលចង់បាន បំណែកសិប្បកម្មគឺស្រស់ស្អាតដូច គំរូដើមនៅក្នុងការគោរពទាំងអស់ និងអាចពង្រឹងតំបន់ដែលចង់បានដោយបង្កើនកម្រាស់ ក្នុងចំណោមសរសៃកញ្ចក់ជាច្រើនស្រទាប់សរសៃ

អុបទិកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារធាតុគីមីនិងវត្ថុធាតុដើមជាច្រើន។ នេះមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពដូចជាភ្នែកស្បែកប្រព័ន្ធដង្ហើមដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្ននិងពាក់ឧបករណ៍ការពារនៅពេលផលិតគ្រឿងបន្លាស់សរសៃ។

ការធ្វើប្រហោងដោយប្រើហ្គាសៈសរសៃកញ្ចក់ត្រូវបានគេផលិតអស់ជាច្រើនសតវត្សរ៍មកហើយប៉ុន្តែការផលិតកញ្ចក់ដ៏ធំត្រូវបានគេរកឃើញដោយចៃដន្យនៅឆ្នាំ ១៩៣២ នៅពេលដែលហ្គេម Slayter ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអូវ៉េដ – ណីលីសបានដឹកនាំយន្តហោះមួយដែលបានបង្ហាប់នៅតាមស្ទ្រីមនៃកញ្ចក់រលាយនិងផលិតសរសៃ។ ប៉ាតង់សម្រាប់វិធីសាស្រ្តនៃការផលិតរោមកញ្ចក់នេះត្រូវបានអនុវត្តជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ ១៩៣៣។ អូវ៉េនបានចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនខនស្ទ័រនៅឆ្នាំ ១៩៣៥ ហើយវិធីសាស្ត្រនេះត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយអូស្វិនស៊ីនដើម្បីផលិតប៉ាតង់របស់ខ្លួន។ សរសៃហ្វែលឡាគឺជារោមចៀមកញ្ចក់ដែលមានសរសៃដាក់បញ្ចូលហ្គាសយ៉ាងច្រើនធ្វើឱ្យវាមានប្រយោជន៍ជាអ៊ីសូឡង់ជាពិសេសនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។

ជ័រដែលសមស្របសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង “សរសៃកញ្ចក់” ជាមួយផ្លាស្ទិចដើម្បីផលិតជាសមាសធាតុផ្សំត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៣៦ ដោយដ។ បុព្វបុរសដំបូងនៃជ័រ polyester សម័យទំនើបគឺជ័ររបស់ Cyanamid ក្នុងឆ្នាំ ១៩៤២។ ប្រព័ន្ធព្យាបាលដោយប្រើជាតិ Peroxide ត្រូវបានប្រើនៅពេលនោះជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងសរសៃអំបោះនិងជ័រមាតិកាប្រេង។

នៃសម្ភារៈត្រូវបានជំនួសដោយប្លាស្ទិច។ នេះបានកាត់បន្ថយលក្ខណៈអ៊ីសូឡង់ទៅជាតម្លៃប្លាស្ទិកធម្មតាប៉ុន្តែឥលូវនេះសមាសធាតុជាលើកដំបូងបានបង្ហាញពីភាពរឹងមាំនិងការសន្យាជាសម្ភារៈរចនាសម្ព័ន្ធនិងអគារ។ ដោយមានការភ័ន្តច្រឡំសមាសធាតុសរសៃកញ្ចក់ជាច្រើននៅតែបន្តត្រូវបានគេហៅថា “សរសៃអុបទិក” (ជាឈ្មោះទូទៅ) ហើយឈ្មោះនេះក៏ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផលិតផលរោមចៀមកញ្ចក់ដែលមានដង់ស៊ីតេទាបមានផ្ទុកឧស្ម័នជំនួសប្លាស្ទិច។

Ray Greene នៃ Owens Corning ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកផលិតទូកដំបូងគេក្នុងឆ្នាំ ១៩៣៧ ប៉ុន្តែមិនបានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទេដោយសារតែលក្ខណៈផុយស្រួយនៃប្លាស្ទិកដែលបានប្រើ។ នៅឆ្នាំ ១៩៣៩ ប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានសាងសង់ទូកដឹកអ្នកដំណើរនៃវត្ថុធាតុប្លាស្ទិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាតួយន្តហោះនិងស្លាបយន្តហោះ។ រថយន្តដំបូងដែលមានតួកញ្ចក់ – ជាតិសរសៃគឺជាគំរូឆ្នាំ ១៩៤៦ របស់ Stout Scarab ប៉ុន្តែម៉ូដែលមិនបានចូលផលិតកម្មទេ។

ขั้นตอนการผลิตไฟเบอร์กล๊าสជាតិសរសៃកញ្ចក់โรงงานผู้ผลิตเกรตติ้งฝาសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ manholes

นำส่วนผสมทั้งหมดหลอมในเตาไฟฟ้าที่1370 องศาเซลเซียสเพื่อให้ได้น้ำแก้วจากจะเข้าสู่กระบวนการรีดเป็นเส้นใยยาวได้เส้นใยขนาดเล็กลงก่อนการแข็งตัว

จำเป็นต้องหลอมและทำน้ำแก้วให้

“ไฟเบอร์กลา ส “ในความหมายของวัสดุเสริมแรงนั้นตามต้องการเมื่อ เรซินแข็งตัวแล้วดึงชิ้นส่วนไฟเบอร์กลานี้จะเหมาะสำหรับชิ้นส่วนจำนวนมากមានភាពស្រស់ស្អាតដូចគ្នានឹងការបំពេញបន្ថែមc needed c c c needed needed needed needed needed needed needed needed needed needed needed needed needed needed

ជាតិសរសៃដែលត្រូវបានគេយកមកប្រើក្នុងការផលិត។ សរសៃត្រូវបានផលិតដោយជាតិសរសៃ។ ដំណើរការនៃសរសៃត្រូវបានផលិតដោយជាតិសរសៃ called។ ចង្រ្កានដើម្បីរលាយបន្តិចម្តង ៗ ខ្សាច់ស៊ីលីកាថ្មកំបោរដីឥដ្ឋកាលីនហ្វ័រហ្វារក្លូមេនដូឡូម៉ុមនិងរ៉ែដទៃទៀតទៅជាទំរង់រាវ។ បនា្ទាប់មកវាត្រូវបានលាតសន្ធឹងតាមរយៈគុម្ពោតព្រៃដែលជាបណ្តុំនៃអង្កាំតូចៗជាច្រើន (ជាធម្មតាមានទំហំ ៥-២៥ មីល្លីម៉ែត្រអង្កត់ផ្ចិតសម្រាប់កញ្ចក់អ៊ីអេស ៩ មីក្រូសម្រាប់អេស – កែវ) ។ សារធាតុចម្រាញ់ទាំងនេះបន្ទាប់មកមានទំហំ (ស្រោប) ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយគីមី។ ឥឡូវនេះ filaments បុគ្គលត្រូវបានប្រមូលជាចំនួនដ៏ច្រើនដើម្បីផ្តល់នូវដំណើរវិលវល់។ អង្កត់ផ្ចិតនៃអង្គធាតុរាវនិងចំនួនអង្គធាតុរាវក្នុងដំណើរវិលត្រឡប់កំណត់ទំងន់របស់វាដែលត្រូវបានបង្ហាញជាធម្មតានៅក្នុងប្រព័ន្ធវាស់មួយក្នុងចំណោមពីរ: ទិន្នផលរឺយ៉ុនក្នុងមួយផោន (ចំនួនយ៉ាដុងនៃសរសៃក្នុងមួយផោននៃសំភារៈដូច្នេះតូចជាង លេខមានន័យថាវិលខ្លាំង) ។ ឧទាហរណ៏នៃទិន្នផលស្តង់ដារគឺ 225yield, 450yield, 675yield ។ tex, ឬក្រាមក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រ (តើមានទំងន់វិលចំនួន ១ ក្រាម, វិលមកពីទិន្នផល, ដូច្នេះចំនួនតូចជាងនេះមានន័យថាការវិលយឺតជាង) ។ ឧទាហរណ៏នៃ tex ស្តង់ដារគឺ 750tex, 1100tex, 2200tex ។

ដំណើរវិលទាំងនេះត្រូវបានប្រើដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សំដូចជាការត្រាប់តាម, ខ្យល់ត្រង (បំពង់), វិលកាំភ្លើង (កន្លែងដែលកាំភ្លើងស្វ័យប្រវត្ដិកាត់កញ្ចក់ជាប្រវែងខ្លីហើយទម្លាក់វាចូលទៅក្នុងជ័រជ័រ) ដែលគ្រោងនឹងលើផ្ទៃនៃផ្សិត។ ) ឬក្នុងជំហានអន្តរការីដើម្បីផលិតក្រណាត់ដូចជាកន្ទក់ប៉ើង (ស៊ីអេសអឹមអេស) (ធ្វើពីសរសៃកាត់តូចដែលតម្រង់តាមបណ្តោយដោយចៃដន្យនៃសរសៃដែលភ្ជាប់ជាមួយគ្នា) ក្រណាត់ត្បាញក្រណាត់ប៉ាក់ឬក្រណាត់ដែលមានទិសដៅតែមួយ។ កំណាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់

ស្វិតស្វិតឬខ្សែអេសអិមអេមគឺជាទម្រង់នៃការពង្រឹងដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងសរសៃកញ្ចក់។ វាមានសរសៃកញ្ចក់ដែលដាក់ដោយចៃដន្យនៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចងជាប់គ្នាដោយអ្នកចងខ្សែ។

វាត្រូវបានគេកែច្នៃជាធម្មតាដោយប្រើបច្ចេកទេសដាក់ដោយដៃដែលសន្លឹកសម្ភារៈត្រូវបានដាក់ក្នុងផ្សិតហើយដុសជាមួយជ័រ។ ដោយសារតែខិត្តប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិចរលាយក្នុងជ័រវត្ថុធាតុដើមងាយនឹងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នានៅពេលសើមចេញ។ បន្ទាប់ពីការជាសះស្បើយជ័រផលិតផលរឹងអាចត្រូវបានយកចេញពីផ្សិតហើយបញ្ចប់។ ការប្រើម៉ាត់ strand chopped ផ្តល់នូវសរសៃកញ្ចក់ជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិសម្ភារៈនៅក្នុងអ៊ីសូតូមិច។

ដឹងច្បាស់អំពីរបៀបបញ្ចូលទៅក្នុងwww.GratingThai.com

គេហទំព័រhttp: // ไฟกรง์เบอร์กลาส – บาห่อเฝล็กฝา.่อ។ com

บสมบัติผองผลิตภัณฑ์บไฟบงงกราิะบง์ิตงกลาง grating manholes

 1. corrosion តស៊ូ:
 2. ไม่เป็นสนิมและทนต่อการกัดกร่อนសីតុណ្ហភាពតស៊ូ:ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสทนความร้อนได้-30 ถึง +120 ขึ้นอยู่กับชนิดของเรซิ่นที่
 3. ស្រាល: น้ำหนักเบาประหยัด ค่าก่อสร้างด้วยน้ำหนักที่เบากว่าเหล็ก4 เท่าทำให้สะดวกต่อการยกประกอบและ
 4. កម្លាំង Flextural: โครงสร้างแข็งแรงให้ตัวได้ป้องกันการรั่ว
 5. យូរយូរអង្វែង: ไม่เน่าเปื่อยหรือผุกร่อนทน ทุกสภาวะสิ่งแวดล้อมคงรูปเดิมได้ดี
 6. មេគុណទាបនៃការកកិត:
 7. ผิวเรียบเนียนทำให้แรงเสียดทานต่ำអ៊ីសូឡង់:เป็นฉนวนไฟฟ้าและไม่นำความร้อนជួសជុល:
 8. ในกรณีสุดวิสัยเมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย
 9. វិស្វកម្មរចនា: กออแบบอและคำนวณมามมาตรฐานAอง ASTM, JIS, BS និងឌីអិន
 10. កាំរស្មីយូវីភាពធន់និងដុសធ្មេញ៖ អេសស៊ីមានពន្លឺស្រស់ៗក្នុងការបំភ្លឺកញ្ចក់និងពន្លឺយ៉េវី

កញ្ចក់កញ្ចក់រចនាសម្ព័នបុគ្គល។ ber គឺរឹងនិងរឹងមាំនៅក្នុងភាពតានតឹងនិងបង្រួម – នោះគឺនៅតាមអ័ក្សរបស់វា។ ទោះបីជាវាអាចត្រូវបានសន្មតថាជាតិសរសៃខ្សោយនៅក្នុងការបង្ហាប់ក៏ដោយវាពិតជាមានតែសមាមាត្រដ៏វែងនៃជាតិសរសៃដែលធ្វើឱ្យវាហាក់ដូចជាដូច្នោះទេ។ មានន័យថាដោយសារសរសៃធម្មតាមានប្រវែងវែងនិងតូចចង្អៀតវាងាយស្រួលតោង។ [7] ម៉្យាងទៀតជាតិសរសៃកញ្ចក់គឺខ្សោយក្នុងការកាត់ពោលគឺឆ្លងកាត់អ័ក្សរបស់វា។ ដូច្នេះប្រសិនបើការប្រមូលផ្ដុំសរសៃអាចត្រូវបានរៀបចំជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងទិសដៅដែលចង់បាននៅក្នុងសម្ភារៈហើយប្រសិនបើពួកគេអាចត្រូវបានរារាំងពីការច្របាច់បញ្ចូលក្នុងការបង្ហាប់នោះសម្ភារៈនឹងមានភាពរឹងមាំក្នុងទិសដៅនោះ។

លើសពីនេះទៀតដោយដាក់ស្រទាប់សរសៃជាច្រើននៅលើកំពូលពីគ្នាដោយស្រទាប់នីមួយៗតម្រង់ទិសទៅតាមទិសដៅផ្សេងៗគ្នាភាពរឹងនិងកម្លាំងជាទូទៅរបស់សម្ភារៈអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ នៅក្នុងសរសៃកញ្ចក់វាគឺជាម៉ាទ្រីសប្លាស្ទិចដែលរារាំងជាប្រចាំនូវសរសៃកញ្ចក់រចនាសម្ព័នទៅទិសដៅដែលបានជ្រើសរើសដោយអ្នករចនា។ ជាមួយនឹងការកាត់ខ្សាច់ strand, ទិសដៅនេះគឺចាំបាច់ជាយន្ដហោះវិមាត្រទាំងមូល; ជាមួយនឹងក្រណាត់ត្បាញឬស្រទាប់ដែលមិនមានទិសដៅទិសដៅនៃភាពរឹងនិងកម្លាំងអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងយន្តហោះ។

សមាសធាតុសរសៃអុបទិកជាធម្មតានៃសំណង់ “សែល” ស្តើងពេលខ្លះបំពេញនៅខាងក្នុងជាមួយស្នោរចនាសម្ព័ន្ធដូចជាក្នុងករណីក្តារបន្ទះ។ សមាសធាតុអាចមានរាងតាមអំពើចិត្តស្ទើរតែកំណត់ដោយភាពស្មុគស្មាញនិងភាពអត់ធ្មត់នៃផ្សិតដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផលិតសែល។

មុខងារមេកានិចនៃវត្ថុធាតុដើមពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការសម្តែងរួមគ្នានៃជ័រទាំងពីរ (អេខេអាម៉ាទ្រីស) និងសរសៃ។ ឧទាហរណ៍នៅក្នុងស្ថានភាពសីតុណ្ហាភាពធ្ងន់ធ្ងរ (លើសពី ១៨០ អង្សាសេ) សមាសធាតុជ័រអាចនឹងបាត់បង់មុខងាររបស់វាដោយផ្នែកខ្លះដោយសារតែការខ្សោះជីវជាតិនៃជ័រនិងសរសៃ។ [8] ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ GFRPs អាចបង្ហាញពីភាពរឹងមាំដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (២០០ អង្សាសេ) ។

www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon

ផ្សិត Fiberglas បានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅเกรตติ้งตะแกรงไฟเบอร์กล๊าសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ manholes

សំឡីកែវ molded របស់យើង grating និងសំឡីកែវ pultruded grating ផ្ដល់នូវភាពធន់ទ្រាំ corrosion ដែលមិនផ្គូផ្គង លក្ខណៈសម្បត្តិជាពិសេសនៅពេលប្រៀបធៀបទៅនឹងផលិតផលកម្រាលដែក។ ភាពរឹងមាំអាយុវែងនិងសុវត្ថិភាពក៏ជាគុណសម្បត្ដិខ្ពង់ខ្ពស់នៃផលិតផលធ្វើពីសរសៃអុបទិករបស់យើងផងដែរហើយលក្ខណៈអេឡិចត្រូនិចដែលមិនមានលក្ខណៈអេឡិចត្រូនិចធ្វើឱ្យពួកគេក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់ការដឹងគុណជាន់។ យើងផ្តល់ជូននូវការដឹងគុណសរសៃអុបទិកជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់កម្មវិធីផ្ទុកផ្សេងៗគ្នារបស់អ្នក។ ការប្រើសំណាញ់សរសៃអុបទិកមានចាប់ពីការបញ្ចាំងពន្លឺថ្ងៃតាមស្ថាបត្យកម្មនិងកម្រាលឥដ្ឋសំឡីកែវរហូតដល់ផ្លូវដើរធម្មតានិងកម្មវិធីរំកិលផ្ទុកខ្ពស់។ ផ្ទៃដែលមានទំហំនិងពណ៌ស្តុកស្ដង់ដារឬពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានផ្តល់ជូនដើម្បីឱ្យសមនឹងកម្មវិធីធ្វើពីសរសៃរបស់អ្នក។ ជ្រើសរើសពីប្រភេទជ័រតាមតំរូវការរបស់យើងសម្រាប់ផលិតផលកម្រាលឈើសរសៃអំបោះដែលត្រូវនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក។

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដោយប្រើសរសៃអុបទិកគឺជាប្លាស្ទិកដែលត្រូវបានធ្វើពីសរសៃអំបោះ (អេហ្វភីអេស) ដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវការធ្វើពីសរសៃកញ្ចក់ជាមួយនឹងជ័ររូមីដដើម្បីបង្កើតជាបន្ទះមួយដែលមានរាងរឹងមាំ។ ជ័រដែលមានទំងន់ ៦៥% / ៣៥% ទៅនឹងទំងន់កែវផ្តល់នូវភាពធន់នឹងច្រេះខ្ពស់។ ផ្ទៃ Meniscus ឬផ្ទៃគ្រើមគ្រើមផ្តល់នូវភាពធន់នឹងការរអិលនៅពេលប្រៀបធៀបនឹងកម្រាលដែកនិងផលិតផលកម្រាលឥដ្ឋផ្សេងទៀត។ ផលិតផលធ្វើពីសរសៃអុបទិកនេះសមស្របសម្រាប់បរិស្ថានដែលច្រេះ។ កាវបិទប្រទាលកន្ទុយក្រពើដែលមានរាងធុលលីសអ៊ីនថលលី

សំប៉ែតត្រូវបានផលិតដោយប្រើអ៊ីសូវ័រកំរិតខ្ពស់ប្រព័ន្ធអេនភីលីលីនឬជ័រជ័រដែលមានស្បៃគ្របលើសំយោគធ្វើឱ្យវាមានភាពធន់នឹងការ corrosion ធន់ស្រាលនិងប្រើប្រាស់បានយូរ។ សំឡីកែវដែលមានរាងសំប៉ែតមានផ្ទៃគ្រើមសម្រាប់សុវត្ថិភាពនិងភាពរឹងមាំជាងមុនទៅនឹងសមាមាត្រទំងន់ស្រាលជាងការដឹងគុណនៃសរសៃកញ្ចក់។ ជ័រដែលមានសមាមាត្រ ៣៥% / ៦៥% ទៅនឹងកញ្ចក់ផ្តល់នូវភាពរឹងមាំនិងភាពធន់ទ្រាំនឹងការស៊ីភ្លើងតិចជាងការដឹងគុណនៃសរសៃកញ្ចក់។ ផលិតផលនេះត្រូវបានសមល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់កម្រាលឥដ្ឋដែលប្រើបានយូរ។

គ្របដណ្តប់ដោយជាតិសរសៃអុបទិកគឺជាការប្រើផលិតផលធ្វើពីកម្រាលធ្វើពីសរសៃកញ្ចក់ដែលប្រើបានយូរដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវបន្ទះរលោងបន្ទះក្រឡាចត្រង្គឬបន្ទះសៀគ្វីនិងម៉ាស៊ីនកិនផ្សិតដែលផលិតដោយប្រព័ន្ធជ័ររបស់យើង។ វាគឺជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតនៅពេលដែលការដឹងគុណលើកំរាលឥដ្ឋត្រូវការគ្របដណ្ដប់ ១០០% ។ ក្រឡាចត្រង្គគ្របលើសរសៃអំបោះរបស់យើងត្រូវបានប្រើជាញឹកញាប់នៅក្នុងកន្លែងផ្ទុកនិងផ្ទុកដោយចរាចរណ៍ជើងនិងរទេះខ្ពស់ដែលជាកន្លែងដែលមានកំរិតរឹងមាំល្អ។ វាផ្តល់ជូននូវតម្លៃរឹងប្រហែល ៥០ ភាគរយខ្ពស់ជាងសំណាញ់សំណាញ់បើកចំហនិងគម្របកំពូលគ្រើមដែលធានាស្តង់ដារ។

ចានធ្វើពីជាតិសរសៃកញ្ចក់ធន់នឹងគ្រាប់កាំភ្លើងធន់នឹងគ្រាប់កាំភ្លើងធន់នឹងគ្រាប់កាំភ្លើងរបស់យើងផ្តល់នូវភាពធន់ទ្រាំនឹងកាំជ្រួចដែលមានទំងន់តិចជាង ២៥% នៃបន្ទះដែកដែលអាចប្រៀបធៀបបាន។ ឥឡូវអាចប្រើបានសម្រាប់កម្មវិធីធ្វើពីសរសៃសុវត្ថិភាពពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់អាជីវកម្មផ្ទះឬកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកបន្ទះធ្វើពីសរសៃអុបទិកទាំងនេះផ្តល់ជូននូវសុវត្ថិភាពធន់នឹងកាំជ្រួចជាមួយនឹងគុណសម្បតិ្តបន្ថែមនៃភាពធន់ធន់នឹងច្រេះភាពធន់នឹងចរន្តអគ្គិសនីមិនមានចរន្តកំដៅទាបនិងទំងន់ស្រាល។

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះជាតិសរសៃអុបទិកកញ្ចក់កាតព្វកិច្ចគឺអាចប្រើបានទាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសំណាញ់ដែលមានរាងដូចផ្សិតនិងប្លាស្ទិក។ ទាំងពីរប្រភេទនៃកាវបិទសរសៃវ៉ែនតាធុនធ្ងន់ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ដឹកទំនិញលើកដាក់លើត្រាក់ទ័រនិងរ៉ឺម៉កដឹកទំនិញដែលផលិតផលស៊ីម៉ងត៍អេហ្វ។ អេ។ អិល។ ការដឹងគុណសរសៃវ៉ែនតាការពារធុនធ្ងន់ផ្តល់នូវភាពធន់ខ្ពស់សម្រាប់តំបន់ចរាចរណ៍ដែលមានបរិមាណកាន់តែខ្ពស់ផងដែរ។ លើសពីនេះទៀតការបំពេញកាតព្វកិច្ចធ្យូងថ្មធុនធ្ងន់អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីទុកចម្ងាយឆ្ងាយជាងការដឹងគុណតាមសរសៃធម្មតា។

ជណ្តើរខ្សែជណ្តើរខ្សែកាបនិងកញ្ចក់ជណ្តើរអុបទិកកញ្ចក់ស្រាលនិងងាយស្រួលតំឡើងជណ្តើរកាំជណ្ដើរធ្វើពីសរសៃអំបោះអាចមានទាំងប្រភេទដែលមានរាងដូចផ្សិតនិងព្រាលៗដើម្បីផ្គូរផ្គងកំរាលកំរាលឥដ្ឋ។ គម្របកាំជណ្ដើរធ្វើពីសរសៃកញ្ចក់ត្រូវបានផលិតចេញពីកញ្ចក់និងប្រព័ន្ធជ័រដែលមានភាពច្រេះនិងមានឥទ្ធិពលធន់នឹងភ្លើងឆេះនិងមិនមានចរន្តអគ្គិសនី។ ពួកគេផ្តល់នូវផ្ទៃការពារដែលមានភាពធន់នឹងការរអិលសម្រាប់ជំហានបេតុងដែកនិងឈើ។

ហ្វាយប៊ឺរហ្គ្រែនហ្រ្គែរនិងហ្វុយអេលអេសអេលអេលអេលអេលអេលអេលអេលអេសអេលអេលអេលអេសអេលអេលអេសអេលអេសអេលអេសអេលអេសអេលអេសអេលអេសអេលអេសអេលអេសអេលអេសអេលអេលអេសអេលអេលអេសអេលអេលអេសអេស។ ប្រព័ន្ធដាប់ប៊ែលដាប់ប៊ែលដាប់ប៊ែលម៉ូឌុលរបស់យើងអាចរកបាននៅក្នុងការ៉េដែលមានទំហំ ២ អ៊ីញឬ ២ អ៊ីញដែលងាយស្រួលក្នុងការក្តាប់ធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់តំបន់ដែលមានចរាចរណ៍ខ្ពស់។ កាំជណ្ដើរនិងទ្រុងធ្វើពីសរសៃអំបោះរបស់យើងអាចត្រូវបានតំឡើងតាមកម្មវិធីផ្សេងៗគ្នាពីម៉ាស៊ីនបូមទឹកបូមទៅរថក្រោះអាគារផើងឧបករណ៍ចល័តជាដើមដែលផ្តល់នូវភាពខ្លាំងនិងភាពទុកចិត្តបានជាច្រើនឆ្នាំ។

ឯកសារភ្ជាប់សរសៃអុបទិកនិងក្លីបឺលីសបាសភ្ជាប់ភ្ជាប់និងក្លីបកែវធ្វើពីសរសៃអំបោះរបស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងពិសេសដើម្បីធានានូវការឆ្លុះសរសៃអុបទិកឬចានទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធទ្រទ្រង់។ លើសពីនេះទៀតពួកវាត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់គ្នាជាមួយបន្ទះដែលនៅជាប់គ្នាដែលបង្រួមអប្បបរមានៃការផ្លាស់ប្តូរឌីផេរ៉ង់ស្យែលដែលផ្ទុក។ រាល់ឯកសារភ្ជាប់និងសរសៃអុបទិកត្រូវបានផលិតពីដែកអ៊ីណុកប្រភេទ ៣១៦ និងមានក្នុងទំហំ ១ – ១-១ / ២- និង ២ អ៊ីញ។

ចានសរសៃអុបទិកមានលក្ខណៈពិសេសនៃផ្ទៃដែលមិនមែនជាចំហាយដែលធ្វើឱ្យពួកគេជាដំណោះស្រាយសន្សំសំចៃនិងសុវត្ថិភាពចំពោះផ្ទៃដើរ។ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ caustic និង / ឬអាសុីតចានផ្លាស្ទិចផ្តល់នូវកម្រិតនៃភាពធន់ទ្រាំ corrosion ដែលមិនស្មើគ្នានិងចំណាយតិចជាងដែកអ៊ីណុក។ ចានសរសៃអុបទិកអាចប្រើបានជាមួយនឹងផ្ទៃដែលមិនមានគ្រើមឬផ្ទៃគ្រើមដែលត្រូវការការប្រឆាំងនឹងការរអិល។

ទំរង់រាងជាសរសៃអុបទិករាងរចនាសម្ព័នរបស់សរសៃអំបោះនិងទម្រង់សរសៃអុបទិកត្រូវបានផលិតចេញពីការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងប្រព័ន្ធជ័រនិងសរសៃធ្វើពីជ័រ។ រាងទាំងអស់មានទំងន់ស្រាលធន់នឹងផលប៉ះពាល់ការថែទាំទាបមិនមែនម៉ាញេទិកចរិតទាបនិងមានស្ថេរភាពវិមាត្រដែលធ្វើឱ្យពួកវាងាយស្រួលតំឡើងនិងល្អសម្រាប់កម្មវិធីជាច្រើន។ រាងផ្ទាល់ខ្លួនអាចរកបានតាមការស្នើសុំ។

ការតែងនិពន្ធ (GFRP) ការវាយតំលៃ: តើអ្វីទៅជាអេច។ អេ។ អេ។ ភី (ប្លាស្ទិចកែវដែលបានពង្រឹង) ។ ជីអេហ្វភីអេចគឺជាសម្ភារៈផ្សំដែលធ្វើពីម៉ាទ្រីសប៉ូលីមែរដែលត្រូវបានបំពេញបន្ថែមជាមួយជាតិសរសៃក្នុងគោលបំណងបង្កើតបានជារូបធាតុគីមីនិងគីមី។ ជីអេហ្វភីអេចគឺជាសម្ភារៈផលិតកម្មដូចជាលោហៈឈើកញ្ចក់បេតុង។ សមា្ភារៈ GFRP មានគុណសម្បត្តិសំខាន់ៗដូចគ្នានឹងវត្ថុធាតុដើមផលិតកម្មផ្សេងៗដែរលក្ខណៈពិសេសថ្មីអាចទទួលបានតាមតម្រូវការ។ តើ GFRP ត្រូវការអ្វីខ្លះ? ការពេញចិត្ត GFRP ត្រូវបានផលិតនៅក្នុងផ្សិតពិសេសដែលមានដំណើរការដុសខាត់សើមដែលមានជាតិសរសៃកញ្ចក់ជ័រសារធាតុបន្ថែមនិងសារធាតុពណ៌។ បន្ទាប់ពីវត្ថុធាតុដើមទាំងនេះរឹង, ការពេញចិត្ត GFRP ត្រូវបានចុចចេញពីផ្សិត។ ការពេញចិត្តរបស់ GFRP គឺស្រាល, ប្រឆាំងនឹងការច្រេះ, មានភាពធន់ទ្រាំគីមីនិងរាងកាយខ្ពស់និងមិនមានចរន្តអគ្គិសនី។ សមាសធាតុផ្សំ៖ ជ័រសរសៃកញ្ចក់សារធាតុបន្ថែមនិងសារធាតុពណ៌គឺជាសមាសធាតុមូលដ្ឋាននៃវត្ថុធាតុដើម GFRP ។ វាអាចត្រូវបានផលិតសម្ភារៈណាដែលសមស្របសម្រាប់តំរូវការដោយផ្លាស់ប្តូរសមាសធាតុទាំងនេះ។ ជ័រ៖ ភាពធន់នឹងសារធាតុគីមីភាពបត់បែននិងភាពធន់នឹងកាំរស្មីយូវីនៃការពេញចិត្ត GFRP ត្រូវបានកំណត់ដោយជ័រ។ ជ័រត្រូវបានជ្រើសរើសស្របតាមបរិស្ថាន។ ជ័រ orthophthalic សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅ, ជ័រ isophthalic សម្រាប់បរិស្ថានគីមីនិងជ័រ ester ប្លាស្ទិចសម្រាប់បរិស្ថានគីមីធ្ងន់ណាស់។ ជាតិសរសៃកញ្ចក់៖ សរសៃកញ្ចក់ជាប់គ្នាច្រើនស្រទាប់ត្រូវបានប្រើក្នុងផលិតកម្ម។ ការពេញចិត្ត GFRP ដែលមានផ្សិតមានភាពធន់នឹងមេកានិចខ្ពស់ដោយសារតែជាតិសរសៃកញ្ចក់។ សារធាតុបន្ថែម: សារធាតុបន្ថែមដូចជាស្ថេរភាពកាំរស្មីយូវីអណ្តាតភ្លើងនិងការថយចុះដង់ស៊ីតេផ្សែងបង្កើនភាពធន់នឹងមេកានិចនិងគីមីនិងបន្ថែមលក្ខណៈពិសេសថ្មីល្អគ្មានគូប្រៀប។ សារធាតុពណ៌: សារធាតុពណ៌អាចធ្វើឱ្យ GFRP ពេញចិត្តពណ៌ណាមួយ។ នេះធ្វើឱ្យវាកើតឡើងដើម្បីប្រើការពេញចិត្តរបស់ GFRP នៅក្នុងគម្រោងស្ថាបត្យកម្ម។

ប្លាស្ទិចដែលបានពង្រឹងដោយជាតិសរសៃ (អេហ្វ។ ភី។ អេ។ អេ។ ភី។ រឺហៅថាប្លាស្ទិចដែលធ្វើពីសរសៃអំបោះឬប្លាស្ទិចដែលបានពង្រឹងដោយជាតិសរសៃ) គឺជាសម្ភារៈផ្សំដែលធ្វើពីម៉ាទ្រីសវត្ថុធាតុ polymer ដែលបានពង្រឹងជាមួយសរសៃ។ សរសៃទាំងនោះច្រើនតែជាកញ្ចក់កាបូនអារ៉ាមឬបាឡែន។ កម្រណាស់សរសៃផ្សេងទៀតដូចជាក្រដាសឈើឬអាបស្តូសត្រូវបានគេប្រើ។ វត្ថុធាតុ polymer ច្រើនតែជាជ័រផ្លាស្ទិចប្លាស្ទិចឬជ័រជ័រអ៊ីណុកទោះបីជាជ័រហ្វេណុលផ្លូវការនៅតែមាននៅឡើយ។

អេហ្វភីអេសត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅនៅក្នុងលំហអាកាសយានយន្តយានយន្តម៉ារីននិងឧស្សាហកម្មសំណង់។ ពួកវាត្រូវបានគេរកឃើញជាទូទៅនៅក្នុងគ្រឿងសស្ត្រាវុធផ្លោង។

វត្ថុធាតុ polymer ជាទូទៅត្រូវបានផលិតដោយវត្ថុធាតុ polymerization លូតលាស់ជាជំហាន ៗ ឬបន្ថែមវត្ថុធាតុ polymerization ។ នៅពេលផ្សំជាមួយភ្នាក់ងារផ្សេងៗដើម្បីបង្កើនឬតាមរបៀបណាមួយផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈសម្បត្តិសម្ភារៈរបស់ប៉ូលីមែរលទ្ធផលត្រូវបានគេហៅថាប្លាស្ទិច។ ប្លាស្ទិកសមាសធាតុសំដៅទៅលើប្រភេទប្លាស្ទិកទាំងនោះដែលបណ្តាលមកពីការផ្សារភ្ជាប់វត្ថុធាតុពីរដូចគ្នាឬច្រើនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិខុសៗគ្នាដើម្បីទទួលបានផលិតផលចុងក្រោយជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិដែលចង់បាននិងមេកានិចជាក់លាក់។ ប្លាស្ទិកដែលមានជាតិសរសៃគឺជាប្រភេទមួយនៃប្លាស្ទិកសមាសធាតុដែលប្រើវត្ថុធាតុដើមជាតិសរសៃជាពិសេសដើម្បីបង្កើនកម្លាំងនិងភាពយឺតនៃប្លាស្ទិក។ សម្ភារៈប្លាស្ទិកដើមដោយគ្មានការពង្រឹងសរសៃត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាម៉ាទ្រីសឬភ្នាក់ងារចង។ ម៉ាទ្រីសគឺជាប្លាស្ទិចតឹងប៉ុន្តែទន់ខ្សោយដែលត្រូវបានពង្រឹងដោយសារធាតុពង្រឹងឬសរសៃដែលរឹងមាំជាង។ វិសាលភាពដែលកម្លាំងនិងការបត់បែនត្រូវបានពង្រឹងនៅក្នុងប្លាស្ទិចដែលបានពង្រឹងឡើងវិញអាស្រ័យលើលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចទាំងសរសៃនិងម៉ាទ្រីសបរិមាណរបស់វាទាក់ទងគ្នានិងប្រវែងសរសៃនិងការតំរង់ទិសក្នុងម៉ាទ្រីស។ [1] ការពង្រឹងម៉ាទ្រីសកើតឡើងដោយនិយមន័យនៅពេលដែលសម្ភារៈអេហ្វភីអេបង្ហាញនូវភាពរឹងមាំឬភាពបត់បែនដែលទាក់ទងទៅនឹងភាពខ្លាំងនិងភាពយឺតនៃម៉ាទ្រីសតែមួយ។

អេហ្វភីអេអាចត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីពង្រឹងធ្នឹមជួរឈរនិងរអិលអគារនិងស្ពាន។ វាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបង្កើនភាពរឹងមាំនៃសមាជិករចនាសម្ព័ន្ធសូម្បីតែបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែលក្ខខណ្ឌផ្ទុក។ ក្នុងករណីសមាជិកបេតុងដែលបានពង្រឹងដែលត្រូវបានបំផ្លាញដំបូងបង្អស់នេះតម្រូវឱ្យមានការជួសជុលសមាជិកដោយយកកំទេចកំទីរលុងចេញហើយបំពេញប្រហោងធ្មេញនិងប្រេះដោយប្រើបាយអឬជ័រជ័រ។ នៅពេលដែលសមាជិកត្រូវបានជួសជុលការពង្រឹងអាចត្រូវបានសម្រេចតាមរយៈការដាក់សើមការរៀបចំដៃនៃការធ្វើឱ្យប្រឡាក់សន្លឹកសរសៃដោយជ័រជ័រអេប៉ុងបន្ទាប់មកយកវាទៅកន្លែងស្អាតនិងរៀបចំរបស់សមាជិក។ បច្ចេកទេសពីរត្រូវបានគេចងសម្ព័ន្ធមិត្តសម្រាប់ការពង្រឹងធ្នឹមទាក់ទងនឹងការពង្រឹងកម្លាំងដែលចង់បាន: ការពង្រឹងភាពបត់បែនឬការពង្រឹងកាត់។ ក្នុងករណីជាច្រើនវាចាំបាច់ក្នុងការផ្តល់នូវការពង្រឹងកម្លាំងទាំងពីរ។ សម្រាប់ការពង្រឹងភាពបត់បែននៃធ្នឹមសន្លឹកឬបន្ទះអេហ្វភីអេសត្រូវបានអនុវត្តចំពោះមុខភាពតានតឹងរបស់សមាជិក (មុខផ្នែកខាងក្រោមសម្រាប់សមាជិកដែលបានគាំទ្រយ៉ាងសាមញ្ញជាមួយនឹងការផ្ទុកកំពូលដែលបានអនុវត្តឬការផ្ទុកទំនាញ) ។ សរសៃតង់ស៊ីតេដ៏សំខាន់ត្រូវបានតម្រង់តាមអ័ក្សបណ្តោយនៃធ្នឹមដែលស្រដៀងនឹងការពង្រឹងផ្នែកខាងក្នុងនៃដែកថែប។ នេះបង្កើនកម្លាំងធ្នឹមនិងភាពរឹងរបស់វា (បន្ទុកដែលត្រូវការដើម្បីបណ្តាលឱ្យមានការថយចុះឯកតា) ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការកាត់បន្ថយសមត្ថភាពផ្លាតនិង ductility ។ សម្រាប់ការពង្រឹងធ្នឹមកាត់ FRP ត្រូវបានអនុវត្តនៅលើគេហទំព័រ (ភាគី) នៃសមាជិកដែលមានសរសៃតម្រង់ទិសឆ្លងកាត់អ័ក្សបណ្តោយរបស់ធ្នឹម។ ការទប់ទល់នឹងកម្លាំងកាត់ត្រូវបានសម្រេចតាមរបៀបស្រដៀងនឹងការរំកិលដែកថែបផ្នែកខាងក្នុងដោយការប្រេះកាត់ស្នាមប្រេះដែលបង្កើតនៅក្រោមការផ្ទុកដែលបានអនុវត្ត។ អេហ្វភីអេអាចត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនអាស្រ័យលើមុខរបស់សមាជិកនិងកម្រិតនៃការពង្រឹងដែលចង់បានរួមមានៈការភ្ជាប់ចំហៀងរុំរុំអក្សរយូ (អាវយូ) និងរុំបិទ (រុំពេញ) ។ ការផ្សារភ្ជាប់ចំហៀងទាក់ទងនឹងការដាក់ពាក្យសុំអេហ្វភីអេសទៅផ្នែកម្ខាងនៃធ្នឹមប៉ុណ្ណោះ។ វាផ្តល់នូវការពង្រឹងការកាត់តិចបំផុតដោយសារតែការបរាជ័យដែលបណ្តាលមកពីការផ្តាច់ចេញពីផ្ទៃបេតុងនៅគែមសេរីហ្វ្រីដ។ សម្រាប់រុំរុំអេហ្វអេហ្វភីត្រូវបានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរាងអក្សរ “យូ” ជុំវិញជ្រុងនិងផ្នែកខាងក្រោម (ភាពតានតឹង) ប្រឈមមុខនឹងធ្នឹម។ ប្រសិនបើមុខទាំងអស់នៃធ្នឹមអាចចូលបានការប្រើប្រាស់រុំបិទជិតគឺគួរឱ្យចង់បានព្រោះពួកគេផ្តល់នូវភាពខ្លាំងបំផុត។ ការរុំរុំជាប់ទាក់ទងនឹងការដាក់ពាក្យសុំ FRP នៅជុំវិញបរិវេណទាំងមូលនៃសមាជិកដូចជាគ្មានការបញ្ចប់ដោយសេរីហើយរបៀបនៃការបរាជ័យធម្មតាគឺការដាច់សរសៃ។ សម្រាប់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរុំទាំងអស់អេហ្វភីអេអាចត្រូវបានអនុវត្តតាមបណ្តោយប្រវែងរបស់សមាជិកជាសន្លឹកបន្តឬជាបន្ទះដាច់ពីគ្នាដោយមានទទឹងអប្បបរមានិងគម្លាត។ ការរអិលអាចត្រូវបានពង្រឹងដោយអនុវត្តបន្ទះ FRP នៅផ្នែកខាងក្រោម (ភាពតានតឹង) មុខរបស់ពួកគេ។ នេះនឹងនាំឱ្យមានដំណើរការបត់បែនល្អប្រសើរជាងមុនចាប់តាំងពីភាពធន់នៃតង់ស៊ីតេត្រូវបានបំពេញបន្ថែមដោយកម្លាំង tensile នៃ FRP ។ ក្នុងករណីធ្នឹមនិងជម្រាលប្រសិទ្ធភាពនៃការពង្រឹងអេហ្វភីអេសគឺអាស្រ័យលើការអនុវត្តជ័រដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការផ្សារភ្ជាប់។ នេះជាបញ្ហាពិសេសសម្រាប់ការពង្រឹងកាត់ដោយប្រើការភ្ជាប់ចំហៀងរឺរុំព័ទ្ធជុំវិញ។ ជួរឈរជាធម្មតាត្រូវបានរុំជាមួយអេហ្វភីអេសនៅជុំវិញបរិវេណរបស់ពួកគេដូចជាជាមួយនឹងរុំបិទឬពេញលេញ។ នេះមិនត្រឹមតែផ្តល់នូវភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់ជាងមុនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់ជាងមុនសម្រាប់ការរចនាជួរឈរវានឹងបង្កើនកម្លាំងបង្រួមនៅក្រោមការផ្ទុកអ័ក្ស។ ការរុំអេហ្វភីអេសធ្វើការដោយរារាំងការពង្រីកនៅពេលក្រោយនៃជួរឈរដែលអាចបង្កើនការបង្ខាំងតាមរបៀបស្រដៀងគ្នាដែលការពង្រឹងវង់ធ្វើសម្រាប់ស្នូលជួរឈរ។

អាចកែលំអមិនចេះចប់នៅក្នុងជួរដែលបានបញ្ជាក់របស់ពួកគេជើងទម្រស្តង់ដារបង្កើនវេទិការនិងឈ្នាន់ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងខ្សែដៃឈើឆ្កាងអាចបង្កើនជាន់ខាងលើកំពស់មូលដ្ឋាន។ ថ្មើរជើងអាចរកបានសម្រាប់ 1 “, 1-1 / 2” និង 2 “សំណាញ់ការ៉េជ្រៅ Fibergrate ឬ Chemgrate molded fiberglass ពេញចិត្ត។ ក្បាលសម្រាប់ថ្មើរជើងត្រូវបានស្តុកទុកនៅក្នុងការរចនា” ក្បាលតែមួយ “និង” ក្បាលបួន “ដែលជួយសម្រួលដល់ការតំឡើងយ៉ាងរហ័សសុវត្ថិភាពនិងសន្សំសំចៃនៃការកើនឡើងខ្ពស់។ ភាពងាយស្រួល – បង្កើតផ្ទៃដើរកម្រិតនៅជាន់រអិល• VERSATILE – អាចប្រើបានសម្រាប់ការផ្តល់សំណាញ់ការ៉េដែលមានហ្វុយហ្គ្រេតនិង Chemgrate ទាំងអស់។ •ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ – ចំណាយលើការតំឡើងទាបប្តូរទីតាំងទៅកន្លែងផ្សេងទៀត។ ទ្រនាប់ទ្រនាប់ទ្រនាប់ – ជ័រកៅស៊ូផ្លាទីម័រនិងអ៊ីណុកផ្លាស្ទិចគឺមានភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងការប្រើកំរាលសើមឧស្សាហកម្មភាគច្រើន

ប្រើការទ្រទ្រង់ថ្មើរជើងដោយប្រើសរសៃដែកជំនួយ? ការគាំទ្រដោយថ្មើរជើងពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ មិនអាចប្រើឬមិនសមស្របទៅនឹងបរិយាកាសធ្វើការ។ តំបន់ដូចជាការទិញគីមីការកើនឡើងនៃការដំឡើងជាន់ atforms & ស្ថានីយ៍កន្លែងធ្វើការ, បន្ទប់ព្យាបាលរុក្ខជាតិ Dosing, បង្កើនការចូលដំណើរការមិនរអិលនៅទូទាំងជាន់បង្ហូរទឹកនិងកន្លែងធ្វើការ, ការពន្យាពេលជាន់កម្រាលឥដ្ឋ, ការរត់កាំជណ្ដើរខ្សែ, លាក់ការងារបំពង់និងសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅក្រោម, តំបន់តម្រូវឱ្យមានមិនមែនជាការប្រព្រឹត្ដ។ ទ្រទ្រង់ជើងទម្ររបស់អេហ្វភីភីភីដែលអាចលើកកំរាលឥដ្ឋរបស់អេហ្វភីភីរបស់យើងនិងភ្ជាប់ទៅនឹងគំរូសំណាញ់នៃការដឹងគុណរបស់យើង។ បន្ទះនៃក្រឡាចត្រង្គរបស់យើងអាចត្រូវបានភ្ជាប់គ្នានៅលើជើងទម្របំបាត់ឈ្នាន់ច្រើននៅក្នុងតំបន់តែមួយ។ ឈ្នាន់ដែលមានមូលដ្ឋានធំទូលាយអាចត្រូវបានជួសជុលនៅជាន់ប្រសិនបើចាំបាច់និងផ្នែកខាងលើនៃការដឹងគុណរបស់យើងដោយប្រើឈុតចំនួន ៣១៦ វិនាទី / វិនាទីដើម្បីបំពេញ។ នេះផ្តល់នូវមូលដ្ឋានរឹងមាំបំផុតដែលអាចផ្ទុកបន្ទុកខ្ពស់។ មាននៅក្នុងកំពស់មួយជួរហើយអាចផ្លាស់ប្តូរបានទាំងស្រុងដើម្បីដាក់ជាន់មិនស្មើគ្នាយើងអាចផ្គត់ផ្គង់ទម្រសំរាប់ទ្រទ្រង់ពាក្យសុំរបស់អ្នក។

អេហ្វភីអេសជណ្តើរជណ្តើរ – ជណ្តើរជណ្តើរដែកជណ្តើរនិងរនាំងជណ្តើរគឺជាការបំពេញបន្ថែមដ៏សំខាន់ក្នុងការតំឡើងក្រឡាចត្រង្គដែលមានផ្សិតនិងរនាស់។ កង់ដែលធន់នឹងច្រេះនិងរអិលទាំងនេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយប្រើច្រមុះដែលអាចមើលឃើញនិងផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពក្នុងបរិស្ថានដែលពិបាកប្រឈមបំផុត។ ការជាន់ជណ្តើរនិងគម្របអាចត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់កាត់បន្ថយទំហំអតិថិជនដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ឬនៅក្នុងស្តុកដែលងាយនឹងប្រឌិត។

គម្របជណ្តើរគឺជាមធ្យោបាយងាយស្រួលក្នុងការផ្តល់នូវភាពធន់នឹងការរអិលសម្រាប់កង់ដែលមានស្រាប់ដែលនៅតែមានរចនាសម្ព័ន្ធ។ គម្របជណ្តើរអាចត្រូវបានតំឡើងលើឈើបេតុងរឺដែក។ ពណ៌ឧស្សាហកម្មស្តង់ដារគឺពណ៌ប្រផេះខ្មៅងងឹតជាមួយនឹងច្រមុះសុវត្ថិភាពពណ៌លឿងនិងពណ៌ប្រផេះស្រាលសម្រាប់កម្មវិធីស្ថាបត្យកម្ម។ ផ្ទៃខាងលើគ្រើមរបស់អាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីដផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពសម្រាប់សុវត្ថិភាពអតិបរិមានិងអាចប្រើបានយូរ។ បំពេញបន្ថែមជាមួយនឹងកញ្ចក់កែវត្បាញសម្រាប់ភាពធន់និងផលប៉ះពាល់ការគ្របសង្កត់ទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាទិញទទឹង។ កម្រាស់ស្តង់ដារគឺជាគម្របក្រាស់ជាច្រើនដែលអាចប្រើបានសម្រាប់ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចធ្ងន់។ បន្ទះវែងស្ដង់ដារត្រូវបានកាត់យ៉ាងងាយស្រួលក្នុងទំហំកំឡុងពេលតំឡើងឬអាចប្រើបានសម្រាប់ប្រវែងផ្ទាល់ខ្លួន។

ច្រមុះហ្វីផូរេសិនសឺរៈគម្របកាំជណ្ដើរលើចានធ្វើពីសរសៃអាចត្រូវបានគេបញ្ជាទិញជាមួយថ្នាំកូតផូស្វរ័រពិសេសសម្រាប់តំបន់ច្រមុះដែលធ្វើឱ្យវាមានពន្លឺសូម្បីតែបន្ទាប់ពីប្រភពពន្លឺបឋមត្រូវបានដកចេញ។ ច្រមុះពិសេសគឺល្អឥតខ្ចោះនៅលើជណ្តើរដែលដើរតួជាគ្រាអាសន្ននៅពេលដាច់ចរន្តអគ្គិសនីផ្លូវចូលខាងក្រៅកន្លែងដែលភ្លើងបំភ្លឺមានភាពស្រពិចស្រពិលជាទៀងទាត់នៅតាមសង្វៀននិងសាលប្រគុំតន្ត្រីឬជាវិធានការសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រតិបត្តិការពេលយប់នៅកម្មវិធីខាងក្រៅដូចជានៅលើនាវាដឹកអ្នកដំណើរ។ ច្រមុះពិសេសនេះត្រូវបានសាកល្បងដោយអនុលោមទៅតាមអាយអេសអូ / អាយ។ អេស។ ធីនិងបច្ចេកវិទ្យាសមុទ្រ – ភ្លើងបំភ្លឺទីតាំងទាបនៅលើនាវាដឹកអ្នកដំណើរ។

Fiberglass Grating> Fread Tread Covers> Tread Grip លក្ខណៈពិសេសខ្ពង់ខ្ពស់របស់ TreadGrip គឺ។ យូរអង្វែង: TreadGrip គឺជាសមាសធាតុដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៃកញ្ចក់ត្បាញធ្វើពីកញ្ចក់ដែលធ្វើពីជ័រ polyester isophthalic ។ ការស្រូបយកថាមពលនិងភាពបត់បែនរបស់ TreadGrip ។ ធានាបាននូវអាយុកាលវែងរបស់វាសូម្បីតែនៅក្នុងបរិស្ថានដែលមមាញឹកបំផុត។ ភាពធន់នឹងរអិល: សមាសធាតុនៃកាបោននិងស៊ីលីខនត្រូវបានបន្ថែមនៅក្នុងស្រទាប់ចុងក្រោយនៃស្រទាប់ការពារដែលផ្តល់នូវភាពធន់នឹងភាពរអិលនិងផ្ទៃពាក់ខ្លាំង។ ធន់នឹងច្រែះៈ TreadGrip មានភាពធន់នឹងសារធាតុគីមីជាច្រើនហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សូម្បីតែនៅក្នុងបរិស្ថានដែលពិបាកបំផុត។ មគ្គុទេសក៍ធន់នឹងគីមីមានតាមការស្នើសុំ។ តំឡើងងាយៗៈភាពបត់បែនរបស់ TreadGrip ។ អនុញ្ញាតឱ្យវាត្រូវបានអនុវត្តទៅលើផ្ទៃស្ទើរតែទាំងអស់ដូចជាបេតុងដែកឬឈើ។ ការពិតដែលថាវាត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ជាផលិតផលដែលបានបញ្ចប់មានន័យថាវាអាចដើរបានភ្លាមៗដូច្នេះរក្សាការរំខានដល់អប្បបរមា។

ការផ្គត់ផ្គង់ជណ្តើររបស់អេហ្វ។ អិល។ ជណ្តើរទាំងទម្រង់ដែលមានរាងសំប៉ែតនិងមានរាងសំប៉ែត។ អាចរកបាននៅក្នុងប្រព័ន្ធជ័រ isopthalic, vinyl ester និង phenyl ដែលមានសារធាតុប្រឆាំងនឹងអគ្គីភ័យដើម្បីឱ្យសមនឹងទាំងឧស្សាហកម្មលីនិងកម្មវិធីក្នុងស្រុក។ ជណ្តើរជណ្តើរយន្តដែលមានរាងដូចអេហ្វភីអិលបានភ្ជាប់មកជាមួយគែមច្រមុះផ្ទុយដែលតម្រូវដោយស្តង់ដារអូស្រ្តាលីសម្រាប់ជណ្តើរមានពណ៌គែមខាងមុខ (ច្រមុះ) សម្រាប់ជណ្តើរឡើងនិងចុះជណ្តើរជាលទ្ធផលជណ្តើរមានសុវត្ថិភាព។ ជាទូទៅពណ៌ដែលជាន់ជណ្តើររបស់យើងគឺ៖ ពណ៌ប្រផេះនិងច្រមុះពណ៌លឿង។ ពណ៌ផ្សេងទៀតអាចរកបានប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្គូផ្គងជាមួយនឹងសោភ័ណភាពនិង / ឬបរិស្ថាន។ អាចរកបាននៅក្នុងបន្ទះក្តាររទេះកង់ស្តង់ដាររបស់យើងឬយើងអាចកាត់បន្ថយទំហំយើងសូមស្វាគមន៍ចំពោះសំណួររបស់អ្នក។ ម៉ាស៊ីនកំដៅស្តង់ដាររបស់យើងមានផ្នែកខាងលើប្រឆាំងនឹងរអិលប៉ុន្តែយើងក៏អាចផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនកំដៅជាមួយនឹងកំពូលខាត់ដែលជាការប្រឆាំងនឹងការរអិលផងដែរប៉ុន្តែងាយស្រួលសម្អាតឧទាហរណ៍សម្រាប់ឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈ។

ការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងផ្សិតអេហ្វភីអេហ្វជីហ្វាលហ្គាស ជាន់រោងចក្រ

ការការពារគ្រោះថ្នាក់នៃសរសៃអុបទិក

ធ្វើការជាមួយនឹងសមលីកេវក្នុងនោះវាជាការចាំបាច់ដែលជាប្រភេទនៃចំណេះដឹងនេះមានកម្មករលើរបៀបដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់ពីម្សៅឬ fiberglass សរសៃ។

 1. ដង្ហើមចូលនៃម្សៅជាតិសរសៃកញ្ចក់ ប្រើកណាត់ឬម៉ាសដើម្បីច្រោះខ្យល់ពេលកំពុងធ្វើការ
 2. កុំបើកកង្ហាររហូតដល់ការសាយភាយ។ បើចាំបាច់បើកខ្យល់
 3. ប្រើស្រោមដៃជានិច្ចនៅពេលធ្វើការចៀសវាងការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយសរសៃអំបោះ
 4. ពេលកិន។ ឬដុសខាត់ការងារធ្វើពីសរសៃអំបោះ គួរប្រើវ៉ែនតាសម្រាប់ការពារជាតិសរសៃកញ្ចក់

៥ ក្នុងករណីមានការប៉ះពាល់រហូតដល់រមាស់។ ប្រើគូបដីឥដ្ឋឬក្រមួនដើម្បីប៉ះតំបន់រមាស់។ ឬប្រើសាប៊ូឬសាប៊ូបោកខោអាវដើម្បីលុបតំបន់រមាស់ បន្ទាប់មកប្រើជក់ហើយបាញ់ថ្នាំយ៉ាងខ្លាំងឬប្រើទឹកក្តៅដើម្បីពង្រីករន្ធញើស។

សរសៃអុបទិកឬសរសៃកញ្ចក់គឺជាវត្ថុធាតុសំយោគ។ វាគឺជាវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ដែលត្រូវបានប្រើក្នុងការបាចផ្សិត។ ជាទូទៅសរសៃកញ្ចក់ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទផ្សេងៗគ្នាយោងទៅតាមលក្ខណៈសម្បត្តិដូចខាងក្រោម៖

១. កែវប្រភេទ A (អាល់កាលី) ត្រូវបានប្រើសម្រាប់កម្មវិធីដែលទាមទារភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងសារធាតុគីមីអាល់កាឡាំង

 1. កញ្ចក់ប្រភេទ C (គីមី) ត្រូវបានប្រើសម្រាប់កម្មវិធីដែលទាមទារភាពធន់នឹងគីមី។ នោះជាទឹកអាស៊ីតនិង

ច្រេះ ៣. កែវប្រភេទអ៊ី (អគ្គិសនីត្រូវបានប្រើសម្រាប់កម្មវិធីដែលត្រូវការកម្លាំងនិងអ៊ីសូឡង់អគ្គិសនីល្អ

៤. កញ្ចក់ប្រភេទអេស (កម្លាំងខ្ពស់) ត្រូវបានប្រើសម្រាប់កម្មវិធីដែលត្រូវការបន្ទុកខ្ពស់ជាងប្រភេទអ៊ី។ កែវ

កញ្ចក់សរសៃកញ្ចក់ ចែកចេញជាប្រភេទដូចខាងក្រោមៈ

១.សរសៃកញ្ចក់ខ្លីមានប្រវែងប្រហែល ១-២ អ៊ីញប្រោះលើបំណះបែកខ្ចាត់ខ្ចាយដោយភ្ជាប់កាវបិទ (ចងខ្សែ) មានពីរប្រភេទ៖

កំណាត់អង្កាំអង្កាមtype ប្រភេទត្រាប់តាមមានរាងសំប៉ែតតឹង សន្លឹកសមស្របសម្រាប់ការងារដែលត្រូវការភាពរលូនថេរ។ មិនរើ

 • ម្សៅគឺជាសន្លឹកសរសៃធ្វើពីសរសៃរលុង។ សមស្របសម្រាប់ការងារដែលត្រូវការបញ្ចូលទីផ្សារពិសេស មានច្រើនជ្រុងនិងពិសេស។ ទំហំហៅតាមទម្ងន់ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េមានទំហំ ១០០ ២០០ ២០០ ៣០០ ៤៥០ ៦០០ និង ៩០០ ក្រាម / ម៉ែត្រការ៉េ។ ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ទូទៅ

ការប្រើប្រាស់សរសៃកញ្ចក់២ ។ ត្បាញវិលគឺជាខ្សែសរសៃកញ្ចក់ខ្លីមួយដែលត្បាញទៅក្នុងសំណាញ់ត្បាញដែលមានទំហំ ៤០០ ៦០០ ៨០០ ៩០០ ១០០០ និង ១២០០ ក្រាម / ម៉ែត្រការ៉េ។ ពង្រឹងវាឱ្យខ្ពស់ជាងនេះ ក្នុងទិសដៅនៃសរសៃកញ្ចក់ (ទិសដៅ ២)

៣. ក្រណាត់កញ្ចក់កញ្ចក់កែវសរសៃសរសៃដូចខ្សែស្រឡាយត្បាញជាក្រណាត់ក្រាស់ទំហំ ៣០ ៦០ ៦០ ៩០ ១០០ ១០០ ១៦០ និង ៣០០ ក្រាម / ម៉ែត្រការ៉េ។ ជួយឱ្យមានកម្លាំងផង។ មានលទ្ធភាពធ្វើលំហាត់ប្រាណស្តើងនិងស្រាល ត្រូវបានប្រើដើម្បីពង្រឹងគែមនៃស្នាដៃ និងផ្ទៃខាងលើនិងផ្នែកខាងក្រោមនៃការងារ

៤. កន្ទេលដែលជាកំណាត់មួយដែលត្រូវបានដេរភ្ជាប់ជាមួយសរសៃ polyester ។ នៅពេលប្រើហើយសរសៃកញ្ចក់នឹងមិនរើឡើយ។ បង្កើតជាបំណែកការងារដែលមានថាមពលខ្លាំងក្លានិងពេញលេញទំហំ ៣០០, ៤៥០, ៦០០ និង ៩០០ ក្រាម / មការ៉េ

៥. ផ្ទៃធ្វើពីសរសៃអំបោះ (កម្រាលពូក) គឺជាបំណែកនៃសរសៃកញ្ចក់ស្តើងដូចក្រដាសក្រដាស។ ទំហំទំងន់ ២០ ៣០ ៣០ ក្រាម / ម៉ែត្រការ៉េ។ ជួយពង្រឹងភាពស្អិតជាប់នៃស្រទាប់ថ្នាំលាបជែល។ និងកាត់បន្ថយបរិមាណពពុះខ្យល់នៃស្រទាប់ជែលជែលជាមួយសរសៃកញ្ចក់

៦. កាសែតកែវគឺជាកាសែតសរសៃអំបោះដែលត្បាញជាបំណែក ២ អ៊ីញ ៣ អ៊ីញ ៤ អ៊ីញប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់សន្លាក់រវាងសរសៃកញ្ចក់។ សន្លឹក។ និងការពង្រឹងគែមនៃឧបករណ៍ការងារ

 1. ខ្សែអុបទិក (Roving) គឺជាសរសៃកញ្ចក់ដែលមានជាតិសរសៃកញ្ចក់វែងនៅទូទាំងក្រឡុក។ ហៅដោយទម្ងន់ / ប្រវែង ១ គីឡូម៉ែត្រឧទាហរណ៍ TEX1200 = ប្រវែង ១ គីឡូម៉ែត្រទំងន់ ១ គីឡូក្រាមទំហំប្រើជាទូទៅ ១២០០ ២២០០ ២៤០០ ៤៨០០ ។ ល។ បែងចែកតាមលក្ខណៈប្រើប្រាស់ដូចខាងក្រោម

Sp បាញ់ថ្នាំ (បាញ់ឡើងលើ) ប្រើជាមួយម៉ាស៊ីនបាញ់ សរសៃកញ្ចក់ត្រូវបានប្រើជាទូទៅលេខ ២៤០០

 • ខ្សែវិលវិលដែលប្រើសម្រាប់រុំបំពង់ធ្វើធុងទឹកនិងខ្ចប់ជាប្រើជាទូទៅ ៦០០ ៨០០ ១១០០ ២២០០ ២៤០០ ៤៨០០

លេខដែល•ប្រភេទទាញ (វិលត្រងត្រាប់) ប្រើក្នុងដំណើរការផលិតកម្មទាញវែងប្រើលេខ ២៤០០ ដែលប្រើជាទូទៅ ៤៨០០

 • អេស។ ស៊ី។ អិល (សមាសធាតុផ្សំសន្លឹកស៊ីម៉ងត៍) ប្រើដើម្បីធ្វើសន្លឹកអេស។ អេស។ លេខដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅ ២៤០០
 • ប្រភេទផេនណល (សន្លឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើ) ប្រើសម្រាប់ធ្វើដំបូលប្រក់

។ ទំហំ, ប្រវែងបន្ទាត់ ៣ ៦ ៩ ១២ ម។ ម, ប្រើដើម្បីបង្កើនកម្លាំងរបស់កម្លាំង

៩ ។ ម្សៅកែវគឺជាម្សៅសរសៃកញ្ចក់ពណ៌ស។ ប្រើដើម្បីបង្កើនកម្លាំង បងា្ករការកោសនិងការតក់ស្លុតនៅលើផ្ទៃការងារ

១០. សរសៃកញ្ចក់ម៉ាត់ដែលមិនត្រូវគ្នាត្រូវបានរៀបចំជាជួរនៅក្នុងជួរតែមួយនៅទូទាំងដុំ វាត្រូវបានគេដេរភ្ជាប់ជាមួយអំបោះ polyester មានការរៀបចំពីរខ្សែគឺបណ្តោយនិងអង្កត់ទ្រូង។ សមត្ថភាពផ្ទុកខ្ពស់និងថាមពលបណ្តោយនៃសរសៃកញ្ចក់។ វិធីណាក៏ដោយ

www.facebook.com/weChancoN

ជ័រ Polyester

គឺជាប្រភេទប្លាស្ទិចរាវ។ វាមើលទៅដូចជាក្រាស់ដូចជាប្រេងម៉ាស៊ីន។ ក្លិនបន្លែស្ងួតរឹងជាមួយកំដៅខ្ពស់។ គឺជាប្រភេទមួយនៃសារធាតុងាយឆេះ មានអត្រារួញតូចពី 2-8% បន្ទាប់ពីសំណុំពេញ។ ជ័រអាចត្រូវបានផលិតទៅជាកម្មវិធីផ្សេងៗគ្នា។ ជ័រសម្រាប់បោះស្នាដៃទូទៅបោះព្រះសង្ឃបោះវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ បោះរូបតុក្កតា។ ល។ ជ័រសម្រាប់ការខាសសរសៃកែវ និងជ័រសម្រាប់ការងារថ្នាំកូតដូចជាថ្នាំកូតស៊ុមវិទ្យាសាស្ត្រ ពេលកំពុងខាស ជ័របញ្ចេញក្លិនគីមីដែលមានក្លិនបន្លែ។ ដូច្នេះកន្លែងធ្វើការគួរតែមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អ។ មិនគួរធ្វើការនៅកន្លែងដែលជាបន្ទប់រឹងមាំទេ។ ហើយមិនមានលំហូរខ្យល់ឬខ្យល់គ្រប់គ្រាន់ទេ។

ប្រភេទជ័រត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមកំរិតលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វា៖

១. អ័រធូផូលីកជាប្រភេទត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅ

ថ្នាក់ទី ២ ដែលគឺប្រភេទអ៊ីសូធុលលីគឺប្រភេទធន់នឹងទឹកអាស៊ីត – អាល់កាឡាំង

៣. ប្រភេទប៊ីសថេនគឺជាប្រភេទធន់នឹងអាស៊ីដ – អាល់កាលីខ្ពស់

៤ ។ ប្រភេទធន់នឹងទឹកអាស៊ីតខ្ពស់ប្រភេទ

ទី ៥ ប្លាស្ទិចអេសអេជគឺជាប្រភេទមួយដែលធន់នឹងអាសុីត – អាល់កាឡាំងខ្លាំងជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិដែលស្ថិតនៅលំដាប់ទី ២ លើជ័រអេ

ជ័រត្រូវបានចាត់ថ្នាក់យោងតាមវាយនភាពជា ២ ប្រភេទ៖

ប៉េត្រូ១. មិនស្វាហាប់ គឺជាជ័រជ័រដែលមិនបានលាយជាមួយសារធាតុ។ ធម្មជាតិនៃជ័រនឹងមានទាំងនេះ។ ក្រាស់ដូចជាប្រេង មានពណ៌លឿងច្បាស់ គំនួសពណ៌គឺអាយុកាលធ្នើមានរយៈពេល ៣ ខែ (សម្រាប់ប្រទេសថៃដែលក្តៅនិងសើមគួរប្រើក្នុងរយៈពេល ១ ខែព្រោះពេលចូលដល់ខែទី ២ និងទី ៣ ជ័រនឹងចាប់ផ្តើមមាន viscosity ក្រាស់) ហើយការបង្កើតជាច្រើនទៀតអាចត្រូវបានអនុវត្ត។ ដើម្បីឱ្យសមនឹងទម្រង់ការងារផ្សេងៗ ប្រភេទជ័រ polyester មិនផ្សព្វផ្សាយប្រភេទជ័រ

2.គឺជាប្រភេទជ័រដែលត្រូវបានលាយជាមួយកាតាលីករ។ ធម្មជាតិនៃជ័រគឺមានសភាពដូចប្រេងម៉ាស៊ីន។ ប៉ុន្តែពណ៌ផ្កាឈូក fuchsia ព្រោះវាជាជ័រដែលត្រូវបានលាយជាមួយសារធាតុ នៅពេលប្រើគ្រាន់តែបន្ថែមឧបករណ៍បង្កើនល្បឿន។ បើនិយាយពីជ័រពណ៌អ្នកផលិតខ្លះអាចប្រើប្រដាប់បង្កើនល្បឿនផ្សេងៗគ្នាដូច្នេះជ័រខ្លះជាមួយទឹកដូចជាចាហួយស្មៅមានពណ៌ខ្មៅជាង។ ហើយសម្រាប់ប្រភេទដែលត្រូវបានប្រើជាមួយនឹងការបោះចោលយ៉ាងច្បាស់ជ័រនឹងមានពណ៌ ពន្លឺភ្លឺថ្លាច្បាស់ គុណសម្បត្តិគឺវាងាយស្រួលប្រើនិងស្ទាត់ដោយគ្មានការលំបាកប៉ុន្តែគុណវិបត្តិគឺថាវាមានអាយុកាលធ្នើខ្លី។ អាយុកាលធ្នើមិនលើសពី ២ ខែក្នុងការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងគួរតែត្រូវប្រើក្នុងរយៈពេល ១ ខែ

www.facebook.com/GratingThai

លក្ខណៈសម្បត្តិនៃជ័រ polyester

ជ័រត្រូវបានគេបោះចោលប្លាស្ទិកដែលមានលក្ខណៈរូបវន្តអគ្គិសនីនិងគីមី។

លក្ខណៈរូបវ័ន្តគឺល្អនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ភាពរឹងរលោងនិងភាពធន់ទ្រាំនឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាងផ្លាស្ទិចកំដៅ (termoplastic) ប៉ុន្តែតិចជាងលោហធាតុ។ នៅពេលបំពេញបន្ថែមជាមួយសរសៃកញ្ចក់ នឹងទទួលបានភាពរឹងមាំទំងន់ស្រាលតឹងរឹងខ្លាំងមិនងាយរលួយលក្ខណៈអគ្គិសនី ជ័រមានលក្ខណៈសម្បត្តិអគ្គិសនីពេញលេញ។ វាអាចត្រូវបានប្រើជាអ៊ីសូឡង់ (អ៊ីសូឡង់)

លក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់ជ័រជ័រ។

ជ័រអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើន។ តែចែកចេញជា ៣ ក្រុមធំ ៗ ដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងរួមមាន៖

១. ការសម្តែង (បោះ) ដូចជារូបព្រះពុទ្ធរូបការបោះអំណោយប៊ូតុងបណ្តុំកែវសិប្បនិម្មិត។ ល។

២ ។ ថ្នាំកូត (ឡាមីណេត) ។ ដូចជាការងារធ្វើថ្នាំកូត។វិទ្យាសាស្ត្រ

គ្រោងការណ៍៣. ក្រុមការងារធ្វើផ្សិតដូចជាការប្រឌិតសរសៃកញ្ចក់ឬអេហ្វ។ អេ។ អេ។ ភី (ប្លាស្ទិចពង្រឹងប្លាស្ទិច) ប្លាស្ទិចធ្វើពីផ្លាស្ទិចធ្វើពីកញ្ចក់។

ការពង្រឹងជ័រ

ជ័រ polyester អាចត្រូវបានព្យាបាលតាមវិធីជាច្រើនដូចជា៖

១. ដោយប្រើកាតាលីករឬរឹង + កម្តៅ

ភ្នាក់ងារ២ ដោយប្រើសារធាតុជំនួយឬភ្នាក់ងាររឹង + សារធាតុ។ ជំរុញ / បង្កើនល្បឿន នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់

៣. ដោយកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូ

៤. ដោយអេឡិចត្រុង

៥. ដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យ

៦. ដោយកំដៅ

ជាទូទៅការធ្វើឱ្យរឹងនៃជ័រត្រូវបានបែងចែកជា ២ កំឡុងពេល៖ នៅ ១. ជែលគឺជាពេលវេលាបន្ទាប់ពីសារធាតុបន្ថែមត្រូវបានបន្ថែមរហូតដល់ ដំណាក់កាលនៃការព្យាបាលគឺជាដំណាក់កាលដែលជ័រត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយនិងពេលវេលាដែលជ័រត្រជាក់បន្ទាប់ពីកម្តៅខ្លាំងក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការ។

ធាតុប៉ះពាល់ដល់ការឡើងរឹងរបស់ជ័រ

 1. នៅសីតុណ្ហាភាពខ្ពស់ជ័ររឹងលឿនជាងសីតុណ្ហាភាពទាប
 2. បរិមាណធំនិងឧបករណ៍បង្កើនល្បឿនលឿនជាងបរិមាណតិចតួច
 3. សំណើមឬទឹក សំណើមខ្ពស់ការ coagulation នៃជ័រយឺត។ ផ្ទៃការងារមានសភាពអាប់អួរ។ ជាធម្មតាមាតិកាទឹកនៅក្នុងជ័រមិនត្រូវលើសពី ០.០៥%

៤. មាតិកាអុកស៊ីសែន។ អុកស៊ីសែនគឺជាថ្នាំផ្សះជ័រ។ ប្រសិនបើមាតិកាអុកស៊ីសែនខ្ពស់ ដូចជាការជម្រុញជ័រក្នុងរយៈពេលយូរការធ្វើឱ្យរឹងនៃជ័រនឹងថយចុះ។ ហើយអុកស៊ីសែនមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ក្នុងការពង្រីកអាយុកាលធ្នើជ័រ។ ប្រសិនបើចាប់ផ្តើមរក្សាទុកជ័រឱ្យបានយូរ គួរតែបង្កើតអុកស៊ីសែននៅក្នុងធុង។ ឬយំដោយរំកិលធុងទៅក្រោយ ដើម្បីឱ្យជ័រនៅខាងក្នុងផ្លាស់ទី នឹងផលិតអុកស៊ីសែន ហើយនឹងធ្វើឱ្យជ័រមានអាយុកាលធ្នើយូរជាងនេះបន្តិច

https://www.youtube.com/user/mktchancon/videos

សមា្ភារៈសំយោគច្នៃប្រឌិត

១. ប្លាស្ទិក (ប្លាស្ទិក) ២. សមាសធាតុ (សមាសធាតុ) ៣. Kevlar “Kevlar” ៤. សរសៃកាបូន (សរសៃកាបូន) ៥. ស្នោ Polyurethane ។ (ប៉ូលីយូធ្យូលីនស្នោ) ៦. អេ។ អេ។ អេ។ (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) ៧. ប្លាស្ទិកប៉ូលីភីលីព្យូ (ភីភី) ប្លាស្ទិច

១. តើប្លាស្ទិចជាអ្វី? (អ្នកផលិតរោងចក្រកិនគំរបស្រះទឹកគម្របបំពង់បង្ហូរទឹកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ)

ប្លាស្ទិចគឺជាវត្ថុធាតុដើមសំយោគ។ ដែលមានអត្ថន័យទូលំទូលាយណាស់ (ដូចជាពាក្យថាជីវិត ប្លាស្ទិចគឺជាវត្ថុធាតុដើមសំយោគដែលគេស្គាល់ថាមនុស្សជាតិអស់រយៈពេលជាង ១៣០ ឆ្នាំហើយត្រូវបានប្រើជាជំនួសលោហៈឈើឬវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិផ្សេងទៀតដូចជាវាយនភណ្ឌទូកនិងសម្ភារៈវេចខ្ចប់។ រួមទាំងឧបករណ៍និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ជាច្រើនទៀត បាស្ទិកគឺជាវត្ថុធាតុដើមដែលសំយោគវត្ថុធាតុដើមដែលបានមកពីធម្មជាតិដូចជាប្រេង។ ដើម្បីបំបែកទៅជាសមាសធាតុ មានច្រើនប្រភេទសុទ្ធ នៅពេលប្រើសមាសធាតុនីមួយៗ ប្រភេទប្រតិកម្មនឹងបណ្តាលឱ្យ “ប្លាស្ទិក” ប្លាស្ទិកបង្កើតពីសមាសធាតុផ្សេងៗគ្នានឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិខុសគ្នាផងដែរ។

ប្រភេទប្លាស្ទិក

 1. កម្តៅ (ប្លាស្ទិកទន់) ប្លាស្ទិកទន់

ពេលឡើងកម្តៅនឹងធ្វើឱ្យរលាយ។ ហើយនៅពេលត្រជាក់វាក្លាយជារឹង ប្រភេទនៃការប្លាស្ទិចនេះអាចត្រូវបានប្រើឡើងវិញជាថ្មីម្តងទៀត, ដូច្នេះអេតចាយឬធាតុដែលបានប្រើធ្វើពីប្លាស្ទិចនេះអាចត្រូវបានកំទេចនិងប្រើប្រាស់វិញដូចជា polyethelene (ជ័រ) ។ Polypropylene (Polypropylene), ក្លរួ polyvinyl (polyvinyl ក្ល) ជាដើម

2 thermosetting (ការលំបាក)

ប្លាស្ទិកប្លាស្ទិករឹងនៅពេលឡើងកម្តៅនិងមិនទន់។ ប៉ុន្តែនឹងត្រូវបានដុត ផលិតផលប្លាស្ទិកប្រភេទនេះ។ នៅពេលដែល extruded ឬលាយសម្រាប់ប្រើវាមិនអាចរលាយម្តងទៀតបានទេ។ ដូច្នេះសូមរើសអេតចាយឬរបស់របរដែលប្រើរួចដែលនឹងធ្វើឱ្យប្លាស្ទិកប្រភេទនេះ។ ដូច្នេះមិនអាចត្រូវបានកំទេចនិងប្រើម្តងទៀតទេ ដោយសារតែការធ្វើឱ្យរឹងធ្វើឱ្យប្លាស្ទិចឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរគីមី ផ្លាស្ទិចនេះផលិតពីផ្លាស្ទិចទន់។ ដោយបន្ថែមកាតាលីករដែលហៅថាហាវឺរទៅប្លាស្ទិចទន់។ នឹងរឹងសាច់ភ្លាមៗ វាមានភាពរឹងមាំខ្ពស់ដូចជាមេឡាញីអ៊ីដ្យូមឌីត (មេឡាមីនម៉ូឡាអ៊ីដ្យូត) ផេណូលីលីន (ផេណូលីន) អ៊ីណុក (ប៉ូលីលីន) ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប៉ូលីមែរនៅក្នុងទម្រង់នៃផលិតផលធ្វើពីសរសៃ។ សមាសធាតុប៉ូលីយូធ្យូណេត (យូអាត់ថាន) អ៊ីហ្វក (អេប៉ូភី)

 1. តើសមាសធាតុ (សមាសធាតុ)

គឺជាសមាសធាតុសម្រាប់ផលិតផលដែលមានសម្ភារៈ។ ពីរឬច្រើន មកជាមួយគ្នាឬសហការគ្នា ដើម្បីប្រើលក្ខណៈខុសគ្នានៃសម្ភារៈនីមួយៗឧទាហរណ៍នៃសម្ភារៈផ្សំ យល់ច្បាស់គឺសំបកកង់ដែលត្រូវបានផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ពីរគឺខ្សែកៅស៊ូនិងលួសដែក។ ដោយប្រើលក្ខណៈសម្បត្តិនៃកម្លាំងដែកនិងការបត់បែនកៅស៊ូសម្រាប់ភាពទន់ ដែលមិនអាចប្រើតាមវិធីណាក៏ដោយ ឬប៉ុន្តែមិនល្អទេឧទាហរណ៍ប្រសិនបើប្រើតែដែកវានឹងមិនទន់ទេ ឬប្រើតែកៅស៊ូវានឹងមានទំងន់ច្រើន ហើយមិនខ្លាំង បេតុងពង្រឹងគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃលក្ខណៈសម្បត្តិលេចធ្លោរបស់វា។ បេតុងបើនិយាយពីកម្លាំងបង្រួមនិងចំណាយទាបប្រើប្រាស់បានយូរងាយស្រួលរកបានជាមួយដែកថែបឆ្នើមទាំងម៉ាស៊ីនបង្ហាប់និងតង់ប៉ុន្តែតម្លៃគឺខ្ពស់ហើយ មានសេវាកម្មខ្ពស់ដោយសារងាយនឹងច្រែះ

មនុស្សជាច្រើនស្គាល់សរសៃកញ្ចក់។ ថាតើវាជាសម្ភារៈផ្សំឬប្លាស្ទិចដែលបានពង្រឹង ដូចជាប្លាស្ទិកដែលមានជាតិសរសៃ (ប្លាស្ទិចដែលបានពង្រឹងដោយជាតិសរសៃ, អេហ្វ។ អេ។ ភី។ ) ឬប្លាស្ទិចដែលពង្រឹងដោយកញ្ចក់ (ប្លាស្ទិកពង្រឹងដោយកញ្ចក់ GRP) ប៉ុន្តែតាមពិតសរសៃអុបទិកគឺជាសរសៃកញ្ចក់ដែលវិលចូលទៅក្នុងខ្សែស្តើង។ ត្រូវបានប្រើជាសម្ភារៈពង្រឹងនៅក្នុងប៉ូលីមែរជាច្រើនប្រភេទ។ រួមទាំងជ័រប្លាស្ទិកដែលអាចត្រូវបានផលិតទៅជាផលិតផលដូចជាដំបូលឡានដឹកទំនិញអាងងូតទឹកទូកគ្រឿងបន្លាស់យន្តហោះខ្នាតតូច។ ធុងទឹកធំ គ្រឿងបន្លាស់ឡានប្រណាំងជាដើមដោយសារតែជាតិសរសៃមានលក្ខណៈសម្បត្តិនៃកម្លាំង កម្លាំងធន់ខ្ពស់មិនដែលច្រេះនិងធន់នឹងច្រែះ។ លើសពីនេះទៀតសរសៃកញ្ចក់មានលក្ខណៈសម្បត្តិអ៊ីសូឡង់ល្អហើយសមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងចង្រ្កានទូទឹកកកឬសម្ភារៈសំណង់ផងដែរ។

៣. Kevlar “Kevlar”

គឺជាប្រភេទសរសៃអ៉ីរ៉ាមមួយប្រភេទដែលត្រូវបានរកឃើញដោយក្រុមហ៊ុនស្តេហ្វានីគីលុកដែលជាក្រុមហ៊ុនឌូផុនក្នុងឆ្នាំ ឆ្នាំ ១៩៧១ (១៩៧១) ជាមួយនឹងការសំយោគ ផ្អែកលើសកម្មភាពនៃការបង្រួមនៃ terephthaloylchloride (TPC) ក្លរួអាស៊ីត (TPC) និង p-phenylene diamine (PDA), សរសៃ Kevlar ត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់នៅក្នុងកម្មវិធីឧស្សាហកម្ម។ ក្នុងករណីមានសរសៃវែងកែវ Kevlar ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីធ្វើផ្ទាំងក្រណាត់សំបកកង់បំពង់និងខ្សែក្រវ៉ាត់ក្នុងឧស្សាហកម្ម ។Kevlar ២៩ ក៏មានទម្រង់ជាសរសៃវែងប្រើសំរាប់ធ្វើខ្សែកាបឆ័ត្រយោងនិងកាសែតពង្រឹង Kevlar LAR ៤៩ ក្នុងទំរង់ នៃសន្លឹកវែងនិងខ្លី។ ត្រូវបានប្រើជាចម្បងនៅក្នុងវិស័យប្លាស្ទិកដែលមានជាតិសរសៃ, អវកាស, អវកាស, និងសំណង់ដែលពាក់ព័ន្ធ។ វាមានភាពធន់ទ្រាំល្អចំពោះសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ និងពូកែខាងកម្លាំង ដែលអាចទប់ទល់នឹងកម្តៅរហូតដល់ ៤២៧ អង្សាសេធន់ជាងដែកថែប ៧ ដងប៉ុន្តែមិនធន់នឹងសំណឹកឡើយ និងអាចបត់បែនបាន ផុយស្រួយ

នៅពេលដែលត្រូវបានកោងយ៉ាងខ្លាំង

 1. សរសៃកាបូន

ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាសមាសធាតុផ្សំ។ ហើយលក្ខណៈសម្បត្តិប្រែប្រួលទៅតាមលក្ខណៈផលិតកម្ម រចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានត្រូវបានកំណត់ដោយសរសៃតែមួយតូច។ ភាពខ្លាំងនៅក្នុងសរសៃគឺខ្ពស់ណាស់។ ខ្ពស់ជាងលោហៈដែលមានទំងន់ដូចគ្នា នៅពេលដែលសរសៃកាបូនត្រូវបានតម្រឹមតាមសរសៃក្នុងទិសដៅតែមួយ។ ការប្រើជ័រអេប៉េហ្ស៊ីជាអ្នកចងក្រង វានឹងទទួលបានសម្ភារៈមួយដែលមើលទៅដូចជាផ្ទាំងថ្មដែលយើងអាចហែកដាច់ពីគ្នានៅលើឈើ។ ប៉ុន្តែមិនអាចរំខានដល់បណ្តាញអ៊ីនធឺណេត ដើម្បីប្រើសរសៃកាបូនវាចាំបាច់ត្បាញពួកវាតាមរបៀបដែលសរសៃត្រូវបានឆ្លងកាត់ឬឆ្លងកាត់ដូចជាក្តារបន្ទះ។ ដូច្នេះធ្វើឱ្យវាអាចរក្សាបាននូវខ្សែបន្ទាត់កម្លាំង ដូច្នេះការរចនាត្រូវតែសមស្របសម្រាប់ធម្មជាតិនៃការប្រើប្រាស់ហើយខ្សែបន្ទុកមានសារៈសំខាន់។ សម្រាប់ការអនុម័តសរសៃកាបូន ផលិតកម្មត្រូវតែគិតគូរពីលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេគឺសំខាន់ណាស់។ ភាពខ្លាំងនៃវត្ថុធាតុដើមសរសៃកាបោនដូចជាបំពង់និងឌីសគឺខ្លាំងជាងលោហៈ។ ដូច្នេះវាអាចត្រូវបានធ្វើឱ្យស្រាលជាងមុនខណៈពេលដែលវានៅតែខ្លាំងជាងលោហៈដែលមានទំហំដូចគ្នា។ អាយុកាលសេវាកម្មនៃជាតិសរសៃកាបូនគឺប្រើប្រាស់បានយូរ។ ភាពខ្លាំងឬយូរអង្វែង ផ្នែកមួយនៃជាតិសរសៃកាបោនត្រូវបានបង្កើតឡើងពីជ័រអេផូស៊ីតដែលជាអ្នកចងខ្សែរវាងសរសៃនិងរវាងស្រទាប់

ទី ៥ ។ (ប៉ូលីយូធ្យូណាតហ្វាម)ដាប់

គឺជាប្រភេទប្លាស្ទិកប្លាស្ទិករាវ។ (ការប្រើកម្តៅ) ដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅនៅក្នុងការងារសិប្បនិម្មិតដូចជាការធ្វើត្រាប់តាមឈើសិប្បនិម្មិត។ (ទំហំអង្កាំពពុះគឺតូចណាស់) ដើម្បីធ្វើឱ្យកាងរថយន្ត។ គ្រឿងបន្លាស់ខាងក្នុងដូចជាដៃចង្កូតនិងបន្ទះកុងតឺន័រសិប្បនិម្មិតនិងពង្រឹងផ្សិត (អងា្កំស្នោធំ) ក៏ដូចជាអ៊ីសូឡង់ផ្ទុកត្រជាក់។ វត្ថុរាវមានពីរប្រភេទគឺ

ប្រភេទទី ១ មានពណ៌លឿងដូចជ័រជ័រដែលគេហៅថាពពុះសឬប៉ូលីណុល

ប្រភេទទី ២ ស្ទើរតែឆេះពណ៌ត្នោតហៅថាពពុះខ្មៅឬឌីអ៊ីអាយ។ (diisocyanate)

Polyurethane គឺជាក្រុមប៉ូលីមែរ។ ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយពីព្រោះ វាគឺជាសម្ភារៈយឺត ទន់ទៅវត្ថុធាតុដើមរឹងមាំ និងប៉ូលីយូធ្យូលីនធុនស្រាលត្រូវបានបែងចែកជាបីក្រុម៖

– ពពុះប៉ូលីយូធ្យូនដែលអាចបត់បែនបាន (ស្នោប៉ូលីយូធ្យូនដែលអាចបត់បែនបាន)ពពុះ

-ប៉ូលីយូធ្យូនដែលមានភាពតឹងរឹង (ស្នោប៉ូលីយូធ្យូនរឹង)លីឌីណេ

– អេឡិចត្រូនិចអេឡិចត្រូម៉ាស់ចុងក្រោយ (ប៉ូលីយូធ្យូលីស)អេអេសអេស (អេរីលីលីនី – ប៊ី- – ស្ទីឌីណា) អេ

6.ប៉េអឹម

ភីប្លាស្ទិចដែលមានគុណភាព បង្ហូរទឹកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ជាន់រោងចក្រ ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការងារទេសភាពត្រាំក្នុងទឹកហើយនឹងមិនច្រេះ

ឡើយ។ រោងចក្រផលិតម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមួកបូមទឹកគម្របបំពង់បង្ហូរទឹកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ការបំពេញបន្ថែមនូវប្រហោងឆ្អឹងខ្នងការបង្ហាញ

គំរោងមើលព័ត៌មានបន្ថែម …..

 

ภาษาจีน

厂家生产格栅池塘盖,管盖,排水格栅,格栅沙井

规格和服务订购生产,安装,设计,试验结果。耐化学性

FRP玻璃纤维玻璃光栅的服务和规格(化学抗性,负载能力,切割方法)筛子的肩部公差-整理边缘-筛子切割方法-测试结果。耐化学性玻璃纤维格栅玻璃遮光罩,#钢格栅#纤维玻璃格栅

专门从事的制造商#PlasticFibreglassGFRP #gFRPGrating #SteelGRATING #排水盖#铸铁man井盖#DuctileIronSewer #ManholeCOVER #高架地板砖#RaisedFloor #SwimmingPoolOverflowGrating #围绕成品游泳池边缘的塑料格栅溢水口#ScupperCurbedDrainageGrates #屏幕#AntiSlipGRPStairTreadNosingCovers #NonSkidFlooring #鼻罩,角边缘,装饰板,楼梯罩#玻璃纤维防滑地板#EggCrate #FacadeCladding #阴影面板#建筑面具#SaddleClipClampGrating #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #设备,夹子,锁,夹具,格栅板#Pegboard #PegBoardHook #Pegboard#多孔钢板悬挂工具#钩子,电线,钩子,硬纸板

 

如何安装角铁的肩部宽度和高度以适合尺寸排水格栅的设计L角和光栅尺尺寸 

方法为角钢肩部高度的宽度接受格栅板。

应设计为适应肩宽和肩高以适合格栅。为了使用的强度和安全性要安装排水格栅,肩部支撑必须足够宽且足够高,以适合排水格栅。一般来说钢格板和塑料格板有两种尺寸:25cm,宽和30cm,因此,在浇筑混凝土之前,必须将筛肩(L形)与角钢一起放置。留出25-30mm的高度(取决于光栅的类型),以便将炉rate放置在其上始终适合地板。请勿绊倒轮椅或路人至于肩部的宽度,在测量时必须留出6-10mm的余量,如下所示,肩部的宽度可以容纳光栅

板。每侧必须增加3-5毫米,总共2侧是6-10毫米。以便将筛板向下放置以适合。不太紧或太松

Ex-1如果使用的筛网宽度为25cm,则必须准备肩部以支撑= 25.5-26.0 cm。Ex支撑

-2如果使用的筛网宽度为30cm,则必须准备将肩部为= 30.5 -31.0厘米。

 

图为角铁的安装方法。支撑排水g

 1. ,合适的角铁高度使炉排不低于或高于地面不绊脚,嘈杂用角铁支撑在浇筑混凝土之前将其放下适应光栅高度通常为25至30毫米的高角度钢(无间隙或L英寸),角铁的高度应等于要放置的光栅的高度。以便将炉排放下以始终适合地板。当轮椅或其他人穿过时,请不要绊倒
 2. 适当宽度的角铁。使烤架不能紧紧放置或掉落至于肩部的宽度,在测量时,必须使实际光栅的宽度保持5-10mm,因此,肩部的宽度支撑着光栅的光栅。每边必须增加3-5mm,总共2个边为6-10mm。托

角钢肩,排水格栅,钢沟排水沟格栅的安装方法安装

设计表,检查切割顺序以覆盖边缘。适用于四边封闭式FRP光栅的玻璃纤维光栅FRP光栅切割设计 

可以切割成任何尺寸。如果切割后无法从标准的大片1.5×4 m切纸,则会产生不完美的毛刺。看起来像是开放的边缘。因此,如果您想覆盖边缘,则适合。切割之前,需要与边缘表进行比较

 *****建议或其他信息遮罩。请从公司联系

玻璃纤维

光栅光栅法Frp光栅切割法YouTube-VDO

FRP光栅测量方法测量工件并切割#1

FRP光栅切割法用金刚石锯片用圆锯切割#2

FRP光栅切割法用纤维切割机切割#3

FRP板切割,测量和切割防滑片状玻璃纤维。

 

现成的玻璃钢格栅和Hotdip镀锌棒钢格架的仓库备件准备发货。尺寸为25×100厘米和30×100厘米的焊接钢格栅,

排水格栅为25×100厘米和30×100厘米,被视为标准尺寸。公司有库存,准备让客户立即接收产品,而无需等待生产除了热浸镀锌钢格板,客户还可以从各种不同类型的排水格栅材料中进行选择。根据在各个领域的应用,例如ABS溢流式游泳格栅,ABS溢流式游泳格栅,超韧PP聚丙烯格栅和FRP玻璃纤维格栅,我们是一家专门从事各种标准现成排水格栅的制造商,包括钢制踏步板,防滑扶手,排水格栅。人行道炉排人孔盖是厨房,食品工厂,大型购物中心,市场,游泳池,现场鱼塘人行道等的

FRP玻璃纤维光栅测试证书可测试耐化学腐蚀的玻璃纤维增​​强的强度,为理想选择

CHANCON您提供咨询和完整的专业知识,。与网站相匹配条件的技术解决方案,根据要求。

玻纤格栅加载数据表

。 

 

*****玻璃纤维光栅的强度取决于1)光栅的宽度,越宽,负载越小。 2)筛板的厚度选择使用较厚的炉排将保持更大的力。 3)压力形式是重量分布还是单点压力。有关更多信息,请联系

FRP模制光栅耐化学性指南耐化学性

玻璃纤维光栅的表。耐腐蚀 

 

***下表中列出的只是耐腐蚀化学品中的一部分,其他化学品请直接向公司索取更多信息

井盖测试证书测试井盖,人孔

结果盖,废水处理系统 

材料FRP玻璃纤维比较/比较玻璃纤维材料的性能。塑料 

带框架的球墨铸铁井盖 

如何维护,抬起,打开,关闭人孔盖;关闭人孔盖;如何用框架打开-关闭人孔盖。 

 1. 没有回收价值:由于没有回收价值,将彻底解决盗窃问题。良好的耐磨性和耐腐蚀性:永不生锈,因为它具有良好的耐磨性和耐腐蚀性。
 2. 使用寿命长:可以使用超过30年,没有任何使用寿命。 2,000,000次疲劳冲击实验中的裂缝密封性好:可以密封使用,有效地防止有毒气体从污水池中泄漏出来
 3. 重量轻,抗拉强度高,易于安装高负载能力:其高负载能力超过球墨铸铁和绝缘层
 4. 免费设计。:可根据用户要求进行设计,包括颜色,图案,规格无任何弯角:汽车通过时都不会反弹,也
 5. 任何尺寸的可定制,与球墨铸铁材料相比,您自己的徽标是可选的具有竞争力的价格

玻璃钢FRP人孔盖,人孔盖,池塘盖,污水处理系统,

球墨铸铁人孔盖(圆形/方形),球墨铸铁人孔盖,完整的废水处理系统。图片

玻璃纤维增​​强玻璃纤维的性质和含义玻璃纤维乙烯基食品级

什么是|玻璃纤维定义

玻璃纤维玻璃纤维产品。它是从术语玻璃纤维增​​强塑料或玻璃增强复合材料,或带有其他材料的塑料产品来增强它的翻译而来的。 (有两种以上的材料可以连接在一起)用来增强塑料的材料是“玻璃纤维”,它柔软但坚韧。高耐热性至于用作肉的塑料它必须是非常难的类型。如果没有加固,那么它会变脆因此,我们选择去除塑料类型聚酯树脂乙烯基酯树脂和环氧树脂这种类型的塑料是液体塑料,与催化剂或硬化剂将发生化学反应。加热到100℃以上。它会变成坚硬的塑料,并且不会再次恢复成形,这称为过程。热固性(热定型)

工厂,格栅,集水槽盖,管盖,排水格栅,格栅人孔,因此可以通过上述方法制造产品。因此可以称为玻璃纤维增​​强塑料产品或FRP,我们简称为玻璃纤维产品或FRP产品。

玻璃纤维或玻璃纤维根据其特性可以分为两种。是类似于线的连续细丝吗可以将其编织成不吸水,不收缩,防热效果好的织物(玻璃纤维织物)。它们中的大多数将用于工业应用,例如防火窗帘。另一种类型的纤维是短的,断续的纤维。通常用作隔热和隔音材料,其特征是柔软的厚板。

用于生产玻璃纤维的主要成分是硅砂,用于制造玻璃,苏打灰和石灰石,后两种有助于降低熔点。除了三种主要成分外,还可以使用其他成分来改善玻璃纤维的性能,例如硼砂,长石,煅烧氧化铝,菱镁矿,霞石,蓝晶石(霞石正长岩)和高岭土。  

关于玻璃纤维| FRP玻璃纤维的历史

有人知道“玻璃纤维”是一种复合材料。或增强塑料它用于生产皮卡车或浴缸的屋顶。但实际上“玻璃纤维”是字面意义上的“玻璃纤维”,玻璃纤维被用作塑料树脂的增强材料,并模制成卡车顶棚,浴缸,船,小型飞机零件,水箱等产品。玻璃纤维增​​强混凝土制品(玻璃纤维增​​强混凝土,GRC)等它可以承受很高的拉伸强度。玻璃纤维也有绝热用作炉子,冰箱或建筑材料的隔热材料,此外,玻璃纤维还可以织成织物,缝成碎片,并且其结构该产品是由光纤内部有缝隙。被困住了,使其也能够防止热量适用于做布作为背衬。与冰箱或防寒外套一样,具有良好的绝缘性。玻璃纤维织物不吸水。用作防水布无收缩,无水分浪费;

玻璃纤维有各种尺寸和长度。纤维可以与线一样长。肉眼无法看到的极长至极短的纤维。玻璃纤维由沙子,石灰石,马齿,硼酸和其他添加剂的混合物制成。闻到里面电炉在高达1370摄氏度的极高温度下,如果控制得当,其成分就是纯净的。无需制作水晶球即可选择优质的水晶球。再次融化成新的玻璃水,然后将其卷成长纤维从挤出机头上取下纤维并且以比玻璃纤维更高的速度卷绕。从挤出机头挤出等于在纤维仍然柔软时进行拉伸获取纤维尺寸勃起前较小这种长纤维通常用于制造窗帘。如果要制作短纤维。将被风切成不同的长度通常用于制造胶带或布制品在行业中保护声音温度和火

用通常已知的增强材料来使用“玻璃纤维”。在制作皮卡车顶或需要这种强度的零件它是通过使用原型零件制成的,在外部进行抛光复制蜡将玻璃纤维布放在原型件上。它涂有已硬化至所需厚度的树脂,一旦树脂硬化,就将玻璃纤维零件从原型中移出并抛光,以抛光外表面。与模具使用的方法不同,这种方法的玻璃纤维零件构造缺乏细节和美观。这对于大量零件是理想的,但是比第一种方法更困难。我们必须首先从原型零件制造模具。当模具然后用于创建所需的玻璃纤维零件精心制作的作品就像各个方面的原型并可以通过增加厚度来增强所需区域在许多玻璃纤维层中,玻璃纤维

由许多化学物质和材料组成。这对眼睛,皮肤,呼吸系统等健康有害,因此在制造玻璃纤维零件时要小心并穿戴防护设备。

检修孔:玻璃纤维的生产已有数百年历史,但是在1932年,欧文斯-伊利诺伊州的研究人员Game Slayter将压缩空气射向熔融玻璃流并产生了纤维时,偶然发现了玻璃丝的大量生产。这种生产玻璃棉的方法的专利于1933年首次申请。欧文斯(Owens)于1935年加入了康宁公司,欧文斯·康宁(Owens Corning)对该方法进行了修改,于1936年生产了获得专利的“玻璃纤维”(一个)。 ,玻璃纤维是一种玻璃棉,其中的纤维截留了大量的气体,使其可用作绝缘体,尤其是在高温下。

生产过程玻璃纤维增​​强玻璃纤维光栅厂,集液槽盖,管盖,排水格栅,格栅检修孔,

所有成分均在电炉中在高达1370°C的高温下熔化以获得玻璃水。然后将纤维从挤出头中抽出并以高于挤出玻璃纤维的速度卷起。这相当于在纤维仍较弱的同时进行拉伸,从而在凝结之前形成较小的纤维。如果要制造短纤维,可以通过风切来完成。可以制成不同长度的纤维

在熔化过程中如果对要纯化的成分没有质量控制,则必须先将玻璃水加热并精炼成玻璃珠,以便将纯净的玻璃再次融化为玻璃水。但是如果成分的质量得到控制然后可以熨烫炉子中玻璃水中的纤维

“玻璃纤维”是增强材料的意思。

它可以通过两种方式生产:首先,将原型零件抛光到外部,并去除蜡。将玻璃纤维布放在原型件上。它涂有与增强剂混合至所需厚度的树脂。树脂硬化后,将玻璃纤维零件从原型中移除。进行抛光以完成外表面的抛光与第二种模制方法不同,用这种方法制造玻璃纤维部件缺乏细节和美观。此方法适用于大量零件。但是,比第一种方法要难得多。我们必须首先从原型零件制造模具。当模具然后用于创建所需的玻璃纤维零件所制作的作品在各个方面都与原型一样美丽。并且可以通过添加玻璃纤维厚度的几层强化所需的区域。

光栅诀窍了解更多www.GratingThai.com

http://玻璃纤维格栅-钢制池塘盖,管盖.com

玻璃纤维增​​强产品的特点光栅制造商工厂,集液槽盖,人孔盖,排水格栅,格栅人孔

 1. 耐腐蚀性能:无生锈。以及耐腐蚀。耐
 2. 温度:玻璃纤维产品可以很好地承受热量。根据所用树脂的类型,可以承受-30至+120的温度。
 3. 轻巧:重量轻巧,节省建设成本重量比钢铁轻4倍方便举起组装与安装帮助节省金钱
 4. 弯曲强度:身体结构坚固。防止泄漏或破裂
 5. 持久:不会腐烂或腐蚀,在所有环境条件下均耐腐蚀,可很好地保持其原始形状,无收缩
 6. 低摩擦系数:表面光滑,低摩擦
 7. 绝缘:是电绝缘体,不导热。
 8. 维修:在通电情况下。发生故障时,可以修复
 9. 工程设计:ASTM标准设计和计算。 ,JIS,BS和DIN
 10. 耐紫外线和粗糙:美丽的色彩。耐日光和紫外线。

www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon

模压玻璃纤维光栅光栅制造商,人孔盖,人孔盖,光栅基座,光栅基座,人孔

光栅制造商,模制盖,光栅人孔,可调整光栅的基座是为支持高架光栅应用而设计的高质量组件。带有交叉支撑的光栅平台和定制底座可以将地板抬高到基本立面之上。底座可用于1英寸,1-1 / 2英寸和2英寸深方形网状Fibergrate或Chemgrate模制玻璃纤维。光栅头。头和“四头”设计有助于快速,安全和经济地安装高架平台 

。工厂车间

玻璃纤维危害防护

在使用玻璃纤维时,这类工人必须具有如何预防粉末或玻璃纤维危险的知识:

1.吸入玻璃纤维粉末工作时,请使用布或面罩过滤空气;

2.扩散之前,请勿打开风扇。如有必要,打开风口

3.工作时务必戴手套,避免直接接触玻璃纤维

4.研磨时。或抛光玻璃纤维作品应使用玻璃杯保护玻璃纤维

5.如果暴露直至发痒。使用粘土或蜡块触摸发痒的区域。或使用肥皂或清洁剂漂白发痒的部位然后使用刷子大力喷洒或使用温水扩大毛孔

,纤维,

玻璃玻璃纤维或玻璃纤维是合成材料。它是玻璃纤维成型的主要原料。通常,玻璃纤维根据以下特性分为不同的类型:

 1. A型玻璃(碱)用于要求耐碱性化学物质的应用;
 2. C型玻璃(化学)用于要求耐化学性的应用。这是酸性和腐蚀性的

。3. E型玻璃(电气用于要求强度和良好电绝缘性的应用.

。4S型玻璃(高强度)用于要求负荷比E型更高的应用。玻璃

玻璃纤维分为以下几种类型:

1.短切毡,短纤维玻璃纤维(约1-2英寸长),通过粘合胶(粘合剂)撒在分散的补片上,有两种类型:

 • Emultion型是扁平,紧实的适合需要恒定平滑度的工作的板材。不会移动
 • 粉末是松散的编织纤维片。适合需要进入利基市场的工作有很多角落和利基。尺寸以每平方米重量计,有尺寸100、200、300、450、600和900克/平方米。用于一般

的玻璃纤维的应用程序。2.方格布是编织成编织带尺寸400,600,800,900,1000和1200克/平方米啮合的短纤维玻璃纤维。加强它在玻璃纤维的方向上(2个方向)

3.玻璃布,玻璃纤维编织物,线状纤维编织成致密的织物,尺寸为30、60、90、100、160、200和300 g /平方米。帮助增强力量。能够加工轻薄的工件用于加强工件的边缘以及作品的顶部和底部

4.缝合垫,一块切短的毡垫,用聚酯纤维缝制。使用时,玻璃纤维不会移动。制作坚固,完整的工件,尺寸分别为300、450、600和900 g /平方米

5.玻璃纤维表面(铺面垫)是薄薄的玻璃纤维片,像薄纸。尺寸,重量20 30 50 g /平方米。有助于增强凝胶涂层的附着力。和减少凝胶涂层用玻璃纤维的气泡的量

。6.玻璃带是纤维带,编织成一块2英寸,3英寸,宽4英寸,用于玻璃纤维之间的连接接头床单。并加固工件的边缘

7.玻璃纤维纱(粗纱)是遍及整个辊子的长玻璃纤维。以重量/ 1 km的长度来称呼,例如TEX1200 = 1 km的长度,1 kg的重量,常用尺寸1200 2200 2400 4800等按以下使用特性划分:

 • 与喷涂机一起使用的喷涂(喷涂粗纱) 。玻璃纤维是常用的2400号
 • 长丝粗纱,用于包裹管道,制作水箱和包裹,常用的600 800 1100 2200 2400 4800

编号•长型生产过程中使用的拉型(粗纱),常用的2400号4800

 • 用于制造SMC板的SMC(片状模塑料),通常使用的编号为2400
 • 用于制造半透明屋顶的PANEL(瓦楞板)类型,通常使用的编号为24008。

短纤维玻璃(短切丝)是短纤维玻璃纤维。尺寸,线长3 6 9 12 mm,用于增加工件的强度。

9玻璃粉是白色玻璃纤维粉。用于增加强度防止划伤和冲击工作表面

10.单向垫玻璃纤维在整件中以同一行排成一行。它与涤纶纱缝制在一起,有两种类型的线排列:纵向和对角线。玻璃纤维的高承载能力和纵向功率。反正

www.facebook.com/weChancoN

聚酯树脂

它是一种液态塑料。它看起来像机油一样浓。强烈的刺激性气味会随着高温而变硬。是一种易燃物质全套后的收缩率为2-8%。树脂可模制成多种应用。铸造通用工程,铸造僧侣,铸造纪念品的树脂铸造娃娃等玻璃纤维铸造用树脂以及科学框架涂料等涂料作业用树脂边铸边树脂释放出具有刺激性气味的化学气味。因此,工作场所应通风良好。不应在坚固的房间中工作。并且没有足够的空气流通或通风。

树脂根据其性能等级进行分类:

1.邻苯二甲酸类型是常用的

等级2.间苯二甲酸类型是耐酸碱性的类型

3.双酚类型是耐酸的类型-高碱

4.等级氯类型,高耐酸碱类型

5。乙烯基酯是一种对酸-碱具有极强抵抗力的类型,其性能仅次于环氧树脂

,该树脂根据质地分为两类:

1.不促进是未与催化剂混合的树脂树脂。树脂的性质将是像油一样的稠油。具有淡黄色透明色最重要的是3个月的保质期(对于潮湿的泰国,应在1个月内使用,因为进入第2个月和第3个月时树脂将开始具有较高的粘度),并且可以使用更多的配方。适合各种形式的工作2型非促进型聚酯树脂

促进剂是与催化剂混合的一种树脂,其性质是像机油一样的浆料。但紫红色粉红色,因为它是一种已与催化剂混合的树脂使用时,只需添加加速器。在彩色树脂方面,一些制造商可能会使用不同的促进剂,因此一些像草胶这样的含水树脂会具有较深的颜色。对于用于透明铸造的类型,树脂将具有颜色浅蓝色透明优点是易于使用且没有困难地流利,但是缺点是保质期短。实际使用中的保质期不超过2个月,应在1个月内使用

www.facebook.com/GratingThai

聚酯树脂的性能

树脂是具有物理,电气和化学铸造塑料

特性的。它具有坚硬,透明,发亮的特性,比热塑性塑料(白塑料)具有更好的耐高温性能,但比金属要差。用玻璃纤维加固时会获得更大的强度,重量轻,韧性强,不脆性,电性能树脂具有完整的电性能。可用作绝缘体(绝缘体)

聚酯树脂的使用特性。

树脂可用于许多应用中。但分为3个通常在我们家庭中常用的大组,包括:

1.铸造(铸造),例如铸造佛像,铸造礼品,铸造纽扣,人造玻璃铸造等

。2.涂层(层压板),科学框架

3.模制工作组,例如玻璃纤维制造或FRP(玻璃纤维增​​强塑料),玻璃纤维增​​强塑料。

树脂固化

聚酯树脂可以通过几种方式固化:

1.通过使用催化剂或硬化+加热

剂2.通过使用催化剂或硬化剂+催化剂。促进/促进在室温下

3.使用紫外线

4.使用电子

5.使用阳光

6.使用热量

通常,树脂的固化分为两个阶段:1.胶凝时间是指从添加催化剂到树脂凝结的时间; 2.固化时间是指树脂完全固化的时间,而固化时间是指树脂完全固化的时间。在反应过程中加热后,树脂冷却。

影响树脂硬化的要素

1.在高温下,树脂的固化速度比低温下的固化速度快的固化

2.促进剂的量大,而促进剂量比少量的量快

3.水分或水高湿度下,树脂的凝结变慢。工作表面是朦胧的。通常,树脂中的水含量不得超过0.05%.

4氧含量。氧气是一种树脂防冻剂。如果氧气含量高如长时间搅拌树脂,树脂的固化将减慢。氧气对于延长树脂的保质期非常有用。如果开始储存树脂的时间更长储罐中应产生氧气。或通过来回滚动桶进行窥视为了让内部的树脂移动会产生氧气并且会导致树脂的保质期略长

https://www.youtube.com/user/mktchancon/videos

创新的合成材料

1.塑料(塑料)2.复合材料(复合材料)3. Kevlar“ Kevlar” 4.碳纤维(碳纤维)5.聚氨酯泡沫。 (聚氨酯泡沫)6. ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)7.聚丙烯(PP)塑料

1.什么是塑料? (工厂制造商磨碎池塘盖,管盖,排水g子,磨碎人孔)

塑料是一种合成材料。具有非常广泛的意义(就像生活一词塑料是人类130多年以来已知的合成材料,被用作金属,木材或其他天然材料(如纺织品,船只和包装材料)的替代品。包括许多其他设备和电器塑料是合成天然来源的原材料(例如石油)的材料。分离成化合物多种纯服用每种化合物时反应类型将导致“塑料”,由不同化合物形成的塑料也将具有不同的特性。

塑料类型

1.热塑性(软塑料)软

加热时,塑料会软化,熔化。而且在冷却时,它变得僵硬可以将这种塑料重新熔合并再次使用。因此,由此类塑料制成的废料或用过的物品可以被压碎并重新使用,例如聚乙烯,聚丙烯,聚氯乙烯(聚氯乙烯)等

。2热固(硬)

.加热并塑料硬塑料而不软化。但是会焦灼的这种塑料制品。挤出或混合使用时,不能再次熔化。因此,请丢弃将制成这种塑料的废旧物品。因此不能被压碎并再次使用由于固化导致塑料发生化学变化这种塑料是由软塑料制成的。通过在软塑料中添加称为硬化剂的催化剂。会立即使肉变硬它具有相对较高的强度,例如三聚氰胺,甲醛(三聚氰胺甲醛),酚醛(酚醛),聚酯(Polyester),以玻璃纤维制品的形式广为人知。聚氨酯(Urethane)E-Fox(Epoxy)

2.什么是复合材料(Composite)?

复合材料是包含材料的产品的名称。两个或更多聚在一起或合作使用每种材料的显着特性复合材料的例子

轮胎很容易理解,它由两种主要材料制成:橡胶和钢丝。通过利用钢的强度和橡胶的弹性来获得柔软性不能以任何方式使用或者,但是不好,例如,如果仅使用铁,它将不会很柔软或仅使用橡胶,它将有很大的重量而且不强钢筋混凝土是其卓越性能的另一个例子。混凝土的抗压强度低,成本低,经久耐用,易于寻找,具有出色的抗压和抗拉强度的钢材,但价格高且由于容易生锈,因此非常易于维修

许多人都知道玻璃纤维。无论是复合材料还是增强塑料像纤维增强塑料(玻璃纤维增​​强塑料,FRP)或玻璃纤维增​​强塑料(玻璃纤维增​​强塑料,GRP),但实际上玻璃纤维是纺成细细线的玻璃纤维。在许多类型的聚合物中用作增强材料。包括可以模制成皮卡车车顶,浴缸,船,小型飞机零件等产品的塑料树脂。大水箱赛车零件等,因为玻璃纤维具有强度特性高拉伸强度,永不生锈和耐腐蚀。此外,玻璃纤维还具有良好的绝缘性能,也适用于炉子,冰箱或建筑材料

3.凯夫拉纤维“凯夫拉纤维”

是芳纶纤维,由杜邦公司Stephanie Kwolek发现。 1971年(1971年)合成基于对苯二甲酰氯(TPC)酰氯(TPC)和对苯二胺(PDA)的缩合作用,凯夫拉尔纤维经常用于工业应用。在长纤维的情况下,凯夫拉尔在工业上用于制造帆布,轮胎,管道和皮带。凯夫拉尔29也在长纤维的形式用于制造电缆,降落伞和凯夫拉尔增强带; LAR 49的形式长和短的床单。主要用于纤维增强塑料,航空航天,船体及相关建筑应用领域。它具有良好的耐高温性能。实力出众可以承受高达427摄氏度的热量,是钢的7倍,但不耐磨损而且不灵活脆弱的当强烈弯曲时

4.碳纤维

被归类为复合材料。并且性质根据生产性质而变化基本结构的特征是一根非常小的单纤维。纤维中的强度非常高。高于相同重量的金属当碳纤维排列在同一方向时。使用环氧树脂作为粘合剂它将获得一种看起来像木板的材料,我们可以在木锉中将其撕开。但不能打断网络为了使用碳纤维,有必要以使碳纤维像胶合板那样交叉或交叉的方式编织它们。这样就可以保持强力线因此,设计必须适合使用的性质,并且负载线很重要。用于采用碳纤维生产中必须考虑到它们的使用性质,这一点很重要。碳纤维材料(例如管和圆盘)的强度比金属强。因此,它可以做得更轻,同时仍比相同尺寸的金属更坚固。碳纤维的使用寿命非常耐用。碳纤维的强度或耐久性部分归因于环氧树脂,它是纤维之间和层之间的粘合剂

5.聚氨酯泡沫。 (聚氨酯泡沫)

是液体塑料热固性类型。 (热固性)常用于人造作品,例如人造木材的仿制。 (泡沫珠的尺寸很小)来制造汽车保险杠。内部组件,例如方向盘和控制台面板,假肢和模具加固(较大的泡沫珠)以及冷库绝缘子。有两种类型液体:

的类型1像聚酯树脂一样淡黄色,称为泡沫白或多元醇;

类型2几乎烧成褐色,称为泡沫黑或二碘。 (二异氰酸酯)

聚氨酯是一组聚合物。广泛使用是因为它是一种弹性材料柔软到坚固的材料轻质聚氨酯分为三类:

-挠性聚氨酯泡沫(挠性聚氨酯泡沫)

-聚氨酯硬质聚氨酯泡沫(硬聚氨酯泡沫)

-电子。弹性体(聚氨酯弹性体)

 1. ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)

ABS是一种低易于加工和制造的低成本工程塑料。ABS是需要抗冲击性,强度和刚度的结构应用的理想材料,由于其具有出色的尺寸稳定性并且易于加工,因此被广泛用于机加工预生产的原型。油漆和胶水。天然(米色)ABS和黑色ABS均符合FDA的食品加工要求。以下物理性能信息基于基础丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂的典型值

。工厂车间设计用于美化环境,可浸入水中且不会生锈

。光栅制造商工厂,集水槽盖,人孔盖,排水格栅,格栅人孔,

查看更多信息..

 

ภาษาอินโดนีเซีย(Indonesia)

 

 

Pabrik pabrikan grating pond cover, pipe cover, drainage parut, grating manhole

Spesifikasi dan Jasa Pemesanan produksi, pemasangan, design, hasil test. Ketahanankimia

bahanFRP fiberglass Grating Services dan Spesifikasi (Resitansi Bahan Kimia, Kemampuan Muat, Metode Pemotongan) Toleransi bahu untuk saringan – Urutan tepi – Metode pemotongan saringan – Hasil pengujian. Resistensi kimiawi Dari fiberglass grating glass shacon,

produsen yang berspesialisasi dalam #Kisi baja #Kisi kaca serat #PlasticFibreglassGFRP #gFRPGrating #SteelGRATING # Penutup drain # Penutup lubang besi cor #DuctileIronSewer #ManholeCOVER # Ubin lantai tinggi #RaisedFloor #SwimmingPoolOverflowGrating #Kisi-kisi plastik yang melimpah menguras di sekitar tepi kolam renang yang sudah jadi #ScupperCurbedDrainageGrates #Screens #AntiSlipGRPStairTreadNosingCovers #NonSkidFlooring # Penutup hidung, tepi sudut, panel trim, penutup tangga #Serat kaca penutup lantai anti selip #EggCrate #FacadeCladding #Shade panel # Building mask #SaddleClipClampGrating #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #Peralatan, klip, kunci, penjepit, pelat kisi #Pegboard #PegBoardHook #Pegboard #Alat gantung pelat baja berlubang #Hook, wire, hook, peckboard

Cara memasang besi siku lebar dan tinggi bahu agar sesuai dengan ukuran Kisi drainase MerancangSudut-L dan Ukuran Kisi

Metodeuntuk lebar tinggi siku-siku bahu menerima pelat kisi.

Harus dirancang untuk mengakomodasi lebar dan tinggi bahu agar sesuai dengan gril. Untuk kekuatan dan keamanan penggunaan Untuk memasang jeruji pembuangan, penyangga bahu harus lebar dan cukup tinggi agar sesuai dengan jeruji pembuangan. Secara umum Ada dua ukuran jeruji besi dan plastik: 25cm Lebar dan 30cm Jadi kisi-kisi bahu (bentuk L) harus dipasang di braket sebelum menuang beton. Sisakan tinggi 25-30mm. (Tergantung jenis kisi-kisi) agar jeruji yang diletakkan di atasnya selalu pas dengan lantai. Jangan tersandung kursi roda atau pejalan kaki Sedangkan untuk lebar pundak, jika diukur, harus menyisakan jarak 6-10mm, sebagai berikutkisi

lebar pundak menerima plat. Harus ditambahkan pada setiap sisi 3-5mm Total 2 sisi adalah 6-10mm Untuk dapat menempatkan pelat ayakan ke bawah agar pas. Tidak ketat atau terlalu longgar

Ex-1 menggunakan lebar bingkai 25cm Harus siap menerima jatah = 25.5-26.0 cm

Ex-2 di saringan lebar 30cm Saya akan siap untuk bahu = 30.5-31.0 cm.

Gambar Tunjukkan cara memasang besi siku. Parut drainase pendukung

 1. Ketinggian baja sudut yang sesuai. Agar jeruji tidak lebih rendah atau lebih tinggi dari lantai Tidak tersandung, berisik Menggunakan besi siku untuk menopang Letakkan sebelum menuangkan beton Agar sesuai dengan ketinggian kisi Biasanya besi siku berukuran tinggi 25-30 mm (cleared in atau L in). Tinggi besi siku harus sama dengan tinggi jeruji yang akan dipasang. Sehingga jeruji ditempatkan ke bawah agar selalu muat di lantai. Jangan tersandung saat kursi roda atau orang berjalan melewatinya
 2. Lebar sudut baja yang sesuai. Sehingga panggangan tidak bisa diletakkan rapat atau jatuh Sedangkan untuk lebar pundak, jika diukur, harus menyisakan lebar kisi yang sebenarnya 5-10mm, sehingga lebar pundak menopang kisi-kisi tersebut. Harus ditambahkan 3-5mm per sisi Total 2 sisi adalah 6-10mm

Metode pemasangan untuk penyangga bahu baja sudut, parut drainase, Talang baja Grating instalasi

Tabel desain, periksa urutan untuk memotong tepi. Fiberglass Grating FRP Grating Cutting Design untuk 4-Sides-Close-End

FRP grating dapat dipotong ke berbagai ukuran. Dari lembaran besar standar 1,5×4 m setelah dipotong, jika tidak dirancang agar pas, akan menghasilkan duri yang tidak sempurna. Ini terlihat seperti tepi terbuka. Jadi kalau mau tutup pinggirannya pas. Perlu membandingkan dengan tabel penutup tepi sebelum memotong.

 

Fiber Glass

Grating Grating Metode Frp Grating Cutting Metode YouTube-VDO

 

Proses Pengukuran Kisi FRP Metode pengukuran benda kerja dan pemotongan # 1

 

FRP Grating Metode Pemotongan potong dengan gergaji bundar menggunakan pisau pemotong berlian # 2

 

FRP Grating Metode pemotongan Pemotongan dengan pemotong serat # 3

 

Lembar FRP Alat ukur cutting dan cutting sheet fiberglass

Ready Stock Penjualan Wareshouse FRP grating & Hotdip Galvanized Bar Steel Grating Stock siap kirim. Grates baja las, ukuran 25×100 cm dan 30×100 cm, kisi

drainase 25×100 cm dan 30×100 cm dianggap sebagai ukuran standar. Bahwa perusahaan memiliki stok, siap untuk pelanggan menerima produk segera tanpa menunggu produksi Selain Hot Dip Galvanized Steel Grating, pelanggan juga dapat memilih dari berbagai jenis material kisi saluran. Bergantung pada aplikasi di setiap area seperti ABS Overflow Swimming Grating, ABS Overflow Swimming Grating, Super Tough PP Polypropylene Grating dan FRP fiberglass Grating, kami adalah produsen yang berspesialisasi dalam semua jenis drain grates standar yang sudah jadi, termasuk tapak tangga baja , pegangan tangan anti selip, kisi drainase. Kisi-kisi jalan Penutup lubang got Ideal untuk dapur, pabrik makanan, pusat perbelanjaan, pasar, kolam renang, jalan setapak kolam ikan di lapangan, dll.

FRP fiberglass Grating Test Certificates menguji kekuatan dari bahan kimia fiber glass yang diperkuat fiber glass yang diperkuat

CHANCON menyediakan konsultasi dan. Pengetahuan lengkap untuk Solusi Teknis yang sesuai dengan kondisi situs Anda, berdasarkan permintaan.

FiberGlass Grating Memuat Lembar Data Kapasitas Pemuatan FiberGlass Grating

Kapasitas Beban Kisi-kisi Fiber Glass

********** Tergantung pada 1) lebar saringan, semakin lebar semakin kecil kekuatan bisa. 2) Ketebalan pelat saringan Memilih untuk menggunakan jeruji yang lebih tebal akan menahan lebih banyak tenaga. 3) Bentuk tekanan Apakah itu distribusi bobot atau penekanan satu titik. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi perusahaan.

 

FRP Moulded Grating Chemical Resistance Guideketahanan kimia

Tabeldari kisi fiberglass Tahan Korosi

*** Bahan kimia yang tahan terhadap korosi pada tabel ini hanya sebagian dari bahan kimia lainnya silahkan meminta informasi lebih lanjut dari perusahaan secara langsung

Sertifikat Uji Manhole CoverUji Sertifikat Manhole Cover

HasilSistem Pengolahan Air Limbah

Material FRP fiberglass PerbandinganPlastik

Besi Ulet

Manhole Coverdengan Metode Pemasangan Rangka

 

 

Bagaimana merawat sumur tutup angkat dari saluran pembuangan pipa

Cara membuka-tutup Manhole Cover dengan

 

karena memiliki ketahanan aus dan korosi yang baik

 1. Umur pemakaian yang lama: Dapat digunakan lebih dari 30 tahun dan tidak ada retakan dalam percobaan 2.000.000 guncangan kelelahan Tersegel dengan baik: Dapat digunakan secara kedap udara, dan secara efektif mencegah gas beracun tersebut bocor keluar dari tangki septik
 2. Ringan tarik tinggi untuk pemasangan mudah Kapasitas beban tinggi: Kapasitas beban tinggi melebihi besi ulet dan isolasi
 3. Desain Gratis: Dapat dirancang sesuai dengan permintaan pengguna Termasuk warna, pola, spesifikasi Tidak ada jangle : Tidak ada atau rebound saat mobil melewatinya
 4. Dibuat sesuai pesanan untuk berbagai ukuran dan Logo Anda sendiri adalah opsional Harga Kompetitif dibandingkan dengan bahan besi ulet

Fiberglass FRP Manhole Cover, Manhole cover manhole cover. Pengolahan air limbah

 

Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round /penutup manholes besi cor ulet pengolahan air limbahprefabrikasi

 

rumahyang definisi fiber glass diperkuat GFRP FiberGlass Vinyl Resin Food Grade

Fiber Glass adalah? |. Fiberglass Definisi

Produk Fiberglass Diterjemahkan dari istilah Fiberglass Reinforced Plastic atau Glass Reinforced Composite, atau produk plastik dengan bahan lain untuk memperkuatnya. (Ada lebih dari 2 bahan untuk disatukan) Bahan yang digunakan untuk memperkuat plastik adalah “fiber glass”, yang lembut tapi kuat. Ketahanan panas tinggi Adapun plastik yang digunakan sebagai daging Ini pasti tipe yang sangat sulit. Yang tanpa penguatan kemudian menjadi rapuh Oleh karena itu, kami memilih untuk melepas jenis plastik tersebut Resin poliester Resin Vinyl Esther Dan resin epoksi Plastik jenis ini merupakan plastik cair yang setelah dicampur Katalis atau zat pengeras kemudian akan mengalami reaksi kimia. Dipanaskan di atas 100 ° C. Ini akan berubah menjadi plastik keras dan tidak akan kembali ke bentuk lagi, yang disebut proses. Termoset (Termoseting) Sebuah

pabrik, kisi-kisi, tutup bah, penutup pipa, parut saluran, lubang kisi, sehingga produk dibuat dengan metode di atas. Karena itu bisa disebut Produk plastik yang diperkuat fiber glass atau FRP, yang biasa kita sebut produk fiberglass atau produk FRP.

Fiberglass atau serat kaca dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis menurut karakteristiknya. Adalah filamen kontinu yang mirip dengan utas Bisa ditenun menjadi kain (fiberglass fabric) kain yang tidak akan menyerap air, tidak menyusut, dan mencegah panas dengan baik. Sebagian besar akan digunakan dalam aplikasi industri seperti tirai pelindung kebakaran. Jenis serat lainnya adalah serat pendek dan berselang. Sering digunakan sebagai insulasi panas dan insulasi suara, yang ditandai dengan lembaran tebal yang lembut.

Bahan utama yang digunakan untuk memproduksi serat kaca adalah pasir silika, yang digunakan sebagai bahan bangunan untuk kaca, abu soda, dan batu kapur, dua bahan terakhir yang membantu mengurangi titik leleh. Selain ketiga bahan utama tersebut, mungkin terdapat bahan lain yang dapat digunakan untuk memperbaiki sifat serat gelas, seperti boraks, feldspar, alumina terkalsinasi, magnesit, nepheline. Cyanite (nepheline syenite) dan kaolin clay (kaolin clay)

Pengertian polyester resin

salah satu dari berbagai resin sintetis atau plastik yang terdiri dari atau dibuat dari poliester: seperti resin yang memiliki komposisi kimia yang sama dengan serat poliester biasa tetapi diekstrusi sebagai film (seperti untuk digunakan dalam kemasan, sebagai insulasi listrik, atau sebagai dasar untuk pita perekam magnetik) c: resin termoseting yang terbuat dari poliester tak jenuh (sebagai salah satu yang dibentuk dari glikol dan asam maleat atau asam fumarat.), diawetkan dengan kopolimerisasi (seperti dengan stirena), dan sering diperkuat dengan bahan pengisi ( sebagai serat kaca) dan yang digunakan terutama dalam impregnasi dan laminasi dan dalam pembuatan produk cetakan dan cetakan

Untuk bahan isolasi termal yang kadang-kadang disebut fiberglass, lihat wol kaca. iber itu sendiri, kadang juga disebut fiberglass, lihat fiber glass.Untuk material komposit sejenis dimana penguat fibernya adalah serat karbon, lihat carbon-fiber-reinforced polymer. Fiberglass (atau fiberglass) adalah jenis plastik yang diperkuat fiber dimana penguat fibernya . khusus serat kaca. Serat kaca dapat disusun secara acak, diratakan menjadi lembaran (disebut tikar untai cincang), atau ditenun menjadi kain. Matriks plastik dapat berupa plastik termoseting – paling sering epoksi, resin poliester – atau vinilester , atau termoplastik.

Serat gelas terbuat dari berbagai jenis kaca tergantung pada penggunaan fiberglass. Semua gelas ini mengandung silika atau silikat, dengan jumlah oksida kalsium, magnesium, dan terkadang boron yang bervariasi. Untuk digunakan dalam fiberglass, kaca serat harus dibuat dengan tingkat cacat yangrendah.Fiberglass

sangatadalah bahan yang kuat dan ringan digunakan untuk banyak produk. Meskipun tidak sekuat dan sekaku komposit berbahan dasar serat karbon, itu tidak rapuh, dan bahan bakunya jauh lebih murah. Kekuatan dan berat curahnya juga lebih baik daripada banyak logam, dan dapat lebih mudah dicetak menjadi bentuk yang rumit. Aplikasi fiberglass meliputi pesawat terbang, kapal, mobil, bak mandi dan penutup, kolam renang, bak air panas, septic tank, tangki air, atap, pipa, kelongsong, gips, papan selancar, dan kulit pintu luar.

Nama umum lainnya untuk fiberglass adalah plastik yang diperkuat kaca (GRP), [1] plastik yang diperkuat serat kaca ( GFRP) [2] atau GFK (dari bahasa Jerman: Glasfaserverst? Rkter Kunststoff). Karena fiber glass sendiri kadang-kadang disebut sebagai “fiberglass”, komposit ini juga disebut “fiberglass yang diperkuat plastik.” Artikel ini akan mengadopsi konvensi “fiberglass”. “Mengacu pada bahan komposit yang diperkuat serat kaca lengkap, bukan hanya pada serat kaca di dalamnya. Ini

tentang fiberglass | Sejarah FRP fiberglass

Beberapa orang tahu” fiberglass “sebagai bahan komposit. Atau plastik yang diperkuat Ini digunakan untuk memproduksi atap untuk truk pikap atau bak mandi. Tapi sebenarnya “Fiberglass” adalah “fiber glass” yang memiliki arti harafiah. Fiber glass digunakan sebagai bahan penguat resin plastik dan dicetak menjadi produk seperti atap truk, bak mandi, perahu, suku cadang pesawat kecil, tangki air. Suku cadang mobil balap besar Produk beton bertulang kaca (Glass Reinforced Concrete, GRC) dll. Selain sifat kekuatan Itu dapat menahan kekuatan tarik yang sangat tinggi. Serat kaca juga punya Penahan panas Digunakan sebagai insulasi pada kompor, lemari es, atau bahan bangunan.Selain itu, serat kaca dapat ditenun menjadi kain, dijahit menjadi beberapa bagian dan dengan struktur yang membuatnya Produk terbuat dari Serat optik memiliki celah di dalamnya. Yaitu terperangkap, sehingga mampu mencegah panas juga Cocok untuk membuat kain sebagai sandaran. Untuk isolasi yang baik seperti yang Anda lakukan untuk lemari es atau jaket musim dingin. Kain fiber glass tidak menyerap air. Gunakan sebagai kain tahan air Tidak ada susut dan tidak ada efek terbuang percuma dari air

Serat gelas tersedia dalam berbagai ukuran dan panjang. Serat bisa sepanjang benang. Serat yang sangat panjang hingga sangat pendek yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Serat gelas terbuat dari campuran pasir, batu kapur, gigi kuda, asam borat dan zat aditif lainnya. Mencium di dalam Kompor listrik pada suhu yang sangat tinggi hingga 1370 derajat Celcius, yang jika dikontrol dengan baik, bahan-bahannya murni. Tidak perlu membuat bola kristal untuk memilih bola kristal yang bagus. Untuk meleleh menjadi air gelas baru lagi, setelah itu akan masuk ke proses penggulungan menjadi serat panjang Dengan serat dikeluarkan dari kepala ekstruder Dan digulung dengan kecepatan lebih tinggi dari pada serat kaca. Diekstrusi dari kepala ekstruder Yaitu sama dengan peregangan saat serat masih empuk Dapatkan ukuran serat Lebih kecil sebelum ereksi Serat panjang inilah yang sering digunakan untuk membuat gorden. Jika ingin membuat serat pendek. Akan dipotong oleh angin dengan panjang yang berbeda Yang biasa digunakan untuk membuat produk kaset atau kain Di industri Untuk melindungi suara Suhu dan api

“Fiberglass” dalam bahasa bahan penguat yang biasa dikenal. Dalam pembuatan atap pikap Atau bagian yang membutuhkan kekuatan itu Itu dihasilkan dari penggunaan bagian-bagian prototipe untuk dipoles di permukaan luar juga. Lilin replika Tempatkan kain fiberglass pada potongan prototipe. Ini diaplikasikan dengan resin yang telah dikeraskan hingga ketebalan yang diinginkan.Setelah resin mengeras, bagian fiberglass dikeluarkan dari prototipe dan dipoles untuk menyelesaikan permukaan luar. Konstruksi bagian fiberglass dari metode ini kurang detail dan estetika tidak seperti metode yang digunakan oleh cetakan. Ini ideal untuk banyak bagian, tetapi merupakan langkah yang lebih sulit daripada metode pertama. Kami harus membuat cetakan dari bagian prototipe terlebih dahulu. Saat cetakan Dan kemudian digunakan untuk membuat bagian fiberglass yang diinginkan Potongan yang dibuat itu seindah Prototipe dalam segala hal Dan bisa memperkuat area yang diinginkan dengan menambah ketebalan Dari banyak lapisan serat kaca

Fiberglass terdiri dari banyak bahan kimia dan bahan. Ini berbahaya bagi kesehatan seperti mata, kulit, sistem pernafasan, jadi berhati-hatilah dan kenakan alat pelindung saat membuat bagian fiberglass.

Grating manhole: Serat kaca telah diproduksi selama berabad-abad, tetapi produksi massal untaian kaca secara tidak sengaja ditemukan pada tahun 1932 ketika Games Slayter, seorang peneliti di Owens-Illinois, mengarahkan semburan udara bertekanan ke aliran kaca cair dan serat yang dihasilkan. Paten untuk metode produksi wol kaca ini pertama kali diterapkan pada tahun 1933. Owens bergabung dengan perusahaan Corning pada tahun 1935 dan metode tersebut diadaptasi oleh Owens Corning untuk menghasilkan “fibreglas” (satu “s”) yang dipatenkan pada tahun 1936. Awalnya , fibreglas adalah wol kaca dengan serat yang menjebak banyak gas, sehingga berguna sebagai insulator, terutama pada suhu tinggi.

Resin yang cocok untuk menggabungkan “fiberglass” dengan plastik untuk menghasilkan material komposit dikembangkan pada tahun 1936 oleh du Pont. Nenek moyang pertama dari resin poliester modern adalah resin Cyanamid pada tahun 1942. Sistem pengawetan peroksida digunakan pada saat itu Dengan kombinasi fiberglass dan resin kandungan gasnya. of the material was replaced by plastic. This reduced the insulation properties to values typical of the plastic, but now for the first time the composite showed great strength and promise as a structural and building material. Confusingly, many glass fiber composites continued to be called “fiberglass” (as a generic name) and the name was also used for the low-density glass wool product containing gas instead of plastic.

Ray Greene of Owens Corning is credited with producing the first composite boat in 1937, but did not proceed further at the time due to the brittle nature of the plastic used. In 1939 Russia was reported to have constructed a passenger boat of plastic materials, and the United States a fuselage and wings of an aircraft. The first car to have a fiber-glass body was a 1946 prototype of the Stout Scarab, but the model did not enter production.

Proses produksi Pabrik Fiber Glass Reinforced Fiber Glass Grating, tutup kolam, penutup pipa, parut saluran, lubang kisi,

melelehkan semua bahan. Pada kompor listrik bersuhu tinggi hingga 1370 derajat Celcius diperoleh air gelas. Serat kemudian diekstraksi dari kepala ekstrusi dan digulung dengan kecepatan lebih tinggi dari kecepatan serat kaca ekstrusi. Ini sama dengan peregangan saat serat masih lunak, menghasilkan serat yang lebih kecil sebelum koagulasi. Jika ingin membuat serat pendek, bisa dilakukan dengan pemotongan angin.dapat membuat serat dengan panjang yang berbeda

Akan tetapi,dalam proses peleburan Jika tidak ada kontrol kualitas bahan yang akan dimurnikan, maka kaca harus dilebur dan dipanaskan menjadi manik-manik kaca terlebih dahulu agar bola yang dimurnikan dimurnikan kembali menjadi air kaca. Tapi kalau kualitas bahannya dikontrol Kemudian bisa menyetrika serat dari air gelas di kompor

Yang “fiberglass” artinya bahan penguat. Ini dapat diproduksi dengan dua cara: pertama, prototipe dipoles ke bagian luar dengan menghilangkan lilin. Tempatkan kain fiberglass pada potongan prototipe. Ini diterapkan dengan resin yang dicampur dengan pengaku dengan ketebalan yang diinginkan. Setelah resin mengeras, bagian fiberglass dikeluarkan dari prototipe. Dipoles untuk menyelesaikan permukaan luar agar lengkap Membuat bagian fiberglass dengan cara ini tidak memiliki detail dan estetika, tidak seperti metode kedua yang dicetak. Metode ini cocok untuk banyak bagian. Tetapi ada langkah yang lebih sulit dari metode pertama. Kami harus membuat cetakan dari bagian prototipe terlebih dahulu. Saat cetakan Dan kemudian digunakan untuk membuat bagian fiberglass yang diinginkan Potongan-potongan yang dibuat seindah prototipe dalam segala hal. Dan dapat diperkuat pada area tertentu dengan cara meningkatkan ketebalan serat kaca yang berlapis-lapis

Proses pembuatan fiberglass disebut pultrusion, batugamping, tanah liat kaolin, fluorspar, colemanite, dolomit dan mineral lainnya menjadi bentuk cair, kemudian diekstrusi melalui bushing, yang merupakan bundel lubang yang sangat kecil (biasanya berdiameter 5-25 mikrometer untuk E-Glass, 9 mikrometer untuk S- Kaca). Filamen-filamen ini kemudian diberi ukuran (dilapisi) dengan larutan kimia. Masing-masing filamen sekarang digabungkan dalam jumlah besar untuk menghasilkan roving. Diameter filamen, dan jumlah filamen dalam roving, tentukan beratnya, biasanya . dinyatakan dalam salah satu dari dua sistem pengukuran: hasil, atau yard per pon (jumlah yard serat dalam satu pon bahan; jadi angka yang lebih kecil berarti penjelajahan yang lebih berat). Contoh hasil standar adalah 225 hasil, 450yield, 675yield.tex, atau gram per km (berapa gram 1 km dari keliling berbobot, terbalik dari hasil, dengan demikian jumlah yang lebih kecil berarti keliling ringan) Contoh tex standar yang 750tex, 1100tex, 2200texbaik..

roving ini maka  digunakan langsung dalam aplikasi komposit seperti pultrusion, belitan filamen (pipa), gun roving (di mana pistol otomatis memotong kaca menjadi pendek dan menjatuhkannya ke dalam jet resin, diproyeksikan ke permukaan cetakan), atau di . langkah perantara, untuk memproduksi kain seperti cincang untai tikar (CSM) (terbuat dari berorientasi secara acak panjang kecil dipotong serat semua terikat bersama-sama), kain tenun, kain rajutan atau kain uni-directional. cincang tikar untai

cincang strand mat atau CSM adalah suatu bentuk penguat yang digunakan dalam fiberglass, terdiri dari serat kaca yang diletakkan secara acak di satu sama lain dan disatukan oleh pengikat.

Biasanya diproses menggunakan teknik hand lay-up, di mana lembaran bahan ditempatkan dalam cetakan dan disikat dengan resin Karena th e larut pengikat di resin, bahan mudah sesuai dengan bentuk yang berbeda ketika dibasahi keluar. Setelah obat resin, produk mengeras dapat diambil dari cetakan dan selesai. Menggunakan cincang untai tikar memberikan fiberglass dengan isotropik di-pesawat sifat material.

 

Grating Tahu-Bagaimana Pelajari lebih lanjut www.GratingThai.com

http: // kisi fiberglass – penutup kolam baja, penutup pipa. com

Fitur produk yang diperkuat fiberglass Pabrik pabrik penutup kolam kisi, penutup pipa, parut drainase, lubang kisi

 1. Ketahanan Korosi: Tidak ada karat. Dan ketahanan terhadap korosi
 2. Tahan Suhu: Produk fiberglass dapat menahan panas dengan sangat baik. Dapat menahan suhu dari -30 hingga +120 tergantung jenis resin yang digunakan
 3. Ringan: Berat. Ringan, hemat biaya konstruksi Dengan bobot yang 4 kali lebih ringan dari baja Membuatnya nyaman untuk diangkat Perakitan dan pemasangan Menghemat biaya
 4. Kekuatan Lentur: strukturnya kuat untuk tubuh. Mencegah kebocoran atau retak
 5. Tahan lama: tidak membusuk atau membusuk, tahan terhadap segala kondisi lingkungan, mempertahankan bentuk aslinya dengan baik, tidak menyusut
 6. Koefisien gesekan rendah: permukaan licin, gesekan rendah
 7. Isolasi: Isolasi listrik dan tidak ada panas
 8. Perbaikan: Jika terjadi pemaksaan. Apabila terjadi kerusakan, dapat diperbaiki
 9. Desain Teknik: Desain dan perhitungan sesuai standar ASTM. , JIS, BS dan DIN
 10. Tahan UV dan Kotor: warna-warna cerah. Tahan terhadap sinar matahari dan sinar UV

Serat kaca struktural individu kaku dan kuat dalam tegangan dan kompresi – yaitu, di sepanjang porosnya. Meskipun dapat diasumsikan bahwa serat lemah dalam kompresi, sebenarnya ini hanya rasio aspek panjang. dari serat yang membuatnya tampak demikian; yaitu, karena serat tipikal panjang dan sempit, ia mudah melengkung. [7] Di sisi lain, serat gelas lemah dalam geser – yaitu, melintasi porosnya. Oleh karena itu, jika sekumpulan serat dapat diatur secara permanen ke arah yang diinginkan di dalam suatu bahan, dan jika serat tersebut dapat dicegah dari tekuk saat kompresi, bahan tersebut akan lebih kuat ke arah itu.

Selain itu, dengan meletakkan beberapa lapisan serat di atas satu sama lain. , dengan setiap lapisan berorientasi pada berbagai arah yang disukai, kekakuan dan kekuatan material secara keseluruhan dapat dikontrol secara efisien. Dalam fiberglass, matriks plastiklah yang secara permanen membatasi serat kaca struktural ke arah yang dipilih oleh perancang. . Dengan keset untaian cincang, arah ini pada dasarnya adalah seluruh bidang dua dimensi; dengan kain tenun atau lapisan searah, arah kekakuan dan kekuatan dapat dikontrol dengan lebih tepat di dalam bidang.

Komponen fiberglass biasanya berupa konstruksi “cangkang” tipis, kadang-kadang diisi di bagian dalam dengan busa struktural, seperti pada kasus papan selancar. Komponen tersebut mungkin berbentuk hampir acak, hanya dibatasi oleh kompleksitas dan toleransi cetakan yang digunakan untuk membuat cangkang.

Fungsionalitas mekanis bahan sangat bergantung pada kinerja gabungan dari resin (matriks AKA) dan serat. Sebagai contoh, dalam kondisi suhu yang parah (lebih dari 180 ° C) komponen resin dari komposit dapat kehilangan fungsinya sebagian karena kerusakan ikatan resin dan serat. [8] , GFRP masih dapat menunjukkan kekuatan sisa yang signifikan setelah mengalami suhu tinggi (200 ° C).

 

Www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon

Molded Fibergla s s Grating Grating manhole Kisi

fiberglass cetakan dan kisi fiberglass pultruded kami memberikan sifat ketahanan korosi yang tak tertandingi, terutama jika dibandingkan dengan produk lantai baja. Kekuatan, umur panjang, dan keamanan juga merupakan kualitas unggul dari produk kisi fiberglass kami, dan sifat non-konduktif secara elektrik menjadikannya pilihan ideal untuk kisi lantai. Kami menawarkan banyak jenis kisi fiberglass untuk semua aplikasi pemuatan Anda yang berbeda. Aplikasi kisi fiberglass berkisar dari tabir surya arsitektural dan lantai fiberglass hingga jalan setapak standar dan aplikasi rolling beban tinggi. Permukaan grit dan warna stok standar atau kustom warna disediakan agar sesuai dengan aplikasi fiberglass Anda.Pilih dari jenis resin khusus kami untuk produk lantai fiberglass yang disesuaikan dengan kebutuhan ketahanan korosi

Anda.Kisi fiberglass yang dibentuk adalah plastik yang diperkuat fiberglass (FRP) yang menggabungkan rovings fiberglass dengan rmosetting resin untuk membentuk panel moulded one-piece yang kuat. Rasio berat resin terhadap kaca 65% / 35% memberikan ketahanan korosi yang tinggi. Permukaan meniskus atau permukaan grit yang diaplikasikan memberikan ketahanan slip jika dibandingkan dengan lantai baja dan produk lantai lainnya. Fiberglass ini produk kisi lebih cocok untuk lingkungan korosif Kisi Fiberglass Pultruded Pultruded Kisi

fiberglass pultruded dibuat menggunakan poliester isophthalic kelas premium, vinil ester atau sistem resin fenolik dengan kerudung permukaan sintetis, membuatnya tahan korosi, ringan dan tahan lama. . permukaan untuk keselamatan dan rasio kekuatan terhadap berat yang lebih besar daripada kisi fiberglass yang dibentuk. Rasio resin terhadap kaca 35% / 65% memberikan kekuatan yang lebih besar dan ketahanan korosi yang lebih sedikit daripada kisi fiberglass yang dibentuk. Produk ini lebih cocok untuk bentang lantai fiberglass yang lebih panjang.

Kisi-kisi Tertutup Fiberglass Kisi-kisi tertutup fiberglass kami adalah lantai fiberglass yang dibentuk dan tahan lama. g produk yang menggabungkan pelat halus, berpasir atau checker dan kisi cetakan yang diproduksi dengan salah satu sistem resin kami. Ini adalah pilihan ideal ketika kisi lantai harus ditutup 100%. Kisi berlapis fiberglass kami sering digunakan di area pemuatan dan penyimpanan dengan tinggi . lalu lintas pejalan kaki dan gerobak, di mana ideal, permukaan yang rata dan kuat. Ini menawarkan nilai kekakuan sekitar 50% lebih tinggi daripada kisi jaring terbuka dan penutup grit-top standarnya memastikan pijakan yang aman.

Plat Fiberglass Tahan Peluru Fiberglass tahan peluru kami pelat menawarkan ketahanan balistik yang unggul dengan berat kurang dari 25% dari panel baja yang sebanding.Sekarang tersedia untuk aplikasi fiberglass keamanan komersial untuk bisnis, rumah atau fasilitas pemerintah Anda, panel fiberglass ini menawarkan keamanan tahan balistik dengan keunggulan kinerja tambahan dari daya tahan, ketahanan korosi, non-konduktivitas listrik, konduktivitas termal rendah dan ringan

Heavy Duty Fiberglass Grating Our Kisi fiberglass tugas berat tersedia dalam sistem kisi cetakan dan kisi pultrud. Kedua jenis kisi fiberglass tugas berat dirancang untuk membawa beban forklift dan traktor-trailer yang produk kisi FRP cetakan dan pultruded tradisional tidak dirancang untuk mendukung. Kisi fiberglass tugas berat . memberikan daya tahan yang lebih besar untuk area lalu lintas dengan volume yang lebih tinggi juga.Selain itu, Kisi-kisi Fiberglass Tugas Berat dapat digunakan untuk membebaskan jarak yang lebih jauh daripada kisi fiberglass tradisional.

Tapak Tangga Fiberglass dan Penutup Tapak Tangga Fiberglass Ringan dan mudah dipasang, tersedia tapak tangga fiberglass masuk baik jenis cetakan dan pultruded agar sesuai dengan platform kisi lantai fiberglass. Penutup tapak tangga fiberglass terbuat dari kaca cetakan dan sistem resin yang tahan korosi dan benturan, tahan api dan non-konduktif.Mereka memberikan biaya yang efektif, slip- permukaan pelindung tahan untuk beton, besi dan tangga kayu

Fiberglass Grating Handrails dan F. ib erglass Tangga Pegangan Kisi Fiberglass dan Tangga Fiberglass Sistem pegangan fiberglass dibuat dari komponen fiberglass pultruded dan konektor termoplastik yang dibentuk. Sistem pegangan kisi fiberglass modular kami tersedia dalam konfigurasi bulat 2 inci persegi atau 2 inci yang mudah digenggam, membuatnya . ideal untuk setiap daerah lalu lintas tinggi. fiberglass tangga dan kandang kami dapat diinstal dalam berbagai aplikasi dari bah pompa ke tangki, bangunan, dermaga, peralatan portable, dll, menyediakan tahun kekuatan dan keteguhan.

fiberglass Lampiran dan fiberglass Klip kami lampiran dan klip kisi fiberglass dirancang khusus untuk mengamankan kisi atau pelat fiberglass ke struktur pendukung. Selain itu, digunakan untuk mengikat panel kisi yang berdekatan, yang meminimalkan defleksi diferensial yang diinduksi beban. Semua lampiran dan klip fiberglass terbuat dari stainless Tipe 316 baja dan tersedia dalam 1-, 1-1 / 2 dan 2 inci ukuran.

fibergl pelat pantat memiliki permukaan non-konduktif yang menjadikannya solusi yang ekonomis dan aman untuk permukaan jalan kaki. Dalam kondisi kaustik dan / atau asam, pelat fiberglass memberikan tingkat ketahanan korosi yang tak tertandingi dan lebih hemat biaya daripada baja tahan karat. tersedia dengan permukaan non-pasir atau dengan permukaan pasir di mana traksi anti selip

Dibutuhkan Bentuk Struktural Fiberglass Bentuk struktural fiberglass dan profil fiberglass pultruded kami terbuat dari kombinasi fiberglass dan sistem resin termoseting. Semua bentuk ringan, tahan benturan ., perawatan rendah, non-magnetis, konduktif rendah dan memiliki stabilitas dimensi, membuatnya mudah dipasang dan ideal untuk beberapa aplikasi. Bentuk khusus tersedia berdasarkan permintaan.

Grating Komposit (GFRP): Apa itu GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic)? GFRP adalah material komposit yang terbuat dari matriks polimer yang diperkuat dengan serat, bertujuan untuk membentuk sifat fisik dan kimia yang lebih baik GFRP i Sebagai bahan produksi seperti logam, kayu, kaca, beton.Bahan GFRP memiliki keunggulan penting dibandingkan dengan bahan produksi lainnya, fitur baru dapat diperoleh sesuai dengan kebutuhan Apa itu Grating GFRP? Grating GFRP yang dicetak diproduksi dalam cetakan khusus dengan proses laminasi basah , terdiri dari serat gelas, resin, aditif dan pigmen. Setelah bahan baku ini mengeras, kisi-kisi GFRP ditekan keluar dari cetakan. Kisi-kisi GFRP yang dicetak ringan, anti korosif, memiliki ketahanan kimia dan fisik yang tinggi serta non-konduktif secara elektrik. : Resin, fiber glass, aditif dan pigmen adalah komponen dasar dari bahan GFRP. Dapat diproduksi bahan apapun yang sesuai dengan persyaratan dengan mengubah komponen ini. Resin: Ketahanan kimiawi, fleksibilitas dan ketahanan UV dari kisi GFRP ditentukan oleh resin. Resin dipilih sesuai dengan lingkungan; resin ortophthalic untuk penggunaan umum, resin isophthalic untuk lingkungan kimia dan vi resin nyl ester untuk lingkungan kimia yang sangat berat. Fiber Glass: Serat kaca kontinu berlapis-lapis digunakan dalam produksi. Kisi-kisi GFRP yang dibentuk memiliki ketahanan mekanis yang tinggi karena serat kaca. Aditif: Aditif seperti penstabil UV, penghambat api, dan penghambat kerapatan asap rendah Meningkatkan ketahanan mekanis dan kimiawi dan menambahkan fitur-fitur baru yang unggul Pigmen: Pigmen memungkinkan untuk memberi warna apa pun pada kisi GFRP. Hal ini memungkinkan penggunaan kisi GFRP dalam proyek arsitektur.

Plastik yang diperkuat serat (FRP) (juga disebut serat- polimer bertulang, atau plastik yang diperkuat serat) adalah bahan komposit yang terbuat dari matriks polimer yang diperkuat dengan serat. Serat biasanya terbuat dari kaca, karbon, aramid, atau basal. Serat lain seperti kertas, kayu, atau asbes jarang digunakan. Polimer biasanya berupa plastik termoseting epoksi, vinilester, atau poliester, meskipun resin fenol formaldehida masih digunakan.

FRP biasanya digunakan di ruang angkasa, otomotif , m arine, dan industri konstruksi. Mereka umumnya ditemukan dalam baju besi balistik juga.

Polimer umumnya diproduksi dengan polimerisasi pertumbuhan bertahap atau polimerisasi adisi. Ketika dikombinasikan dengan berbagai agen untuk meningkatkan atau dengan cara apa pun mengubah sifat material polimer, .hasil disebut sebagai plastik. Plastik komposit mengacu pada jenis plastik yang dihasilkan dari ikatan dua atau lebih bahan homogen dengan sifat bahan yang berbeda untuk mendapatkan produk akhir dengan bahan dan sifat mekanik yang diinginkan. Plastik yang diperkuat serat adalah kategori dari plastik komposit yang secara khusus menggunakan bahan serat untuk meningkatkan kekuatan dan elastisitas plastik secara mekanis.Bahan plastik asli tanpa penguat serat dikenal sebagai matriks atau bahan pengikat. Matriks adalah plastik yang kuat tetapi relatif lemah yang diperkuat dengan lebih kuat filamen penguat yang lebih kaku, atau serat. sejauh mana kekuatan dan elastisitas ditingkatkan dalam a fibre-reinforced plastic bergantung pada sifat mekanik dari serat dan matriks, volumenya relatif satu sama lain, dan panjang serat dan orientasi di dalam matriks. [1] Penguatan matriks terjadi berdasarkan definisi ketika bahan FRP menunjukkan peningkatan .kekuatan atau elastisitas relatif terhadap kekuatan dan elastisitas matriks saja.

FRP dapat diterapkan untuk memperkuat balok, kolom, dan pelat bangunan dan jembatan. Kekuatan member struktur dapat ditingkatkan bahkan setelah rusak parah karena kondisi pembebanan. Dalam kasus member beton bertulang yang rusak, pertama-tama diperlukan perbaikan member dengan menghilangkan puing-puing yang lepas dan mengisi rongga dan retakan dengan mortar atau resin epoksi. Setelah member diperbaiki, perkuatan dapat dicapai melalui basah., lay-up tangan untuk meresap lembaran serat dengan resin epoksi kemudian menerapkannya ke permukaan anggota yang dibersihkan dan disiapkan. Dua teknik adalah sekutu tipik yang diadopsi untuk penguatan balok, berkaitan dengan peningkatan kekuatan yang diinginkan: perkuatan lentur atau perkuatan geser. Dalam banyak kasus mungkin perlu untuk memberikan kedua peningkatan kekuatan. Untuk penguatan lentur balok, lembaran atau pelat FRP diterapkan untuk permukaan tegangan dari anggota (permukaan bawah untuk anggota yang didukung sederhana dengan beban atas yang diterapkan atau pembebanan gravitasi) Serat tarik utama diorientasikan pada sumbu longitudinal balok, mirip dengan tulangan baja lentur internalnya. Hal ini meningkatkan kekuatan balok dan kekuatannya. kekakuan (beban yang diperlukan untuk menyebabkan defleksi unit), namun menurunkan kapasitas dan keuletan defleksi. Untuk penguatan geser balok, FRP diterapkan pada pelat badan (sisi) komponen struktur dengan orientasi serat melintang ke sumbu longitudinal balok. Gaya geser dicapai dengan cara yang sama seperti sengkang baja internal, dengan menjembatani retakan geser yang terbentuk di bawah pembebanan yang diterapkan. FRP dapat diterapkan dalam beberapa konfigurasi, tergantung pada permukaan bagian yang terbuka dan tingkat penguatan yang diinginkan, ini termasuk: ikatan samping, pembungkus-U (jaket-U), dan pembungkus tertutup (pembungkus lengkap). Pengikatan samping melibatkan penerapan FRP ke sisi balok saja. Ini memberikan jumlah penguatan geser paling sedikit karena kegagalan yang disebabkan oleh pelepasan dari permukaan beton pada tepi bebas FRP. Untuk pembungkus-U, FRP diterapkan secara kontinyu dalam bentuk ‘U’ di sekelilingnya. Sisi dan sisi bawah (tegangan) muka balok Jika semua permukaan balok dapat diakses, penggunaan bungkus tertutup diinginkan karena memberikan peningkatan kekuatan yang paling besar. Pembungkusan tertutup melibatkan penerapan FRP di sekeliling seluruh elemen struktur, sedemikian rupa sehingga tidak ada ujung bebas dan mode kegagalan tipikal adalah pecahnya serat. Untuk semua konfigurasi bungkus, FRP dapat diterapkan sepanjang anggota sebagai lembaran kontinu atau sebagai strip diskrit, yang memiliki lebar dan jarak minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Lembaran dapat diperkuat dengan menerapkan strip FRP pada permukaan bawah (tegangan). Hal ini akan menghasilkan kinerja lentur yang lebih baik, karena ketahanan tarik pelat ditambah dengan kekuatan tarik FRP. Dalam kasus balok dan pelat, keefektifan Penguatan FRP bergantung pada kinerja resin yang dipilih untuk pengikatan. Ini terutama merupakan masalah perkuatan geser menggunakan pengikatan samping atau pembungkus U. Kolom biasanya dibungkus dengan FRP di sekelilingnya, seperti dengan pembungkus tertutup atau lengkap. Ini tidak hanya menghasilkan . dalam ketahanan geser yang lebih tinggi, tetapi lebih penting untuk desain kolom, ini menghasilkan peningkatan kekuatan tekan di bawah pembebanan aksial. Pembungkus FRP bekerja dengan menahan ekspansi lateral kolom, yang dapat meningkatkan pengekangan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan tulangan spiral untuk kolom inti ..

Moulded grating Alas pabrikan tutup kisi kolam sampah pipa drainase parut kisi lubang Fibergrate Adjustable grating Alastinggimponent dirancang untuk mendukung aplikasi kisi yang ditinggikan. Dapat disesuaikan tanpa batas dalam kisaran yang ditentukan, alas standar menaikkan platform kisi dan alas khusus dengan penyangga silang dapat menaikkan lantai di atas ketinggian alas. Penyangga tersedia untuk 1 “, 1-1 / 2” dan 2 . “jaring persegi dalam Fibergrate atau kisi-kisi fiberglass cetakan Chemgrate. Kepala alas ditebar dalam desain” kepala tunggal “dan” kepala empat “yang memfasilitasi pemasangan platform yang ditinggikan dengan cepat, aman, dan ekonomis. • DAPAT DISESUAIKAN – Buat permukaan jalan yang rata pada lantai miring • VERSATILE – Tersedia untuk semua kisi kisi persegi Fibergrate dan Chemgrate • BIAYA EFEKTIF – Biaya pemasangan rendah, mudah dipindahkan ke area lain • RINGAN – Modular, komponen yang dapat disesuaikan ringan dan mengurangi pengangkatan • TAHAN KOROSI – Poliester termoplastik dan vinil ester pultruded tahan terhadap sebagian besar industri aplikasi lantai basah

Grating Alas Mendukung Fiberglass Grating? Grating Pedestal Mendukung Fr Dari waktu ke waktu, kisi FRP perlu didukung di area jalan setapak di mana menggunakan metode penyangga dan pembingkaian tradisional tidak dapat digunakan atau tidak sesuai dengan lingkungan kerja. Area, seperti, Pematang bahan kimia, Platform lantai yang ditinggikan & stasiun kerja, Bahan kimia Ruang Instalasi Dosis Perawatan, Akses jalan setapak anti selip yang ditinggikan di seluruh lantai drainase dan ruang kerja, Kisi-kisi lantai yang ditangguhkan, tangga kabel, pekerjaan pipa tersembunyi dan layanan listrik di bawahnya, Area yang harus tidak konduktif. Penyangga alas FRPP kami yang dapat menaikkan lantai FRP kami . kisi, dan tautan ke pola jaring kisi kami. Panel kisi kami dapat disambungkan, pada satu alas menghilangkan beberapa alas di area yang sama. Alas berbasis lebar dapat dipasang ke lantai jika diperlukan, dan juga untuk bagian atas kisi kami, menggunakan klip penahan 316 s / dtk yang sesuai. Ini memberikan dasar yang sangat kokoh, yang dapat menerima beban tinggi. Tersedia dalam berbagai ketinggian, dan dapat disesuaikan sepenuhnya Untuk mengakomodasi lantai yang tidak rata, kami dapat menyediakan alas yang sesuai dengan aplikasi Anda

Solusi Tangga FRP – Tapak Tangga Tapak tangga fiberglass dan penutup tangga merupakan pelengkap penting untuk instalasi kisi yang dibentuk dan dipultruded. Tapak tahan korosi dan slip ini diproduksi dengan Mendefinisikan nosing yang terlihat dan memberikan pijakan yang aman di lingkungan yang paling menantang. Tapak tangga dan penutup dapat dipasok dengan potongan sesuai ukuran yang ditentukan pelanggan secara tepat atau di panel stok yang mudah dibuat di lapangan.

Penutup tapak tangga adalah cara yang nyaman untuk memberikan pijakan yang kokoh tahan slip untuk tapak yang ada yang secara struktural masih sehat. Penutup tapak tangga dapat dipasang di atas tapak kayu, beton atau logam. Warna standar industri adalah abu-abu tua dengan hidung kuning yang sangat terlihat aman dan abu-abu muda untuk aplikasi arsitektural. Bagian atas grit aluminium oksida integral permukaan memberikan pijakan yang aman untuk keamanan maksimum dan tapak yang sangat tahan lama Diperkuat dengan kaca tenun. Untuk ketahanan dan ketahanan benturan, tapak penutup ini dibuat sesuai pesanan dengan lebar Ketebalan standar adalah berbagai penutup tebal yang tersedia untuk aplikasi tugas berat.Panel panjang standar mudah dipotong sesuai ukuran selama pemasangan, atau tersedia pracut hingga panjang khusus.

Hidung Berpijar: Penutup tapak tangga pelat serat dapat dipesan dengan lapisan berpendar khusus untuk area hidung, yang membuatnya bersinar bahkan setelah sumber cahaya utama dihilangkan. Hidung khusus sangat cocok untuk tangga yang berfungsi sebagai pintu keluar darurat selama pemadaman listrik ., jalur akses luar ruangan di mana pencahayaan diredupkan secara berkala seperti di arena dan ruang konser atau sebagai ukuran keamanan untuk operasi malam hari dalam aplikasi luar ruangan seperti pada kapal penumpang. Lubang khusus ini telah diuji sesuai dengan ISO / TC Kapal dan Teknologi Kelautan – Rendah Lokasi Penerangan pada Kapal Penumpang

Fiberglass Grating> FRP Tread Covers> Tread Grip Beberapa fitur unggulan TreadGrip adalah Dur Kemampuan: TreadGrip adalah komposit anyaman anyaman kaca berkualitas tinggi diresapi dengan resin poliester isophthalic. Penyerapan energi dan fleksibilitas TreadGrip. memastikan umur panjang, bahkan di lingkungan tersibuk. Tahan Slip: Senyawa karbon dan silikon grit ditambahkan di lapisan akhir laminasi memberikan permukaan tahan slip yang luar biasa dan permukaan yang keras. Tahan Korosi: TreadGrip tahan terhadap berbagai macam bahan kimia dan sangat cocok untuk digunakan bahkan di lingkungan yang paling keras. Panduan ketahanan bahan kimia tersedia berdasarkan permintaan. Mudah untuk install: Keserbagunaan TreadGrip memungkinkan untuk diterapkan pada hampir semua permukaan seperti beton, baja atau kayu. Fakta bahwa TreadGrip dipasok sebagai produk jadi berarti dapat langsung berjalan sehingga meminimalkan gangguan.

memasok tapak tangga FRP dalam profil kisi yang dibentuk dan dipultrud. Tersedia dalam sistem resin tahan api isopthalic, vinil ester dan fenolik, untuk menyesuaikan keduanya Tapak tangga FRP yang dibentuk memiliki tepi hidung yang kontras seperti yang disyaratkan oleh Standar Australia agar tangga memiliki warna tepi depan (nosing) yang kontras untuk menaiki dan menuruni tangga sehingga menghasilkan tangga yang lebih aman. Umumnya warna tapak tangga kami adalah: Abu-abu dengan ujung kuning . Warna lain tersedia jika Anda ingin menyesuaikan dengan estetika dan / atau lingkungan.Tersedia dalam panel tapak standar kami atau kami dapat memotong sesuai ukuran, kami menerima permintaan Anda. Tapak standar kami memiliki permukaan atas anti slip grit, tetapi kami juga dapat mensuplai tapak dengan bagian atas cekung yang juga anti selip, tetapi mudah dibersihkan, misalnya untuk industri makanan dan minuman. Tapak kami diamankan ke penyangga sudut di bawahnya menggunakan 316 s / s. Klip penahan tipe M – Anda bisa melihatnya pada cetakan indeks kisi pada halaman “Aksesoris Instalasi”.

Jika Anda memiliki gedung, menjalankan usaha atau mengelola ruang publik yang memiliki tangga maka Anda wajib memastikan bahwa semua orang yang menggunakan tangga aman. Anti Slip Stair Nosing adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa tangga seaman mungkin. Anti Slip Stair Nosing dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan secara dramatis. Tepi terdepan sebuah tangga bisa menjadi licin saat basah dan bahkan tangga bagian dalam dapat menjadi licin saat hujan karena orang-orang melacak air di dalamnya.Dengan Edge Grip FRP Anti Slip Stair Nosing dari Monaco berkualitas tinggi Anda dapat memastikan bahwa tepi depan tangga tidak licin bahkan dalam kondisi terbasah Nomor tangga anti selip ini dapat dipasang di berbagai situasi, termasuk yang berikut ini, ruang publik, area komersial dan industri: Stasiun Kereta Api, Lapangan dan taman umum, Tempat pemerahan susu, Tangga tangki industri, Lokasi industri dan komersial, Sekolah, Ski bidang, Kebakaran lolos, Port rig Minyak Pegangan Tepi FRP Anti Slip Stair Stair Nosing kami hadir dalam panel fiberglass kuat yang telah dibentuk sebelumnya yang sangat tahan lama dan lapisan atas karbon silikon. inish provi des a highly slip resistant surface. We offer two slip resistant surfaces, one light grit made for interior situations and the other heavier grit made for exterior uses. Edge Grip FRP Anti Slip Stair Nosing has a patented featheredge meaning that it can be fitted to virtually every type of step without creating a trip hazard making it the safest all-round Anti Slip Stair Nosing.

Applications of Fibre Glass Grating โรงงานผู้ผลิตเกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำ grating manhole

A cryostat made of fiberglass Fiberglass is an immensely versatile material due to its light weight, inherent strength, weather-resistant finish and variety of surface textures.

The development of fiber-reinforced plastic for commercial use was extensively researched in the 1930s. It was of particular interest to the aviation industry. A means of mass production of glass strands was accidentally discovered in 1932 when a researcher at Owens-Illinois directed a jet of compressed air at a stream of molten glass and p roduced fibers. After Owens merged with the Corning company in 1935, Owens Corning adapted the method to produce its patented “Fiberglas” (one “s”). A suitable resin for combining the “Fiberglas” with a plastic was developed in 1936 by du Pont. The first ancestor of modern polyester resins is Cyanamid’s of 1942. Peroxide curing systems were used by then. During World War II, fiberglass was developed as a replacement for the molded plywood used in aircraft radomes (fiberglass being transparent to microwaves). Its first main civilian application was for the building of boats and sports car bodies, where it gained acceptance in the 1950s. Its use has broadened to the automotive and sport equipment sectors. In production of some products, such as aircraft, carbon fiber is now used instead of fiberglass, which is stronger by volume and weight. Advanced manufacturing techniques such as pre-pregs and fiber rovings extend fiberglass’s applications and the tensile strength possible with fiber-r einforced plastics.

Fiberglass is also used in the telecommunications industry for shrouding antennas, due to its RF permeability and low signal attenuation properties. It may also be used to conceal other equipment where no signal permeability is required, such as equipment cabinets and steel support structures, due to the ease with which it can be molded and painted to blend with existing structures and surfaces. Other uses include sheet-form electrical insulators and structural components commonly found in power-industry products. Because of fiberglass’s light weight and durability, it is often used in protective equipment such as helmets. Many sports use fiberglass protective gear, such as goaltenders’ and catchers’ masks.

Storage tanks

Several large fiberglass tanks at an airport Storage tanks can be made of fiberglass with capacities up to about 300 tonnes. Smaller tanks can be made with chopped strand mat cast over a thermoplastic inner tank which acts as a preform during constr uction. Much more reliable tanks are made using woven mat or filament wound fiber, with the fiber orientation at right angles to the hoop stress imposed in the side wall by the contents. Such tanks tend to be used for chemical storage because the plastic liner (often polypropylene) is resistant to a wide range of corrosive chemicals. Fiberglass is also used for septic tanks.

House building

Glass-reinforced plastics are also used to produce house building components such as roofing laminate, door surrounds, over-door canopies, window canopies and dormers, chimneys, coping systems, and heads with keystones and sills. The material’s reduced weight and easier handling, compared to wood or metal, allows faster installation. Mass-produced fiberglass brick-effect panels can be used in the construction of composite housing, and can include insulation to reduce heat loss.

Fiberglass Grating Structural stair treads Pultruded profiles ladders solid plate stair tread covers nosings hand railings f ittings deck Covered Grating FLANGES cable trays FRP transparent grating hand-lay-up products Trench & duct covers Special grating Grating clips FRP molded grating FRP/GRP walkways anti-slip A slick and moist floor is a significant hazard. Some surfaces like tile and laminate are prone to becoming extremely slippery when moist. Accidents that occur as a result of a misplaced foot can be embarrassing, painful, and very costly. It is always a good idea to have anti-slip floor mats set in place, especially in an area prone to wet conditions. Rubber-Cal’s line of safety flooring mats is an ideal and affordable solution to safeguarding your area from the dangers of moisture while making sure that you and your guests are secure on your feet. A huge part of this safety lies in the rubber material used to make our anti-skid flooring. It enhances traction and inhibits moisture at the same time. Every type of floor, whether it is residential, commercial, or industrial, can benefi t from the prese nce of rubber traction mats. The primary feature about anti-slip floor mats is that they increase the safety of wet areas. Business owners take an interest in rubber non-slip mats because of this reason. Some commercial venues like restaurant kitchens are hazardous areas that see lots of loose liquids getting onto their existing floors. Without any safety flooring in place, the risk of workers slipping and injuring themselves is far greater. In addition to kitchen areas, these mats are ideal to place at entryways when there are wet weather conditions. With rubber anti-slip floor mats placed in such areas, people will experience more security while on their feet. This safety is provided in large part thanks to the rubber material that is used in our traction mats.

 

 

FRP FiberGlass Mould Grating Parut drainase fiberglass Lantai pabrik

 

 

Perlindungan Bahaya Fiberglass

Pekerjaan fiberglass sangat diperlukan karena pekerjaan jenis ini membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana melindungiFiberglass dari debu atau

1.inhalasi serbuk menjadi fiber. Gunakan kain atau masker untuk menyaring udara saat bekerja

 1. Jangan nyalakan kipas angin sampai menyebar. Jika perlu, terbuka terhadap angin
 2. Gunakan selalu sarung tangan saat bekerja, hindari kontak langsung dengan fiberglass
 3. Saat menggiling. Atau pekerjaan poles fiberglass Sebaiknya gunakan kaca mata untuk pelindung dari fiber glass
 4. Jika terpapar sampai gatal. Gunakan tanah liat atau kubus lilin untuk menyentuh area yang gatal. Atau gunakan sabun atau deterjen untuk memutihkan area yang gatal Kemudian gunakan kuas dan semprotkan kuat-kuat atau gunakan air hangat untuk meluaskan pori-pori

Fiberglass

Jenis serat gelas yang digunakan Artikel utama: Serat gelas Komposisi: Jenis serat gelas yang paling umum digunakan dalam fiberglass adalah E- glass, yaitu alumino-borosilikat kaca dengan alkali oksida kurang dari 1% w / w, terutama digunakan untuk plastik yang diperkuat kaca.Jenis kaca lain yang digunakan adalah A-glass (Alkali-lime glass dengan sedikit atau tanpa boron oksida), E -CR-glass (Electrical / Ketahanan Kimia; alumino-kapur silikat dengan kurang dari 1% w / w alkali oksida, dengan ketahanan asam tinggi), C-glass (alkali-lime glass dengan kandungan oksida boron tinggi, digunakan untuk serat stapel kaca dan insulasi), D-glass (kaca borosilikat, dinamai karena konstanta Dielektriknya yang rendah), R-glass (kaca silikat alumino tanpa MgO dan CaO dengan persyaratan mekanis tinggi sebagai Penguatan), dan S-glass (kaca silikat alumino tanpa CaO tetapi dengan kandungan MgO tinggi dengan daya tarik tinggi kekuatan) Penamaan dan penggunaan: silika murni (silikon dioksida), bila didinginkan sebagai sekering. d kuarsa menjadi kaca tanpa titik leleh yang sebenarnya, dapat digunakan sebagai serat kaca untuk fiberglass, tetapi memiliki kekurangan yaitu harus dikerjakan pada suhu yang sangat tinggi. Untuk menurunkan suhu kerja yang diperlukan, bahan lain diperkenalkan sebagai ” bahan fluks “(yaitu, komponen untuk menurunkan titik leleh). Gelas-A biasa (” A “untuk” alkali-lime “) atau gelas kapur soda, dihancurkan dan siap dilebur kembali, seperti yang disebut kaca cullet, adalah jenis kaca pertama yang digunakan untuk fiberglass. E-glass (“E” karena aplikasi kelistrikan awal), bebas alkali, dan merupakan formulasi kaca pertama yang digunakan untuk pembentukan filamen kontinu. Sekarang merupakan sebagian besar produksi fiberglass di dunia , dan juga merupakan konsumen tunggal terbesar mineral boron secara global. Peka terhadap serangan ion klorida dan merupakan pilihan yang buruk untuk aplikasi kelautan. S-glass (“S” untuk “kaku”) digunakan ketika kekuatan tarik (modulus tinggi) penting, dan dengan demikian merupakan komposit epoksi bangunan dan pesawat terbang yang penting (disebut R-glass, “R” untuk “penguatan” di Eropa). C-glass (“C” untuk “ketahanan kimia”) dan T-glass (“T” untuk “insulator termal” —sebuah Amerika Utara . varian C-glass) tahan terhadap serangan kimia, keduanya sering ditemukan pada kelas isolasi dari fiberglass yang ditiup. Ini adalah bahan baku utama yang digunakan dalam cetakan fiberglass. Umumnya, serat kaca diklasifikasikan ke dalam jenis yang berbeda sesuai dengan sifat berikut:

 1. Gelas tipe A (Alkali) digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap bahan kimia alkali
 2. Gelas tipe C (Kimia) digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan kimia. Yaitu bersifat asam dan korosif.
 3. Kaca tipe E (Elektrikal digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan dan isolasi listrik yang baik.
 4. Kaca tipe S (Kekuatan Tinggi) digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan beban lebih tinggi daripada kaca Tipe E.

Serat kaca dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

 1. Matras untaian cincang, serat fiber glass pendek, panjang kurang lebih 1-2 inchi, ditaburkan pada tempelan yang tersebar dengan ikatan lem (binder), ada dua jenis:
 • Jenis emultion datar, kencang lembaran cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan kehalusan konstan. Tidak bergerak
 • Bedak adalah lembaran serat anyaman yang longgar. Cocok untuk pekerjaan yang perlu memasuki ceruk Ada banyak sudut dan ceruk. Ukuran disebut dengan berat per meter persegi, ada ukuran 100, 200, 300, 450, 600 dan 900 gram / meter persegi. Digunakan untukumum

aplikasi fiberglass2. Woven roving adalah fiber glass pendek yang dianyam menjadi anyaman mesh dengan ukuran 400, 600, 800, 900, 1.000 dan 1.200 gram / meter persegi. Perkuat lebih tinggi Searah serat kaca (2 arah)

 1. Kain kaca, serat kaca tenun, serat seperti benang dianyam menjadi kain padat, ukuran 30, 60, 90, 100, 160, 200 dan 300 g / meter persegi. Membantu untuk mendapatkan kekuatan dengan baik. Mampu mengerjakan benda kerja yang tipis dan ringan Digunakan untuk memperkuat tepi benda kerja Dan permukaan atas dan bawah dari pekerjaan
 2. Alas jahitan, tikar untai cincang, dijahit dengan serat poliester. Saat mulai digunakan, fiberglass tidak akan bergerak. Membuat benda kerja yang kuat dan berdaya lengkap ukuran 300, 450, 600 dan 900 g / meter persegi
 3. Permukaan Fiberglass (Surfacing mat) adalah potongan tipis serat kaca seperti kertas tissue. Ukuran, berat 20 30 50 g / meter persegi. Membantu memperkuat daya rekat lapisan lapisan gel. Dan mengurangi jumlah gelembung udara dari lapisan lapisan gel dengan serat kaca
 4. Pita kaca adalah pita serat, dijalin menjadi potongan 2 inci, lebar 3 inci, 4 inci, digunakan untuk menghubungkan sambungan antar serat kaca seprai. Dan penguat bagian pinggir benda kerja
 5. Benang Fiberglass (Roving) adalah serat kaca yang panjang diseluruh gulungan. Disebut dengan berat / panjang 1 km, misalnya TEX1200 = panjang 1 km, berat 1 kg, ukuran yang populer digunakan 1200 2200 2400 4800 dll. Dibagi dengan karakteristik pemakaian sebagai berikut
 • Spray (spray up roving) digunakan dengan mesin spray. Fiber glass yang biasa digunakan nomor 2400
 • Filament roving digunakan untuk pembungkus pipa, pembuatan tangki air dan pembungkus, biasa digunakan1100 2200 2400 4800

nomor 600800• Jenis tarik (pultrution roving) digunakan dalam proses produksi long pull, yang biasa digunakan nomor 2400 4800

 • SMC (sheet moulding compound) digunakan untuk membuat SMC sheet, biasa digunakan nomor 2400
 • Jenis PANEL (corrugated sheet) digunakan untuk membuat atap bening, biasa digunakan nomor 2400
 1. Short fiber glass (Chopped strand) adalah short fiber glass fiber. Ukuran, panjang garis 3 6 9 12 mm, digunakan untuk menambah kekuatan benda kerja
 2. Serbuk gelas adalah serbuk fiber gelas berwarna putih. Digunakan untuk meningkatkan kekuatan Mencegah goresan dan guncangan pada permukaan kerja
 3. Serat kaca alas searah diatur dalam baris yang sama di seluruh bagian. Benang ini dijahit bersama dengan benang poliester, ada 2 jenis susunan untaian: longitudinal dan diagonal. Kapasitas beban tinggi dan daya longitudinal dari serat kaca. Dengan cara apapun

 

www.facebook.com/weChancoN

 

Resin poliester

Ini adalah sejenis plastik cair. Tampak kental seperti oli mesin. Bau yang menyengat mengeras dengan panas tinggi. Merupakan jenis zat yang mudah terbakar Memiliki tingkat penyusutan 2-8% setelah set lengkap. Resin dapat dicetak menjadi berbagai macam aplikasi. Resin untuk pengecoran pekerjaan umum, pengecoran biksu, pengecoran suvenir Casting boneka, dll. Resin untuk pengecoran fiberglass Dan resin untuk pekerjaan pelapisan seperti pelapisan bingkai sains Saat melakukan casting Resin mengeluarkan bau kimiawi yang memiliki bau menyengat. Oleh karena itu, tempat kerja harus berventilasi baik. Sebaiknya tidak bekerja di tempat yang ruangannya kokoh. Dan tidak ada aliran udara atau ventilasi yang cukup.

Resin diklasifikasikan menurut tingkat sifatnya:

 1. Jenis orto-ftalat adalah jenis yang umum digunakan
 2. Jenis isophthalic adalah jenis tahan asam-basa
 3. Jenis bisphenol adalah jenis tahan asam – alkali tingkat

tinggi 4. Klorendik type acid – basehigh grade

 1. vinyl ester tahan asam – basa yang sangat kuat, nomor dua setelah resin epoxy yang memenuhi syarat

sebagai resin ekstrak daging menjadi 2 jenis:

 1. Nonpromote the race Resin yang belum tercampur dengan katalis. Sifat resin akan menjadi minyak yang kental seperti minyak. Memiliki warna bening kekuningan Puncaknya adalah umur simpan 3 bulan (untuk Thailand yang panas dan lembab sebaiknya digunakan dalam waktu 1 bulan karena saat memasuki bulan ke-2 dan ke-3 Resin akan mulai memiliki viskositas yang lebih tebal), dan lebih banyak lagi formulasi dapat diterapkan. Untuk menyesuaikan dengan berbagai bentuk pekerjaan Resin polyester non promosional type
 2. promosional adalah jenis resin yang dicampur katalis, sifat resinnya adalah slurry seperti oli mesin. Tetapi fuchsia berwarna pink karena merupakan resin yang telah dicampur dengan katalis Saat digunakan, tinggal tambahkan akseleratornya. Untuk resin warna, beberapa produsen mungkin menggunakan akselerator berbeda, jadi beberapa resin dengan air seperti cincau memiliki warna yang lebih gelap. Dan untuk tipe yang digunakan dengan clear casting, resin akan memiliki warna Biru terang kebiruan Keuntungannya adalah mudah digunakan dan lancar tanpa kesulitan, tetapi kerugiannya adalah memiliki umur simpan yang pendek. Umur simpan tidak lebih dari 2 bulan dalam penggunaan sebenarnya harus digunakan dalam 1 bulan

www.facebook.com/GratingThai

Sifat resin poliester

Resin adalah plastik cor denganfisik, listrik dan kimia

sifat. Memiliki sifat keras, bening, mengkilat, tahan terhadap suhu tinggi lebih baik dari pada plastik termoplastik (termoplastik), tetapi lebih sedikit dari logam. Saat diperkuat dengan serat kaca Akan mendapatkan lebih banyak kekuatan, bobot ringan, ketangguhan kuat, tidak rapuh, sifat listrik Resin memiliki sifat kelistrikan yang lengkap. Dapat digunakan sebagai isolator (isolator)

Karakteristik penggunaan resin poliester.

Resin dapat digunakan dalam banyak aplikasi. Namun terbagi menjadi 3 kelompok besar yang biasa digunakan di rumah kita, diantaranya:

 1. Pengecoran (pengecoran), seperti pengecoran gambar Buddha, pengecoran hadiah, pengecoran kancing, pengecoran kaca artifisial, dll.
 2. Pelapisan (laminate), seperti pekerjaan pelapisan Science frame
 3. Kelompok kerja pencetakan seperti fabrikasi fiberglass atau FRP (plastik penguat fiberglass), plastik yang diperkuat serat gelas.

Solidifikasi resin

Resin poliester dapat diawetkan dengan beberapa cara:

 1. Dengan menggunakan katalis ataupengeras + panas

zat2. dengan menggunakan katalis atau zat pengeras + katalis. promosikan / akselerator Pada suhu kamar

 1. Menggunakan sinar ultraviolet
 2. Menggunakan elektron
 3. Menggunakan sinar matahari
 4. Menggunakan panas

Secara umum pemadatan resin dibagi menjadi dua periode: 1. Waktu gel adalah periode setelah katalis ditambahkan hingga resin menggumpal. Tahap 2. Waktu pengerasan adalah periode saat resin benar-benar sembuh dan periode saat resin dikoagulasi. katalis ditambahkan Resin mendingin setelah dipanaskan selama reaksi.

Unsur-unsur yang mempengaruhi pengerasan resin

 1. Pada suhu tinggi, resin mengeras lebih cepat dari suhu rendah
 2. Akselerator dalam jumlah besar dan akselerator mengeras lebih cepat dari jumlah kecil
 3. Kelembaban atau air Kelembaban tinggi, koagulasi resin melambat. Permukaan kerja kabur. Normalnya, kadar air dalam resin tidak boleh melebihi 0,05%
 4. Kadar oksigen. Oksigen adalah antibeku resin. Jika kandungan oksigennya tinggi Seperti mengaduk resin dalam waktu lama, pemadatan resin akan melambat. Dan oksigen sangat berguna dalam memperpanjang umur simpan resin. Jika mulai menyimpan resin lebih lama Harus menghasilkan oksigen di dalam tangki. Atau mengintip dengan memutar laras ke depan dan ke belakang Untuk memungkinkan resin di dalam bergerak Akan menghasilkan oksigen Dan akan menyebabkan resin memiliki umur simpan yang sedikit lebih lama

https://www.youtube.com/user/mktchancon/videos

 

Bahan sintetis inovatif

 1. Plastik (Plastik) 2. Komposit (Komposit) 3. Kevlar “Kevlar” 4. Serat Karbon (Serat Karbon) 5. Busa poliuretan. (Busa Poliuretan) 6. ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) 7. Plastik Polypropylene (PP)
 2. Apa itu plastik? (Pabrik pabrikan kisi tutup kolam, penutup pipa, parut saluran, lubang kisi kisi)

plastik adalah sejenis bahan sintetis. Yang memiliki arti yang sangat luas (Seperti kata hidup Plastik adalah bahan sintetis yang dikenal umat manusia selama lebih dari 130 tahun dan digunakan sebagai pengganti logam, kayu atau bahan alami lainnya seperti tekstil, perahu dan bahan pengemas. Termasuk banyak peralatan dan perkakas lainnya Plastik adalah bahan yang mensintesis bahan mentah yang berasal dari alam seperti minyak bumi. Untuk memisahkan menjadi senyawa Banyak macam yang murni Saat mengambil setiap senyawa Jenis reaksi tersebut akan menghasilkan “plastik”, plastik yang terbentuk dari senyawa yang berbeda akan memiliki sifat yang berbeda pula.

Jenis plastik

 1. Termoplastik (Plastik lunak) Plastik lunak

, saat dipanaskan, akan melunak, meleleh. Dan saat mendingin, menjadi kaku Plastik ini dapat disatukan kembali dan digunakan kembali. Oleh karena itu, skrap atau barang bekas yang terbuat dari jenis plastik ini dapat dihancurkan dan digunakan kembali, seperti polietelen, polipropilen, polivinil klorida. (Polivinil Klorida), dll.

2.keras termoseting ()

Plastikplastik kerasjika dipanaskan dan tidak melunak. Tapi akan hangus Produk plastik semacam ini. Saat diekstrusi atau dicampur untuk digunakan, itu tidak dapat dilebur lagi. Oleh karena itu, skrap atau barang bekas itulah yang akan membuat jenis plastik ini. Oleh karena itu tidak dapat dihancurkan dan digunakan kembali Akibat pemadatan menyebabkan plastik mengalami perubahan kimiawi Plastik ini terbuat dari plastik yang lembut. Dengan menambahkan katalis yang disebut Hardener ke plastik lunak. Akan segera mengeras daging Memiliki kekuatan yang relatif tinggi, seperti melamine, formaldehyde (Melamine Formaldehyde), phenolic (Phenolic), polyester (Polyester) dikenal juga dengan polyester berupa produk fiberglass. Polyurethane (Urethane) E-Fox (Epoxy)

 1. Apa itu Composite (Composite)

Composite adalah sebutan untuk suatu produk yang mengandung suatu material. Dua atau lebih Berkumpul atau berkolaborasi Untuk menggunakan sifat yang menonjol dari setiap bahan Contoh material komposit Yang jelas dipahami adalah ban, yang terdiri dari dua bahan utama: karet dan kawat baja. Dengan menggunakan sifat-sifat kekuatan baja dan elastisitas karet untuk kelembutannya Yang tidak bisa digunakan dengan cara apapun Atau, tapi kurang bagus, misalnya kalau pakai besi saja tidak akan empuk. Atau gunakan hanya karet, itu akan memiliki berat yang banyak Dan tidak kuat Beton bertulang adalah contoh lain dari sifat-sifatnya yang luar biasa. Beton dalam hal kuat tekan dan biaya rendah, tahan lama, mudah ditemukan, dengan baja yang luar biasa, baik tekan maupun tarik, tapi harganya Sangat berguna karena mudah berkarat

Banyak orang mengenal fiberglass. Baik itu bahan komposit atau plastik yang diperkuat Seperti plastik yang diperkuat serat (plastik yang diperkuat serat, FRP) atau plastik yang diperkuat kaca (glass-reinforced plastic, GRP), tetapi sebenarnya fiberglass adalah serat kaca yang dipintal menjadi garis halus tipis. Untuk digunakan sebagai bahan penguat pada berbagai jenis polimer. Termasuk resin plastik yang bisa dicetak menjadi produk seperti atap truk pikap, bak mandi, perahu, suku cadang pesawat kecil. Tangki air besar Suku cadang mobil balap, dll, karena serat kaca memiliki sifat kekuatan Kekuatan tarik tinggi, tidak pernah karat dan tahan korosi.

Selain itu, serat kaca memiliki sifat isolasi yang baik dan cocok untuk isolasi pada kompor, lemari es atau bahan bangunan

 1. Kevlar “Kevlar”

adalah jenis serat aramid yang ditemukan oleh Stephanie Kwolek, sebuah perusahaan DuPont pada tahun tersebut. 1971 (1971) dengan sintesis Berdasarkan aksi kondensasi terephthaloylchloride (TPC) acid chloride (TPC) dan p-phenylene diamine (PDA), serat Kevlar sering digunakan dalam aplikasi industri. Dalam kasus serat panjang, Kevlar digunakan untuk membuat kanvas, ban, pipa dan ikat pinggang di industri industri.Kevlar 29 juga dalam bentuk serat panjang yang digunakan untuk membuat kabel, parasut, dan pita penguat Kevlar. LAR 49 di berupa helai lembaran panjang dan pendek. Terutama digunakan di bidang plastik yang diperkuat serat, dirgantara, lambung dan aplikasi konstruksi terkait. Ini memiliki ketahanan yang baik terhadap suhu tinggi. Dan unggul dalam kekuatan Yang mampu menahan panas hingga 427 derajat Celcius, 7 kali lebih tahan dari baja, namun tidak tahan terhadap abrasi Dan tidak fleksibel Rapuh Jika dibengkokkan dengan kuat

 1. Serat Karbon

diklasifikasikan sebagai komposit. Dan sifat-sifatnya berubah sesuai dengan sifat produksi Struktur dasar dicirikan oleh serat tunggal yang sangat kecil. Kekuatan seratnya sangat tinggi. Lebih tinggi dari logam dengan berat yang sama Ketika serat karbon disejajarkan serat dalam arah yang sama. Menggunakan resin epoksi sebagai pengikat Anda akan mendapatkan bahan yang terlihat seperti papan yang bisa kita robek di duri kayu. Tetapi tidak dapat mengganggu garis web Untuk menggunakan serat karbon perlu ditenun sedemikian rupa sehingga serat tersebut disilang atau disilangkan seperti papan triplek. Sehingga memungkinkan untuk mempertahankan garis kekuatan yang kuat Oleh karena itu, desain harus sesuai dengan sifat penggunaan dan garis beban penting. Untuk adopsi serat karbon Produksi harus memperhitungkan sifat penggunaannya penting. Kekuatan bahan serat karbon, seperti tabung dan cakram, lebih kuat dari logam. Oleh karena itu, logam ini dapat dibuat lebih ringan namun tetap lebih kuat dari logam dengan ukuran yang sama. Masa pakai serat karbon sangat tahan lama. Kekuatan atau keawetan serat karbon ini antara lain karena adanya resin epoxy yang merupakan pengikat antar serat dan antar lapisan

 1. Busa poliuretan. (Polyurethane Foam)

adalah jenis thermosetting plastik cair. (Thermosetting) yang biasa digunakan dalam pekerjaan artifisial, seperti imitasi kayu artifisial. (Ukuran manik-manik busa sangat kecil) untuk bemper mobil. Komponen interior seperti roda kemudi dan panel konsol, prostetik dan penguatan cetakan (manik-manik busa yang lebih besar), serta isolator penyimpanan dingin. Ada dua jenis cairan,

tipe 1 berwarna kekuningan seperti resin poliester disebut white foam atau poliol,

tipe 2 hampir coklat terbakar, disebut foam black atau diI. Socyanate (diisocyanate)

Polyurethane adalah sekelompok polimer. Banyak digunakan karena Ini adalah bahan elastis Bahan lembut sampai kuat Dan poliuretan ringan dibagi menjadi tiga kelompok:

– Busa poliuretan fleksibel (busa poliuretan fleksibel)busa

-poliuretan kaku poliuretan (busa poliuretan kaku)

– elektronik. Lastomer (elastomer poliuretan)

 1. ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)

ABS rendah plastik rekayasa biaya yang mudah untuk mesin dan fabrikasi. ABS adalah bahan yang ideal untuk aplikasi struktural ketika ketahanan benturan, kekuatan, dan kekakuan diperlukan. Ini banyak digunakan untuk pemesinan prototipe pra-produksi karena memiliki stabilitas dimensi yang sangat baik dan mudah untuk cat dan lem. ABS alami (krem) dan ABS hitam memenuhi standar FDA untuk digunakan dalam aplikasi pemrosesan makanan. Informasi sifat fisik berikut didasarkan pada nilai umum resin akrilonitril-butadiena-stirena dasar.

ABS adalah terpolimer yang dibuat oleh polimerisasi stirena dan akrilonitril dengan adanya polibutadiena. Proporsi dapat bervariasi dari 15 hingga 35% akrilonitril, 5 hingga 30% butadiena dan 40 hingga 60% stirena. Hasilnya adalah rantai panjang polibutadiena berselang-seling dengan rantai poli yang lebih pendek (stirena-ko-akrilonitril). Kelompok nitril dari rantai tetangga, bersifat polar, menarik satu sama lain dan mengikat rantai bersama-sama, membuat ABS lebih kuat dari polistiren murni. memberikan permukaan plastik yang mengkilap dan kedap. Polibutadiena, zat karet, memberikan ketangguhan bahkan pada suhu rendah. Untuk sebagian besar aplikasi, ABS dapat digunakan antara -20 dan 80 C (-4 dan 176 F) sebagai sifat mekaniknya bervariasi dengan suhu. Sifat ini diciptakan oleh pengerasan karet, di mana partikel halus elastomer didistribusikan ke seluruh matriks kaku.

Sifat mekanis yang paling penting dari ABS adalah ketahanan benturan dan ketangguhan. Berbagai modifikasi dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan benturan, ketangguhan , dan tahan panas. Resistensi benturan dapat diperkuat dengan meningkatkan proporsi polibutadiena dalam kaitannya dengan stirena dan juga akrilonitril, meskipun hal ini menyebabkan Perubahan sifat lain Resistansi benturan tidak turun dengan cepat pada suhu yang lebih rendah Stabilitas di bawah beban sangat baik dengan beban terbatas. Jadi, dengan mengubah proporsi komponennya, ABS dapat dibuat di kelas yang berbeda. Dua kategori utama bisa jadi ABS untuk ekstrusi dan ABS untuk cetakan injeksi, kemudian tahan benturan tinggi dan sedang. Umumnya ABS akan memiliki karakteristik yang berguna dalam kisaran suhu dari? 20 hingga 80 C (? 4 hingga 176 F). Bata lego terbuat dari ABS.

Sifat akhir akan sampai batas tertentu dipengaruhi oleh kondisi di mana bahan diproses menjadi produk akhir. Sebagai contoh, pencetakan pada suhu tinggi meningkatkan kilap dan ketahanan panas produk sedangkan ketahanan benturan dan kekuatan tertinggi diperoleh dengan pencetakan pada suhu rendah Serat (biasanya serat kaca) dan aditif dapat dicampur dalam pelet resin untuk membuat produk akhir kuat dan meningkatkan rentang operasi hingga setinggi 80 C (176 F). Bisa juga ditambahkan gments, karena warna asli bahan bakunya adalah tembus pandang dari ivory menjadi putih. Karakteristik penuaan polimer sebagian besar dipengaruhi oleh kandungan polibutadiena, dan merupakan hal yang normal untuk memasukkan antioksidan dalam komposisinya. Faktor lain termasuk paparan sinar ultraviolet radiasi, yang aditifnya juga tersedia untuk melindungi.

Polimer ABS tahan terhadap asam air, alkali, asam klorida pekat dan asam fosfat, alkohol dan minyak hewani, nabati dan mineral, tetapi mereka membengkak oleh asam asetat glasial, karbon tetraklorida dan aromatik . hidrokarbon dan diserang oleh asam sulfat dan nitrat pekat. Mereka larut dalam ester, keton, etilen diklorida dan aseton. Meskipun plastik ABS sebagian besar digunakan untuk keperluan mekanis, mereka juga memiliki sifat listrik yang cukup konstan dalam rentang yang luas frekuensi … Sifat-sifat ini sedikit dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban atmosfer dalam operasi yang dapat diterima kisaran suhu yang bervariasi..

ABS mudah terbakar jika terkena suhu tinggi, seperti suhu api di kayuABS akan meleleh dan kemudian mendidih, di mana uapnya meledak menjadi api yang sangat panas. Karena ABS murni tidak mengandung halogen, pembakarannya biasanya tidak menghasilkan polutan organik yang persisten, dan produk paling beracun dari pembakaran atau pirolisisnya adalah karbon monoksida dan hidrogen sianida. ABS juga rusak oleh sinar matahari. Hal ini menyebabkan penarikan mobil paling luas dan mahal di AS . sejarah karena degradasi tombol pelepas sabuk pengaman.

ABS dapat didaur ulang, meskipun tidak diterima oleh semua fasilitas daur ulang. Produksi

ABS berasal dari akrilonitril, butadiena, dan stirena. Akrilonitril adalah monomer sintetis yang diproduksi dari propilen dan amonia; butadiene adalah hidrokarbon minyak bumi yang diperoleh dari fraksi C4 dari perengkahan uap; monomer stirena dibuat dengan dehidrogenasi etil benzena – hidrokarbon yang diperoleh di re. ion ct dari etilen dan benzena.

ABS menggabungkan kekuatan dan kekakuan polimer akrilonitril dan stirena dengan ketangguhan karet polibutadiena. Meskipun biaya produksi ABS kira-kira dua kali lipat biaya produksi polistiren, ABS dianggap lebih unggul karena kekerasannya, kilapnya ., ketangguhan, dan sifat isolasi listrik

 1. Plastik Polypropylene (PP)

Apa itu Polypropylene (PP), dan Untuk Apa Digunakan?

Polypropylene (PP) adalah “polimer adisi” termoplastik yang terbuat dari kombinasi monomer propilena. dalam berbagai aplikasi untuk memasukkan kemasan untuk produk konsumen, komponen plastik untuk berbagai industri termasuk industri otomotif, perangkat khusus seperti engsel hidup, dan tekstil. Polypropylene pertama kali dipolimerisasi pada tahun 1951 oleh sepasang ilmuwan perminyakan Phillips bernama Paul Hogan dan Robert. Banks dan kemudian oleh ilmuwan Italia dan Jerman Natta dan Rehn. Ini menjadi terkenal dengan sangat cepat, karena produksi komersial dimulai hampir tiga tahun. Setelah ahli kimia, Profesor Giulio Natta, pertama kali mempolimerisasikannya. Natta menyempurnakan dan mensintesis resin polipropilen pertama di Spanyol pada tahun 1954, dan kemampuan polipropilen untuk mengkristal menciptakan banyak kegembiraan. Pada tahun 1957, popularitasnya telah meledak dan tersebar luas secara komersial produksi dimulai di seluruh Eropa. Saat ini, plastik ini adalah salah satu plastik yang paling umum diproduksi di dunia. Prototipe Engsel Hidup Engsel Potong CNC Tutup Pelindung Anak, Prototipe Engsel Hidup Engsel Potong CNC Tutup Pelindung Anak dengan Mekanisme Kreatif

Menurut beberapa laporan, permintaan global saat ini . untuk bahan tersebut menghasilkan pasar tahunan sekitar 45 juta metrik ton dan diperkirakan permintaan akan meningkat menjadi sekitar 62 juta metrik ton pada tahun 2020. Pengguna akhir utama polypropylene adalah industri pengemasan, yang mengkonsumsi sekitar 30% dari total, diikuti oleh listrik dan manufaktur peralatan, yang masing-masing menggunakan sekitar 13% Peralatan rumah tangga dan industri otomotif keduanya c ons ume 10% masing-masing dan bahan konstruksi mengikuti dengan 5% pasar. Aplikasi lain bersama-sama membentuk sisa konsumsi polypropylene global.

Polypropylene memiliki permukaan yang relatif licin yang dapat memungkinkan pengganti plastik seperti Acetal (POM) di . aplikasi gesekan rendah seperti roda gigi atau untuk digunakan sebagai titik kontak furnitur. Mungkin aspek negatif dari kualitas ini adalah sulitnya merekatkan Polypropylene ke permukaan lain (yaitu tidak melekat dengan baik ke perekat tertentu yang bekerja dengan baik dengan yang lain. plastik dan kadang-kadang harus dilas jika diperlukan pembentukan sambungan). Meskipun polypropylene licin pada tingkat molekuler, polipropilen memiliki koefisien gesekan yang relatif tinggi – itulah sebabnya asetal, nilon, atau PTFE akan digunakan sebagai gantinya Polypropylene juga memiliki kepadatan yang rendah dibandingkan dengan plastik umum lainnya yang berarti penghematan berat untuk produsen dan distributor bagian Polypropylene cetakan injeksi. Cept ion al r esistance pada suhu kamar ke pelarut organik seperti lemak tetapi dapat mengalami oksidasi pada suhu yang lebih tinggi (masalah potensial selama pencetakan injeksi).

Salah satu manfaat utama Polypropylene adalah dapat diproduksi (baik melalui CNC atau injection molding , thermoforming, atau crimping) ke dalam engsel hidup. Engsel hidup adalah potongan plastik yang sangat tipis yang membengkok tanpa putus (bahkan dalam rentang gerakan ekstrim mendekati 360 derajat). Engsel ini tidak terlalu berguna untuk aplikasi struktural seperti menahan pintu yang berat tetapi sangat berguna untuk aplikasi yang tidak menahan beban seperti tutup pada botol kecap atau sampo. Polypropylene secara unik mahir untuk engsel hidup karena tidak pecah saat ditekuk berulang kali. Salah satu keuntungan lainnya adalah polypropylene dapat menjadi mesin CNC untuk termasuk engsel hidup yang memungkinkan pengembangan prototipe lebih cepat dan lebih murah daripada metode pembuatan prototipe lainnya. Mekanisme Kreatif itu unik dalam kemampuan untuk menghidupkan engsel mesin dari sepotong polypropylene.

Keuntungan lain dari Polypropylene adalah dapat dengan mudah dikopolimerisasi (pada dasarnya digabungkan menjadi plastik komposit) dengan polimer lain seperti polietilen. Kopolimerisasi mengubah sifat material secara signifikan, memungkinkan untuk aplikasi teknik yang lebih kuat daripada yang dimungkinkan dengan polipropilen murni (lebih merupakan plastik komoditas sendiri).

Karakteristik yang disebutkan di atas dan di bawah berarti bahwa polipropilen digunakan dalam berbagai aplikasi: pelat aman pencuci piring, baki, cangkir, dll, buram hingga -pergi wadah, dan banyak mainan

 

 

Kisi-kisi Kualitas Plastik PP Lantai pabrik Dirancang untuk digunakan dalam pekerjaan berkebun, rendam dalam air dan tidak berkarat.

 

Apa Karakteristik Polypropylene? Grating manhole

Beberapa sifat terpenting polypropylene adalah:

Resistensi Kimia: Basa dan asam encer tidak mudah bereaksi dengan polypropylene, yang menjadikannya pilihan yang baik untuk wadah berisi cairan seperti itu, seperti bahan pembersih, produk pertolongan pertama, dan

Lebih Elastisitas dan Ketangguhan: Polypropylene akan bekerja dengan elastisitas pada rentang defleksi tertentu (seperti semua bahan), tetapi juga akan mengalami deformasi plastis pada awal proses deformasi, sehingga umumnya dianggap sebagai bahan yang “tangguh”. adalah istilah teknik yang didefinisikan sebagai kemampuan material untuk berubah bentuk (secara plastis, tidak elastis) tanpa putus ..

Ketahanan Kelelahan: Polypropylene mempertahankan bentuknya setelah banyak torsi, tekukan, dan / atau pelenturan. Properti ini sangat berharga untuk pembuatan engsel hidup

Isolasi: polypropylene memiliki daya tahan yang sangat tinggi terhadap listrik dan sangat berguna untuk komponen elektronik

Transm issivitas: Meskipun Polypropylene dapat dibuat transparan, biasanya diproduksi menjadi berwarna buram secara alami. Polypropylene dapat digunakan untuk aplikasi di mana beberapa transfer cahaya penting atau di tempat yang memiliki nilai estetika. Jika transmisivitas tinggi diinginkan maka plastik seperti Akrilik . atau Polycarbonate adalah pilihan yang lebih baik.

Polypropylene diklasifikasikan sebagai bahan “termoplastik” (sebagai lawan dari “termoset”) yang berkaitan dengan cara plastik merespons panas. Bahan termoplastik menjadi cair pada titik lelehnya (kira-kira 130 derajat Celcius dalam kasus polipropilena). Atribut utama yang berguna tentang termoplastik adalah bahwa termoplastik dapat dipanaskan hingga titik lelehnya, didinginkan, dan dipanaskan kembali tanpa degradasi yang signifikan. Alih-alih dibakar, termoplastik seperti polipropilena mencair, yang memungkinkan termoplastik mudah dibentuk dengan injeksi dan kemudian didaur ulang. Sebaliknya, plastik termoset hanya dapat dipanaskan sekali (biasanya selama proses pencetakan injeksi). e ss). Pemanasan pertama menyebabkan bahan termoset mengeras (mirip dengan epoksi 2 bagian) sehingga terjadi perubahan kimiawi yang tidak dapat dibalik. Jika Anda mencoba memanaskan plastik termoset ke suhu tinggi untuk kedua kalinya, plastik tersebut hanya akan terbakar Karakteristik ini membuat bahan termoset tidak layak untuk didaur ulang

 

Referensi Proyek Selengkapnya …..