8.Egg Crate Grille Diffuser Divider ตะแกรงฝ้าเพดานกั้นช่องแสงบังไฟ แผ่นปิดฝ้าระบายอากาศเก็บซ่อนงานระบบประปาไฟฟ้า

 

ตะแกรงฝ้าเพดานกั้นช่องแสงบังไฟ Egg Crate Grille Divider

ตะแกรงฝ้าเพดาน แผ่นปิดฝ้าระบายอากาศเก็บซ่อนงานระบบประปาไฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม

#EggCrate #Grilles #LightingScreen #Diffuser #EggCrateGrilleDiffuser #DividerLighting #AquariumPanel #เอ๊จเครท #แผ่นฝ้าผนังเพดานแบบตะแกรง #ตะแกรงกั้นช่องแสง #แผ่นฝ้าบังไฟกรองลม #แผ่นฝ้าระบายอากาศ #แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร #แผงฉากแผ่นฝ้าเพดาน #ผนังม่าน #ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม #แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ

        ใช้สำหรับสร้างเป็นแผงตะแกรงเพื่อกั้นช่องไฟกรองแสงจากหลอดแอลอีดี/ฟลูออเรสเซนต์ (Led/Fluorescent) ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้าประดับอาคาร แผงกั้นบังไฟตกแต่งตู้โชว์สินค้า ใช้ทดแทนฝ้าเพดานอลูมิเนียมระบายอากาศ ใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม ทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง กบ ซาลาแมนเดอร์

 

EggCrateScreen ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลม ระบายอากาศ แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร

ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลม ระบายอากาศ แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร EggCrateScreen

 

ตะแกรงฝ้าเพดานกั้นช่องแสงบังไฟ Egg Crate Grille Divider

Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel, Abstract Plastic material board, Egg crate grille with filter, HVAC air return/Double deflection grille, Plastic LED Lighting Diffusers, Filter Media Grids Egg Crate Pond Marine Aquarium , DIY Egg crate Aquarium Cover, Air Ventilation Light Louver for suspended ceiling white plastic Egg crate, Air vector Acrylic Grid Louver : new design supplying ventilation egg crate grilling แผงตะแกรงกั้นช่องไฟกรองแสง ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้า ตกแต่งประดับอาคาร

ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลม ระบายอากาศ แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร EggCrateGrillesScreen

ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟระบายอากาศ EggCrategrilleScreen  แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร

EggCrategrilleScreen แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟระบายอากาศ

EggCrate grilleScreen ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟระบายอากาศ แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร

ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟระบายอากาศ EggCrate grilleScreen แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร  แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร EggCrate Screengrille ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟระบายอากาศ

 


 

ตะแกรงฝ้าเพดานกั้นช่องแสงบังไฟ
Egg Crate Grille Divider
White Polystyrene Egg crate for air returns and venting

Injection molded 1/2″ Thick x 1/2″ x 1/2″ square cell eggcrate louver has a unique interlocking edge design so it can be butted together to form an almost seamless continuous joint.

Nonparabolic plastic louvers are a very economical solution to many lighting and luminous ceiling applications. These louvers are molded in polystyrene or acrylic materials. The white panels are translucent and provide uniform illumination throughout the entire surface. Open cell design allows the light to be transmitted to the working area while reducing glare; in addition, this louver allows nearly unobstructed air movement which will increase the bulb and ballast longevity through more efficient heat dissipation. The egg crate louver is approved by UL for use under sprinkler systems and can be used in lighting fixture or luminous ceiling applications. The egg crate product is an efficient and economical light control device which will reduce glare and provide effective lighting.

EggCrateScreen ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลม ระบายอากาศ แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร

 

ตะแกรงฝ้าเพดานกั้นช่องแสงบังไฟ Egg Crate Grille Divider Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม


ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร EggCrateScreen Grilles

วัสดุเป็นพลาสติก ABS ใช้ตกแต่งได้ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร ลักษณะเป็นแผ่นตะแกรงบังตาที่มีมิติ ถูกออกแบบให้ดูสบายตา รู้สึกโปร่ง มีนำ้ หนักเบา ติดตัง้ ง่ายสะดวกรวดเร็ว แข็งแรงคงทน เพื่อคุณค่าและความสวยงาม ทำให้อาคารลำ้ สมัยมีนวัตกรรม รูปแบบตามมาตรฐาน ถูก พัฒนารูปแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการในงานตกแต่งกับอาคารสมัยใหม่ ในสไตล์โมเดิร์น ซงึ่ มีการติดตัง้ ในลักษณะแบบแนวตรง ทัง้ นียั้งสามารถประยุกต์ใช้ติดตัง้ เป็นฝ้าเพดาน ผนังม่านกรองแสง กรองลม ได้ อาคารโดยทั่วไปแล้วมักใช้ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม (CELL CELLING) ทำเป็นฝ้าเพดาน ภายในอาคารซงึ่ นอกจากจะสร้างความสง่าแปลกตาลำ้ สมัยแล้ว ฝ้าตะแกรงแบบนี ้ยังสามารถแก้ปัญหาความเรียบ ภายในอาคารให้เกิดลวดลายและจังหวะของเส้นสายที่ต่อประสานกันอย่างเหมาะสม ฝ้าเพดานแบบตะแกรงมีความ แข็งแรงทนทานสูง มีคุณสมบัติพิเศษคือถอดประกอบได้ง่าย สามารถตกแต่งให้มีสีสันที่สดใส สีไม่ลอก ไม่สกปรก ทำความสะอาดและติดตัง้ ง่าย ไปถึงลักษณะพิเศษอื่นๆ เหมาะสำหรับห้องพักผู้โดยสาร สระว่ายนำ้ ห้างสรรพสินค้า โรงจัดแสดง สถานีรถ โชว์รูม รวมถึงสถานที่อื่นๆ
GratingThai has a wide variety of lighting diffusers and light panels. Since no two lighting fixtures are the same, we can cut to size each and every panel. We stock clear and opal white styrene panels and also in acrylic. Acrylic lighting panels will not yellow and are stronger ? harder to break. We carry up to any sheet which must be cut before shipping.
Egg crate Grille is a very economical solution to many lighting and luminous ceiling applications. These louvers are molded in polystyrene. The white panels are translucent and provide uniform illumination throughout the entire surface. Open cell design allows the light to be transmitted to the working area while reducing glare; in addition, this louver allows nearly unobstructed air movement which will increase the bulb and ballast longevity through more efficient heat dissipation. The louver is approved by UL for use under sprinkler systems and lighting ceiling applications.


แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร EggCrateScreen grille filter screen

Reduced Brightness and Glare, HVAC Ventilation, Electric air flow decorative panel, Plastic lighting diffuser, Lighting, Ceiling Grid, Elevator Panels, Under Sprinkler Systems, Fish Tanks, Pet Cages, POP Displays แผงระแนงบังตาEggCrate ราคาไม่แพง นำ้ หนักเบา สวยงาม แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับทำแผงกัน้ กระจายแสงจากหลอดไฟLED/Florescent หรือใช้เป็นแผงระแนงบังตาปกปิด ตกแต่ง งานท่อประปา สายไฟ ระบบแอร์ หลังจากปิดแผงกัน้ ทำให้เกิดความสวยงามแล้ว ด้วยลักษณะของรูตะแกรง ยังทำให้สามารถมีลมจากระบบปรับอากาศหรือแสงไฟผ่านได้ สะดวกง่ายต่อการเปิดบำรุงรักษา ไม่ อับชืน้ ใช้ได้กับทุกสถานที่ เช่น ในห้องนำ้ ห้องครัว ห้องทำงาน โรงเรียน อพาร์ทเม้นท์ คอนโด อาคารสำนักงานหรูๆ งานแสดงสินค้า

Grid ceiling is composed of main bar and secondary bar. It has good performance on ventilating, and fireproof any size of lamps, ventilator of air conditioner, fire control system and other decoration parts, can be installed anywhere inside cell ceiling. Grid ceiling can be used in public building, indoor and outdoor. Ideal solutions for highlighting or defining sapces let you design a variety of sizes and shapes. Great options for bringing color and texture to the ceiling plane, with the widest selection of patterns,colors, and configurations for lighting and other systems. Our unique expertise enables a wide range of design possibilities. A proproetary clip suspension structurenot dependent allows you to creat unlimited sizes and shapes

 

Applications: Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel
ตะแกรงฝ้าเพดานกั้นช่องแสงบังไฟ Egg Crate Grille Divider

For those who have never been to a farm or dairy, Egg Crates are named after the cardboard grid that farmers would place in a box to keep eggs separate from each other as they were transported to market. On lighting fixtures, they help to control the spill of a soft source by limiting where it can go. In the real world, you may have seen them used in traffic intersections on “Walk” & “Don’t Walk” lights, keeping their lighted messages visible only to those in the crosswalks.

EggCrateScreen grille ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร

Egg Crates are a valuable accessory for soft light sources. Shaped like a 3D grid, they are available in different strengths, differentiated by their angles of dispersion. So a 40 degree egg crate will limit the dispersion of the soft light to 40 degrees. Due to its wide front diffuser panel, the output dispersion of a soft light can approach 180 degrees, even tho’ its beam angle (the brightest center part of the beam) is closer to 90 degrees. This can lead to light spilling on areas of your set where you don’t want it. The solution used to be large flags positioned on stands & boom arms to keep spill under control, but the fast world of location work made this impractical. With the introduction of the, fast & easy to attach, fabric Egg Crate, it has become much easier to control the spill of soft lights in smaller spaces. By using several smaller grid cells, an Egg Crate only needs to be a few inches deep, compared to the much larger barn doors or flags that would be needed for a similar effect. While it does not have the definitive shadow edge that a large flag would create, they are very effective in keeping spill from building up from on lightly colored walls, which can happen when using numerous lights.

EggCrateScreen grille ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟระบายอากาศ แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร

The resulting edge fall?off is very gradual, and that quality can be put to several unique uses:If you start to pan the light slightly away from a subject, you will see the light appear to dim as the Egg Crate grid cells begin to limit the amount of light striking the subject. Because you are not lowering the power to the lamp to cause this dimming effect, the color temperature doesn’t change as it would if you used an electrical dimmer. With two soft boxes as key and fill you can adjust their individual brightness very quickly. You can also take advantage of this gradual fall?off to provide a natural decrease in light intensity as a moving subject comes closer to the light. This keeps the image from becoming over exposed as would normally happen when a subject approaches a light source. Be aware that there is some loss of output when you use an Egg Crate. The amount of loss depends on the narrowness of the cells, so a 30 degree Egg Crate will have smaller cells & less output than a 40 degree. However, it’s usefulness in the difficult task of controlling soft light is too big an advantage to dismiss. Find ceiling lighting panels at GratingThais?. We offer a wide variety of high-quality lighting panels in stock sizes, oversize, completely custom sizes. All are available for simple online purchase or pick up in our store. Since no two lighting fixtures are the same, we can cut each and every panel to the exact size that is needed. We stock clear and opal white styrene panels as well as variations in acrylic and polycarbonate material. We carry up to any sheet sizes (which must be cut for standard shipping rates). Styrene lighting panels are the most economical, lightweight and easy to use solution for almost any fluorescent lighting cover need. Standard sizes fit most drop-in ceiling systems as well many standard fluorescent lighting fixtures. We offer them in many different finishes and colors ready for use in commercial or residential locations including kitchen and bath fixtures, basements, office buildings, schools, garages and recreation rooms. Egg crate louvers/diffusers provide visual comfort and lighting efficiency. The open cell design allows for free air circulation resulting in lower operating temperatures, which increases ballast life and improves lamp performance. Acrylic lighting panels are an economical, lightweight, and much stronger than alternatives. They offer an easy to use solution for all fluorescent lighting cover needs. Like styrene, they are available in multiple finishes and colors and are ready for use in a variety of commercial and residential locations.

EggCrateScreen grille แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคารตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟระบายอากาศ   แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร EggCrate grilleScreen ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟระบายอากาศ
ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟระบายอากาศ EggCrate grilleScreen แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร EggCrategrilleScreen ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟระบายอากาศ แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร

 แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟระบายอากาศ EggCrategrilleScreen ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟระบายอากาศ แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร EggCrategrilleScreen

 แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร EggCrateScreengrille ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟระบายอากาศ  แผ่นตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟระบายอากาศ EggCrateScreengrille แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร

 

 

แผ่นฝ้าผนังเพดานแบบตะแกรง PP/FRP Open Cell Ceiling

 

      อาคารโดยทั่วไปแล้วมักใช้ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม (CELL CELLING) ทำเป็นฝ้าเพดาน ภายในอาคารซึ่งนอกจากจะสร้างความสง่าแปลกตาล้ำสมัยแล้ว ฝ้าตะแกรงแบบนี้ ยังสามารถแก้ปัญหาความเรียบ ภายในอาคารให้เกิดลวดลายและจังหวะของเส้นสายที่ต่อประสานกันอย่างเหมาะสม ฝ้าตะแกรงยังมีคุณสมบัติที่สามารถ ปรับให้เข้ากับพื้นที่ทุกรูปแบบ ไร้รอยต่อ เพื่อสร้างความ สวยงามสง่าได้ทุกมุมมอง ให้ความรู้สึกแข็งแรงคงทนในทุกๆช่อง ทำให้ช่องว่างเกิดความเป็นมิติ ฝ้าเพดานแบบตะแกรงมีความแข็งแรงทนทานสูง มีคุณสมบัติพิเศษคือถอดประกอบได้ง่าย สามารถตกแต่งให้มีสีสันที่สดใส สีไม่ลอก ไม่สกปรก ทำความสะอาดและติดตั้งง่าย ไปถึงลักษณะพิเศษอื่นๆ เหมาะสำหรับห้องพักผู้โดยสาร สระว่ายน้ำ ห้างสรรพสินค้า โรงจัดแสดง สถานีรถ โชว์รูมรวมถึงสถานที่อื่นๆ

Egg Crate Divider ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟระบายอากาศ

      แผ่นฝ้าผนังเพดานแบบตะแกรง Chancon ผลิตจาก ทั้งวัสดุ ไฟเบอร์กล๊าส และ พลาสติค Poly Propylene คุณภาพพิเศษ ซึ่งแข็งแกร่งทนทานและน้ำหนักเบา โดยผ่านกรรมวิธีการผสมแม่สีเข้าไปในชิ้นงานโดยตรงไม่ใช่เพียงแค่เคลือบผิวไว้ แล้วนำไปเทในแม่แบบ (Mould Grating) ลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีสรรได้เองหลากหลาย ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการตกแต่งภายในแต่ละอาคาร มีให้เลือกใช้ ทั้งแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส และแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า นอกจากขนาดและสีสรรที่ เราสรรค์หามาให้สถาปนิกเป็นผู้บรรจง เลือกตกแต่งและดัดแปลงเพื่อสร้างความหรูหราภายในอาคารแล้ว

 

 

CONTACT US : CHANCON GRATINGTHAI
ติดต่อ บจก.แชนคอน – บจก.เกรตติงไทย

แชนคอน ผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้าน ระบบงานฝาตะแกรงระบายน้ำสำเร็จรูป แผ่นปูพื้นทางเดิน แผ่นพื้นยกระดับ ตะแกรงดักขยะข้างฟุตบาท ตะแกรงขั้นบันได แผ่นพื้นยกระดับน้ำหนักเบา ฝาบ่อชำระล้าง ฝาท่อปิดบ่อพัก แผ่นพื้นในลานผลิตเอนกประสงค์ แผ่นรองปูรอบเครื่องจักรกันลื่น แผ่นทางเดินด้านบนระบบบำบัดน้ำเสีย แผ่นกันลื่นขั้นบันไดเหล็กในโรงงาน กระดานเพ็กบอร์ดแขวนเครื่องมือ PegBoard Hooks ทนทานต่อการสึกกร่อนจากทั้งน้ำเค็ม ฝนกรด ปัญหาสนิมและสารเคมี

ตะแกรงเหล็กระบายน้ำสำเร็จรูป ฝาบ่อปิดครอบท่อพัก steel grating manhole cover


Grating_Manhole_Expert | โรงงานผู้ผลิต ขายส่ง-ปลีก | รับสมัคร ตัวแทนจำหน่าย Sales, Dealer, Agent, Distributor || บริษัทแชนคอน โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย FRP Grating ตะแกรงรางระบายน้ำ ตะแกรงทางเดิน ฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบบบำบัดน้ำเสีย

CHANCON Co., Ltd. | GratingThai Co., Ltd. ||  (Head office ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2) เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม21/1 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย | 199 Takham21/1 Takham Road, Bangkhuntien Bangkok Thailand 10150 Mobile Phone(Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6     Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786
E-mail: mkt@chancon.co.th   |     Line@: @ChanCon

Website: http://www.CHANCON.co.th   |   www.GratingThai.co.th http://GRATINGTHAI.com |  
  http://www.ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com www.KanokMat.com www.PongSa.com

FaceBook: https://www.facebook.com/weChancoN
Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon
Twitter: http://twitter.com/fibergrating
Google Plus: https://plus.google.com/+ChanconTh
Pinterest: https://www.pinterest.com/FRPSteelGratingManholecover/boards/
Instagram: https://www.instagram.com/fibermanhole_gratingthai/
BlogSpot: http://chanconfrpgrating.blogspot.com/

 

ภาษาอังกฤษ

 

Ceiling light shield grille separator Egg Crate Grille Divider power

grid ceiling. Ventilation ceiling cover to hide the electrical plumbing work. Aquarium accessories beautiful

#EggCrate #Grilles #LightingScreen #Diffuser #EggCrateGrilleDiffuser #DividerLighting #AquariumPanel #AquariumPanel #EggCrate #Grilled ceiling wall panel #Grid #Power shield, wind filter #Ventilated sheets #Panel, shading panel, building mask #Scene panels, ceiling panels, curtain walls, #Shade panels, air vents filters #Ventilating louvers

        Used to form a grille to block the LED / fluorescent light filters. (Led / Fluorescent) cover, conceal the electrical system, decorate the building. Decorative light barrier panel, showcase decoration Used as a replacement for aluminum ventilation ceiling. Used as a decoration for raising beautiful fish. Make room divider panel, wall structure, pond, container, aquaculture container, shrimp, frog, salamander

 

 

Egg Crate Grille Divider

          Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel, Abstract Plastic material board, Egg crate grille with filter, HVAC air return / Double deflection grille, Plastic LED Lighting Diffusers, Filter Media Grids Egg Crate Pond Marine Aquarium, DIY Egg crate Aquarium Cover, Air Ventilation Light Louver for suspended ceiling white plastic Egg crate, Air vector Acrylic Grid Louver: new design supplying ventilation egg crate grilling. Scene, sheet, ceiling, curtain wall Visor, air vent filter mask Louver plate, ventilation holes Covering, concealing electrical work Building decoration

 

 

Egg Crate Grille Divider

White Polystyrene Egg crate for air returns and venting

           Injection molded 1/2 “Thick x 1/2” x 1/2 “square cell eggcrate louver has a unique interlocking edge design so it can be butted together to form an almost seamless continuous joint.

Nonparabolic plastic louvers are a very economical solution to many lighting and luminous ceiling applications. These louvers are molded in polystyrene or acrylic materials. The white panels are translucent and provide uniform illumination throughout the entire surface.Open cell design allows the light to be transmitted to the working area while reducing glare; in addition, this louver allows nearly unobstructed air movement which will increase the bulb and ballast longevity through more efficient heat dissipation. UL for use under sprinkler systems and can be used in lighting fixture or luminous ceiling applications. The egg crate product is an efficient and e conomical light control device which will reduce glare and provide effective lighting.

 

 

Egg Crate Grille Divider Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel Light Grille Ornamental fish tank decoration

 

            Material is ABS plastic, can be used for both decoration. Inside and outside the building The appearance is a screen mesh with dimensions. It is designed to look comfortable, feel airy, lightweight, easy to install, convenient, fast, strong and durable for value and beauty. Make the canal building Innovative times The standard designs were developed to suit the needs of the decoration of modern buildings. In the modern style, which is installed in a straight line, it can be used as a ceiling, curtain wall, light filter, and wind filter. Buildings generally use aluminum grating. (CELL CELLING) made into the ceiling. Inside the building In addition to creating an elegant, exotic, modern ceiling grid like this This can also solve the problem of flatness. Within the building, the pattern and rhythm of the lines that connect properly. Grid-style ceiling Strong and durable It has a special feature that is easy to disassemble. It can be decorated with bright colors, no peeling, not dirty, easy to clean and install as well as other special effects. Suitable for passenger rooms, swimming pools, shopping malls, exhibitions, car stations, showrooms and other places,

            GratingThai has a wide variety of lighting diffusers and light panels. Since no two lighting fixtures are the same, we can cut to size. each and every panel. We stock clear and opal white styrene panels and also in acrylic. Acrylic lighting panels will not yellow and are stronger? harder to break. We carry up to any sheet which must be cut before shipping.

Egg crate Grille is a very economical solution to many lighting and luminous ceiling applications. These louvers are molded in polystyrene. The white panels are translucent and provide uniform illumination throughout the entire surface. Open cell design allows the light to be transmitted to the working area while reducing glare; in addition, this louver allows nearly unobstructed air movement which will increase the bulb and ballast longevity through more efficient heat dissipation. The louver is approved by UL for use under sprinkler. systems and lighting ceiling applications.

             Reduced Brightness and Glare, HVAC Ventilation, Electric air flow decorative panel, Plastic lighting diffuser, Lighting, Ceiling Grid, Elevator Panels, Under Sprinkler Systems, Fish Tanks, Pet Cages, POP Displays. Lightweight, beautiful, strong, durable, suitable for making waterproofing panels Diffuse light from an LED / florescent light bulb. Or used as a blind shield to conceal, decorate the work of plumbing, wiring, air conditioning system after closing the guard panel Resulting in beauty With the nature of the sieve hole It also makes it possible to have air from the air conditioning system or through the lights. Convenient, easy to open, maintenance, not damp, applicable to all places such as in the bathroom, kitchen, office, school, apartment, condo, luxury office building. Show

              Grid ceiling is composed of main bar andceiling can be used in public building, indoor and outdoor.Ideal solutions for highlighting or defining sapces let you design a variety of sizes and shapes. Great options for bringing color and texture to the ceiling plane, with the widest selection of patterns, colors, and configurations for lighting and other systems. Our unique expertise enables a wide range of design possibilities. A proproetary clip suspension structurenot dependent allows you to creat unlimited sizes and shapes.

 

Applications: Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel

Egg Crate Grille Divider

           For those who have never been to a farm or dairy, Egg Crates are named after the cardboard grid that farmers would place in a box to keep eggs separate from each other as they were transported to market. On lighting fixtures, they help to control the spill of a soft source by limiting where it can go. In the real world, you may have seen them used in traffic intersections on ” Walk “&” Don’t Walk “lights, keeping their lighted messages visible only to those in the crosswalks.

 

             Egg Crates are a valuable accessory for soft light sources. Shaped like a 3D grid, they are available in different strengths, differentiated by their angles of dispersion. So a 40 degree egg crate will limit the dispersion of the soft light to 40 degrees. Due to its wide front diffuser panel, the output dispersion of a soft light can approach 180 degrees, even tho ‘its beam angle (the brightest center part of the beam) is closer to 90 degrees. This can lead to light spilling on areas of your set where you don’t want it. The solution used to be large flags positioned on stands & boom arms to keep spill under control, but the fast world of location work made this impractical. With the introduction of the, fast & easy to attach, fabric Egg Crate, it has become much easier to control the spill of soft lights in smaller spaces. By using several smaller grid cells, an Egg Crate only needs to be a few inches deep, compared to the much larger barn doors or flags that would be needed for a similar effect. While it does not have the definitive shadow edge that a large flag would create, they are very effective in keeping spill from building up from on lightly colored walls, which can happen when using numerous lights.

 

            The resulting edge fall? Off is very gradual, and that quality can be put to several unique uses: If you start to pan the light slightly away from a subject, you will see the light appear to dim as the Egg Crate grid cells begin to. limit the amount of light striking the subject. Because you are not lowering the power to the lamp to cause this dimming effect, the color temperature doesn’t change as it would if you used an electrical dimmer. With two soft boxes as key and fill you can adjust their individual brightness very quickly. You can also take advantage of this gradual fall? Off to provide a natural decrease in light intensity as a moving subject comes closer to the light. This keeps the image from becoming over exposed as would normally happen when a subject approaches a light source. Be aware that there is some loss of output when you use an Egg Crate. The amount of loss depends on the narrowness of the cells, so a 30 degree Egg Crate will have smaller cells & less output than a 40 degree. However, it’s usefulness in the difficult task of controlling soft light is too big an advantage to dismiss. Find ceiling lighting panels at GratingThais ?. We offer a wide variety of high-quality lighting panels in stock sizes, oversize, completely custom sizes. All are available for simple online purchase or pick up in our store. Since no two lighting fixtures are the same, we can cut each and every panel to the exact size that is needed. We stock clear and opal white styrene panels as well as variations in acrylic and polycarbonate material. We carry up to any sheet sizes (which must be cut for standard shipping rates). Styrene lighting panels are the most economical, lightweight and easy to use solution for almost any fluorescent lighting cover need. Standard sizes fit most drop-in ceiling systems as well many standard fluorescent lighting fixtures. We offer them in many different finishes and colors ready for use in commercial or residential locations including kitchen and bath fixtures, basements, office buildings, schools, garages and recreation rooms. Egg crate louvers / diffusers provide visual comfort and lighting efficiency. The open cell design allows for free air circulation resulting in lower operating temperatures, which increases ballast life and improves lamp performance. Acrylic lighting panels are an economical, lightweight, and much stronger than alternatives. They offer an easy to use solution for all fluorescent lighting cover needs. Like styrene, they are available in multiple finishes and colors and are ready for use in a variety of commercial and residential locations.

 

 

PP / FRP Open Cell Ceiling

       grating ceiling panels, buildings are generally used aluminum grating (CELL CELLING) to make the ceiling. Inside the building, which in addition to creating an elegant and modern look Grid ceiling like this. Can also solve the problem of flatness Within the building, the pattern and rhythm of the lines that connect properly. The grille also has features that can Seamlessly adapts to any space to create Beautiful from every angle Gives a feeling of strength and durability in every channel Make the space dimensional Grid ceiling is very strong and durable. It has a special feature that is easy to disassemble. Can be decorated with bright colors, no peeling, not dirty, easy to clean and install. To the other special characteristics Suitable for passenger rooms, swimming pools, shopping malls, exhibitions, car stations, showrooms and other places.

 

        Chancon grille ceiling panels are made from fiberglass and Poly Propylene plastic materials, which are strong, durable and lightweight. Through a process of mixing the primary colors directly into the workpiece, not just the coating. Then poured into the template (Mold Grating). Customers can choose a variety of colors by themselves. Suitable for the interior of each building Available Both square and square And rectangular In addition to sizes and colors that We created it for architects to be elaborate. Choose to decorate and modify to create the luxury of the building.

 

 

CONTACT US: CHANCON GRATINGTHAI
contact CO., LTD chat Lincoln – CO., LTD grating Thailand

           Chantilly Connecticut manufacturers that specialize in particular areas. The finished drainage grate cover system Walkway floor mat Elevated floor slabs The garbage trap next to the footpath Step sieve Lightweight raised floor decks Cleaning well Manhole cover Slabs in the multipurpose production yard Anti-slip matting around the machine Corridor on the top of the sewage treatment system Anti-slip feet, steel steps in the factory. PegBoard Hooks are resistant to corrosion from salt water, acid rain, rust and chemicals.

 

Grating_Manhole_Expert | Manufacturers, Wholesale – Retail | Recruiting dealers, Sales, Dealer, Agent, Distributor || Chancon Company, manufacturer and distributor of FRP Grating grating, drainage trough. Walkway grating Sump cover, Manhole cover, Wastewater treatment system

CHANCON Co., Ltd. | GratingThai Co., Ltd. || (Head office opposite Central Rama 2) No. 199 Soi Tha Kham 21/1, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok, Thailand | 199 Takham21 / 1 Takham Road, Bangkhuntien Bangkok Thailand 10150 Mobile Phone (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786

E-mail: mkt@chancon.co.th | Line @: @ChanCon

Website: http://www.CHANCON.co.th | www.GratingThai.co.th | http://GRATINGTHAI.com |  

http: // www. .com | www.KanokMat.com | www.PongSa.com

FaceBook: https://www.facebook.com/weChancoN

Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon

Twitter: http://twitter.com/ fibergrating

Google Plus: https://plus.google.com/+ChanconTh

Pinterest: https://www.pinterest.com/FRPSteelGratingManholecover/boards/

Instagram: https://www.instagram.com/fibermanhole_gratingthai/

BlogSpot: http: //chanconfrpgrating.blogspot.com/

 

ภาษากัมพูชา

 

ពិដានអំពូលពិដានពន្លឺពិល

បណ្តាញអគ្គិសនីក្រឡាចត្រង្គបណ្តាញអគ្គិសនី។ គម្របពិដានខ្យល់ដើម្បីលាក់ការងារបណ្តាញអគ្គិសនី។ គ្រឿងអាងចិញ្ចឹមត្រីមានបំពាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាត

#EggCrate #Grilles #LightingScreen #Diffuser #EggCrateGrilleDiffuser #DividerLighting #AquariumPanel #AquariumPanel #EggCrate # បន្ទះជញ្ជាំងពិដានដែលបានរចនាឡើង # ក្រឡាចត្រង្គ # ខែលការពារ, តម្រងខ្យល់ # សន្លឹកដែលមានខ្យល់ចេញចូល # ផេនណលបន្ទះស្រមោលរបាំងអាគារ # បន្ទះសេអ៊ូលបន្ទះពិដានជញ្ជាំងវាំងននបន្ទះ # សាហាតបំពង់ខ្យល់ # កំដៅខ្លាំង

        ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតជាសំណាញ់ដើម្បីបិទតម្រងពន្លឺ LED / អំពូល។ គម្រប (ដឹកនាំ / ហ្វ្លុយវ៉េស) លាក់បាំងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីតុបតែងអាគារ។ បន្ទះរបាំងពន្លឺដែលមានពន្លឺតុបតែងការតុបតែងបង្ហាញ ត្រូវបានប្រើជាការជំនួសពិដានខ្យល់អាលុយមីញ៉ូម។ ប្រើជាការតុបតែងសម្រាប់ចិញ្ចឹមត្រីស្រស់ស្អាត។ ធ្វើបន្ទះបែងចែកបន្ទប់រចនាសម្ព័នជញ្ជាំងស្រះធុងកុងតឺន័រវារីវប្បកម្មបង្គាកង្កែបសាឡាត់

 

          បន្ទះពងអូវុលក្រេអឹមអេកពងក្រពើអំពូលភ្លើងពិដានអំពូលពិដានពិដានបន្ទះក្តារប្លាស្ទិចអ៉ីស៊ីលអ៉ីនអឹមអឹមជាមួយចម្រោះការវិលត្រឡប់តាមខ្យល់ HVAC / ក្រឡាចត្រង្គផ្លាយទ្វេ, អំពូលផ្លាស្ទិចអំពូលភ្លុយឌ័រតម្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រឡុកពងក្រពើពងត្រីអាងចិញ្ចឹមត្រីអាងចិញ្ចឹមត្រី DIY ពងត្រីអាងចិញ្ចឹមត្រី គ្របដណ្តប់, ខ្យល់ខ្យល់លូសម្រាប់ការពិដានប្លាស្ទិចពណ៌សព្យួរ crate, វ៉ិចទ័រខ្យល់ Acrylic ក្រឡាចត្រង្គ Louver: ការរចនាថ្មីផ្គត់ផ្គង់ការដុត crate ស៊ុតខ្យល់។ ឈុតឆាកសន្លឹកពិដានជញ្ជាំងវាំងនន វ៉ែនតា, របាំងតម្រងខ្យល់ ចានលូ, រន្ធខ្យល់ គ្របដណ្តប់, លាក់ការងារអគ្គិសនី ការតុបតែងអាគារ

 

 

ចំណែកពងមាន់ពងក្រពើហ្គ្រែលឌី

សអេកូសស្យូមស៊ីស្ទ័រពងសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញនិងខ្យល់ដែល

           ចាក់បញ្ចូលបញ្ចូលក្នុងក្រឡាការ៉េទំហំ ១/២” x ១/២” រាងពងក្រពើមានរចនាគែមរាងប្លែកដូច្នេះវាអាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាស្ទើរតែ ការផ្សារភ្ជាប់រួមគ្នាឥតឈប់ឈរ។

ផ្លាស្ទិចផ្លាស្ទិចមិនមែនជាសូលុយស្យុងគឺជាដំណោះស្រាយសន្សំសំចៃបំផុតចំពោះអំពូលភ្លើងនិងពិដានដែលមានពន្លឺភ្លឺច្បាស់។ អំពូលទាំងនេះត្រូវបានផលិតនៅក្នុងវត្ថុធាតុ polystyrene ឬ acrylic ។ បន្ទះពណ៌សមានលក្ខណៈស្រអាប់និងផ្តល់នូវការបំភ្លឺឯកសណ្ឋានពេញផ្ទៃទាំងមូល។ ការរចនាកោសិកាអនុញ្ញាតឱ្យមានពន្លឺ។ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកន្លែងធ្វើការខណៈពេលដែលកាត់បន្ថយពន្លឺ។ លើសពីនេះទៀតសម្លេងនេះអនុញ្ញាតឱ្យមានចលនាខ្យល់ស្ទើរតែគ្មានចលនាដែលនឹងជួយបង្កើនអំពូលនិងភាពជាប់បានយូរតាមរយៈការរលាយកម្តៅដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។ ផលិតផលក្រេបពងគឺជាផលិតផលដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងអ៊ី ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យពន្លឺរាងពងក្រពើដែលនឹងកាត់បន្ថយពន្លឺនិងផ្តល់នូវពន្លឺប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

 

 

ការបែងចែកពងអូវុលអេកឌីស៊្រីអេកឌ្រីស៊ឺឌ័រឌូសឺរឌ័រឌ័រឌូសឺរឌ័រឌីសឺរអេជ្យឺរអេចអេល ការតុបតែងធុងទឹកឈើដើម្បីលម្អ

 

            វត្ថុធាតុដើមគឺជាផ្លាស្ទិចអេអេសអេសអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការតុបតែងទាំងពីរ។ នៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅអាគារ រូបរាងគឺជាសំណាញ់អេក្រង់ដែលមានវិមាត្រ។ វាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីមើលទៅមានផាសុកភាពមានអារម្មណ៍ថាមានខ្យល់មានទម្ងន់ស្រាលងាយស្រួលតំឡើងងាយស្រួលប្រើរហ័សនិងរឹងមាំសម្រាប់តម្លៃនិងសម្រស់។ ធ្វើឱ្យអគារប្រឡាយ ពេលវេលាច្នៃប្រឌិត ការរចនាស្តង់ដារត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការតុបតែងអគារទំនើប។ នៅក្នុងរចនាបថទំនើបដែលត្រូវបានតំឡើងតាមខ្សែបន្ទាត់ត្រង់វាអាចត្រូវបានប្រើជាពិដានជញ្ជាំងវាំងននតម្រងពន្លឺនិងតម្រងខ្យល់។ អាគារជាទូទៅប្រើកាវអាលុយមីញ៉ូម។ នៅខាងក្នុងអាគារ បន្ថែមពីលើការបង្កើតក្រឡាចត្រង្គពិដានទំនើបឆើតឆាយនិងកម្រនិងអសកម្មដូចនេះ នេះក៏អាចដោះស្រាយបញ្ហានៃផ្ទះល្វែងបានដែរ។ នៅខាងក្នុងអាគារគំរូនិងចង្វាក់នៃខ្សែដែលភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវ។ ពិដានបែបក្រឡាចត្រង្គ រឹងមាំនិងប្រើប្រាស់បានយូរ វាមានមុខងារពិសេសដែលងាយស្រួលក្នុងការរុះរើ។ វាអាចត្រូវបានតុបតែងដោយពណ៌ភ្លឺរលោងមិនមានលាបពណ៌មិនកខ្វក់ងាយលាងសំអាតនិងតំឡើងក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ពិសេសផ្សេងទៀត។ ស័ក្ដិសមសម្រាប់បន្ទប់អ្នកដំណើរអាងហែលទឹកផ្សារទំនើបការតាំងពិព័រណ៍ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈបន្ទប់តាំងបង្ហាញនិងកន្លែងផ្សេងទៀត

            ហ្គីងធីថៃមានឧបករណ៍បំលែងភ្លើងនិងផ្ទាំងពន្លឺជាច្រើនប្រភេទព្រោះថាមិនមានឧបករណ៍ភ្លើងបំភ្លឺពីរកន្លែងដូចគ្នាទេយើងអាចកាត់ទំហំគ្នាបានហើយ បន្ទះទាំងអស់យើងស្តុកទុកបន្ទះពណ៌សថ្លានិងស្រអាប់និង acrylic ផងដែរ។ បន្ទះភ្លើងអាគ្រីលីកនឹងមិនមានពណ៌លឿងនិងរឹងមាំជាងទេពិបាកបំបែក។ យើងកាន់សន្លឹកណាដែលត្រូវកាត់មុនពេលដឹកជញ្ជូន។

ពងអូវុលគ្រីលគឺជាសន្សំសំចៃបំផុត។ ដំណោះស្រាយចំពោះភ្លើងបំភ្លឺនិងពិដានភ្លឺរលោងជាច្រើន។ អំពូលទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប៉ូលីស្ទីរ៉ែន។ បន្ទះពណ៌សមានភាពថ្លានិងផ្តល់នូវពន្លឺបំភ្លឺឯកសណ្ឋានពាសពេញផ្ទៃទាំងមូល។ ការរចនាកោសិកាបើកចំហអនុញ្ញាតឱ្យបញ្ជូនពន្លឺទៅកន្លែងធ្វើការខណៈពេលដែលកាត់បន្ថយពន្លឺ។ សម្លេងនេះអនុញ្ញាតឱ្យមានចលនាខ្យល់ដែលមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធដែលនឹងជួយឱ្យអំពូលនិងភាពជាប់បានយូរតាមរយៈការរលាយកំដៅកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ ប្រព័ន្ធនិងកម្មវិធីពិដានភ្លើងបំភ្លឺពន្ធ័

             កាត់បន្ថយពន្លឺនិងពន្លឺ, ប្រព័ន្ធខ្យល់ HVAC, បន្ទះតុបតែងលំហូរខ្យល់អគ្គិសនី, ផ្លាស្ទិចអេឡិចត្រូនិកសាយភាយ, អំពូលភ្លើង, ពិដានក្រឡាចត្រង្គ, បន្ទះជណ្តើរយន្ត, នៅក្រោមប្របាញ់ទឹក, ធុងត្រី, ទ្រុងសត្វចិញ្ចឹម, POP បង្ហាញទំងន់ស្រាលស្រស់ស្អាតខ្លាំង , ប្រើប្រាស់បានយូរ, សមរម្យសម្រាប់ផលិតបន្ទះការពារទឹកជ្រាប អំពូល Diffuse ពីអំពូល LED / អណ្តែតភ្លើង។ ឬប្រើជាខែលពិការភ្នែកដើម្បីលាក់បាំងតុបតែងលំអរខ្សែភ្លើងខ្សែភ្លើងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់បន្ទាប់ពីបិទបន្ទះយាម លទ្ធផលនៃភាពស្រស់ស្អាត ជាមួយនឹងធម្មជាតិនៃរន្ធស៊ីន វាក៏ធ្វើឱ្យវាអាចមានខ្យល់ពីប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬតាមរយៈអំពូលភ្លើង។ ងាយស្រួលងាយស្រួលបើកថែទាំមិនសើមមិនត្រូវអនុវត្តចំពោះកន្លែងទាំងអស់ដូចជាក្នុងបន្ទប់ទឹកផ្ទះបាយការិយាល័យសាលារៀនអាផាតមិនខុនដូអគារការិយាល័យប្រណីត។បង្ហាញ

              ពិដានក្រឡាចត្រង្គត្រូវបានផ្សំឡើងដោយបារធំនិងបារអាចប្រើនៅក្នុងអគារសាធារណៈទាំងក្នុងផ្ទះនិងក្រៅ។ ដំណោះស្រាយសម្រាប់ការរំលេចឬកំណត់ទឹកទន្លេអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករចនានូវទំហំនិងរាងផ្សេងៗគ្នា។ ជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់នាំយកពណ៌និងវាយនភាពទៅនឹងប្លង់នៃពិដានជាមួយនឹងជម្រើសដ៏ធំបំផុតនៃលំនាំពណ៌និង ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ភ្លើងបំភ្លឺនិងប្រព័ន្ធផ្សេងៗជំនាញជំនាញរបស់យើងអាចជួយដល់លទ្ធភាពនៃការរចនាយ៉ាងទូលំទូលាយ។ រចនាសម្ព័ន្ធព្យួរឈុតដែលមិនមានកម្មសិទ្ធិអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើតទំហំនិងរាងគ្មានដែនកំណត់។

 

ពាក្យសុំៈអំពូលពងមាន់អំពូលពិដានអំពូលពិល

អេកអេកអេកអេកអេកអេក

           សម្រាប់អ្នកដែលមិនធ្លាប់ទៅកសិដ្ឋានឬទឹកដោះគោពងអូវុលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមបណ្តុំក្រដាសកាតុងធ្វើកេសដែលកសិករនឹងដាក់ក្នុងប្រអប់មួយដើម្បីរក្សាពងដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅពេលពួកគេ នៅលើឧបករណ៍ភ្លើងបំភ្លឺពួកគេជួយគ្រប់គ្រងការកំពប់នៃប្រភពទន់ដោយកំណត់កន្លែងដែលវាអាចទៅបាន។ នៅក្នុងពិភពពិតអ្នកប្រហែលជាបានឃើញពួកគេត្រូវបានគេប្រើនៅផ្លូវបំបែកចរាចរណ៍នៅលើ “ដើរ” និង “កុំដើរ “ពន្លឺ, រក្សាសារដែលមានពន្លឺរបស់ពួកគេឱ្យមើលឃើញតែចំពោះអ្នកដែលនៅលើផ្លូវបំបែក។

 

             អង្រឹងពងមាន់គឺជាគ្រឿងបន្លាស់ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ប្រភពពន្លឺទន់។ រាងដូចក្រឡាចត្រង្គ 3D ពួកគេអាចរកបាននៅក្នុងចំណុចខ្លាំងខុសៗគ្នាដែលខុសគ្នាត្រង់មុំនៃការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយ។ ដូច្នេះអូវុលពងមាន់ ៤០ ដឺក្រេនឹងកំណត់ការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយពន្លឺទន់ដល់ ៤០ អង្សារ។ ដោយសារតែបន្ទះអេឡិចត្រូនិកផ្នែកខាងមុខធំទូលាយរបស់វាការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយទិន្នផលនៃពន្លឺទន់អាចខិតទៅជិត ១៨០ ដឺក្រេសូម្បីតែទំលាក់មុំធ្នឹមរបស់វា (ផ្នែកកណ្តាលភ្លឺបំផុតនៃធ្នឹម) ជិតដល់ ៩០ ដឺក្រេ។ នេះអាចនាំឱ្យមានការធ្លាយពន្លឺនៅលើតំបន់នៃសំណុំរបស់អ្នកដែលអ្នកមិនចង់បាន។ ដំណោះស្រាយដែលធ្លាប់ជាទង់ធំ ៗ ដាក់នៅលើជំហរនិងដៃរីកដើម្បីរក្សាការកំពប់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែពិភពទីតាំងដែលមានល្បឿនលឿនបានធ្វើឱ្យមានភាពអសមត្ថភាព។ ជាមួយនឹងការណែនាំនៃសាច់ក្រណាត់ Egg Crate ដែលមានភាពរហ័សនិងងាយស្រួលក្នុងការភ្ជាប់វាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងការលេចធ្លាយនៃអំពូលភ្លើងនៅទីធ្លាតូចជាង។ តាមរយៈការប្រើកោសិកាក្រឡាចត្រង្គតូចៗជាច្រើនអូវុលស៊ីអឹមតេត្រូវតែមានជំរៅពីរបីអ៊ីញប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទ្វារជង្រុកឬទង់ដែលធំជាងដែលត្រូវការសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ស្រដៀងគ្នា។ ទោះបីវាមិនមានគែមស្រមោលច្បាស់លាស់ដែលទង់ជាតិធំនឹងបង្កើតក៏ដោយក៏វាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារការកំពប់ពីការបង្កើតឡើងពីលើជញ្ជាំងដែលមានពណ៌ស្រាល ៗ ដែលអាចកើតឡើងនៅពេលប្រើអំពូលច្រើន។

 

            ការបិទគែមលទ្ធផលត្រូវបានបិទបន្តិចម្តង ៗ ហើយគុណភាពនោះអាចត្រូវបានដាក់ទៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្លែកៗគ្នាជាច្រើន៖ ប្រសិនបើអ្នកចាប់ផ្តើមបញ្ចោញពន្លឺឆ្ងាយពីមុខវិជ្ជាអ្នកនឹងឃើញពន្លឺលេចឡើងស្រអាប់នៅពេលក្រឡាក្រឡាចត្រង្គ Egg Crate ចាប់ផ្តើម កំណត់ចំនួនពន្លឺនៃប្រធានបទ។ ដោយសារអ្នកមិនបន្ថយថាមពលទៅនឹងអំពូលដើម្បីបណ្តាលឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាពស្រអាប់នេះសីតុណ្ហភាពពណ៌មិនផ្លាស់ប្តូរទេប្រសិនបើអ្នកប្រើពន្លឺអគ្គិសនី។ ជាមួយប្រអប់ទន់ពីរដែលជាកូនសោហើយបំពេញអ្នកអាចកែតម្រូវពន្លឺរៀងៗខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ អ្នកក៏អាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការដួលរលំជាបណ្តើរ ៗ បានដែរឬទេ? ដើម្បីផ្តល់នូវពន្លឺធម្មជាតិថយចុះដោយសារមុខវិជ្ជាដែលរំកិលចូលមកជិតពន្លឺ។ វារក្សារូបភាពពីការលាតត្រដាងដែលជាធម្មតាកើតឡើងនៅពេលដែលប្រធានបទជិតប្រភពពន្លឺ។ ត្រូវដឹងថាមានការបាត់បង់ទិន្នផលខ្លះនៅពេលដែលអ្នកប្រើពងអូវុល។ បរិមាណនៃការបាត់បង់គឺអាស្រ័យលើភាពតូចចង្អៀតរបស់កោសិកាដូច្នេះអូវុលពងក្រពើ ៣០ ដឺក្រេនឹងមានកោសិកាតូចៗនិងទិន្នផលតិចជាង ៤០ ដឺក្រេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាមានប្រយោជន៍ក្នុងកិច្ចការដ៏លំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងពន្លឺទន់គឺគុណប្រយោជន៍ធំពេកក្នុងការបណ្តេញចេញ។ រកបន្ទះភ្លើងពិដាននៅ GratingThais? ។ យើងផ្តល់ជូននូវបន្ទះភ្លើងបំភ្លឺដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងទំហំស្តុក, ទំហំ, ទំហំផ្ទាល់ខ្លួនទាំងស្រុង។ ទាំងអស់អាចរកបានសម្រាប់ការទិញតាមអ៊ិនធឺរណែតសាមញ្ញឬយកនៅក្នុងហាងរបស់យើង។ ដោយសារឧបករណ៍ភ្លើងបំភ្លឺពីរមិនដូចគ្នាទេយើងអាចកាត់បន្ទះនីមួយៗនិងទំហំតាមទំហំដែលត្រូវការ។ យើងស្តុកទុកបន្ទះពណ៌សដែលមានពណ៌ថ្លានិងស្រអាប់ក៏ដូចជាបំរែបំរួលសម្ភារៈអាគ្រីលីកនិងប៉ូលីកាបូណាត។ យើងអនុវត្តរហូតដល់ទំហំសន្លឹកណាមួយ (ដែលត្រូវតែកាត់សម្រាប់អត្រាដឹកជញ្ជូនតាមស្តង់ដារ) ។ បន្ទះភ្លើងបំភ្លឺ Styrene គឺជាដំណោះស្រាយសន្សំសំចៃបំផុតមានទំងន់ស្រាលនិងងាយស្រួលប្រើសម្រាប់ស្ទើរតែគម្របអំពូលភ្លើងដែលមានពន្លឺភ្លើង។ ទំហំស្ដង់ដារសមនឹងប្រព័ន្ធពិដានដែលបានទម្លាក់ភាគច្រើនក៏ដូចជាឧបករណ៍ភ្លើងបំភ្លឺ fluorescent ស្តង់ដារជាច្រើន។ យើងផ្តល់ជូនពួកគេនូវការបញ្ចប់និងពណ៌ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដែលត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីតាំងពាណិជ្ជកម្មឬលំនៅដ្ឋានរួមមានបន្ទប់ផ្ទះបាយនិងបន្ទប់ទឹកបន្ទប់ក្រោមដីអគារការិយាល័យសាលារៀនយានដ្ឋាននិងបន្ទប់កម្សាន្ត។ ឧបករណ៍បំពងសំឡេងនិងអំពូលពងមាន់ផ្តល់នូវការលួងលោមមើលឃើញនិងប្រសិទ្ធភាពភ្លើង។ ការរចនាកោសិកាបើកចំហអនុញ្ញាតឱ្យមានចរន្តខ្យល់ឥតគិតថ្លៃដែលបណ្តាលឱ្យសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការទាបដែលជួយបង្កើនអាយុជីវិតនិងធ្វើឱ្យដំណើរការចង្កៀងកាន់តែប្រសើរឡើង។ បន្ទះភ្លើងអាគ្រីលីកគឺជាប្រភេទសន្សំសំចៃទម្ងន់ស្រាលនិងខ្លាំងជាងជម្រើស។ ពួកគេផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយដែលងាយស្រួលប្រើសម្រាប់រាល់គម្របអំពូលភ្លើងដែលមានពន្លឺភ្លើង។ ដូចជា styrene ពួកគេអាចរកបាននៅក្នុងការបញ្ចប់និងពណ៌ជាច្រើនហើយត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងទីតាំងពាណិជ្ជកម្មនិងលំនៅដ្ឋានជាច្រើន។

 

 

PP / FRP Open Cell Ceiling

       បន្ទះពិដានក្រឡាចត្រង្គអគារជាទូទៅត្រូវបានគេប្រើអាលុយមីញ៉ូមកិន (ស៊ីអេសអិល) ដើម្បីធ្វើពិដាន។ នៅខាងក្នុងអាគារដែលបន្ថែមពីលើការបង្កើតរូបរាងឆើតឆាយនិងទំនើប ពិដានក្រឡាចត្រង្គដូចនេះ។ ក៏អាចដោះស្រាយបញ្ហានៃផ្ទះល្វែងបានដែរ នៅខាងក្នុងអាគារគំរូនិងចង្វាក់នៃខ្សែដែលភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវ។ សំណាញ់ក៏មានលក្ខណៈពិសេសដែលអាចធ្វើបាន សម្របខ្លួនយ៉ាងរលូនទៅនឹងចន្លោះណាមួយដើម្បីបង្កើត ស្រស់ស្អាតពីគ្រប់ទិសទី ផ្តល់នូវអារម្មណ៍នៃភាពរឹងមាំនិងភាពធន់នៅគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ ធ្វើឱ្យទំហំវិមាត្រ ពិដានក្រឡាចត្រង្គគឺខ្លាំងនិងប្រើប្រាស់បានយូរ។ វាមានមុខងារពិសេសដែលងាយស្រួលក្នុងការរុះរើ។ អាចត្រូវបានតុបតែងដោយពណ៌ភ្លឺរលោងមិនមានលាបពណ៌មិនកខ្វក់ងាយសម្អាតនិងតំឡើង។ ចំពោះលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀត សាកសមសម្រាប់បន្ទប់អ្នកដំណើរអាងហែលទឹកផ្សារទំនើបការតាំងពិព័រណ៍ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈបន្ទប់តាំងបង្ហាញនិងកន្លែងផ្សេងទៀត។

 

        បន្ទះពិដានម៉ាកខនខនត្រូវបានផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមប្លាស្ទិកសរសៃអំបោះនិងប៉ូលីយូធែនដែលមានភាពរឹងមាំប្រើប្រាស់បានយូរនិងស្រាល។ តាមរយៈដំណើរការនៃការលាយពណ៌បឋមដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងស្នាដៃមិនត្រឹមតែថ្នាំកូតប៉ុណ្ណោះទេ។ បន្ទាប់មកចាក់ចូលទៅក្នុងគម្រូ (ម៉ូឌែលហ្គូលជីង) អតិថិជនអាចជ្រើសរើសពណ៌ជាច្រើនប្រភេទដោយខ្លួនឯង សមស្របសម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងនៃអាគារនីមួយៗ មាន ទាំងការ៉េនិងការ៉េ និងចតុកោណ បន្ថែមលើទំហំនិងពណ៌ដែល យើងបានបង្កើតវាឡើងសម្រាប់ស្ថាបត្យករឱ្យបានល្អិតល្អន់។ ជ្រើសរើសតុបតែងនិងកែប្រែដើម្បីបង្កើតភាពប្រណីតនៃអគារ។

 

 

CONTACT អាមេរិក៖ ក្រុមហ៊ុន CHANCON GRATINGTHAI
ទាក់ទងក្រុមហ៊ុន CO ។ , LTD ជជែកកំសាន្តលីនខុន – ស៊ី។ អិល។ ឌី

           ។ ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដែលបានបញ្ចប់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ កំរាលកំរាលឥដ្ឋ ជម្រាលជាន់កើនឡើង អន្ទាក់សំរាមនៅជាប់នឹងផ្លូវដើរ ជំហាន Sieve បាន ទំងន់ស្រាលបានលើកកំពស់ជាន់ ការសម្អាតឱ្យបានល្អ គម្រប Manhole ជម្រាលនៅទីធ្លាផលិតកម្មពហុវណ្ណកម្ម ការប្រឆាំងនឹងការរអិលនៅជុំវិញម៉ាស៊ីន ច្រករបៀងនៅផ្នែកខាងលើនៃប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកស្អុយ ការប្រឆាំងនឹងការរអិលជើងជំហានដែកថែបនៅក្នុងរោងចក្រ។ PegBoard Hooks មានភាពធន់នឹងការ corrosion ពីទឹកអំបិលទឹកភ្លៀងទឹកអាស៊ីតច្រែះនិងសារធាតុគីមី។

 

ក្រុមហ៊ុន Grating_Manhole_Expert | ក្រុមហ៊ុនផលិត, លក់ដុំ – លក់រាយ | ជ្រើសរើសភ្នាក់ងារលក់ចែកចាយភ្នាក់ងារភ្នាក់ងារចែកចាយ || ក្រុមហ៊ុន Chancon ក្រុមហ៊ុនផលិតនិងចែកចាយ FRP Grating Grating, Drain Grating សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ គម្របស្នប់, គម្របប្រហោង, ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាត

ក្រុមហ៊ុន CHANCON ខូអិលធីឌី | ក្រុមហ៊ុនជីងជីងថៃខូអិលធីឌី (ការិយាល័យកណ្តាលទល់មុខរ៉ាម៉ាទី ២) លេខ ១៩៩ សូសៃថាំ ២១/១, សាមឌី, បាងឃុនធាន, ទីក្រុងបាងកក , ថៃ | ១៩៩ Takham២១ / ១ ផ្លូវ Takham, Bangkhuntien Bangkok ប្រទេសថៃ ១០១៥០ ទូរស័ព្ទដៃ (លក់)៖ ០៨១ ៩៣២ ៧៨៩៤, ០៦១ ៦៤៧ ០១៨៤-៦ ទូរស័ព្ទ ០២ ៤៥ ៤៥ ០៧៨០-១, ទូរសារ៖ ០២ ៤៥១ ០៧៨៦

អ៊ីម៉ែលៈ mkt @ chancon ។ co.th | បន្ទាត់ @: @ChanCon

គេហទំព័រ៖ http://www.CHANCON.co.th | www.GratingThai.co.th | http://GRATINGTHAI.com |  

http: // www .com | www ។ KanokMat.com | www.PongSa.com

FaceBook: https://www.facebook.com/weChancoN

Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon

Twitter: http://twitter.com/ fibergrating

Google Plus: https : //plus.google.com/+ChanconTh

Pinterest: https://www.pinterest.com/FRPSteelGratingManholecover/boards/

Instagram: https://www.instagram.com/fibermanhole_gratingthai/

BlogSpot: http: //chanconfrpgrating.blogspot .com /

 

ภาษาจีน

 

天花板遮光罩格栅分离器蛋箱格栅分隔器

电网天花板。通风顶盖可隐藏电气水暖工作。美丽的水族馆配件

#EggCrate #Grilles #LightingScreen #Diffuser #EggCrateGrilleDiffuser #DividerLighting #AquariumPanel #AquariumPanel #EggCrate #Grilled ceiling wall panel #网格#电源罩,挡风板#通风的床单#面板,遮光板,建筑面罩#场景板,天花板,幕墙,#遮阳板,通风口过滤器#通风百叶窗

        用于形成格栅以阻挡LED /荧光滤光片。 (LED /荧光灯)盖,隐藏电气系统,装饰建筑物。装饰性挡光板,陈列柜装饰用作铝制通风天花板的替代品。用于装饰美丽的鱼。制作房间分隔板,墙壁结构,池塘,容器,水产养殖容器,虾,青蛙、,

 

 

蛋箱格栅分隔器

          蛋箱荧光天花板格栅照明屏幕面板,抽象的塑料板,带过滤器的蛋箱格栅,HVAC空气回流/双偏转格栅,塑料LED照明扩散器,过滤介质网格蛋箱池塘海洋水族馆,DIY蛋箱水族馆盖子,用于吊顶白色塑料空气百叶窗的空气通风百叶窗,空气矢量丙烯酸格栅百叶窗:提供通风鸡蛋箱烧烤的新设计。场景,片材,天花板,幕墙遮阳板,通风孔过滤器面罩百叶板,通风孔掩盖,隐藏电气工作建筑装修

 

 

鸡蛋箱格栅分隔板

白色聚苯乙烯空气返回和排出的鸡蛋箱

           注射成型的1/2“厚x 1/2” x 1/2“方形电池蛋箱百叶窗具有独特的互锁边缘设计,因此可以将其对接在一起,形成几乎无缝连接的连续

百叶窗非抛物线塑料百叶窗是许多照明和发光天花板应用的非常经济的解决方案,这些百叶窗是用聚苯乙烯或丙烯酸材料模制而成的,白色面板是半透明的,可以在整个表面上提供均匀的照明。可以将其传输到工作区域,同时减少眩光;此外,该百叶窗使空气流通几乎畅通无阻,可通过更有效的散热来增加灯泡和镇流器的使用寿命。蛋箱产品是一种高效且节能的产品经济的灯光控制装置,可减少眩光并提供有效的照明。

 

 

鸡蛋箱格栅分隔器鸡蛋箱格栅分散器分隔器照明水族馆面板灯格栅观赏鱼缸装饰

 

            材质为ABS塑料,可同时用于装饰。建筑物内外外观是具有尺寸的筛网。它的设计看起来舒适,通风,轻巧,易于安装,方便,快速,坚固耐用,从而物超所值。修建运河创新时代标准设计的制定是为了满足现代建筑装饰的需要。它是直线安装的现代风格,可以用作天花板,幕墙,滤光器和风过滤器,建筑物通常使用铝制格栅(CELL CELLING)制成天花板。建筑物内除了创建像这样的优雅,异国情调的现代天花板网格之外这也可以解决平坦度的问题。在建筑物内,正确连接的线条的样式和节奏。网格式天花板坚固耐用它具有易于拆卸的特殊功能。它可以装饰成鲜艳的色彩,不脱皮,不脏,易于清洁和安装以及其他特殊效果。适用于乘客室,游泳池,大型购物中心,展览馆,,展示厅和其他地方,

            GratingThai汽车站GratingThai具有种类繁多的照明扩散器和照明面板,由于没有两个照明装置是相同的,因此我们可以将其切割成各种尺寸。每块面板。我们都有透明和乳白色的白色苯乙烯面板,也有丙烯酸树脂面板。丙烯酸照明面板不会发黄并且更坚固?很难破碎。我们可以搬运任何必须切割的板材。

鸡蛋箱格栅非常经济这些照明百叶窗采用聚苯乙烯模制而成,白色面板是半透明的,可在整个表面上提供均匀的照明;开孔设计使光线可以透射到工作区域,同时减少眩光;此外,该百叶窗使空气流通几乎畅通无阻,通过更有效的散热提高了灯泡和镇流器的使用寿命,该百叶窗获得了UL的认可,可用于洒水器。系统和照明天花板应用。

             降低亮度和眩光,HVAC通风,电动气流装饰面板,塑料照明扩散器,照明,天花板网格,电梯面板,自动喷水灭火系统,鱼缸,宠物笼,POP显示器。轻巧,美观,坚固,坚固耐用,适用于制造防水板LED /荧光灯泡发出的漫射光。或用作防护罩,以在关闭防护面板后隐藏,装饰水暖,布线,空调系统的工作产生美丽具有筛孔的性质还可以使空气从空调系统或通过照明灯进入。方便,易于打开,维护,不潮湿,适用于浴室,厨房,办公室,学校,公寓,公寓,豪华办公大楼等所有地方。 Show

              Grid天花板由主杆和组成,适用于室内或室外公共建筑的理想解决方案,用于突出显示或定义树液的设计使您可以设计各种尺寸和形状。照明和其他系统的配置。我们独特的专业知识为您提供了广泛的设计可能性。专有的悬挂式悬挂结构不依赖您,您可以创建无限的尺寸和形状。

 

应用程序:蛋箱荧光天花板格栅照明屏幕面板

蛋箱格栅分隔器

           对于从未去过农场或奶牛场的人,蛋箱以纸板箱的名字命名,农民可以将其放在盒子中以使蛋彼此分离。被运到市场上。在照明设备上,它们通过限制软源的去向来帮助控制软源的溢出。在现实世界中,您可能已经在“步行”和“请勿走”的交通路口中看到它们的使用。 “灯光,让他们的灯光信息仅对人行横道的人可见。

 

             鸡蛋箱是柔和光源的重要附件。它们的形状像3D网格,可提供不同的强度,并根据其分散角度而有所不同。因此,一个40度的蛋箱会将柔光的散布限制在40度。由于其前扩散板较宽,即使柔光的光束角(光束的最亮中心部分)接近90度,柔光的输出色散也可以接近180度。这可能会导致光线溅到您不想要的场景区域中。解决方案过去是将大型旗帜放置在支架和动臂上,以控制泄漏,但是快速的定位工作使这种做法不切实际。随着快速,易于安装的织物蛋箱的引入,控制柔光在较小空间内的洒落变得更加容易。通过使用几个较小的网格单元,与类似效果所需的大得多的谷仓门或旗帜相比,蛋箱仅需要几英寸深。尽管它没有大的旗帜会产生的确定的阴影边缘,但它们在防止溢出的效果非常有效,可以防止在浅色的墙壁上形成溢出,这在使用大量灯光时可能会发生。

 

            最终的边缘掉落是很平缓的,可以将这种质量用于几种独特的用途:如果您开始将光稍微摇离对象,则随着“蛋箱”网格单元开始变暗。 。限制照射到主体上的光量。因为您没有降低灯泡的功率来产生这种调光效果,所以色温不会像使用电调光器时那样变化。用两个软盒作为填充键,您可以非常快速地调整其单独的亮度。您还可以利用这种逐渐下降的效果,即随着运动的物体靠近光线,自然降低光线强度。这可以防止图像像主体接近光源时通常会发生的那样过度曝光。请注意,使用蛋箱时会有一些输出损失。损失的数量取决于细胞的狭窄程度,因此30度的鸡蛋箱将比40度的鸡蛋盒具有更少的细胞和更少的输出。但是,它在控制柔光的艰巨任务中的实用性太大,无法忽略。在GratingThais?找到天花板照明板。我们提供各种优质的照明面板,包括库存尺寸,超大尺寸,完全自定义尺寸。所有这些都可以通过简单的在线购买获得,也可以在我们的商店购买。由于没有两个照明设备是相同的,因此我们可以将每块面板切成所需的确切尺寸。我们库存有透明和乳白色的苯乙烯面板,以及丙烯酸和聚碳酸酯材料。我们可以携带任何尺寸的纸张(必须按标准运输价格裁剪)。苯乙烯照明面板是最经济,轻便且易于使用的解决方案,几乎可以满足任何荧光照明罩的需求。标准尺寸适合大多数嵌入式天花板系统以及许多标准的荧光照明灯具。我们为他们提供多种不同的饰面和颜色,可用于商业或住宅场所,包括厨房和浴室装置,地下室,办公楼,学校,车库和娱乐室。蛋箱百叶窗/扩散器可提供视觉舒适度和照明效率。开孔设计允许空气自由流通,从而降低了工作温度,从而延长了镇流器寿命并改善了灯的性能。压克力采光板是一种经济,轻便且比替代品坚固得多的板。它们为所有荧光灯罩需求提供了易于使用的解决方案。像苯乙烯一样,它们有多种饰面和颜色可供选择,并可以在各种商业和住宅场所使用。

 

 

PP / FRP吊顶

       开孔格栅的天花板,建筑物中一般都使用铝格栅(CELL CELLING)来制作天花板。在建筑物内部,除了营造出优雅而现代的外观像这样的网格天花板。也可以解决平整度问题在建筑物内,正确连接的线条的样式和节奏。格栅还具有可以无缝适应任何空间进行创作从各个角度看都很美丽在每个通道中给人以强度和耐用性的感觉使空间具有维数网格天花板非常结实耐用。它具有易于拆卸的特殊功能。可以装饰成鲜艳的色彩,不脱皮,不脏污,易于清洁和安装。给其他特色适用于客舱,游泳池,大型购物中心,展览会,汽车站,陈列室等场所。

 

        Chancon格栅天花板由玻璃纤维和聚丙烯塑料材料制成,坚固,耐用且轻巧。通过将原色直接混合到工件中的过程,而不仅仅是将涂料混合到工件中。然后倒入模板(模具光栅)中,客户可以自己选择各种颜色。适用于每个建筑物的内部可用的正方形和正方形和矩形除了尺寸和颜色我们创建它的目的是为了使建筑师能够精心设计。选择装饰和修改以创建建筑物的豪华感。

 

 

防尘带美国:CHANCON GRATINGTHAI
。ç接触股份有限公司聊天林肯- CO。,LTD光栅泰国。

           尚蒂伊康涅狄格制造商,专门从事特定领域成品排水g盖系统人行道地垫高架地板行人路旁的垃圾收集器步筛轻型活动地板清洁好人孔盖多功能生产场中的平板机器周围的防滑垫污水处理系统顶部的走廊防滑脚,钢制台阶在工厂中。 PegBoard挂钩可抵抗盐水,酸雨,铁锈和化学物质的腐蚀。

 

Grating_Manhole_Expert |制造商,批发-零售|招募经销商,销售商,代理商,代理商,分销商|| Chancon公司,FRP格栅,排水格栅的制造商和分销商人行道格栅污水盖,人孔盖,废水处理系统

坑CHANCON Co.,Ltd. | GratingThai Co.,Ltd. ||(总部位于Central Rama 2对面)199号Soi Tha Kham 21/1,曼谷Bang Khun Thian,Samae Dam。 ,泰国| 199 Takham21 / 1 Takham Road,Bangkhuntien Bangkok Thailand 10150手机(销售):081 932 7894,061 647 0184-6电话:02 451 0780-1,传真:02 451

0786电子邮件:mkt @ chancon。 co.th |行@:@ChanCon://www.CHANCON.co.th

网站:http| www.GratingThai.co.th | http://GRATINGTHAI.com |www。.com  

http://| www。 KanokMat.com | www.PongSa.com

FaceBook:https://www.facebook.com/weChancoN

Youtube:http://www.youtube.com/mktchancon

Twitter:http://twitter.com/整合

Google Plus:https ://plus.google.com/+ChanconTh://www.pinterest.com/FRPSteelGratingManholecover/boards/

Pinterest:https

Instagram:https://www.instagram.com/fibermanhole_gratingthai/

BlogSpot:http:// //chanconfrpgrating.blogspot .com /

 

 

ภาษาอินโดนีเซีย

 

 

Ceiling light shield grille separator, Egg Crate Grille Divider,listrik

plafon jaringan. Ventilasi penutup langit-langit untuk menyembunyikan pekerjaan pipa listrik. Aksesoris akuarium yang indah

#EggCrate #Grilles #LightingScreen #Diffuser #EggCrateGrilleDiffuser #DividerLighting #AquariumPanel #AquariumPanel #AquariumPanel #AquariumPanel #Grid # Pelindung daya, filter angin # Lembar berventilasi #Panel, panel bayangan, topeng bangunan #Panel pemandangan, lembaran langit-langit, dinding gorden, # Kisi, masker ventilator # Kisi-kisi ventilasi

        Digunakan untuk membentuk kisi-kisi untuk memblokir penyaringan lampu LED / Fluorescent. Cover (Led / Fluorescent), menyembunyikan sistem kelistrikan, mendekorasi gedung. Panel penghalang pencahayaan dekoratif, dekorasi etalase Digunakan sebagai pengganti plafon ventilasi aluminium. Digunakan sebagai hiasan untuk memelihara ikan yang indah. Membuat panel pembatas ruangan, struktur dinding, kolam, wadah, wadah budidaya, udang, katak, salamander

 

 

 

 

Egg Crate Grille Divider

Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel, Abstrak papan bahan plastik, Egg crate grille dengan filter, HVAC air return / Double deflection grille, Plastic LED Lighting Diffusers, Filter Media Grids Egg Crate Pond Marine Aquarium, DIY Egg Crate Aquarium Penutup, Louver Cahaya Ventilasi Udara untuk peti Telur plastik putih gantung di langit-langit, Louver Grid Akrilik vektor Udara: desain baru yang memasok ventilasi peti telur memanggang. Adegan, sprei, langit-langit, dinding gorden Visor, masker filter ventilasi udara Pelat Louver, lubang ventilasi Menutupi, menyembunyikan pekerjaan listrik Dekorasi bangunan

 

 

 

 

 

 

 

Kisi-kisi penutup lampu langit-langit pemisah api

 

Egg Crate Grille Divider White Polystyrene Egg crate

dapatdisambung bersama-sama untuk membentuk sambungan kontinu yang hampir mulus.

Kisi-kisi plastik nonparabolik adalah solusi yang sangat ekonomis untuk banyak aplikasi pencahayaan dan langit-langit yang bercahaya. Kisi-kisi ini dicetak dari bahan polistiren atau akrilik. Panel putih tembus cahaya dan memberikan penerangan yang seragam di seluruh permukaan Desain sel terbuka memungkinkan cahaya disalurkan ke area kerja sekaligus mengurangi silau; selain itu, kisi-kisi ini memungkinkan pergerakan udara yang hampir tidak terhalang yang akan meningkatkan umur panjang bola dan ballast melalui pembuangan panas yang lebih efisien. UL untuk digunakan di bawah sistem sprinkler dan dapat dapat digunakan dalam perlengkapan pencahayaan atau aplikasi langit-langit bercahaya.Produk peti telur adalah produk yang efisien dan e perangkat kontrol cahaya berbentuk kerucut yang akan mengurangi silau dan memberikan pencahayaan yang efektif.

 

 

Egg Crate Grille Divider Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel Light Grille Dekorasi tangki ikan hias

 

Bahannya adalah plastik ABS, bisa digunakan untuk kedua dekorasi. Di dalam dan di luar gedung Penampilannya adalah jaring layar dengan dimensi. Ini dirancang agar terlihat nyaman, terasa lapang, ringan, mudah dipasang, nyaman, cepat, kuat dan tahan lama untuk nilai dan keindahan. Buatlah bangunan anak sungai Zaman inovatif Format standar dikembangkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dekorasi bangunan modern. Pada model modern yang dipasang dalam garis lurus dapat digunakan sebagai plafon, dinding tirai, filter lampu, dan penyaring angin, Bangunan umumnya menggunakan kisi aluminium (CELL CELLING) yang dibuat menjadi plafon. Di dalam gedung Selain menciptakan plafon yang elegan, tidak biasa, dan modern seperti ini Ini juga bisa menyelesaikan masalah kerataan. Interior bangunan menciptakan pola dan ritme yang saling terkait. Plafon bergaya kisi Kuat dan tahan lama Ini memiliki fitur khusus yang mudah dibongkar. Dapat dihias dengan warna-warna cerah, tidak terkelupas, tidak kotor, mudah dibersihkan dan dipasang serta efek khusus lainnya. Cocok untuk ruang penumpang, kolam renang, pusat perbelanjaan, pameran, stasiun mobil, ruang pamer, dan tempat lain,

GratingThai memiliki berbagai macam diffuser pencahayaan dan panel lampu. Karena tidak ada dua perlengkapan pencahayaan yang sama, kami dapat memotong sesuai ukuran. Masing-masing dan setiap panel. Kami menyediakan panel styrene putih bening dan opal dan juga akrilik. Panel lampu akrilik tidak akan menguning dan lebih kuat? lebih sulit untuk dipecahkan. Kami membawa ke lembaran mana pun yang harus dipotong sebelum dikirim.

Egg crate Grille sangat ekonomis solusi untuk banyak aplikasi pencahayaan dan langit-langit bercahaya. Kisi-kisi ini dibentuk dalam polistiren. Panel putih tembus cahaya dan memberikan penerangan yang seragam di seluruh permukaan. Desain sel terbuka memungkinkan cahaya diteruskan ke area kerja sekaligus mengurangi silau; selain itu, Louver ini memungkinkan pergerakan udara yang hampir tidak terhalang yang akan meningkatkan umur panjang bulb dan ballast melalui pembuangan panas yang lebih efisien. Louver ini disetujui oleh UL untuk digunakan di bawah sprinkler. sistem dan aplikasi pencahayaan langit-langit.

Mengurangi Kecerahan dan Silau, Ventilasi HVAC, Panel dekoratif aliran udara listrik, Diffuser pencahayaan plastik, Penerangan, Kisi Langit-langit, Panel Lift, Sistem Penyiram Bawah, Tangki Ikan, Kandang Hewan Peliharaan, Layar POP. Ringan, indah, kuat , Tahan lama, cocok untuk membuat panel waterproofing Cahaya menyebar dari bola lampu LED / florescent. Atau digunakan sebagai panel kisi untuk menyembunyikan dekorasi, pekerjaan pipa, kabel, sistem pendingin udara setelah menutup panel pelindung Menghasilkan kecantikan Dengan sifat lubang saringan Ini juga memungkinkan untuk mengalirkan udara dari sistem AC atau lampu yang melewatinya. Nyaman, mudah dibuka, perawatan, tidak lembab, berlaku untuk semua tempat seperti di kamar mandi, dapur, kantor, sekolah, apartemen, kondominium, gedung perkantoran mewah.Show

PlafonGrid terdiri dari batang utama dan palangdapat digunakan di gedung publik, dalam dan luar ruangan. Solusi ideal untuk menyoroti atau menentukan sapces memungkinkan Anda mendesain berbagai ukuran dan bentuk. Pilihan bagus untuk menghadirkan warna dan tekstur pada bidang langit-langit, dengan pilihan pola, warna, dan konfigurasi untuk pencahayaan dan sistem lain. Keahlian unik kami memungkinkan berbagai kemungkinan desain. Struktur suspensi klip proproetary yang tidak bergantung memungkinkan Anda membuat ukuran dan bentuk yang tidak terbatas.

 

Aplikasi: Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Panel Layar

Egg Crate Grille Divider

Bagi mereka yang belum pernah ke peternakan atau perusahaan susu, Egg Crates diberi nama sesuai dengan kotak karton yang akan ditempatkan peternak di dalam kotak untuk menyimpan telur terpisah satu sama lain saat mereka diangkut ke pasar. Pada perlengkapan pencahayaan, mereka membantu mengendalikan tumpahan sumber lunak dengan membatasi ke mana ia bisa pergi. Di dunia nyata, Anda mungkin pernah melihatnya digunakan di persimpangan lalu lintas di “Walk” & “Don’t Walk “lampu, menjaga agar pesan mereka yang diterangi hanya terlihat oleh orang-orang yang berada di penyeberangan.

 

Krat Telur adalah aksesori berharga untuk sumber cahaya lembut. Berbentuk seperti kisi 3D, mereka tersedia dalam kekuatan yang berbeda, dibedakan oleh sudut dispersinya. Jadi peti telur 40 derajat akan membatasi penyebaran cahaya lembut hingga 40 derajat. Karena panel diffuser depan yang lebar, dispersi keluaran cahaya lembut dapat mendekati 180 derajat, bahkan sudut pancarannya (bagian tengah sinar paling terang) mendekati 90 derajat. Hal ini dapat menyebabkan tumpahan cahaya di area set Anda di mana Anda tidak menginginkannya. Solusinya adalah bendera besar yang ditempatkan di atas dudukan & lengan boom untuk menjaga tumpahan tetap terkendali, tetapi dunia kerja yang cepat membuat hal ini tidak praktis. Dengan diperkenalkannya Egg Crate yang cepat & mudah dipasang dari kain, mengontrol tumpahan cahaya lembut di ruang yang lebih kecil menjadi jauh lebih mudah. Dengan menggunakan beberapa sel kisi yang lebih kecil, Peti Telur hanya perlu berukuran beberapa inci, dibandingkan dengan pintu gudang yang jauh lebih besar atau bendera yang akan dibutuhkan untuk efek serupa. Meskipun tidak memiliki tepi bayangan yang pasti seperti yang akan dibuat oleh bendera besar, bendera ini sangat efektif dalam mencegah tumpahan dari dinding berwarna terang, yang dapat terjadi jika menggunakan banyak lampu.

 

Tepi yang dihasilkan jatuh? Mati sangat bertahap, dan kualitas itu dapat digunakan untuk beberapa kegunaan unik: Jika Anda mulai menggeser cahaya sedikit menjauh dari subjek, Anda akan melihat cahaya tampak redup saat sel kisi Peti Telur mulai bergerak. .. batasi jumlah cahaya yang mengenai subjek. Karena Anda tidak menurunkan daya lampu untuk menyebabkan efek peredupan ini, suhu warna tidak berubah seperti jika Anda menggunakan peredup listrik. Dengan dua kotak lunak sebagai kunci dan isian, Anda dapat menyesuaikan kecerahan masing-masing dengan sangat cepat. Anda juga dapat memanfaatkan penurunan bertahap ini untuk memberikan penurunan alami dalam intensitas cahaya saat subjek bergerak mendekati cahaya. Ini menjaga gambar agar tidak terlalu terekspos seperti yang biasanya terjadi saat subjek mendekati sumber cahaya. Sadarilah bahwa ada beberapa kehilangan output saat Anda menggunakan Peti Telur. Jumlah kehilangan tergantung pada sempitnya sel, jadi Peti Telur 30 derajat akan memiliki sel yang lebih kecil & keluaran kurang dari 40 derajat. Namun, kegunaannya dalam tugas yang sulit untuk mengontrol cahaya lembut merupakan keuntungan yang terlalu besar untuk diabaikan. Temukan panel pencahayaan langit-langit di GratingThais?. Kami menawarkan berbagai macam panel pencahayaan berkualitas tinggi dalam ukuran stok, sangat besar, ukuran khusus sepenuhnya. Semua tersedia untuk pembelian online sederhana atau diambil di toko kami. Karena tidak ada dua perlengkapan pencahayaan yang sama, kami dapat memotong setiap panel dengan ukuran yang tepat sesuai kebutuhan. Kami menyediakan panel stirena putih bening dan opal serta variasi dalam bahan akrilik dan polikarbonat. Kami membawa hingga ukuran lembaran apa pun (yang harus dipotong untuk tarif pengiriman standar). Panel penerangan styrene adalah solusi yang paling ekonomis, ringan dan mudah digunakan untuk hampir semua kebutuhan penutup lampu fluorescent. Ukuran standar cocok dengan sebagian besar sistem plafon gantung serta banyak perlengkapan pencahayaan fluoresen standar. Kami menawarkannya dalam berbagai sentuhan akhir dan warna yang siap digunakan di lokasi komersial atau residensial termasuk perlengkapan dapur dan kamar mandi, ruang bawah tanah, gedung perkantoran, sekolah, garasi, dan ruang rekreasi. Kisi-kisi / diffusers kotak telur memberikan kenyamanan visual dan efisiensi pencahayaan. Desain sel terbuka memungkinkan sirkulasi udara bebas yang menghasilkan suhu pengoperasian yang lebih rendah, yang meningkatkan masa pakai ballast dan meningkatkan kinerja lampu. Panel pencahayaan akrilik adalah yang ekonomis, ringan, dan jauh lebih kuat daripada alternatif. Mereka menawarkan solusi yang mudah digunakan untuk semua kebutuhan penutup lampu fluorescent. Seperti halnya stirena, bahan ini tersedia dalam berbagai sentuhan akhir dan warna dan siap digunakan di berbagai lokasi komersial dan residensial.

 

 

 

 

 

 

Ubin Plafon Sel Terbuka PP / FRP

 

      Bangunan umumnya menggunakan kisi alumunium (CELL CELLING) sebagai plafonnya. Di dalam gedung, selain menciptakan tampilan yang elegan dan modern Plafon kisi seperti ini. Bisa juga memecahkan masalah kerataan Interior bangunan menciptakan pola dan ritme yang saling terkait. Grilnya juga punya fitur yang bisa Beradaptasi dengan mulus ke ruang apa pun untuk dibuat Cantik dari segala sudut Memberi perasaan kekuatan dan daya tahan di setiap saluran Jadikan ruang itu berdimensi Plafon kisi sangat kuat dan tahan lama. Ini memiliki fitur khusus yang mudah dibongkar. Dapat dihias dengan warna-warna cerah, tidak terkelupas, tidak kotor, mudah dibersihkan dan dipasang. Untuk ciri-ciri khusus lainnya Cocok untuk ruang penumpang, kolam renang, shopping mall, pameran, car station, showroom dan tempat lainnya.

 

      Panel plafon grille Chancon terbuat dari bahan plastik fiberglass dan poly Propylene, yang kuat, tahan lama dan ringan. Melalui proses pencampuran warna primer langsung ke benda kerja, bukan hanya pelapis. Kemudian dituangkan ke dalam template (Mould Grating) Pelanggan dapat memilih sendiri berbagai macam warna. Cocok untuk dekorasi interior tiap bangunan Tersedia Persegi dan persegi Dan persegi panjang Selain ukuran dan warna itu Kami membuatnya agar arsitek menjadi rumit. Pilih untuk mendekorasi dan memodifikasi untuk menciptakan interior bangunan yang mewah.

 

 

HUBUNGI KAMI: CHANCON GRATINGTHAI

contact CO., LTD chat Lincoln – CO., LTD gratingThailand

pabrikanChantilly Connecticut yang berspesialisasi dalam bidang tertentu. Sistem penutup parut drainase yang sudah jadi Keset lantai jalan Lembaran lantai yang ditinggikan Perangkap sampah di sebelah jalan setapak Langkah saringan Dek lantai ringan yang ditinggikan Membersihkan dengan baik Penutup lubang got Lembaran di halaman produksi multiguna Anyaman anti selip di sekitar mesin Koridor di atas sistem pengolahan limbah Kaki anti selip PegBoard Hooks tahan terhadap korosi dari air asin, hujan asam, karat dan bahan kimia.

 

 

Grating_Manhole_Expert | Produsen, Grosir – Eceran | Dealer perekrutan, Penjualan, Dealer, Agen, Distributor || Perusahaan Chancon, produsen dan distributor FRP Grating grating, drainage trough. Kisi-kisi jalan Penutup bah, penutup lubang got, sistem pengolahan air limbah

CHANCON Co., Ltd. | GratingThai Co., Ltd. || (Kantor pusat di seberang Central Rama 2) No. 199 Soi Tha Kham 21/1, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok , Thailand | 199 Takham21 / 1 Takham Road, Bangkhuntien Bangkok Thailand 10150 Mobile Phone (Penjualan): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Telp: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786

E-mail: mkt @ chancon. co.th | Line @: @ChanCon

Situs web: http://www.CHANCON.co.th | www.GratingThai.co.th | http://GRATINGTHAI.com |  

  http: // www. .com | www. KanokMat.com | www.PongSa.com

FaceBook: https://www.facebook.com/weChancoN

Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon

Twitter: http://twitter.com/ fibergrating

Google Plus: https : //plus.google.com/+ChanconTh

Pinterest: https://www.pinterest.com/FRPSteelGratingManholecover/boards/

Instagram: https://www.instagram.com/fibermanhole_gratingthai/

BlogSpot: http: //chanconfrpgrating.blogspot .com /