11 คลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรงมีฐานตีนเป็ด ชนิดแสตนเลส/เหล็กชุบซิงค์ HDG Steel Grating clip lock clamp fastener *

ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง Grating Fixing Clips

Anchoring Devices Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Stainless-Steel Grating อุปกรณ์ตัว คลิปล็อค ยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็ก ประกับฮุคที่จับล็อคชนิดแสตนเลส/เหล็กทนสนิม

คลิปล็อค #ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง #ตัวล็อคยึดแผงตะแกรงเหล็ก #ตัวล็อคยึดตะแกรง #คลิปยึดตะแกรงเหล็ก #GratingFixingClips #GratingFasteners #BarGratingSaddleClip #GratingClipsFastenal #GratingAttachmentClips #SteelGratingClipLock #GratingClip #GratingLock #GratingFastenal #GratingSaddleClamp #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampGrating #คลิปล็อค #ตัวล็อคแผงตะแกรง #ตัวล็อคตะแกรงพลาสติก #น็อตยึดต่อแผ่นตะแกรง #อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรง #ประกับ #ตัวล็อคต่อ #ตัวยึดแขวน #ตัวรับเกี่ยว #ที่ยึดแผงตะแกรงเหล็ก

คลิปล็อค ยึดแผ่นตะแกรง มี 2 ประเภทวัสดุ ทั้งแบบ แสตนเลสสตีลเกรดสูง Stainless Steel SUS316 และแบบชุบจุ่มร้อนกันสนิม Hot Dip Galvanized Steel
เนื่องจากถูกออกแบบมาให้ใช้พื้นที่ต่างกัน โดยส่วนมากแล้วคลิปล็อกแสตนเลสใช้สำหรับยึดแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสหรือแผ่นงานแสตนเลส ส่วนตัวล็อคที่ทำจากเหล็กชุบซิงค์ออกแบบมาให้สำหรับยึดแผ่นตะแกรงเหล็กเข้ากับฐานรองด้านล่าง โดยสามารถปรับระดับแนวการยึดได้ ทั้งสองแบบใช้งานคล้ายๆกัน โดยลูกค้าสามารถเลือกแต่ละแบบให้เข้ากับช่องรูของตะแกรง (Mesh Size) และพื้นที่ที่ต้องการนำแผ่นตะแกรงไปติดตั้ง
These Grating Fixing Clips can be used to fasten steel grating to structural member. To install, use welded stud which may be welded through grating in place.

ใบเสนอราคา ตัวคลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก/ไฟเบอร์กล๊าส |
Anchoring Devices attach Saddle Fixing Clip Lock Clamp Lock Fastenal Fastener Quotation

ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง  คลิปยึดตะแกรงเหล็ก GratingFixingClips GratingFasteners

ตัวคลิปล็อคอุปกรณ์ยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก saddle cliplock clamp fastener

ตัวคลิปล็อคอุปกรณ์ยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก SaddleClipLockClampGrating SaddleClipLockClampFastenal อุปกรณ์ยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก
** ราคาที่นำเสนอข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง (เป็นราคามารับเองที่โรงงาน) | Price excluded VAT and Delivery

คลิปล็อค ยึดแผ่นตะแกรง มี 2 ประเภทวัสดุ ทั้งแบบ แสตนเลสสตีลเกรดสูง Stainless Steel SUS316 และแบบชุบจุ่มร้อนกันสนิม Hot Dip Galvanized Steel
เนื่องจากถูกออกแบบมาให้ใช้พื้นที่ต่างกัน โดยส่วนมากแล้วคลิปล็อกแสตนเลสใช้สำหรับยึดแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสหรือแผ่นงานแสตนเลส ส่วนตัวล็อคที่ทำจากเหล็กชุบซิงค์ออกแบบมาให้สำหรับยึดแผ่นตะแกรงเหล็กเข้ากับฐานรองด้านล่าง โดยสามารถปรับระดับแนวการยึดได้ ทั้งสองแบบใช้งานคล้ายๆกัน โดยลูกค้าสามารถเลือกแต่ละแบบให้เข้ากับช่องรูของตะแกรง (Mesh Size) และพื้นที่ที่ต้องการนำแผ่นตะแกรงไปติดตั้ง
These clips can be used to fasten steel grating to structural member. To install, use welded stud which may be welded through grating in place.

Hot dipped Zinc Galvanized Anchoring Devices attach Saddle Fixing Clip Lock Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating : อุปกรณ์ตัว คลิปล็อค ยึดจับแผงตะแกรงระบายน้ำเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชนิดมีฐานรองตีนเป็ด เหล็กชุบซิงค์สังกะสีทนสนิม

คลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก ในหนึ่งชุด ประกอบด้วย โบล์ท(น็อตตัวผู้) แหวนรองพร้อมน็อตตัวเมีย คลิปตัวเอ็มล็อคด้านบนตะแกรงเหล็ก (M-clip) และ ขารองตีนเป็ดไว้ล็อคฐานตะแกรงด้านล่างสุด คลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก มีสองขนาด ดังนี้

1. รุ่น MP-30 ใช้สำหรับยึดตะแกรงที่มีช่องรู(mesh)= 30mm.

2. รุ่น MP-40 ใช้สำหรับยึดตะแกรงที่มีช่องรู(mesh)= 40mm.

fixingsaddlecliplockgrating ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็ก

ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็ก fixingsaddlecliplockgrating

Hot dipped Zinc Galvanized Anchoring Devices attach Saddle Fixing Clip Lock Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating คลิปล็อค หรืออุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรงระบายน้ำเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชนิดมีฐานรองตีนเป็ด เหล็กชุบซิงค์สังกะสีทนสนิม
saddlecliplockgrating ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็ก

saddleclampcliplock Fixing grating อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็ก

ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง  คลิปยึดตะแกรงเหล็ก GratingFixingClips GratingFasteners saddlecliplockgratingfastener
คลิปล็อค #ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง #ตัวล็อคยึดแผงตะแกรงเหล็ก #ตัวล็อคยึดตะแกรง #คลิปยึดตะแกรงเหล็ก #GratingFixingClips #GratingFasteners #BarGratingSaddleClip #GratingClipsFastenal #GratingAttachmentClips #SteelGratingClipLock #GratingClip #GratingLock #GratingFastenal #GratingSaddleClamp #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampGrating #คลิปล็อค #ตัวล็อคแผงตะแกรง #ตัวล็อคตะแกรงพลาสติก #น็อตยึดต่อแผ่นตะแกรง #อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรง #ประกับ #ตัวล็อคต่อ #ตัวยึดแขวน #ตัวรับเกี่ยว #ที่ยึดแผงตะแกรงเหล็ก
Fixedgrating ประกับ ตัวล็อค ตัวต่อ ตัวยึด ตัวแขวน ตัวรับ ตัวเกี่ยว เหล็กยืดแผงตะแกรง fastenersaddlecliplock ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็ก

คลิปล็อค #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรง #ประกับ ตัวล็อค ตัวต่อ ตัวยึด ตัวแขวน ตัวรับ ตัวเกี่ยว เหล็กยืดแผงตะแกรง
ประกับ ตัวล็อค ตัวต่อ ตัวยึด ตัวแขวน ตัวรับเกี่ยว ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็ก fastenersaddlecliplock Fixedgrating

ประกับ ตัวล็อค ตัวต่อ ตัวยึด ตัวแขวน ตัวรับ ตัวเกี่ยว ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็ก fastenersaddlecliplock Fixedgrating

ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็ก ประกับ ตัวล็อค ตัวต่อ ตัวยึด ตัวแขวน ตัวรับ ตัวเกี่ยว ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง  คลิปยึดตะแกรงเหล็ก GratingFixingClips GratingFasteners

ประกับ ตัวล็อค ตัวต่อ ตัวยึด ตัวแขวน ตัวรับ ตัวเกี่ยว ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง  คลิปยึดตะแกรงเหล็ก GratingFixingClips GratingFasteners ประกับ ตัวล็อค ตัวต่อ ตัวยึด ตัวแขวน ตัวรับ ตัวเกี่ยว เหล็กยืดแผงตะแกรง fastenersaddlecliplock Fixedgrating ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็ก

saddleclipclamplockgrating อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็ก

ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็ก fixingsaddlecliplockgrating

คลิปล็อค ยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก ในหนึ่งชุด ประกอบด้วย โบล์ท(น็อตตัวผู้) แหวนรองพร้อมน็อตตัวเมีย คลิปตัวเอ็มล็อคด้านบนตะแกรงเหล็ก (M-clip) และ ขารองตีนเป็ดไว้ล็อคฐานตะแกรงด้านล่างสุด คลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก

Stainless Steel Curved Anchoring Devices attach Saddle Fixing Clip Lock Clamp Lock Fastenal Fastener for FiberGlass Grating : อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคแสตนเลสยึดจับแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส

คลิปล็อค แสตนเลสสตีลเกรดสูง สำหรับยึดแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส ผลิตจากวัสดุสแตนเลส Stainless Steel SUS316 เนื่องจากถูกออกแบบมาให้ใช้พื้นที่ต่างกัน โดยส่วนมากแล้วคลิปล็อกแสตนเลสใช้สำหรับยึดแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสหรือแผ่นงานแสตนเลส โดยลูกค้าสามารถเลือกแต่ละแบบให้เข้ากับช่องรูของตะแกรง (Mesh Size) และพื้นที่ที่ต้องการนำแผ่นตะแกรงไปติดตั้ง ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส มี 3 รูปแบบ แตกต่างกันตามลักษณะของแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสที่จะนำไปใช้งาน ดังนี้ ตัว M-Clip, L-Clip และ C-Clip

fixingsaddlecliplockgrating ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส

Stainless Steel Fixing Lock Grating is an easy-to-install system of interlocking planks, treads and accessories, providing safe, sturdy footing for mezzanine floors, billboards, highway signs, rooftop walkways and other applications. Increased load performance has been achieved through interlocking planks and a “ventilated” rung design.

saddlecliplockgrating ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง  คลิปยึดตะแกรงเหล็ก GratingFixingClips GratingFasteners

Grating Saddle Clip Lock อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็ก Clamp Fastenal Fastener

ประกับ ตัวล็อค ตัวต่อยึดแขวนรับเกี่ยวเหล็กยืดแผงตะแกรง fastenersaddlecliplock Fixedgrating ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็ก
#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรง #ประกับ ตัวล็อค ตัวต่อ ตัวยึด ตัวแขวน ตัวรับ ตัวเกี่ยว เหล็กยืดแผงตะแกรง

Fixedgrating ประกับ ตัวล็อค ตัวต่อยึดแขวนรับเกี่ยวเหล็กยืดแผงตะแกรง fastenersaddlecliplock ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็ก

Fixedgrating ประกับ ตัวล็อค ตัวต่อยึดแขวนรับเกี่ยวเหล็กยืดแผงตะแกรง fastenersaddlecliplock ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็ก
#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรง #ประกับ ตัวล็อค ตัวต่อ ตัวยึด ตัวแขวน ตัวรับ ตัวเกี่ยว เหล็กยืดแผงตะแกรง


Saddle Clip Lock Clamp Fastenal Fastener Anchor ตัวคลิปล็อคอุปกรณ์ยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก

ตัวคลิปล็อคอุปกรณ์ยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก Grating Saddle Clip Lock Clamp
#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรง #ประกับ ตัวล็อค ตัวต่อ ตัวยึด ตัวแขวน ตัวรับ ตัวเกี่ยว เหล็กยืดแผงตะแกรง

Hundreds of sole-gripping dimples ensure a safe surface in all kinds of environments. GRATE-LOCK can also be ordered without textures, making a product uniquely suited for rack decks, clean rooms and ceilings. SADDLE CLIPS are used to anchor welded steel, pressure-locked aluminum, or steel grating. They are ideal for installations where grating is frequently removed.

All bar grating must be tightly fastened in place. Welding of the grating panels to the supporting embers provides a superior, permanent installation. Although, for gratings that are subject to removal, they can be fastened with plate fasteners which are shop welded between the bearing bars and fastened with stud or bolt an alternative is also using the standard type Saddle Clip.
In areas where welding or drilling is not permitted, Grating Clamps can provide the fastening solution. These bar grating anchoring clips install on the top surface of the grating and create a friction connection with the flange supporting the panel. The narrow spacing of close mesh aluminum gratings allows for countersinking of the bearing bars and fastening with flat head screws. The Grating Clip grating fastener is a cost effective method of securing steel grating to existing structural steel members. The use of grating fasteners eliminates costly and time consuming welding and drilling. No access below the grating is required, resulting in a quick and simple installation. The Grating Clip grating fastener can be installed with a screwdriver and can be easily removed allowing the grating to be re-positioned or removed for maintenance purposes. The Grating Clip grating fastener will suit grating bar widths and grating bar dept to ensure that most standard grating sections can be accommodated.

การประยุกต์ใช้ ตัวคลิปล็อคอุปกรณ์ยึดจับแผงแผ่นตะแกรงเหล็ก-ไฟเบอร์กล๊าส : Tips of Stainless Steel/ Galvanized/ Aluminum/FRP FiberGlass Grating Fixing Saddle Clip Lock Clamp Fastenal Fastener Accesories

ตัวคลิปล็อคอุปกรณ์ยึดจับแผงแผ่นตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าส Saddle Clip Lock Clamp Fastenal
#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรง #ประกับ ตัวล็อค ตัวต่อ ตัวยึด ตัวแขวน ตัวรับ ตัวเกี่ยว เหล็กยืดแผงตะแกรง

Bar Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastenal Fastener Accessories
Saddle Clip A special bent-clip type fastener for removable bar grating panels, available in aluminum stainless steel and galvanized steel. (Note: cross bars may need to be snipped in the field to facilitate placement of saddle clips.)

Plank Clip A special friction fastener used in conjunction with plank grating and embedded grating frames. When plank is banded, clips are installed by the manufacturer. Compatible with flange thickness.

Grating Clamp A special friction fastener available in aluminum, stainless steel and galvanized steel used in conjunction with bar grating and embedded grating frames. (Note: Cross bars may need to be snipped in the field to facilitate placement of grating clamps.)

Plank Lug A plank lug inserted and tack welded between flanges, can serve as an anchor block for plank grating.

Z Clip The most versatile clip anchor available is the Z Clip. These clips are especially helpful in holding down riveted grating.
saddlecliplockgratingfastener อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็ก

saddle Clip Lock Clamp Fastenal Fastener ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็ก
#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรง #ประกับ ตัวล็อค ตัวต่อ ตัวยึด ตัวแขวน ตัวรับ ตัวเกี่ยว เหล็กยืดแผงตะแกรง

Chancon manufacture supplies the Anchoring Devices attach Saddle Fixing Clip Lock Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating in Mild Steel, Hot Dip Galvanized Finish, Stainless Steel (316 Grade) – Suitable for Fixing Grating Panels.
Grating Clamps are simple fasteners that allow bar grating to be attached to steel structures without the need for drilling or welding. There are many advantages to using grating fasteners. Grating fasteners are safer because they don’t require dangerous welding or drilling. This is also perfect for industrial environments where drilling and welding is not allowed. Grating clip Saddle Fastenal fasteners are also very easy to install, unlike traditional bar grating attachment welding, the grating Clamps can be removed and re-fixed to allow access to areas below the grating.

We have designed an universal Grating clamp, which is suitable to fix various Gratings and suitable for variety of pitches.

Our Grating Clamp comprises of
– Pressed clamp plate (Bottom plate)
– M/L/C Type Saddle clip
– M8 x 70mm Bolt and Nut
We can also design and supply customized clips for special applications as per your requirement. It is recommended in installations where grating is subject to frequent removal. The SADDLE Clip Lock is constructed in such a way that fixing is possible from above.

ภาษาอังกฤษ

Grating Fixing Clips

Anchoring Devices Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Stainless-Steel Grating Stainless steel / rust-resistant steel hook locks

#Steel lock to fasten the grating panel. # Lock to fasten the steel grating panel. #Lock to fasten the grille #Steel grating clips #GratingFixingClips #GratingFasteners #BarGratingSaddleClip #GratingClipsFastenal #GratingAttachmentClips #SteelGratingClipLock #GratingClip #GratingLock #GratingFastenal #GratingSaddleClamp #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClamp #Grating Lock #GratingLock #GratingFastenal #GratingSaddleClamp #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClamp #Plastic lock grille #Not attached to the grille plate #Device, locking clip, holding the grille plate #Cap #Connector #Hanging bracket #Receiver # Steel grating panel clamps

Quotation Clip Lock Clamp Grips Steel / Fiber Glass | Anchoring Devices attach Saddle Fixing Clip Lock Clamp Lock Fastenal Fastener Quotation

** Prices offered above Price excluded VAT and Delivery

There are 2 types of grating clips, high grade stainless steel, stainless steel SUS316 and dip plated. Hot Dip Galvanized Steel

because it is designed to use different areas. In most cases, stainless steel locking clips are used for fixing the fiberglass grating panels or stainless steel sheets. The zinc-plated steel lock section is designed to attach the steel grille plate to the base underneath. Which can adjust the level of the fixing line The two work similarly. Customers can choose each type to match the hole of the grating (Mesh Size) and the area to which the grating plate is installed.

These clips can be used to fasten steel grating to structural member. To install, use welded stud which may be welded. through grating in place.

Hot dipped Zinc Galvanized Anchoring Devices attach Saddle Fixing Clip Lock Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating: Rust-resistant zinc-plated steel

The locking clip holds the steel grille panels in one set, consisting of a bolt (male nut), washer with female nut. M-clip, top lock, steel grille (M-clip) and foot support to lock the bottom of the grille base. There are two sizes of locking clips for grating panels as follows:

1. Model MP-30 is used for fixing grating with holes (mesh) = 30mm.

2. Model MP-40 is used for fixing grating with holes (mesh) = 40mm. .

Hot dipped Zinc Galvanized Anchoring Devices attach Saddle Fixing Clip Lock Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating Rust-resistant zinc-plated steel

#Steel lock to fasten the grating panel. # Lock to fasten the steel grating panel. #Lock to fasten the grille #Steel grating clips #GratingFixingClips #GratingFasteners #BarGratingSaddleClip #GratingClipsFastenal #GratingAttachmentClips #SteelGratingClipLock #GratingClip #GratingLock #GratingFastenal #GratingSaddleClamp #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClamp #Grating Lock #GratingLock #GratingFastenal #GratingSaddleClamp #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClamp #Plastic lock grille #Not attached to the grille plate #Device, locking clip, holding the grille plate #Cap #Connector #Hanging bracket #Receiver #Steel grating panel holder

#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #Equipment, body, clip, clamp, grate

The locking clip holds the steel grille panels in one set, consisting of a bolt (male nut), washer with female nut. M-clip, top lock, steel grille (M-clip) and foot support to lock the bottom of the grille base. Locking clip grip panels Steel Mesh

Stainless Steel Curved Anchoring Devices attach Saddle FixingDevice Locking clip stainless steel clamping plates, grating fiber glass.

High grade stainless steel locking clip For fixing the fiberglass grating panels Made of stainless steel SUS316 material because they are designed to use different spaces. In most cases, stainless steel locking clips are used for fixing the fiberglass grating panels or stainless steel sheets. Where customers can choose each type to match with the mesh hole and the area they want to install the grating plate There are 3 different types of locking clips to hold the fiberglass grating plates according to the characteristics of the fiberglass grating plates that will be used as follows: M-Clip, L-Clip and C-Clip.

Stainless Steel Fixing Lock Grating is an easy-to-install system of interlocking planks, treads and accessories, providing safe, sturdy footing for mezzanine floors, billboards, highway signs, rooftop walkways and other applications. Increased load performance has been achieved through interlocking planks and a “ventilated” rung design.

#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #Equipment, body, clip, clamp, grate

#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #Equipment, body, clip, clamp, grate

#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #Equipment, clip, clamp, grating plate # Grate-lock attachment, bracket, hanger, receiver, extension rod, grating panel

Hundreds of sole-gripping dimples ensure a safe surface in all kinds of environments. GRATE-LOCK can also be ordered without textures, making a product uniquely suited for rack decks, clean rooms and ceilings. SADDLE CLIPS are used to anchor welded steel, pressure-locked aluminum, or steel grating. They are ideal for installations where grating is frequently removed.

All bar grating must be tightly fastened in place.Welding of the grating panels to the supporting embers provides a superior, permanent installation. Although, for gratings that are subject to removal, they can be fastened with plate fasteners which are shop welded between the bearing bars and fastened with stud or bolt an alternative is also using the standard type Saddle Clip.

In areas where welding or drilling is not permitted, Grating Clamps can provide the fastening solution. These bar grating anchoring clips install on the top surface of the grating and create a friction connection with the flange supporting the panel. The narrow spacing of close mesh aluminum gratings allows for countersinking of the bearing bars and fastening with flat head screws. The Grating Clip grating fastener is a cost effective method of securing steel grating to existing structural steel members. The use of grating fasteners eliminates costly and time consuming welding and drilling. No access below the grating is required, resulting in a quick and simple installation. The Grating Clip grating fastener can be installed. with a screwdriver and can be easily removed allowing the grating to be re-positioned or removed for maintenance purposes. The Grating Clip grating fastener will suit grating bar widths and grating bar dept to ensure that most standard grating sections can be accommodated.

Application Grating Fixing Saddle Clip Lock Clamp Fastenal Fastener Accesories

#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #Equipment, body, clip, lock, grating, grating plate #hanger, receiver, hook, stretcher, grating panel,

Clamp, adapter,Bar Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastenal Fastener Accessories

Saddle Clip A special bent-clip type fastener for removable bar grating panels, available in aluminum stainless steel and galvanized steel. (Note: cross bars may need to be snipped in the field to facilitate placement of saddle clips.)

Plank Clip A special friction fastener used in conjunction with plank grating and embedded grating frames. When plank is banded, clips are installed by the manufacturer. Compatible with flange.thickness

Grating Clamp A specialfastener available in aluminum, stainless steel and galvanized steel used in conjunction with bar grating and embedded grating frames. (Note: Cross bars may need to be snipped in the field to facilitate placement of grating clamps.)

Plank Lug A plank lug inserted and tack welded between flanges, can serve as an anchor block for plank grating.Z

Clip T he most versatile clip anchor available is the Z Clip. These clips are especially helpful in holding down riveted grating.

#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGratingclip, lock, grating, grating plate #, lock,hook, hanger, receiver, straightening, grating,

#Equipment,adapter,Chancon manufacture supplies the Anchoring Devices attach Saddle Fixing Clip Lock Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating in Mild Steel, Hot Dip Galvanized Finish, Stainless Steel (316 Grade) – Suitable for Fixing Grating Panels.

Grating Clamps are simple fasteners that allow bar grating to be attached to steel structures without the need for drilling or welding. There are many advantages to using grating fasteners. Grating fasteners are safer because they don’t require dangerous welding or drilling. This is also perfect for industrial environments where drilling and welding is not allowed. Grating clip Saddle Fastenal fasteners are also very easy to install, unlike traditional bar grating attachment welding, the grating Clamps can be removed and re-fixed to allow access to areas below the grating.

We have designed an universal Grating clamp, which is suitable to fix vari. ous Gratings and suitable for variety of pitches.Our

Grating Clamp comprises of

– Pressed clamp plate (Bottom plate)

– M / L / C Type Saddle clip

– M8 x 70mm Bolt and Nut

We can also design and supply customized clips for special applications as per your requirement. It is recommended in installations where grating is subject to frequent removal. The SADDLE Clip Lock is constructed in such a way that fixing is possible from above.

ภาษากัมพูชา

ក្លីបជួសជុលក្លីបខ្សែអំបោះប្រដាប់ប្រដារឃ្លីបប្រដាប់ប្រដារ

ឧបករណ៍បោះយុថ្កាភ្ជាប់ដែកអ៊ីណុកដែកថែប សោដែកអ៊ីណុក / ច្រែះដែកធន់នឹងច្រែះ

# ចាក់សោរដើម្បីភ្ជាប់បន្ទះដឹងគុណ។ # ចាក់សោរដើម្បីភ្ជាប់បន្ទះដែក។ # ចាក់ជាប់នឹងសំណាញ់ # ឃ្លីបដឹងគុណ #GratingFixingClips #GratingFasteners #BarGratingSaddleClip #GratingClipsFastenal #GratingAttachmentClips #SteelGratingClipLock #GratingClip #GratingLock #GratingFastenal #GratingSaddleClamp #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClamp #Grating ចាក់សោ #GratingLock #GratingFastenal #GratingSaddleClamp #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClamp # សំណាញ់ចាក់សោ # មិនជាប់នឹងចានដែក # ដេវីតក្លីបចាក់សោរកាន់ចានក្រឡាចត្រង្គ # កាប # ខនធ័រខនឃឺរ # ដង្កៀប # រ៉េស៊ី # បន្ទះក្តារបន្ទះដែកថែបមានការគៀបបបន្ទះ

ឃ្លីបឃ្លីបឃ្លីបឃ្លីដែកថែប / កែវជាតិសរសៃកញ្ចក់ 

 ** តម្លៃផ្តល់ជូនខាងលើ តម្លៃដែលមិនរាប់បញ្ចូលអាករលើតម្លៃបន្ថែមនិងការដឹកជញ្ជូន

មានក្លីបក្លរីន ២ ប្រភេទគឺដែកអ៊ីណុកថ្នាក់ទីខ្ពស់ដែកអ៊ីណុកអេសអេសអេស ១៦១ និងដាប់ប៊លដាប់ប៊លហ្គាស

ព្រោះវាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់តំបន់ផ្សេងៗគ្នា។ ក្នុងករណីភាគច្រើនឈុតចាក់សោដែកអ៊ីណុកត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការជួសជុលបន្ទះក្រឡាចត្រង្គសរសៃអំបោះឬបន្ទះដែកអ៊ីណុក។ ផ្នែកចាក់សោដែកស័ង្កសីត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីភ្ជាប់បន្ទះដែកថែបទៅនឹងមូលដ្ឋានខាងក្រោម។ ដែលអាចកែតម្រូវកម្រិតនៃខ្សែជួសជុល ការងារទាំងពីរនេះប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។ អតិថិជនអាចជ្រើសរើសប្រភេទនីមួយៗដើម្បីផ្គូផ្គងនឹងប្រហោងនៃសំណាញ់ (ទំហំ Mesh) និងតំបន់ដែលត្រូវបានតំឡើងចានដែក។

ឈុតទាំងនេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់ដែកថែបភ្ជាប់ទៅនឹងសមាជិករចនាសម្ព័ន។ ដើម្បីតំឡើងប្រើ stud welded ដែលអាចត្រូវបានផ្សារដែក។ ។ ។ តាមរយៈការ grating

បានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងកន្លែងក្តៅបានជម្រុញឧបករណ៍យុថ្កាស័ង្កសីក្លីជួសជុលរាងភ្ជាប់ចាក់សោមានការគៀរឹរឹបារចាក់សោដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ:ដែកថែប – ស័ង្កសីធន់នឹងច្រែះ

ឈុតចាក់សោរផ្ទុកបន្ទះសំណប៉ាហាំងដែកក្នុងមួយឈុតដែលមានរនាស់ (បុរសបុរស) ម៉ាស៊ីនលាងចានជាមួយផ្លែញី។ M-clip, ចាក់សោកំពូល, សំណាញ់ដែកថែប (M-clip) និងទ្រទ្រង់ប្រអប់ជើងដើម្បីចាក់សោផ្នែកខាងក្រោមនៃមូលដ្ឋានសំណាញ់។ ឈុតចាក់សោមានពីរទំហំសម្រាប់បន្ទះកិនដូចខាងក្រោម៖

១. ម៉ូឌែល MP-៣០ ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការជួសជុលក្រឡាចត្រង្គដោយមានប្រហោង (សំណាញ់) = ៣០ ម។ ម

.- គំរូ MP-៤០ ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ជួសជុលក្រឡាចត្រង្គដែលមានប្រហោង (សំណាញ់) = ៤០ មម។ ។

 ឧបករណ៍បោះយុថ្កាស័ង្កសីខាប់ជែមជែលភ្ជាប់សាឌីនជួសជុលក្លីបចាក់សោរគៀបជាប់សោររនាំងដែកថែប។ ដែកថែប – ស័ង្កសីធន់នឹងច្រែះ

 # ចាក់សោរដើម្បីភ្ជាប់បន្ទះដឹងគុណ។ # ចាក់សោរដើម្បីជួសជុលបន្ទះដែក។ # ចាក់ជាប់នឹងសំណាញ់ # ឃ្លីបដឹងគុណ #GratingFixingClips #GratingFasteners #BarGratingSaddleClip #GratingClipsFastenal #GratingAttachmentClips #SteelGratingClipLock #GratingClip #GratingLock #GratingFastenal #GratingSaddleClamp #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClamp #Grating ចាក់សោ #GratingLock #GratingFastenal #GratingSaddleClamp #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClamp # សំណាញ់ចាក់សោ # មិនជាប់នឹងចានដែក # ដេវីតក្លីបចាក់សោរកាន់ចានក្រឡាចត្រង្គ # កាប # ខនធ័រខនឃឺរ # ដង្កៀប # រ៉េស៊ី # អ្នកកាន់បន្ទះដឹងគុណ

 #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating # ដឹកជញ្ជូនរាងកាយឃ្លីបក្ដាប់សូមថ្លែងអំណរគុណ

  

ឈុតចាក់សោរផ្ទុកបន្ទះសំណប៉ាហាំងដែកក្នុងមួយឈុតដែលមានរនាស់ (បុរសបុរស) ម៉ាស៊ីនលាងចានជាមួយផ្លែញី។ M-clip, ចាក់សោកំពូល, សំណាញ់ដែកថែប (M-clip) និងទ្រទ្រង់ប្រអប់ជើងដើម្បីចាក់សោផ្នែកខាងក្រោមនៃមូលដ្ឋានសំណាញ់។ ឧបករណ៍ចាក់សោរបន្ទះក្តារដែកថែបដែកថែបដែកបន្ទះអេសឌី

អ៊ីណុកភ្ជាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់យុថ្កាភ្ជាប់ជួសជុលឧបករណ៍ចាក់សោរឃ្លីបបន្ទះដែកអ៊ីណុកភ្ជាប់កញ្ចក់កែវកញ្ចក់។

ឈុតចាក់សោដែកអ៊ីណុកថ្នាក់ទីខ្ពស់ សម្រាប់ការជួសជុលបន្ទះក្រឡាចត្រង្គសរសៃអំបោះ ធ្វើពីសម្ភារៈធ្វើពីដែកអ៊ីណុក SUS316 ពីព្រោះពួកវាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់កន្លែងខុសគ្នា។ ក្នុងករណីភាគច្រើនឈុតចាក់សោដែកអ៊ីណុកត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការជួសជុលបន្ទះក្រឡាចត្រង្គសរសៃអំបោះឬបន្ទះដែកអ៊ីណុក។ កន្លែងដែលអតិថិជនអាចជ្រើសរើសប្រភេទនីមួយៗដើម្បីផ្គូរផ្គងជាមួយរន្ធសំណាញ់និងតំបន់ដែលពួកគេចង់តំឡើងចានក្រឡាចត្រង្គ ឈុតចាក់សោមាន ៣ ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដើម្បីកាន់ចានក្រឡាចត្រង្គសរសៃអំបោះយោងតាមចរិតលក្ខណៈនៃចានដែកសរសៃអុបទិកដែលនឹងត្រូវប្រើដូចខាងក្រោម៖ M-Clip, L-Clip និង C-Clip ។

 

ដែកអ៊ីណុកជួសជុលចាក់សោរគឺជាការតំឡើងងាយស្រួលក្នុងការតំឡើងក្តាររទេះរទេះរទេះរុញនិងគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗផ្តល់ជូននូវសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជើងជាន់ឡៅតឿផ្ទាំងប៉ាណូផ្លាកសញ្ញាផ្លូវដើរលើដំបូលនិងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត។ ការកើនឡើងនៃការផ្ទុកត្រូវបានសម្រេចតាមរយៈប្លង់ភ្ជាប់គ្នានិងរចនាបទ “ខ្យល់” ។

 #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating # ដឹកជញ្ជូនរាងកាយឃ្លីបក្ដាប់សូមថ្លែងអំណរគុណ

 #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating # ដឹកជញ្ជូនរាងកាយឃ្លីបក្ដាប់សូមថ្លែងអំណរគុណ

#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating # ដឹកទំនិញឈុតក្លីបផ្លាស្ទិច # ឯកសារភ្ជាប់ជាប់នឹងដង្កៀបហាន់អាន់ឌ័រអ្នកទទួលដំបងបន្ថែមបន្ទះក្តាររាងសំប៉ែត

រាប់រយដើមធានាបាននូវផ្ទៃដែលមានសុវត្ថិភាពក្នុងបរិដ្ឋានគ្រប់ប្រភេទ។ GRATE-LOCK ក៏អាចកម្មង់បានដោយមិនចាំបាច់ វាយនភាព, ធ្វើឱ្យផលិតផលសមតែមួយគត់សម្រាប់នាវាបង្ហូរចេញ, បន្ទប់ស្អាតនិងពិដានមួយ។ ក្លីរាងត្រូវបានប្រើដើម្បីយុថ្កា welded ដែកសម្ពាធជាប់សោអាលុយមីញ៉ូមឬសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែកថែប។ ពួកគេគឺល្អសម្រាប់ការដំឡើងដែលជាកន្លែងដែល grating ត្រូវបានយកចេញជាញឹកញាប់។

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបារទាំងអស់ត្រូវតែមាន ការដាក់បន្ទះក្តាររង្គសាលទៅនឹងវត្ថុគាំទ្រផ្តល់នូវការតំឡើងខ្ពស់និងស្ថិតស្ថេរ។ ទោះបីជាការពេញចិត្តដែលត្រូវបានដកចេញក៏ដោយវាអាចត្រូវបានដាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងរនុកចានដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់រវាងរនាំងភ្ជាប់និងភ្ជាប់ទៅនឹងរនុក។ ឬជម្រើសមួយផងដែរន្លឹត្រូវប្រើប្រភេទស្ដង់ដារឈុតកែប។

ក្នុងតំបន់ដែលជាកន្លែងដែលផ្សារដែកឬខួងប្រេងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមានការគៀបអាចផ្តល់នូវដំណោះស្រាយរឹនេះ។ របារទាំងនេះ grating ឈុតទម្រ គម្លាតតូចចង្អៀតនៃសំណាញ់អាលុយមីញ៉ូមដែលនៅជិតអាចឱ្យអ្នកតោងរបារទ្រនាប់និងភ្ជាប់ជាមួយវីសក្បាលរាបស្មើ។ ការខ្ពង់ខ្ពស់នៃការខ្ញីគឺជាការចំណាយ។ វិធីសាស្រ្តដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការធានាការផ្សារភ្ជាប់ដែកទៅនឹងសមាជិកដែកថែបដែលមានស្រាប់ការប្រើឧបករណ៍ពន្លាដែកបំបាត់ការផ្សារនិងខួងខ្ជះខ្ជាយចំណាយពេលវេលានិងការខួង។ ការចូលប្រើនៅខាងក្រោមការកិនត្រូវការជាចាំបាច់ដែលបណ្តាលឱ្យមានការតំឡើងរហ័សនិងសាមញ្ញ។ ភ្ជាប់ជាមួយវីសស្ពឺនិងអាចយកចេញបានយ៉ាងងាយដែលអនុញ្ញាតឱ្យម៉ាស៊ីនកិនមានទីតាំងថ្មីឬរុះរើសម្រាប់គោលបំណងថែរក្សា។ ឃ្លីបខ្ញីឃ្លីងឃ្លីបនឹងភ្ជាប់ទៅនឹងទទឹងរបស់របារនិងរនាំងសំណាញ់ដើម្បីធានាថាផ្នែកដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារអាចត្រូវបានរៀបចំ។

ពាក្យសុំ កាវបិទជួសជុលសាឌីក្លីបក្លីបក្លីនធ័រ 

អេសអិលអេសអិលអេសអិលអេសហ្វឺសឺរ # ហ្វ្រេសហ្វែលហ្វាហ្សែនឡេកប៊ឺរសឺរហ្គីនអេសអេសដាប់ប៊លក្លីបឃុនហ្វិចដាប់ប៊ល # ដឹកទំនិញរាងកាយក្លីបចាក់សោរចានគោម #ញ្ចូនអ្នកកាន់ទំពក់អ្នកប

គៀបអាដាប់ធ័រអ្នកកាន់បញ្ចោញបន្ទះក្តាររង្គសាលបារ Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastenal គ្រឿងបន្ថែមគ្រឿងបន្លាស់

ឈុត Saddle ប្រភេទប្រដាប់ចងជាប់ពិសេសសម្រាប់ដោះចល័ត។ បន្ទះក្តារដែលអាចប្រើបានជាដែកអ៊ីណុកអាលុយមីញ៉ូមនិងដែកថែបធ្វើពីដែក។ (សំគាល់ៈរបារឈើឆ្កាងប្រហែលជាចាំបាច់ត្រូវរឹបអូសនៅទីវាលដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការដាក់

ខ្ទាស់។ នៅពេលត្រូវបានតម្លើងដោយក្រុមហ៊ុនផលិត។ ត្រូវគ្នានឹងកម្រាស់។

ដោតផ្លាប់ផ្លាប់ផ្លាស Grating Clamp ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែកមានពិសេសអាចប្រើបានជាមួយអាលុយមីញ៉ូមដែកអ៊ីណុកនិងដែកថែបដែលប្រើដោយភ្ជាប់ជាមួយរនាំងសំណប៉ាហាំងត្រូវដាក់អន្ទាក់នៅទីវាលដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការតោងនៃការគៀបសង្កត់។ )

ដាប់ផ្លាប់លូដាក់ក្តារដាក់បញ្ចូលនិងតោងដែលភ្ជាប់គ្នារវាងគែមអាចធ្វើជារនាំងយុថ្កាសម្រាប់ plank plank ។Z

Clip T គាត់មានយុថ្កាឃ្លីបដែលអាចប្រើបានច្រើនជាងគេគឺឈុតឃ្លីបហ្សី។ ឈុតទាំងនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ជាពិសេសក្នុងការធ្វើឱ្យមានការថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។

#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGratingឃ្លីបចាក់សោរចានក្រឡាចត្រង្គ # ចាក់សោភ្ជាប់ទំពក់អ្នកទទួលការតំ

# ដឹកទំនិញរអាដាប់ធ័ររុយការតំរុយផលិតផល Chancon ផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍យុថ្កាភ្ជាប់ Saddle Fixing Clip Lock Clamp Lock fastenal Bar fastener Bar Steel Grating in Mild Steel, Hot ឌុយហ្គីលីវូដិនបញ្ចប់ដែកអ៊ីណុក (ថ្នាក់ទី ៣១៦) – សាកសមសម្រាប់ការជួសជុលបន្ទះ

ខ្ញីការតោងជាការដាក់រនុកគឺជារនុកសាមញ្ញដែលអនុញ្ញាតឱ្យភ្ជាប់រនាំងដែកភ្ជាប់ទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធដែកដោយមិនចាំបាច់ខួងឬផ្សារដែក។ មានគុណសម្បត្តិជាច្រើនក្នុងការប្រើឧបករណ៍កិនខ្ញី។ ប្រដាប់ដាក់ប្រដាប់ដាក់រនុកមានសុវត្ថិភាពព្រោះវាមិនត្រូវការការផ្សារឬការខួង។ នេះក៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់បរិស្ថានឧស្សាហកម្មដែលមិនអនុញ្ញាតឱ្យខួងនិងផ្សារដែក។ ការគៀបអាចត្រូវបានយកចេញនិងជួសជុលឡើងវិញដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យចូលទៅកាន់តំបន់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការ

កិន។ ការផ្តល់ជូនពិសេសនិងសមស្របសម្រាប់ភាពខុសគ្នានៃរណ្តៅដាប់

ដីប៊ែត

។ យើងបង្កើតការគៀបសង្កត់ – ចានគាបសង្កត់ (ចានក្រោម)

– ឈុតអេដ / អេ / អេ / ប្រភេទសេ

– M8 x ៧០ មីល្លីបនិងណែម

យើងក៏អាចរចនានិងផ្គត់ផ្គង់ក្លីបដែលបានកែសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីពិសេសផងដែរ។ តាមតំរូវការរបស់អ្នកវាត្រូវបានណែនាំអោយតំឡើងនៅកន្លែងដែលការដឹងគុណគឺជាការដកយកចេញជាញឹកញាប់។

ภาษาจีน

光栅固定夹

锚固设备鞍座固定夹夹具锁紧固件固定杆不锈钢光栅不锈钢/防锈钢钩锁

#钢制锁扣固定光栅板。 #锁定以固定钢格板。 #锁定以固定格栅#钢格板夹#GratingFixingClips #GratingFasteners #BarGratingSaddleClip #GratingClipsFastenal #GratingAttachmentClips #SteelGratingClipLock #GratingClip #GratingLock #GratingFastenal #GratingSaddleClamp #FastenalFastenerLockBarSelelGratingS #塑料锁格栅#未安装在格栅板上#设备,锁定夹,固定格栅板#盖#连接器#吊架#接收器#钢格板夹

报价夹固定夹夹具钢/玻璃纤维|锚固装置连接鞍座固定夹固定夹锁紧固件报价 

 **以上价格价格不包括增值税和交货

有2种类型的格栅夹,高级不锈钢,SUS316不锈钢和浸镀热浸镀锌钢,

因为它设计用于不同的区域。在大多数情况下,不锈钢锁定夹用于固定玻璃纤维格栅板或不锈钢板。镀锌钢制锁部分设计用于将钢制格栅板固定到下方的底座上。可以调节固定线的水平两者的工作类似。客户可以选择每种类型,以匹配格栅的孔(网格尺寸)和格栅板的安装区域。

这些夹子可用于将钢格栅固定到结构构件上;要安装,请使用可焊接的焊接螺柱。通过地方光栅

热浸镀锌锚固装置连接马鞍固定夹锁夹锁快扣紧固件条钢格板:防锈镀锌钢

锁定夹将钢制格栅板固定在一组中,包括一个螺栓(公螺母)和带母螺母的垫圈。 M形夹,顶部锁,钢制格栅(M形夹)和脚撑可锁定格栅底座的底部。格栅板的锁定夹有两种尺寸,如下所示:

 1. MP-30型用于固定带孔(网格)= 30mm的格栅;
 2. MP-40型用于固定带孔(网格)= 40mm的格栅。 。

 热浸锌镀锌固定装置连接鞍座固定夹锁夹钳锁紧固件链条钢格板防锈镀锌钢

 #钢制锁扣固定光栅板。 #锁定以固定钢格板。 #锁定以固定格栅#钢格板夹#GratingFixingClips #GratingFasteners #BarGratingSaddleClip #GratingClipsFastenal #GratingAttachmentClips #SteelGratingClipLock #GratingClip #GratingLock #GratingFastenal #GratingSaddleClamp #FastenalFastenerLockBarSelelGratingS #塑料锁格栅#未安装在格栅板上#设备,锁定夹,固定格栅板#盖#连接器#吊架#接收器#钢格板面板架

 #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #设备,主体,夹子,夹具,炉排

  

锁定夹将钢制格栅板固定在一组中,包括一个螺栓(公螺母)和带母螺母的垫圈。 M形夹,顶部锁,钢制格栅(M形夹)和脚撑可锁定格栅底座的底部。锁夹把手面板钢网

不锈钢弯曲锚定装置连接鞍座固定装置设备锁夹不锈钢夹板,玻璃纤维光栅。

高档不锈钢锁扣用于固定玻璃纤维格栅板由不锈钢SUS316材料制成,因为它们被设计为使用不同的空间。在大多数情况下,不锈钢锁定夹用于固定玻璃纤维格栅板或不锈钢板。客户可以在其中选择每种类型以与网孔和他们想要安装光栅板的区域相匹配根据玻璃纤维板的特性,可以使用3种不同类型的固定夹来固定玻璃纤维板:M型夹,L型夹和C型夹。

 

不锈钢固定锁光栅是一种易于安装的系统,可将互锁的木板,踏板和附件互锁,为夹层地板,广告牌,高速公路标牌,屋顶人行道和其他应用提供安全,坚固的基础。通过互锁的木板和“通风”梯级设计,可以提高负荷性能。

 #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #设备,主体,夹子,夹具,炉排

 #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #设备,主体,夹子,夹具,炉排

#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #设备,夹子,夹具,格栅板#格栅锁附件,支架,吊架,接收器,延长杆,格栅板

数百个鞋底凹痕确保在各种环境下均具有安全的表面。纹理,使得唯一地适用于机架甲板,干净的房间和天花板的产物。鞍CLIPS用于锚焊接钢管,压力锁定铝或钢格栅。它们非常适合安装在那里光栅经常除去。

所有条光栅必须是将格栅板焊接到支撑灰烬上可提供优越的永久性安装,尽管对于需要拆卸的格栅,也可使用板紧固件固定,该紧固件在车间焊接在轴承杆之间并用螺柱固定也可以使用标准类型的鞍形夹作为替代方案,

在不允许焊接或钻孔的区域,可使用光栅夹钳提供紧固解决方案。安装在格栅的顶部表面上,并与支撑面板的法兰建立摩擦连接。紧密网格的铝格栅的狭窄间距允许沉头沉孔和使用平头螺钉紧固。光栅夹格栅紧固件是一项成本将钢格板固定到现有结构钢构件上的有效方法。使用钢格板紧固件消除了昂贵且费时的焊接和钻孔。不需要在钢格板下方进行检修,从而实现了快速简便的安装。可以安装光栅夹式钢格板紧固件用光栅螺丝刀可以很容易地将其拆下,以便重新放置光栅或进行维护,光栅夹的光栅紧固件将适合光栅条的宽度和光栅条的深度,以确保可以容纳大多数标准光栅部分。

应用光栅固定鞍夹锁定夹具紧固件配件 

#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #设备,主体,夹子,锁,格栅,格栅板#衣架,接收器,钩子,担架,格栅板,栅

夹子,适配器,条马鞍夹锁夹紧固件配件

马鞍夹特殊的可弯曲条形弯夹式紧固件格栅板,可用铝不锈钢和镀锌钢制成(注意:在现场可能需要将横杆剪掉以方便放置鞍形夹。)

木板夹一种特殊的摩擦紧固件,可与木板格栅和嵌入式格栅框架配合使用。用木板捆扎时,制造商会安装夹子。与法兰兼容厚度的

光栅夹一种特殊紧固件,由铝,不锈钢和镀锌钢制成,与条形光栅和嵌入式光栅框架结合使用。(注意:横梁可能需要可以在野外使用,以方便放置光栅夹。)

木板凸耳插入并在法兰之间进行点焊的木板凸耳可以用作木板光栅的固定块。Z

夹T Z夹是最通用的夹式锚,这些夹对压下铆接格栅特别有用。

#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating夹子,锁,格栅,格栅板#,锁,钩子,衣架,接收器,矫直,格栅,

#设备,适配器,Chancon制造的物料锚固设备连接鞍座固定夹锁夹锁锁紧固件固定杆钢制低碳钢网格,热浸镀锌表面处理,不锈钢(316级)-适用于固定光栅面板

光栅夹具是简单的紧固件,可以将条形栅栏固定到钢结构上,而无需钻孔或焊接。紧固件更安全,因为它们不需要进行危险的焊接或钻孔,这也非常适合不允许钻孔和焊接的工业环境光栅夹鞍座Fastenal紧固件也很容易安装,这与传统的条形格栅附件焊接不同,格栅可以被固定并固定在光栅下方的区域

我们可以设计出一种通用的光栅夹钳,它,因此可以固定光栅尺。我们的

光栅夹包括:

-压紧夹板(底板)

-M / L / C型鞍形夹

-M8 x 70mm螺栓和螺母

我们还可以设计和提供定制夹,用于特殊应用,例如根据您的要求,建议在经常更换光栅的安装中使用SADDLE夹锁的结构使其可以从上方固定。

ภาษาอินโดนีเซีย(Indonesia)

Grating Fixing Clips

Anchoring Devices Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Kisi Stainless-Steel Kunci kait baja tahan karat / tahan karat

#Kunci baja untuk mengencangkan panel kisi. # Kunci untuk mengencangkan panel kisi baja. #Kunci untuk mengencangkan kisi-kisi # Klip kisi baja #GratingFixingClips #GratingFasteners #BarGratingSaddleClip #GratingClipsFastenal #GratingAttachmentClips #SteelGratingClipLock #GratingClip #GratingLock #GratingFastenal #GratingSaddleClamp #FastenalFastenerFastenal # Kisi-kisi kunci plastik #Tidak menempel pada pelat grille #Perangkat, klip, kunci, tahan, pelat kisi #Cap #Connector #Hanging bracket #Receiver # Klem panel kisi baja Penjepit

kunci klip kutipan untuk menahan panel kisi / fiber glass |

 Perangkat Penahan memasang Saddle Fixing Clip Lock Clamp Lock Fastenal Fastener Quotation

** Harga yang tertera di atas. Harga belum termasuk PPN dan Pengiriman tidak termasuk (harga diambil sendiri di pabrik) | Harga belum termasuk PPN dan Pengiriman

 

Ada dua jenis klip kunci kisi: Baja tahan karat bermutu tinggi, Baja Tahan Karat SUS316, dan Baja Galvanis Hot Dip

karena dirancang untuk menggunakan area yang berbeda. Sebagian besar waktu, klip pengunci baja tahan karat digunakan untuk memperbaiki panel kisi fiberglass atau lembaran baja tahan karat. Penguncian baja berlapis seng dirancang untuk memasang pelat kisi baja ke alas di bawahnya. Yang dapat menyesuaikan tingkat garis pemasangan Keduanya bekerja dengan cara yang sama. Pelanggan dapat memilih masing-masing jenis agar sesuai dengan lubang kisi (Ukuran Jaring) dan area pemasangan pelat kisi.

Klip ini dapat digunakan untuk mengencangkan kisi baja ke bagian struktur. Untuk memasang, gunakan tiang las yang dapat dilas melalui kisi di tempat

Perangkat Jangkar Galvanis Seng yang dicelupkan dengan panas melampirkan Kunci Penjepit Klip Pengunci Pelana Kisi-kisi Fastenal Fastener Bar Steel Grating: Baja berlapis seng tahan karat

      Klip pengunci menahan panel kisi baja dalam satu set, terdiri dari baut (mur jantan), mesin cuci dengan mur betina. M-clip terkunci di atas gril baja (M-clip) dan kaki kaki mengunci bagian bawah grille base. Klip pengunci untuk kisi panel kisi baja tersedia dalam dua ukuran sebagai berikut.

 

 1. Model MP-30 digunakan untuk memasang kisi dengan lubang (mesh) = 30mm
 2. Model MP-40 digunakan untuk memasang kisi dengan lubang (mesh) = 40mm.

Perangkat Penahan Galvanis Seng yang dicelup panas memasang Klip Pengikat Pelana. Kunci Penjepit Fastenal Fastener Bar Steel Grating Baja berlapis seng tahan karat

#Kunci baja untuk mengencangkan panel kisi. # Kunci untuk mengencangkan panel kisi baja. #Kunci untuk mengencangkan kisi-kisi # Klip kisi baja #GratingFixingClips #GratingFasteners #BarGratingSaddleClip #GratingClipsFastenal #GratingAttachmentClips #SteelGratingClipLock #GratingClip #GratingLock #GratingFastenal #GratingSaddleClamp #FastenalFastenerFastenal # Kisi-kisi kunci plastik #Tidak menempel pada pelat grille #Perangkat, klip, kunci, tahan, pelat kisi #Cap #Connector #Hanging bracket #Receiver # Dudukan panel kisi baja

#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #Peralatan, badan, klip, kunci, penjepit, pelat kisi #Kapper, adaptor, gantungan, penerima, pengait, tandu, panel kisi

Klip pengunci menahan panel kisi baja dalam satu set, terdiri dari baut (mur jantan), mesin cuci dengan mur betina. M-clip terkunci di atas gril baja (M-clip) dan kaki kaki mengunci bagian bawah grille base. Klip pengunci untuk kisi panel kisi baja

 

Perangkat Penahan Melengkung Stainless Steel menempelkan Saddle Fixing Clip Lock Clamp Lock Fastenal Fastener untuk FiberGlass Grating:

        Klip pengunci stainless steel bermutu tinggi Untuk memperbaiki panel kisi fiberglass Terbuat dari bahan stainless steel SUS316 karena didesain menggunakan ruang yang berbeda. Sebagian besar waktu, klip pengunci baja tahan karat digunakan untuk memperbaiki panel kisi fiberglass atau lembaran baja tahan karat. Di mana pelanggan dapat memilih setiap jenis yang sesuai dengan lubang jaring dan area yang mereka inginkan untuk memasang pelat kisi Kunci klip untuk menahan kisi fiberglass, ada 3 gaya berbeda sesuai dengan karakteristik kisi fiberglass yang akan digunakan sebagai berikut: M-Clip, L-Clip dan C-Clip

Stainless Steel Fixing Lock. Grating mudah- untuk memasang sistem papan, tapak, dan aksesori yang saling mengunci, memberikan pijakan yang aman dan kokoh untuk lantai mezanin, papan reklame, rambu jalan raya, trotoar di atap, dan aplikasi lainnya. Peningkatan kinerja beban telah dicapai melalui papan yang saling mengunci dan desain anak tangga “berventilasi”.

# FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #Peralatan, badan, klip, kunci, penjepit, pelat kisi #Kapper, adaptor, gantungan, penerima, pengait, tandu, panel kisi

#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #Peralatan, badan, klip, kunci, penjepit, pelat kisi #Kapper, adaptor, gantungan, penerima, pengait, tandu, panel kisi

#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #Peralatan, badan, klip, kunci, penjepit, pelat kisi #Kapper, adaptor, gantungan, penerima, pengait, tandu, panel kisi

 

Ratusan lesung pipit sol memastikan permukaan yang aman di semua jenis lingkungan. GRATE-LOCK juga dapat dipesan tanpa tekstur, membuat produk sangat cocok untuk dek rak, ruang bersih, dan langit-langit. KLIP SADDLE digunakan untuk mengaitkan baja yang dilas, aluminium yang dikunci dengan tekanan, atau kisi baja. Mereka ideal untuk instalasi di mana kisi-kisi sering dilepas.

Semua kisi bar harus diikat erat pada tempatnya. Pengelasan panel kisi ke bara pendukung menghasilkan pemasangan permanen yang unggul. Meskipun, untuk kisi-kisi yang akan dilepas, mereka dapat diikat dengan pengencang pelat yang dilas di antara batang bantalan dan diikat dengan tiang atau baut, alternatifnya juga menggunakan Klip Pelana tipe standar.

Di area di mana pengelasan atau pengeboran tidak diizinkan, Grating Clamps dapat memberikan solusi pengikatan. Klip penahan kisi bar ini dipasang di permukaan atas kisi dan membuat sambungan gesekan dengan flensa yang menopang panel. Jarak sempit kisi aluminium jala dekat memungkinkan untuk countersinking batang bantalan dan diikat dengan sekrup kepala datar. Pengikat kisi Klip Kisi adalah metode hemat biaya untuk mengamankan kisi baja ke member baja struktural yang ada. Penggunaan pengencang kisi menghilangkan pengelasan dan pengeboran yang mahal dan memakan waktu. Tidak ada akses di bawah kisi yang diperlukan, menghasilkan instalasi yang cepat dan sederhana. Pengikat kisi Klip Kisi dapat dipasang dengan obeng dan dapat dengan mudah dilepas sehingga kisi dapat diposisikan ulang atau dilepas untuk tujuan pemeliharaan. Pengikat kisi Klip Kisi akan sesuai dengan lebar bilah kisi dan bagian kisi kisi untuk memastikan bahwa sebagian besar bagian kisi standar dapat diakomodasi.

 

Aplikasi Grating Fixing Saddle Clip Lock Clamp Fastenal Fastener Accesories

#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #Peralatan, badan, klip, kunci, penjepit, pelat kisi #Kapper, adaptor, gantungan, penerima, pengait, tandu, panel kisi

 

Bar Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastenal Fastener Accessories

Saddle Clip Pengikat jenis klip bengkok khusus untuk panel kisi batang yang dapat dilepas, tersedia dalam aluminium stainless steel dan baja galvanis. (Catatan: palang mungkin perlu dipotong di lapangan untuk memfasilitasi penempatan klip sadel.)

Plank Clip Pengikat gesekan khusus yang digunakan bersama dengan kisi papan dan bingkai kisi tertanam. Saat papan diikat, klip dipasang oleh produsen. Kompatibel dengan ketebalan flens.

Grating Clamp Pengikat gesekan khusus tersedia dalam aluminium, baja tahan karat dan baja galvanis yang digunakan bersama dengan kisi-kisi batang dan rangka kisi tertanam. (Catatan: Palang palang mungkin perlu dipotong di lapangan untuk memfasilitasi penempatan klem kisi.)

Plank Lug Plank lug yang dimasukkan dan dilas di antara flensa, dapat berfungsi sebagai blok jangkar untuk kisi papan.

Klip Z Jangkar klip paling serbaguna yang tersedia adalah Klip Z. Klip ini sangat membantu dalam menahan riv eted grating.

#FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating #Peralatan, badan, klip, kunci, penjepit, pelat kisi #Kapper, adaptor, gantungan, penerima, pengait, tandu, panel kisi

 

Pabrik Chancon memasok Perangkat Penahan melampirkan Kunci Penjepit Pengunci Klip Pelana Kisi-kisi Fastenal Fastener Bar Steel Grating di Baja Ringan, Selesai Galvanis Hot Dip, Baja Tahan Karat (Kelas 316) – Cocok untuk Memperbaiki Panel Kisi.

Grating Clamps adalah pengencang sederhana yang memungkinkan kisi-kisi batang dipasang ke struktur baja tanpa perlu pengeboran atau pengelasan. Ada banyak keuntungan menggunakan pengencang kisi. Pengencang kisi lebih aman karena tidak memerlukan pengelasan atau pengeboran yang berbahaya. Ini juga cocok untuk lingkungan industri di mana pengeboran dan pengelasan tidak diperbolehkan. Klip kisi Pengencang Fastenal Pelana juga sangat mudah dipasang, tidak seperti pengelasan pemasangan kisi bar tradisional, Klem kisi dapat dilepas dan dipasang kembali untuk memungkinkan akses ke area di bawah kisi.

Kami telah merancang penjepit Grating universal, yang cocok untuk memperbaiki berbagai Grating dan cocok untuk berbagai pitch.

Grating Clamp kami terdiri dari

– Pelat penjepit yang ditekan (Pelat bawah)

– Klip Saddle Tipe M / L / C

– Baut dan Mur M8 x 70mm

Kami juga dapat merancang dan menyediakan klip khusus untuk aplikasi khusus sesuai kebutuhan Anda. Direkomendasikan dalam instalasi di mana kisi-kisi sering dilepas. Kunci Klip SADDLE dibuat sedemikian rupa sehingga pemasangan dapat dilakukan dari atas.

 

 

HUBUNGI KAMI: CHANCON GRATINGTHAI

contact CO., LTD chat Lincoln – CO., LTD gratingThailand

pabrikanChantilly Connecticut yang berspesialisasi dalam bidang tertentu. Sistem penutup parut drainase yang sudah jadi Keset lantai jalan Lembaran lantai yang ditinggikan Perangkap sampah di sebelah jalan setapak Langkah saringan Dek lantai ringan yang ditinggikan Membersihkan dengan baik Penutup lubang got Lembaran di halaman produksi multiguna Anyaman anti selip di sekitar mesin Koridor di atas sistem pengolahan limbah Kaki anti selip PegBoard Hooks tahan terhadap korosi dari air asin, hujan asam, karat dan bahan kimia.

Grating_Manhole_Expert | Produsen, Grosir – Eceran | Dealer perekrutan, Penjualan, Dealer, Agen, Distributor || Perusahaan Chancon, produsen dan distributor FRP Grating grating, drainage trough. Kisi-kisi jalan Penutup bah, penutup lubang got, sistem pengolahan air limbah

CHANCON Co., Ltd. | GratingThai Co., Ltd. || (Kantor pusat di seberang Central Rama 2) No. 199 Soi Tha Kham 21/1, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok , Thailand | 199 Takham21 / 1 Takham Road, Bangkhuntien Bangkok Thailand 10150 Mobile Phone (Penjualan): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Telp: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786

E-mail: mkt @ chancon. co.th | Line @: @ChanCon

Situs web: http://www.CHANCON.co.th | www.GratingThai.co.th | http://GRATINGTHAI.com |

http: // www. .com | www. KanokMat.com | www.PongSa.com

FaceBook: https://www.facebook.com/weChancoN

Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon

Twitter: http://twitter.com/ fibergrating

Google Plus: https : //plus.google.com/+ChanconTh

Pinterest: https://www.pinterest.com/FRPSteelGratingManholecover/boards/

Instagram: https://www.instagram.com/fibermanhole_gratingthai/

BlogSpot: http: //chanconfrpgrating.blogspot .com /